Xếp hạng Điểm Thông thạo Tướng

Xếp hạng điểm thông thạo

# Anh hùng Điểm Thông thạo Bậc
1. 12,105,869 -
2. 8,567,057 Vàng IV
3. 7,889,792 Bạch kim IV
4. 6,847,854 -
5. 6,776,460 -
6. 6,640,722 Iron IV
7. 6,561,858 Đồng II
8. 6,364,203 -
9. 6,291,308 -
10. 6,091,486 Vàng IV
11. 6,076,314 Đồng III
12. 5,609,990 -
13. 5,518,401 Bạc III
14. 5,349,823 -
15. 5,293,410 Bạch kim III
16. 5,219,468 Bạc I
17. 5,175,018 Iron II
18. 5,150,208 Vàng IV
19. 5,092,150 Bạch kim IV
20. 4,988,795 -
21. 4,956,632 Đồng III
22. 4,886,033 -
23. 4,840,940 -
24. 4,808,846 -
25. 4,786,755 -
26. 4,750,883 -
27. 4,745,881 Vàng I
28. 4,740,074 Đồng III
29. 4,725,537 Bạch kim IV
30. 4,698,188 Bạc III
31. 4,653,756 -
32. 4,629,418 Đồng III
33. 4,613,162 Đồng III
34. 4,585,303 Bạc II
35. 4,521,759 -
36. 4,499,754 Bạc III
37. 4,479,058 -
38. 4,455,465 -
39. 4,397,570 Bạc IV
40. 4,387,254 -
41. 4,329,288 Bạc II
42. 4,296,789 Vàng IV
43. 4,220,552 Bạc II
44. 4,178,829 -
45. 4,157,588 Bạc II
46. 4,119,115 Vàng IV
47. 4,113,022 Bạc II
48. 4,110,030 -
49. 4,104,779 Đồng II
50. 4,073,849 Bạch kim II
51. 4,061,235 Bạch kim IV
52. 4,048,562 -
53. 4,025,536 -
54. 4,005,484 Vàng IV
55. 4,001,989 -
56. 3,986,626 -
57. 3,934,850 Bạch kim IV
58. 3,933,169 Bạch kim IV
59. 3,913,961 -
60. 3,896,602 Bạch kim III
61. 3,895,578 Vàng I
62. 3,867,723 Bạc I
63. 3,851,433 -
64. 3,850,895 -
65. 3,835,569 -
66. 3,824,163 Bạch kim I
67. 3,807,771 -
68. 3,799,454 Bạc I
69. 3,787,815 -
70. 3,785,547 Vàng II
71. 3,774,608 -
72. 3,752,089 -
73. 3,743,367 Đồng II
74. 3,741,886 -
75. 3,739,828 Bạch kim III
76. 3,696,988 -
77. 3,669,572 Vàng II
78. 3,667,055 -
79. 3,652,759 Vàng IV
80. 3,627,083 -
81. 3,605,331 Bạc III
82. 3,556,811 -
83. 3,550,658 Bạc I
84. 3,532,966 Bạch kim IV
85. 3,520,854 -
86. 3,518,623 -
87. 3,509,698 -
88. 3,501,590 Bạch kim II
89. 3,493,308 Bạc III
90. 3,484,453 -
91. 3,458,835 -
92. 3,454,858 -
93. 3,431,607 -
94. 3,428,063 Vàng IV
95. 3,426,974 Vàng III
96. 3,424,997 Bạch kim III
97. 3,416,739 -
98. 3,406,589 Bạc III
99. 3,394,001 Bạc II
100. 3,385,667 Bạc II
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: