Replay trước

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:14)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:14) Thất bại
2 / 1 / 1
119 CS - 5.5k Vàng
Giày ThườngKiếm Súng HextechBình Thuốc Biến DịPhong Ấn Hắc Ám
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Bình Thuốc Biến DịNhẫn DoranNhẫn DoranGiày Thường
Mặt Nạ Đọa Đầy LiandryMáy Quét Oracle
2 / 3 / 1
104 CS - 5.2k Vàng
5 / 4 / 9
88 CS - 7k Vàng
Búa GỗThuốc Tái Sử DụngPhù phép: Chiến BinhHỏa Ngọc
Giày Cuồng NộMáy Quét Oracle
Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátPhù phép: Chiến BinhGiày Xịn
Dao Hung TànMáy Quét Oracle
0 / 4 / 2
86 CS - 4.3k Vàng
9 / 1 / 6
135 CS - 8.9k Vàng
Quyền Trượng Thiên ThầnThuốc Tái Sử DụngNhẫn DoranTrượng Trường Sinh
Giày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Nhẫn DoranSúng Ngắn HextechGiày ThườngNhẫn Doran
Phong Ấn Hắc ÁmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 5 / 2
92 CS - 5.1k Vàng
6 / 1 / 9
122 CS - 8.1k Vàng
Dao GămGươm Của Vua Vô DanhGiày Cuồng NộKhiên Doran
Lưỡi HáiDao GămThấu Kính Viễn Thị
Kiếm DoranThuốc Tái Sử DụngVô Cực KiếmDao Găm
Dao GămGiày Cuồng NộMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 6 / 2
102 CS - 5.9k Vàng
3 / 3 / 11
22 CS - 5.2k Vàng
Giáp Thép Cổ NgữMắt Kiểm SoátKiếm Âm UGiày Khai Sáng Ionia
Hỏa NgọcMáy Quét Oracle
Cốc Quỷ AtheneMắt Kiểm SoátNanh BăngBùa Tiên
Bùa TiênGiày BạcMáy Quét Oracle
2 / 7 / 6
12 CS - 4.7k Vàng
(10.16)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (16:23)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (16:23) Chiến thắng
3 / 2 / 0
113 CS - 6.1k Vàng
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Giày NinjaThủy KiếmBúa Gỗ
Kiếm ChíchKiếm DoranMáy Quét Oracle
Búa Chiến CaufieldThuốc Tái Sử DụngKiếm DoranRìu Đen
Giày XịnGiáp LụaMáy Quét Oracle
1 / 0 / 2
146 CS - 6.3k Vàng
2 / 3 / 2
95 CS - 5.8k Vàng
Phù phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátHồng Ngọc
Giày XịnBúa GỗMắt Sứ Giả
Phù Phép: Thần VọngGiày Pháp SưSách CũGậy Bùng Nổ
Máy Quét Oracle
2 / 2 / 7
107 CS - 6.3k Vàng
0 / 0 / 2
119 CS - 5.1k Vàng
Nhẫn DoranThuốc Tái Sử DụngQuyền Trượng Thiên ThầnGiày Xịn
Phong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
Nhẫn DoranVọng Âm của LudenMặt Nạ Ma ÁmGiày Pháp Sư
Thấu Kính Viễn Thị
3 / 0 / 1
184 CS - 8.5k Vàng
0 / 3 / 1
92 CS - 4.4k Vàng
Kiếm DoranLưỡi HáiNước Mắt Nữ ThầnCuốc Chim
Giày BạcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Gươm Của Vua Vô DanhDao GămDao GămDao Găm
Giày Cuồng NộKiếm DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
7 / 2 / 2
125 CS - 7.2k Vàng
0 / 5 / 2
23 CS - 3.4k Vàng
Tụ Bão ZekeGiày ThườngLá Chắn TargonMáy Quét Oracle
Giày BạcGiáp Thép Cổ NgữVương Miện ShurelyaMáy Quét Oracle
0 / 1 / 7
27 CS - 4.5k Vàng
(10.16)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (11:04)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (11:04) Chiến thắng
1 / 1 / 0
19 CS - 2.3k Vàng
Khiên DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thuốc Tái Sử DụngBúa GỗGiày Cuồng NộKhiên Doran
Dao GămDao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 1 / 3
59 CS - 4.3k Vàng
0 / 1 / 1
21 CS - 2.3k Vàng
Gươm Truy TungThuốc Tái Sử DụngMáy Quét Oracle
Phù phép: Thần VọngThuốc Tái Sử DụngGiày ThườngThủy Kiếm
Linh Hồn Lạc LõngMáy Quét Oracle
6 / 0 / 0
79 CS - 5.6k Vàng
1 / 1 / 0
31 CS - 2.5k Vàng
Mắt Kiểm SoátBình MáuGiày Cuồng NộKhiên Doran
Kiếm DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thuốc Tái Sử DụngNước Mắt Nữ ThầnBí Chương Thất TruyềnSách Cũ
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 1 / 1
87 CS - 4.5k Vàng
0 / 4 / 0
54 CS - 2.7k Vàng
Khiên DoranThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátKiếm Hải Tặc
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Kiếm Hải TặcGiày XịnKiếm DoranCung Gỗ
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 0 / 2
85 CS - 5k Vàng
0 / 1 / 1
5 CS - 2.1k Vàng
Giày Cơ ĐộngBình MáuGiáp ThépMắt Kiểm Soát
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giày Cơ ĐộngThuốc Tái Sử DụngGiáp Thép Cổ NgữThủy Kiếm
Sách CũMáy Quét Oracle
0 / 0 / 2
11 CS - 3.5k Vàng
(10.16)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (16:57)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (16:57) Thất bại
1 / 3 / 2
102 CS - 6.2k Vàng
Khiên DoranMặt Nạ Đọa Đầy LiandryThuốc Tái Sử DụngGiày Ninja
Giáp LụaGiáp LụaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên DoranThủy KiếmHỏa NgọcGiày Ninja
Bình MáuMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 2 / 0
78 CS - 4.7k Vàng
7 / 1 / 3
156 CS - 9.6k Vàng
Phù phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngGiày Cuồng NộRìu Đen
Kiếm DàiKiếm DàiMáy Quét Oracle
Phù Phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngGiày XịnMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 3 / 1
35 CS - 4.1k Vàng
3 / 2 / 6
143 CS - 7.8k Vàng
Kiếm DoranMa Vũ Song KiếmGiày Cuồng NộÁo Choàng Tím
Kiếm B.F.Cuốc ChimMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Nhẫn DoranQuyền Trượng Thiên ThầnGiày ThườngThuốc Tái Sử Dụng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 5 / 1
108 CS - 5.2k Vàng
7 / 1 / 5
112 CS - 8.7k Vàng
Kiếm DoranGươm Của Vua Vô DanhGiày ThườngCuồng Đao Guinsoo
Thấu Kính Viễn Thị
Kiếm DoranCuốc ChimMắt Kiểm SoátGiày Cuồng Nộ
Áo Choàng TímMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 7 / 2
66 CS - 4.6k Vàng
4 / 2 / 7
16 CS - 6.9k Vàng
Mắt Kiểm SoátMảnh Chân BăngMặt Nạ Đọa Đầy LiandryGiày Pháp Sư
Sách QuỷĐồng Hồ Vụn VỡMáy Quét Oracle
Đồng Hồ Vụn VỡLời Thề Hiệp SĩLá Chắn TargonGiày Thường
Máy Quét Oracle
2 / 5 / 2
19 CS - 4.3k Vàng
(10.16)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (12:48)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (12:48) Thất bại
3 / 2 / 1
91 CS - 6.2k Vàng
Bình Thuốc Biến DịTam Hợp KiếmHuyết TrượngKiếm Doran
Giày XịnThấu Kính Viễn Thị
Thuốc Tái Sử DụngKiếm DoranKiếm DoranGươm Đồ Tể
Hồng NgọcKiếm DàiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 3 / 1
60 CS - 3.6k Vàng
4 / 1 / 2
83 CS - 5.7k Vàng
Thuốc Tái Sử DụngSách CũGiày Pháp SưPhù Phép: Thần Vọng
Máy Quét Oracle
Phù phép: Thần VọngSách QuỷGiày XịnPhong Ấn Hắc Ám
Máy Quét Oracle
1 / 2 / 0
81 CS - 4.2k Vàng
5 / 2 / 3
101 CS - 7k Vàng
Bình Thuốc Biến DịMắt Kiểm SoátKiếm Ma YoumuuBúa Gỗ
Giày BạcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giày XịnGươm Của Vua Vô DanhThuốc Tái Sử DụngKiếm Doran
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 5 / 0
64 CS - 4k Vàng
3 / 1 / 2
105 CS - 6.6k Vàng
Khiên DoranThủy KiếmLưỡi HáiNước Mắt Nữ Thần
Cuốc ChimGiày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên DoranHuyết TrượngGiày ThườngKiếm Dài
Dao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 3 / 0
47 CS - 2.8k Vàng
1 / 0 / 5
10 CS - 4.6k Vàng
Thuốc Tái Sử DụngNanh BăngCốc Hài HòaSách Quỷ
Giày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
Nanh BăngBùa TiênGiày BạcBùa Tiên
Máy Quét Oracle
1 / 3 / 0
9 CS - 2.9k Vàng
(10.16)