Replay trước

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:22)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:22) Thất bại
2 / 0 / 1
160 CS - 8.2k vàng
Chùy Phản KíchMa Vũ Song KiếmKhiên DoranGiày Thủy Ngân
Máy Quét Oracle
Hồng NgọcNước Mắt Nữ ThầnBăng Trượng Vĩnh CửuGiày
Mắt Xanh
0 / 4 / 2
106 CS - 4.5k vàng
6 / 2 / 8
107 CS - 8.7k vàng
Kiếm Ma YoumuuGiày Cơ ĐộngMóng Vuốt Ám MuộiKiếm Dài
Kiếm DàiMáy Quét Oracle
Thuốc Tái Sử DụngDao Hung TànKiếm DàiGiày
Máy Quét Oracle
0 / 7 / 1
29 CS - 3.1k vàng
10 / 2 / 2
141 CS - 9.6k vàng
Băng Trượng Vĩnh CửuBình Thuốc Biến DịQuyền Trượng Thiên ThầnPhong Ấn Hắc Ám
Dây Chuyền Chữ ThậpMáy Quét Oracle
Bình Thuốc Biến DịGiày Pháp SưBăng Trượng Vĩnh CửuSách Chiêu Hồn Mejai
Sách CũMáy Quét Oracle
3 / 7 / 2
95 CS - 6.8k vàng
8 / 2 / 3
104 CS - 7.6k vàng
Cung Phong LinhCuốc ChimDao Hung TànKiếm Doran
Giày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm SoátMắt Xanh
Khiên DoranGiày Thép GaiGiáp LụaHỏa Ngọc
Rìu Nhanh NhẹnMắt Xanh
2 / 4 / 0
71 CS - 4.4k vàng
1 / 2 / 9
3 CS - 5.6k vàng
Mảnh Chân BăngTrát Lệnh Đế VươngMắt Kiểm SoátNgọc Quên Lãng
Bùa TiênGiày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
Giày Thép GaiHuyết TrượngKiếm Âm ULưỡi Hái U Linh
Mắt Kiểm SoátDao Hung TànMáy Quét Oracle
3 / 5 / 3
21 CS - 6.3k vàng
(12.9)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (14:29)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (14:29) Thất bại
4 / 1 / 1
131 CS - 8k vàng
Khiên DoranChùy Hấp HuyếtThuốc Tái Sử DụngBúa Chiến Caulfield
Kiếm DàiGiày Thép GaiMắt Xanh
Dây Thép GaiThuốc Tái Sử DụngBúa Chiến CaulfieldHồng Ngọc
Kiếm DoranMắt Xanh
0 / 3 / 1
87 CS - 3.9k vàng
4 / 0 / 4
108 CS - 6.8k vàng
Nanh NashorPhong Ấn Hắc ÁmMáy Chuyển Pha HextechGiày Pháp Sư
Máy Quét Oracle
Giáp LụaThuốc Tái Sử DụngGiáp Gia Tốc Hóa CuồngGiày Xịn
Máy Quét Oracle
1 / 5 / 1
77 CS - 4.4k vàng
3 / 1 / 2
104 CS - 6.2k vàng
Bão Tố LudenBình Thuốc Biến DịGiày Khai Sáng IoniaSách Cũ
Máy Quét Oracle
Kiếm DàiSách CũPhong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
Giày Pháp SưSách CũMắt Xanh
1 / 4 / 1
45 CS - 3.6k vàng
7 / 3 / 6
132 CS - 9.5k vàng
Dao Phẫn NộÁo Choàng TímDao GămNỏ Tử Thủ
Giày Thép GaiDao Hung TànMắt Xanh
Kiếm DoranBó Tên Ánh SángGiày Cuồng NộMắt Xanh
2 / 6 / 1
56 CS - 3.8k vàng
3 / 1 / 10
10 CS - 6.1k vàng
Bình Thải Hóa DượcBùa Nguyệt ThạchMảnh Chân BăngGiày Xịn
Máy Quét Oracle
Bão Tố LudenMắt Kiểm SoátMảnh Chân BăngMáy Quét Oracle
2 / 3 / 2
11 CS - 4.2k vàng
(12.9)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (18:08)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (18:08) Chiến thắng
1 / 11 / 0
81 CS - 4.9k vàng
Bình Thuốc Biến DịBúa Rìu Sát ThầnGiàyDao Găm
Mắt Xanh
Giáp Cai NgụcBình Thuốc Biến DịGăng Tay Băng HỏaPhong Ấn Hắc Ám
Giày Thép GaiThấu Kính Viễn Thị
7 / 1 / 4
112 CS - 7.8k vàng
5 / 5 / 3
104 CS - 8.4k vàng
Vũ Điệu Tử ThầnChùy Hấp HuyếtMắt Kiểm SoátGiày Khai Sáng Ionia
Mắt Xanh
Giày Pháp SưMặt Nạ Thống Khổ LiandryĐồng Hồ Vụn VỡSách Quỷ
Sách CũMáy Quét Oracle
6 / 3 / 5
157 CS - 8.5k vàng
3 / 6 / 3
122 CS - 6.6k vàng
Mắt Xanh
Móng Vuốt Ám MuộiKiếm Ma YoumuuThuốc Tái Sử DụngKiếm Dài
Giày Khai Sáng IoniaKiếm DàiMáy Quét Oracle
11 / 4 / 3
140 CS - 9.9k vàng
9 / 7 / 1
121 CS - 8.1k vàng
Cung Phong LinhThuốc Tái Sử DụngSúng Hải TặcGiày
Giáp LụaThấu Kính Viễn Thị
Mắt Kiểm SoátKiếm DoranCung Phong LinhBúa Chiến Caulfield
Thủy KiếmGiày Thép GaiThấu Kính Viễn Thị
5 / 9 / 5
107 CS - 7.1k vàng
1 / 5 / 11
37 CS - 5.6k vàng
Lá Chắn TargonĐồng Hồ Vụn VỡDây Chuyền Iron SolariMắt Kiểm Soát
Giày Cơ ĐộngSách CũMáy Quét Oracle
Mảnh Chân BăngTrát Lệnh Đế VươngMắt Kiểm SoátNgọc Quên Lãng
Giày Khai Sáng IoniaGương Thần BandleMáy Quét Oracle
5 / 2 / 11
16 CS - 6.9k vàng
(12.9)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (19:40)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (19:40) Thất bại
1 / 4 / 5
86 CS - 5.9k vàng
Thuốc Tái Sử DụngChùy Hấp HuyếtGiày Thép GaiKhiên Doran
Mắt Xanh
Kiếm DoranRìu ĐenCuốc ChimGiày Thép Gai
Búa GỗHồng NgọcMắt Xanh
6 / 7 / 1
108 CS - 8.4k vàng
9 / 1 / 10
115 CS - 10.1k vàng
Chùy Gai MalmortiusGiày Thủy NgânNguyệt ĐaoKiếm Dài
Kiếm DàiMắt Xanh
Vương Miện ShurelyaThuốc Tái Sử DụngGiày Khai Sáng IoniaMắt Kiểm Soát
Dị Vật Tai ƯơngSách CũMáy Quét Oracle
0 / 3 / 11
86 CS - 6k vàng
6 / 7 / 8
103 CS - 8.2k vàng
Bình Thuốc Biến DịVương Miện Suy VongQuyền Trượng Thiên ThầnPhong Ấn Hắc Ám
Sách CũMắt Xanh
Bình Thuốc Biến DịĐồng Hồ Vụn VỡPhong Ấn Hắc ÁmGiày Pháp Sư
Bão Tố LudenSách QuỷMắt Xanh
5 / 7 / 3
91 CS - 7.5k vàng
14 / 3 / 5
192 CS - 14.8k vàng
Đồng Hồ Ngưng ĐọngVô Cực KiếmMóc Diệt Thủy QuáiMa Vũ Song Kiếm
Giày Cuồng NộKiếm DoranThấu Kính Viễn Thị
Móc Diệt Thủy QuáiThuốc Tái Sử DụngGiày Cuồng NộSong Kiếm
Kiếm DàiKiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
6 / 8 / 3
97 CS - 7.3k vàng
3 / 3 / 17
21 CS - 6.7k vàng
Vương Miện ShurelyaLá Chắn TargonLá Chắn Mãnh SưGiáp Lụa
Giày BạcMáy Quét Oracle
Mắt Kiểm SoátGiày Khai Sáng IoniaMảnh Chân BăngTrát Lệnh Đế Vương
Bùa TiênMáy Quét Oracle
1 / 8 / 10
17 CS - 5.5k vàng
(12.9)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (22:23)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (22:23) Chiến thắng
2 / 1 / 1
168 CS - 8.7k vàng
Khiên DoranGiày Thép GaiKhiên Thái DươngÁo Choàng Gai
Hồng NgọcGăng Xích Thù HậnMắt Sứ Giả
Tam Hợp KiếmGiày Khai Sáng IoniaÁo Choàng TímVô Cực Kiếm
Áo Choàng TímÁo Choàng TímMắt Xanh
3 / 2 / 4
216 CS - 11k vàng
1 / 5 / 6
140 CS - 8.2k vàng
Giày Thủy NgânThuốc Tái Sử DụngBúa Rìu Sát ThầnKiếm Răng Cưa
Búa Chiến CaulfieldMáy Quét Oracle
Sách CũĐai Tên Lửa HextechGiày Pháp SưNgọn Lửa Hắc Hóa
Phong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
4 / 5 / 14
142 CS - 9k vàng
5 / 7 / 1
179 CS - 9.2k vàng
Băng Trượng Vĩnh CửuGiày Thủy NgânThuốc Tái Sử DụngDây Chuyền Chữ Thập
Nhẫn DoranNước Mắt Nữ ThầnThấu Kính Viễn Thị
Băng Trượng Vĩnh CửuKính Nhắm Ma PhápGậy Quá KhổGiày Pháp Sư
Trượng Hư VôNhẫn DoranMáy Quét Oracle
13 / 1 / 9
167 CS - 12k vàng
3 / 12 / 0
139 CS - 8.1k vàng
Kiếm DoranNỏ Tử ThủSúng Hải TặcGiày Cuồng Nộ
Mắt Xanh
Kiếm DoranGiày Thép GaiThần Kiếm MuramanaLuỡi Hái Linh Hồn
Thuốc Tái Sử DụngCung XanhThấu Kính Viễn Thị
7 / 2 / 8
145 CS - 9.7k vàng
0 / 5 / 3
25 CS - 5.1k vàng
Mảnh Chân BăngGiày Pháp SưPhong Ấn Hắc ÁmBăng Trượng Vĩnh Cửu
Máy Quét Oracle
Mảnh Chân BăngGiày BạcTrát Lệnh Đế VươngHồng Ngọc
Giáp Liệt SĩMáy Quét Oracle
3 / 2 / 15
15 CS - 7.9k vàng
(12.9)