Replay trước

Xếp hạng đơn 5v5 (10:00)

Chiến thắng Xếp hạng đơn 5v5 (10:00) Thất bại
1 / 1 / 1
Kiếm DoranRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Thủy KiếmGiày Khai Sáng Ionia
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Kiếm DoranKiếm DoranGiày ThườngDao Găm
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 1 / 0
1 / 1 / 1
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện) Nước Mắt Nữ ThầnMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 0 / 0
1 / 0 / 2
Đao Đụng ĐộDao Đạo TặcThuốc Tái Sử DụngDao Găm
Dao GămDao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Máy Dọn LínhThuốc Tái Sử DụngGiày XịnKhiên Cổ Vật
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 0 / 0
1 / 2 / 1
Giày NinjaBình Thuốc Biến DịDao GămDao Găm
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phong Ấn Hắc ÁmBình Thuốc Biến DịPhong Ấn Hắc ÁmPhong Ấn Hắc Ám
Giày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 2 / 0
1 / 1 / 0
Kiếm DoranGiày Cuồng NộSong KiếmDao Găm
Dao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đao Đụng ĐộThuốc Tái Sử DụngKiếm DàiKiếm Dài
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 2 / 1
05/21/18

Xếp hạng đơn 5v5 (13:24)

Thất bại Xếp hạng đơn 5v5 (13:24) Chiến thắng
0 / 5 / 0
Nhẫn DoranNước Mắt Nữ ThầnThuốc Tái Sử DụngBánh Quy
Giáp LụaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Áo VảiKhiên DoranHỏa NgọcTàn Tích của Bami
Giày XịnMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 1 / 1
0 / 3 / 0
Nanh BăngThuốc Tái Sử DụngSách CũGiày Xịn
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Nanh BăngGiày Cơ ĐộngLư Hương Sôi SụcGiáp Lụa
Oracle Biến Đổi
2 / 0 / 7
0 / 2 / 1
Giày ThườngSách CũThuốc Tái Sử DụngDao Găm
Nhẫn DoranNhẫn DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Bình Thuốc Biến DịPhong Ấn Hắc ÁmNhẫn DoranSách Quỷ
Gậy Quá KhổGiày Pháp SưMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 0 / 3
0 / 2 / 1
Giày Cơ ĐộngLinh Hồn Lạc LõngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện) Mắt Kiểm SoátCuồng Đao GuinsooCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Khiên Doran
Giày ThườngDao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
7 / 0 / 1
1 / 2 / 0
Phù phép: Chiến BinhGiày Cuồng NộMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử Dụng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngThủy KiếmGiày Thường
Mắt Kiểm SoátMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 0 / 0
05/21/18

Xếp hạng nháp Flex (15:45)

Chiến thắng Xếp hạng nháp Flex (15:45) Thất bại
2 / 1 / 6
Thuốc Tái Sử DụngKiếm B.F.Cuốc ChimGiày Xịn
Tam Hợp KiếmThấu Kính Biến Đổi
Khiên DoranThuốc Tái Sử DụngGiày Cuồng NộCuốc Chim
Cung GỗSách CũMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 2 / 1
5 / 3 / 3
Luỡi Hái Linh HồnSong KiếmKiếm DoranGiày Cuồng Nộ
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Kiếm DoranBúa GỗBình MáuGiày Ninja
Hỏa NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 6 / 1
3 / 1 / 11
Nanh BăngTụ Bão ZekeGiày NinjaHồng Ngọc
Oracle Biến Đổi
Khiên DoranĐai Lưng HextechGiày Pháp SưSách Cũ
Hồng NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 5 / 1
3 / 1 / 5
Thuốc Tái Sử DụngBúa GỗGiày Thủy NgânPhù phép: Chiến Binh
Dao GămDao GămOracle Biến Đổi
Thuốc Tái Sử DụngDi Vật Thượng NhânGiày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 4 / 2
6 / 1 / 4
Gậy Bùng NổGiày XịnVọng Âm của LudenNhẫn Doran
Ngọc Quên LãngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù phép: Quỷ LửaRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Giày ThườngGiáp Lụa
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 2 / 1
05/21/18

Xếp hạng đơn 5v5 (10:05)

Thất bại Xếp hạng đơn 5v5 (10:05) Chiến thắng
0 / 2 / 0
Nanh BăngGiày XịnMắt Vật Tổ (Phụ Kiện) Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Thuốc Tái Sử DụngGiày ThườngRựa Thợ Săn
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 1 / 2
0 / 2 / 0
Bình Thuốc Biến DịNhẫn DoranMắt Kiểm SoátMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thuốc Tái Sử DụngRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Giày Cuồng NộHồng Ngọc
Hồng NgọcKiếm DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 2 / 0
1 / 1 / 0
Đao Đụng ĐộThuốc Tái Sử DụngGiày ThườngKiếm Dài
Kiếm DàiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thuốc Tái Sử DụngKiếm DoranGiày Cuồng NộKiếm Doran
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 0 / 0
1 / 3 / 1
Khiên DoranThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátÁo Choàng Gai
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Nanh BăngThuốc Tái Sử DụngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 1 / 2
0 / 0 / 0
Nhẫn DoranThuốc Tái Sử DụngGiày ThườngDao Găm
Mắt Kiểm SoátMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên DoranKiếm B.F.Thuốc Tái Sử DụngGiày Cuồng Nộ
Dao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 0 / 2
05/21/18

Xếp hạng đơn 5v5 (19:22)

Thất bại Xếp hạng đơn 5v5 (19:22) Chiến thắng
1 / 6 / 1
Phù phép: Quỷ LửaGiày Thủy NgânHỏa NgọcÁo Choàng Gai
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đai Lưng HextechBình Thuốc Biến DịSong Kiếm Tai ƯơngPhong Ấn Hắc Ám
Giày Khai Sáng IoniaGiáp Tay SeekerMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
5 / 3 / 5
3 / 6 / 2
Thuốc Tái Sử DụngĐai Lưng HextechNgọc Quên LãngGiày Pháp Sư
Phong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù Phép: Quỷ LửaMắt Kiểm SoátVinh Quang Chân ChínhThuốc Tái Sử Dụng
Giày BạcHồng NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 2 / 9
2 / 1 / 0
Búa Chiến CaufieldMa Vũ Song KiếmKiếm DoranGiáp Lụa
Giày ThườngKiếm B.F.Thấu Kính Biến Đổi
Kiếm Ma YoumuuRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Kiếm DàiKiếm Dài
Dạ Kiếm DraktharrGiày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
8 / 2 / 2
2 / 4 / 2
Thuốc Tái Sử DụngBúa GỗKiếm Ma YoumuuGiày Ninja
Kiếm DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên DoranLưỡi HáiMắt Kiểm SoátGiày Cuồng Nộ
Luỡi Hái Linh HồnĐại Bác Liên ThanhThấu Kính Biến Đổi
4 / 2 / 4
1 / 5 / 2
Thuốc Tái Sử DụngNanh BăngLư Hương Sôi SụcGiày Thường
Oracle Biến Đổi
Nanh BăngDây Chuyền Chuộc TộiLư Hương Sôi SụcGiày Khai Sáng Ionia
Mắt Kiểm SoátOracle Biến Đổi
2 / 0 / 14
05/21/18