Replay trước

Xếp hạng đơn 5v5 (14:57)

Chiến thắng Xếp hạng đơn 5v5 (14:57) Thất bại
4 / 1 / 1
Rìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Mắt Kiểm SoátGiày ThườngRìu Đen
Thấu Kính Biến Đổi
Bình Thuốc Biến DịDao Hung TànKiếm DàiKiếm Dài
Giày XịnMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 4 / 1
3 / 2 / 7
Giày Pháp SưĐồng Hồ Cát ZhonyaSách CũNanh Băng
Oracle Biến Đổi
Sách CũGiày ThườngDi Vật Ác ThầnHồng Ngọc
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 6 / 1
5 / 1 / 4
Phù phép: Chiến BinhDao Hung TànKiếm DàiKiếm Dài
Giày Cơ ĐộngKiếm DàiOracle Biến Đổi
Nhẫn DoranBình Thuốc Biến DịGiày ThườngBí Chương Thất Truyền
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 7 / 0
7 / 0 / 4
Kiếm DoranPhong Thần KiếmSong KiếmGiày Bạc
Mảnh Vỡ KircheisMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù phép: Quỷ LửaRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Giày Cơ ĐộngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 3 / 0
4 / 1 / 2
Khiên DoranGiày Khai Sáng IoniaNgọc Hút PhépSúng Hextech
Mắt Kiểm SoátMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Kiếm DoranThuốc Tái Sử DụngRìu ĐenGiày Thường
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 3 / 0
08/20/18

Xếp hạng đơn 5v5 (21:49)

Thất bại Xếp hạng đơn 5v5 (21:49) Chiến thắng
0 / 5 / 5
Di Vật Thượng NhânGiày NinjaMáy Dọn LínhÁo Vải
Giáp LụaMắt Kiểm SoátOracle Biến Đổi
Máy Dọn LínhBình Thuốc Biến DịÁo Choàng LửaGiày Thủy Ngân
Găng Tay Băng GiáMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 4 / 9
5 / 7 / 0
Phù phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngTam Hợp KiếmGiày Ninja
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Bình MáuDi Vật Thăng HoaGiày Cơ ĐộngMắt Kiểm Soát
Tụ Bão ZekeVòng Tay Pha LêOracle Biến Đổi
0 / 1 / 16
3 / 5 / 4
Vọng Âm của LudenGiày Pháp SưNhẫn DoranNhẫn Doran
Linh Hồn Lạc LõngThủy KiếmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Bình Thuốc Biến DịQuỷ Thư MorelloGậy Quá KhổPhong Ấn Hắc Ám
Giày Khai Sáng IoniaVọng Âm của LudenThấu Kính Biến Đổi
10 / 2 / 8
0 / 4 / 1
Khiên DoranCuồng Đao GuinsooGiày Cuồng NộSong Kiếm
Dao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Kiếm DoranĐại Bác Liên ThanhKiếm B.F.Phong Thần Kiếm
Giày Cuồng NộThấu Kính Biến Đổi
4 / 2 / 6
3 / 4 / 5
Trượng Trường SinhQuyền Trượng Thiên ThầnThuốc Tái Sử DụngGiày Pháp Sư
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù phép: Chiến BinhNắm Đấm của JaurimGiày Thủy NgânTam Hợp Kiếm
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
8 / 2 / 8
08/20/18

Xếp hạng đơn 5v5 (17:46)

Chiến thắng Xếp hạng đơn 5v5 (17:46) Thất bại
1 / 4 / 5
Thuốc Tái Sử DụngNước Mắt Nữ ThầnTrượng Trường SinhNhẫn Doran
Lam NgọcGiày Pháp SưMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Mắt Kiểm SoátBình MáuBánh QuyGiày Cơ Động
Di Vật Thượng NhânMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 9 / 1
5 / 3 / 12
Kiếm B.F.Phong Thần KiếmPhù phép: Chiến BinhGiày Thường
Oracle Biến Đổi
Thuốc Tái Sử DụngKhiên DoranPhong Thần KiếmGiày Cuồng Nộ
Dao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 5 / 1
8 / 1 / 5
Phong Ấn Hắc ÁmKiếm Súng HextechThuốc Tái Sử DụngGiày Pháp Sư
Nanh NashorGậy Quá KhổMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngGiày Cuồng NộMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 3 / 3
8 / 0 / 8
Đồng Hồ Vụn VỡKiếm Ma YoumuuBình Thuốc Biến DịGiày Bạc
Dạ Kiếm DraktharrBúa Chiến CaufieldMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Nhẫn DoranVọng Âm của LudenNhẫn DoranGiày Thường
Ngọc Quên LãngMắt Kiểm SoátMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 6 / 2
3 / 1 / 16
Giày Cơ ĐộngTim BăngDi Vật Thượng NhânOracle Biến Đổi
Thuốc Tái Sử DụngBúa Chiến CaufieldGiày Thủy NgânRìu Đen
Kiếm DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
4 / 2 / 2
08/20/18

Xếp hạng nháp Flex (15:28)

Thất bại Xếp hạng nháp Flex (15:28) Chiến thắng
1 / 4 / 1
Phù Phép: Thần VọngThuốc Tái Sử DụngGiáp LụaGiày Thường
Sách CũMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù Phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngGiày ThườngMắt Kiểm Soát
Dao Hung TànKiếm DàiOracle Biến Đổi
2 / 1 / 5
0 / 4 / 1
Nanh BăngBình MáuLinh Hồn Lạc LõngDị Vật Tai Ương
Mắt Kiểm SoátGiày XịnOracle Biến Đổi
Di Vật Thượng NhânMắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử DụngLá Chắn Quân Đoàn
Giày Cơ ĐộngOracle Biến Đổi
1 / 1 / 16
0 / 5 / 1
Kiếm Hải TặcKhiên DoranGiày ThườngCung Gỗ
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thuốc Tái Sử DụngKiếm DoranGiày Cuồng NộCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)
Kiếm B.F.Phong Thần KiếmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
11 / 0 / 4
1 / 4 / 2
Gậy Bùng NổBình Thuốc Biến DịPhong Ấn Hắc ÁmBí Chương Thất Truyền
Giày Pháp SưMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Kiếm Súng HextechThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátPhong Ấn Hắc Ám
Giày ThườngHồng NgọcOracle Biến Đổi
4 / 3 / 2
3 / 2 / 0
Kiếm DoranMa Vũ Song KiếmGiày NinjaCuốc Chim
Thấu Kính Biến Đổi
Nhẫn DoranBình Thuốc Biến DịGiày ThườngKhiên Mãnh Sư
Tàn Tích của BamiGiáp LụaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 0 / 4
08/20/18

Xếp hạng đơn 5v5 (19:33)

Chiến thắng Xếp hạng đơn 5v5 (19:33) Thất bại
10 / 1 / 5
Kiếm DoranPhong Thần KiếmMảnh Vỡ KircheisHuyết Kiếm
Giày Cuồng NộSong KiếmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thuốc Tái Sử DụngNhẫn DoranGiày Pháp SưNanh Nashor
Gậy Bùng NổHồng NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 5 / 2
2 / 1 / 3
Gươm Truy TungThuốc Tái Sử DụngTam Hợp KiếmGiày Ninja
Hồng NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Tam Hợp KiếmRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Kiếm DoranMắt Kiểm Soát
Giày NinjaHồng NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
5 / 5 / 1
1 / 1 / 13
Đồng Hồ Ngưng ĐọngNanh BăngDây Chuyền Chuộc TộiGiày Thường
Mắt Kiểm SoátLư Hương Sôi SụcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù Phép: Chiến BinhGiày ThườngBúa Chiến CaufieldDao Hung Tàn
Thấu Kính Biến Đổi
1 / 3 / 5
7 / 5 / 3
Vô Cực KiếmMa Vũ Song KiếmKiếm B.F.Kiếm Dài
Giày Cuồng NộMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phong Thần KiếmKiếm DoranGiày ThườngLưỡi Hái
Kiếm B.F.Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 5 / 2
2 / 1 / 5
Nhẫn DoranVọng Âm của LudenMắt Kiểm SoátGiày Pháp Sư
Bình MáuGậy Quá KhổThấu Kính Biến Đổi
Mắt Kiểm SoátBình MáuDi Vật Ác ThầnGiày Cơ Động
Giáp LụaĐồng Hồ Vụn VỡOracle Biến Đổi
1 / 4 / 2
08/20/18