Bản ghi mới nhất

Xếp Hạng Đơn/Đôi (27:37)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (27:37) Chiến thắng
5 / 4 / 5
204 CS - 11.4k vàng
Móng Vuốt SterakTam Hợp KiếmGiáo Thiên LyGiày Thủy Ngân
Mắt Xanh
Sách QuỷĐồng Hồ Cát ZhonyaNhẫn DoranQuyền Trượng Đại Thiên Sứ
Trượng Trường SinhGiày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
8 / 5 / 11
190 CS - 12.4k vàng
8 / 3 / 12
138 CS - 11.7k vàng
Mắt Kiểm SoátKhiên Băng RanduinRìu ĐenNgọn Giáo Shojin
Áo Choàng BạcGiày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
Rìu Đại Mãng XàVũ Điệu Tử ThầnGiày Thủy NgânMóng Vuốt Sterak
Máy Quét Oracle
13 / 2 / 9
169 CS - 14k vàng
4 / 7 / 9
232 CS - 12.4k vàng
Súng Lục LudenMắt Kiểm SoátHoa Tử LinhLinh Hồn Lạc Lõng
Giày Pháp SưMũ Phù Thủy RabadonMắt Xanh
Sách QuỷĐồng Hồ Cát ZhonyaPhong Ấn Hắc ÁmKiếm Tai Ương
Giày Thủy NgânMáy Quét Oracle
3 / 7 / 7
221 CS - 11.2k vàng
6 / 11 / 1
141 CS - 9.9k vàng
Kiếm DoranVô Cực KiếmGiày Cuồng NộSúng Hải Tặc
Song KiếmDao GămThấu Kính Viễn Thị
Đại Bác Liên ThanhGiày Cuồng NộVô Cực KiếmCung Xanh
Móc Diệt Thủy QuáiÁo Choàng TímThấu Kính Viễn Thị
9 / 6 / 10
232 CS - 15k vàng
1 / 10 / 8
24 CS - 6.4k vàng
Lời Thề Hiệp SĩDây Chuyền Iron SolariHuyết TrảoGiày Bạc
Máy Quét Oracle
Dây Chuyền Iron SolariLời Thề Hiệp SĩKhiên Vàng Thượng GiớiHồng Ngọc
Áo Choàng BạcGiày BạcMáy Quét Oracle
2 / 4 / 18
20 CS - 8.5k vàng
(14.10)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (26:22)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (26:22) Chiến thắng
3 / 6 / 5
197 CS - 11.4k vàng
Kiếm B.F.Chùy Phản KíchÁo Choàng TímGiày Cuồng Nộ
Ma Vũ Song KiếmGươm Đồ TểThấu Kính Viễn Thị
Móng Vuốt SterakBúa Chiến CaulfieldChùy Phản KíchGiày Thép Gai
Búa GỗMắt Xanh
5 / 5 / 5
193 CS - 10.2k vàng
9 / 9 / 7
179 CS - 12.8k vàng
Giáo Thiên LyGiày Khai Sáng IoniaNgọn Giáo ShojinMóng Vuốt Sterak
Ấn ThépKiếm DàiMáy Quét Oracle
Súng Hải TặcGươm Suy VongGiày Thép GaiGiáo Thiên Ly
Cuốc ChimMũi KhoanMáy Quét Oracle
19 / 4 / 8
183 CS - 15.8k vàng
3 / 8 / 8
142 CS - 9.2k vàng
Hỏa KhuẩnPhong Ấn Hắc ÁmKiếm Tai ƯơngGiày Khai Sáng Ionia
Ngọc Quên LãngSách CũThấu Kính Viễn Thị
Mắt Kiểm SoátĐai Khổng LồĐuốc Lửa ĐenGiày Pháp Sư
Sách CũMặt Nạ Đọa Đày LiandryThấu Kính Viễn Thị
5 / 4 / 16
198 CS - 10.8k vàng
6 / 12 / 7
184 CS - 11.2k vàng
Kiếm DoranGươm Suy VongGiày Cuồng NộĐao Chớp Navori
Móc Diệt Thủy QuáiThấu Kính Viễn Thị
Áo Choàng TímVô Cực KiếmSúng Hải TặcGiày Bạc
Đại Bác Liên ThanhCung XanhThấu Kính Viễn Thị
15 / 4 / 9
208 CS - 15.4k vàng
1 / 11 / 12
22 CS - 6.8k vàng
Mắt Kiểm SoátKhiên Vàng Thượng GiớiDây Chuyền Iron SolariGiày Đồng Bộ
Giáp Cai NgụcLá Chắn Mãnh SưMáy Quét Oracle
Khiên Vàng Thượng GiớiGiày Thép GaiMắt Kiểm SoátDây Chuyền Iron Solari
Lời Thề Hiệp SĩLá Chắn Mãnh SưMáy Quét Oracle
2 / 5 / 22
27 CS - 8.1k vàng
(14.10)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:14)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:14) Chiến thắng
1 / 3 / 0
105 CS - 4.6k vàng
Khiên DoranHuyết TrượngThuốc Tái Sử DụngGiày Thép Gai
Cung GỗCuốc ChimMắt Xanh
Kiếm DoranThuốc Tái Sử DụngRìu Mãng XàGiày Bạc
Mắt Xanh
3 / 1 / 1
122 CS - 5.9k vàng
0 / 6 / 2
82 CS - 4.4k vàng
Linh Hồn Phong HồGiàyGiáo Thiên LyMáy Quét Oracle
Đuốc Lửa ĐenGiày Pháp SưSách Chiêu Hồn MejaiMặt Nạ Ma Ám
Tro Tàn Định MệnhMáy Quét Oracle
9 / 0 / 6
144 CS - 8.8k vàng
2 / 3 / 0
113 CS - 5.2k vàng
Nhẫn DoranThuốc Tái Sử DụngGiày Pháp SưHỏa Khuẩn
Thấu Kính Viễn Thị
Giày Pháp SưSúng Lục LudenThuốc Tái Sử DụngSách Chiêu Hồn Mejai
Nhẫn DoranThấu Kính Viễn Thị
1 / 2 / 7
123 CS - 6.4k vàng
0 / 5 / 0
128 CS - 5.3k vàng
Kiếm DoranThuốc Tái Sử DụngSúng Hải TặcÁo Choàng Tím
GiàyMắt Xanh
Kiếm DoranMóc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộMa Vũ Song Kiếm
Mắt Xanh
6 / 0 / 6
116 CS - 7.6k vàng
0 / 3 / 1
21 CS - 3.4k vàng
Phong Ấn Hắc ÁmGiày BạcThú Bông Bảo MộngGương Thần Bandle
Hồng NgọcMắt Xanh
Khiên Vàng Thượng GiớiGiày Đồng BộDây Chuyền Iron SolariMáy Quét Oracle
1 / 0 / 13
11 CS - 4.5k vàng
(14.10)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (24:23)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (24:23) Chiến thắng
5 / 12 / 3
102 CS - 8.5k vàng
Nhẫn DoranMặt Nạ Đọa Đày LiandryQuyền Trượng Ác ThầnGiày Thủy Ngân
Mắt Xanh
Hỏa NgọcNước Mắt Nữ ThầnKhiên Thái DươngGiày Khai Sáng Ionia
Áo Choàng BạcVòng Sắt Cổ TựThấu Kính Viễn Thị
7 / 3 / 9
90 CS - 9.6k vàng
5 / 6 / 4
122 CS - 8.9k vàng
Mũi KhoanLời Thề Hiệp SĩPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm Soát
Giày Thủy NgânTam Hợp KiếmMắt Xanh
Trượng Pha Lê RylaiĐuốc Lửa ĐenMặt Nạ Đọa Đày LiandryMắt Kiểm Soát
Ngọc Quên LãngGiày Pháp SưMáy Quét Oracle
4 / 2 / 10
204 CS - 11k vàng
3 / 5 / 7
211 CS - 10.8k vàng
Súng Lục LudenKiếm Tai ƯơngNgọc Quên LãngĐá Hắc Hóa
Nhẫn DoranGiày Pháp SưThấu Kính Viễn Thị
Khiên DoranGươm Suy VongGiày Cuồng NộĐao Tím
Vô Cực KiếmMáy Quét Oracle
12 / 3 / 6
225 CS - 13.6k vàng
4 / 7 / 2
158 CS - 9k vàng
Vô Cực KiếmGiày Cuồng NộSúng Hải TặcKiếm Dài
Thấu Kính Viễn Thị
Súng Hải TặcVô Cực KiếmGiày Cuồng NộKiếm Doran
Huyết KiếmThấu Kính Viễn Thị
7 / 4 / 7
255 CS - 14.3k vàng
1 / 3 / 11
24 CS - 6.7k vàng
Dây Chuyền Chuộc TộiThú Bông Bảo MộngVọng Âm HeliaGiày Khai Sáng Ionia
Máy Quét Oracle
Dây Chuyền Iron SolariKhiên Vàng Thượng GiớiMắt Kiểm SoátÁo Choàng Bạc
Giày Thép GaiLời Thề Hiệp SĩMáy Quét Oracle
3 / 6 / 16
23 CS - 7.5k vàng
(14.10)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (29:43)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (29:43) Thất bại
9 / 11 / 5
221 CS - 14.9k vàng
Nguyệt ĐaoGiáo Thiên LyVũ Điệu Tử ThầnGiày Khai Sáng Ionia
Chùy Gai MalmortiusHồng NgọcMáy Quét Oracle
Tim BăngGăng Tay Băng GiáKhiên Thái DươngÁo Choàng Ám Ảnh
Giày Thép GaiÁo VảiThấu Kính Viễn Thị
4 / 4 / 11
183 CS - 11.7k vàng
4 / 6 / 13
163 CS - 11k vàng
Trái Tim Khổng ThầnKhiên Băng RanduinKhiên Thái DươngGiày Thép Gai
Hồng NgọcMáy Quét Oracle
Kiếm DàiMóc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộNỏ Thần Dominik
Súng Hải TặcVô Cực KiếmMáy Quét Oracle
10 / 6 / 7
217 CS - 15.3k vàng
5 / 6 / 9
169 CS - 11.7k vàng
Nhẫn DoranMặt Nạ Đọa Đày LiandryGiày Pháp SưDây Chuyền Sự Sống
Gậy Quá KhổHỏa KhuẩnThấu Kính Viễn Thị
Hỏa KhuẩnNgọn Lửa Hắc HóaGiày Khai Sáng IoniaMũ Phù Thủy Rabadon
Sách Chiêu Hồn MejaiMáy Quét Oracle
7 / 4 / 8
218 CS - 14k vàng
13 / 6 / 8
230 CS - 16.1k vàng
Súng Hải TặcHuyết KiếmGiày Cuồng NộNỏ Thần Dominik
Vô Cực KiếmThấu Kính Viễn Thị
Kiếm DoranSúng Hải TặcVô Cực KiếmNỏ Thần Dominik
Dao GămGiày BạcThấu Kính Viễn Thị
6 / 10 / 11
187 CS - 12.4k vàng
1 / 7 / 19
48 CS - 8.9k vàng
Ngòi Nổ Hư Không Zaz'ZakGiày Khai Sáng IoniaTrượng Pha Lê RylaiĐồng Hồ Cát Zhonya
Máy Quét Oracle
Giày Thủy NgânKiếm Âm ULông ĐuôiKhiên Vàng Thượng Giới
Áo Choàng Bóng TốiDao Hung TànMáy Quét Oracle
8 / 8 / 13
35 CS - 11.1k vàng
(14.10)