Bản ghi mới nhất

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:14)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:14) Chiến thắng
0 / 5 / 1
97 CS - 4.3k vàng
Bánh QuyDây Thép GaiThuốc Tái Sử DụngRìu Nhanh Nhẹn
Kiếm DoranGiàyMắt Xanh
Nguyệt ĐaoKiếm DoranNước Mắt Nữ ThầnBúa Chiến Caulfield
Giày Khai Sáng IoniaThấu Kính Viễn Thị
4 / 1 / 5
128 CS - 6.5k vàng
1 / 9 / 1
62 CS - 4.8k vàng
Linh Hồn Hỏa KhuyểnMắt Kiểm SoátLưỡi Hái Bóng ĐêmGiày Xịn
Máy Quét Oracle
Linh Hồn Mộc LongChùy Hấp HuyếtMắt Kiểm SoátGiáp Lụa
Chùy Gai MalmortiusGiày XịnMắt Sứ Giả
14 / 2 / 2
103 CS - 9k vàng
0 / 6 / 1
76 CS - 3.7k vàng
Thuốc Tái Sử DụngGậy Bùng NổNhẫn DoranGiày
Bí Chương Thất TruyềnNước Mắt Nữ ThầnMắt Xanh
Giày Pháp SưBão Tố LudenSách CũNhẫn Doran
Mắt Xanh
3 / 0 / 10
129 CS - 8.1k vàng
2 / 6 / 1
93 CS - 5.2k vàng
Bó Tên Ánh SángMảnh Vỡ KircheisÁo Choàng TímGiày Cuồng Nộ
Lưỡi HáiKiếm DoranMắt Xanh
Gươm Suy VongKiếm DoranMắt Kiểm SoátGiày Cuồng Nộ
Cuồng Đao GuinsooKiếm DàiThấu Kính Viễn Thị
9 / 0 / 4
138 CS - 8.7k vàng
1 / 6 / 1
8 CS - 3.1k vàng
Khiên Cổ VậtGiày Thép GaiHồng NgọcBánh Quy
Mắt Xanh
Vương Miện ShurelyaGiày BạcLá Chắn TargonMắt Kiểm Soát
Lá Chắn Mãnh SưMáy Quét Oracle
2 / 1 / 14
21 CS - 5.7k vàng
(13.24)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (18:55)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (18:55) Thất bại
5 / 0 / 1
137 CS - 8.1k vàng
Găng Tay Băng GiáGiày Khai Sáng IoniaÁo Choàng GaiKhiên Thái Dương
Khiên DoranMắt Xanh
Kiếm DoranBúa Rìu Sát ThầnGiàyRìu Tiamat
Kiếm DàiMắt Xanh
1 / 5 / 0
145 CS - 6.1k vàng
7 / 1 / 8
112 CS - 8.6k vàng
Chùy Hấp HuyếtHỏa NgọcBúa Chiến CaulfieldKiếm Doran
Giày Thủy NgânMắt Xanh
Linh Hồn Hỏa KhuyểnPhong Ấn Hắc ÁmMặt Nạ Thống Khổ LiandryGiày Pháp Sư
Sách QuỷMáy Quét Oracle
1 / 7 / 3
123 CS - 6.2k vàng
하 니#KR하니
Ellim Ellim Team Aze
Đại Cao Thủ
1 / 7 / 3
10 / 0 / 9
187 CS - 12.7k vàng
Bão Tố LudenMũ Phù Thủy RabadonSách QuỷPhong Ấn Hắc Ám
Giày Pháp SưMáy Quét Oracle
Khiên DoranThuốc Tái Sử DụngGươm Suy VongGiày Cuồng Nộ
Song KiếmThấu Kính Viễn Thị
2 / 7 / 0
146 CS - 6.8k vàng
1 / 5 / 5
119 CS - 6.6k vàng
Thuốc Tái Sử DụngGươm Suy VongMắt Kiểm SoátDao Găm
Giày Cuồng NộKiếm DoranMắt Xanh
Thuốc Tái Sử DụngKhiên Thái DươngGiày Thủy NgânKhiên Doran
Giáp LụaMắt Xanh
3 / 2 / 2
109 CS - 6.3k vàng
3 / 2 / 11
9 CS - 6.5k vàng
Mảnh Chân BăngVương Miện ShurelyaDị Vật Tai ƯơngPhong Ấn Hắc Ám
Sách CũGiày BạcMáy Quét Oracle
Kiếm Âm UThuốc Tái Sử DụngDao Hung TànLưỡi Hái Sương Đen
Kiếm DàiGiày BạcMáy Quét Oracle
1 / 5 / 7
18 CS - 5.8k vàng
(13.24)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:23)

Chiến thắng Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:23) Thất bại
0 / 1 / 4
94 CS - 4.9k vàng
Nhẫn DoranGăng Tay Băng GiáGiày Thép GaiMắt Kiểm Soát
Mắt Xanh
Rìu Mãng XàLưỡi HáiKhiên DoranKiếm Dài
GiàyKiếm DàiMắt Xanh
2 / 3 / 0
127 CS - 6.1k vàng
7 / 2 / 3
79 CS - 7k vàng
Chùy Phản KíchGiày Thép GaiKiếm DàiLinh Hồn Hỏa Khuyển
Mắt Xanh
Linh Hồn Phong HồNước Mắt Nữ ThầnBúa Chiến CaulfieldDao Hung Tàn
Giày XịnKiếm DàiMáy Quét Oracle
0 / 6 / 1
82 CS - 4.4k vàng
4 / 0 / 3
138 CS - 6.8k vàng
Khiên DoranĐai Tên Lửa HextechPhong Ấn Hắc ÁmThuốc Tái Sử Dụng
Giày Pháp SưMáy Chuyển Pha HextechMáy Quét Oracle
GiàyThuốc Tái Sử DụngMặt Nạ Thống Khổ LiandryNhẫn Doran
Nước Mắt Nữ ThầnThấu Kính Viễn Thị
1 / 3 / 0
104 CS - 5k vàng
10 / 1 / 2
143 CS - 11.4k vàng
Lưỡi HáiDao Hung TànLuỡi Hái Linh HồnGiày Thép Gai
Vô Cực KiếmKiếm DoranMắt Xanh
Thuốc Tái Sử DụngMóc Diệt Thủy QuáiKiếm DàiKiếm Doran
Kiếm DàiGiày XịnMắt Xanh
1 / 6 / 1
99 CS - 5k vàng
4 / 2 / 6
32 CS - 5.9k vàng
Giáp Thép Cổ NgữMắt Kiểm SoátNguyệt ĐaoHuyết Trượng
Giày Khai Sáng IoniaDao GămMáy Quét Oracle
Giáp ThépKiếm Âm UGiàyMáy Quét Oracle
1 / 7 / 1
14 CS - 3.2k vàng
(13.24)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:11)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (15:11) Chiến thắng
0 / 6 / 0
88 CS - 4.1k vàng
Khiên DoranBúa GỗThuốc Tái Sử DụngLưỡi Hái
Hỏa NgọcGiàyMắt Xanh
Giày Khai Sáng IoniaHồng NgọcGiáp LụaKhiên Thái Dương
Nước Mắt Nữ ThầnKhiên DoranMáy Quét Oracle
5 / 0 / 3
111 CS - 6.4k vàng
3 / 5 / 3
82 CS - 5.6k vàng
Linh Hồn Mộc LongChùy Phản KíchGiày Khai Sáng IoniaDao Hung Tàn
Máy Quét Oracle
Dao Hung TànLinh Hồn Hỏa KhuyểnNguyệt ĐaoGiày Khai Sáng Ionia
Mắt Sứ Giả
7 / 1 / 3
101 CS - 7.2k vàng
2 / 4 / 1
103 CS - 5.1k vàng
Giày Khai Sáng IoniaTam Hợp KiếmNước Mắt Nữ ThầnKiếm Doran
Mắt Xanh
Giáp Tay SeekerBăng Trượng Vĩnh CửuGiày Pháp SưPhong Ấn Hắc Ám
Khiên DoranSách QuỷThấu Kính Viễn Thị
4 / 0 / 2
114 CS - 7k vàng
3 / 2 / 1
117 CS - 5.8k vàng
Kiếm DoranPhong Thần KiếmGiày BạcSong Kiếm
Mắt Xanh
Giày Cuồng NộMóc Diệt Thủy QuáiKiếm DàiThuốc Tái Sử Dụng
Kiếm DoranMắt Xanh
2 / 2 / 0
124 CS - 5.7k vàng
0 / 2 / 6
19 CS - 3.3k vàng
Lá Chắn TargonMắt Kiểm SoátÁo VảiĐai Khổng Lồ
GiàyGiáp LụaMáy Quét Oracle
Vương Miện ShurelyaMảnh Chân BăngGiày Thép GaiHồng Ngọc
Giáp LụaMáy Quét Oracle
1 / 5 / 9
15 CS - 5.3k vàng
(13.24)

Xếp Hạng Đơn/Đôi (18:21)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (18:21) Chiến thắng
0 / 3 / 1
135 CS - 5.5k vàng
Phong Ấn Hắc ÁmNhẫn DoranGăng Tay Băng GiáMắt Kiểm Soát
Giày Khai Sáng IoniaMắt Xanh
Chùy Phản KíchGiày Thủy NgânHồng NgọcGiáp Lưới
Đai Thanh ThoátKhiên DoranMắt Xanh
3 / 0 / 2
164 CS - 8.1k vàng
3 / 5 / 1
104 CS - 6.1k vàng
Kiếm Ma YoumuuGiày Cuồng NộKiếm DàiMáy Quét Oracle
Mũ Phù Thủy RabadonMặt Nạ Thống Khổ LiandryPhong Ấn Hắc ÁmGiày Pháp Sư
Mắt Sứ Giả
5 / 1 / 3
164 CS - 9k vàng
1 / 0 / 3
162 CS - 6.7k vàng
Đá Hắc HóaBão Tố LudenGiày Pháp SưNhẫn Doran
Máy Quét Oracle
Thuốc Tái Sử DụngĐai Tên Lửa HextechKhiên DoranGiày Pháp Sư
Gậy Quá KhổThấu Kính Viễn Thị
2 / 4 / 1
136 CS - 6.6k vàng
3 / 4 / 0
140 CS - 6.4k vàng
Phong Thần KiếmCung GỗGiày Cuồng NộÁo Choàng Tím
Kiếm DàiKiếm DoranMắt Xanh
Kiếm DoranMóc Diệt Thủy QuáiGiày Cuồng NộRìu Nhanh Nhẹn
Hồng NgọcThấu Kính Viễn Thị
3 / 1 / 8
146 CS - 7.7k vàng
0 / 5 / 3
6 CS - 3.9k vàng
Nanh BăngGiày Khai Sáng IoniaGiáp LụaĐai Khổng Lồ
Áo VảiMáy Quét Oracle
Vương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaMảnh Chân BăngNgọc Quên Lãng
Bùa TiênMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
4 / 1 / 8
12 CS - 6.4k vàng
(13.24)