Replay trước

Xếp hạng đơn 5v5 (13:39)

Thất bại Xếp hạng đơn 5v5 (13:39) Chiến thắng
0 / 3 / 0
Giày ThườngBùa TiênMề Đay NomadBình Máu
Bánh QuySách CũMáy Quét (Phụ Kiện)
Đồng Hồ Ngưng ĐọngNhẫn DoranBí Chương Thất TruyềnSách Quỷ
Sách CũMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 0 / 5
0 / 2 / 0
Nước Mắt Nữ ThầnNước Mắt Nữ ThầnGiày Cuồng NộMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đai Lưng HextechThuốc Tái Sử DụngGiày Pháp SưNhẫn Doran
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
5 / 0 / 1
0 / 4 / 0
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện) Kiếm DoranSong KiếmGiày Cuồng NộKiếm B.F.
Dao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
6 / 0 / 3
0 / 4 / 0
Giày ThườngDao Săn BắtBúa Chiến CaufieldThuốc Tái Sử Dụng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù Phép: Thần VọngThuốc Tái Sử DụngGiày ThườngGiáp Lụa
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 0 / 5
0 / 6 / 0
Bình Thuốc Biến DịBúa GỗThủy KiếmDao Găm
Đồng Hồ Vụn VỡGiày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Lư Hương Sôi SụcMề Đay NomadGiày ThườngThuốc Tái Sử Dụng
Máy Quét (Phụ Kiện)
3 / 0 / 8
02/17/18

Xếp hạng đơn 5v5 (16:05)

Chiến thắng Xếp hạng đơn 5v5 (16:05) Thất bại
0 / 1 / 6
Mắt Kiểm SoátDi Vật Thượng NhânNước Mắt Nữ ThầnGiày Cơ Động
Đồng Hồ Vụn VỡMáy Quét (Phụ Kiện)
Phù phép: Quỷ LửaThuốc Tái Sử DụngĐồng Hồ Vụn VỡGiày Ninja
Hồng NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 2 / 1
3 / 1 / 2
Song KiếmThuốc Tái Sử DụngDao GămKiếm Doran
Vô Cực KiếmGiày Cuồng NộThấu Kính Biến Đổi
Di Vật Thượng NhânGiày NinjaMáy Quét (Phụ Kiện)
1 / 1 / 0
4 / 0 / 2
Phù phép: Thần VọngThuốc Tái Sử DụngĐá Vĩnh HằngGiày Thường
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên DoranPhong Ấn Hắc ÁmGiáp Tay SeekerHồng Ngọc
Sách QuỷGiày Khai Sáng IoniaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 3 / 0
4 / 1 / 1
Bình MáuDao Hung TànGiày ThườngDạ Kiếm Draktharr
Búa Chiến CaufieldThấu Kính Biến Đổi
Bình Thuốc Biến DịKiếm DoranGiày NinjaHồng Ngọc
Thủy KiếmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 3 / 1
1 / 1 / 4
Đai Lưng HextechGiày Pháp SưMặt Nạ Ma ÁmGậy Bùng Nổ
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đồng Hồ Vụn VỡBúa Chiến CaufieldCuốc ChimHỏa Ngọc
Huyết TrượngGiày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 3 / 1
02/17/18

Xếp hạng đơn 5v5 (16:09)

Thất bại Xếp hạng đơn 5v5 (16:09) Chiến thắng
0 / 4 / 2
Giày Cơ ĐộngVòng Tay TargonThuốc Tái Sử DụngHồng Ngọc
Máy Quét (Phụ Kiện)
Bình MáuDao Điện StatikkGiày Cuồng NộVô Cực Kiếm
Kiếm DoranLưỡi HáiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
5 / 1 / 5
2 / 1 / 0
Di Vật Ác ThầnThuốc Tái Sử DụngGiày BạcMặt Nạ Đọa Đầy Liandry
Bình Năng LượngThấu Kính Biến Đổi
Bình Thuốc Biến DịĐá Vĩnh HằngQuỷ Thư MorelloNước Mắt Nữ Thần
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 2 / 2
1 / 5 / 1
Dao GămDao GămSong KiếmKiếm B.F.
Giày ThườngKiếm DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên DoranGiày Thủy NgânĐồng Hồ Vụn VỡThuốc Tái Sử Dụng
Mặt Nạ Vực ThẳmKhiên Mãnh SưOracle Biến Đổi
1 / 1 / 1
2 / 2 / 1
Bình Thuốc Biến DịMặt Nạ Vực ThẳmThủy KiếmGiày Thường
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phù phép: Thần VọngPhong Ấn Hắc ÁmĐồng Hồ Ngưng ĐọngThủy Kiếm
Sách QuỷGiày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
6 / 2 / 6
1 / 7 / 3
Phù phép: Quỷ LửaThuốc Của Thợ SănGiày Thủy NgânHồng Ngọc
Oracle Biến Đổi
Mắt Kiểm SoátDi Vật Thượng NhânGiày Cơ ĐộngKhiên Mãnh Sư
Máy Quét (Phụ Kiện)
5 / 0 / 10
02/17/18

Xếp hạng đơn 5v5 (16:19)

Thất bại Xếp hạng đơn 5v5 (16:19) Chiến thắng
0 / 5 / 0
Đai Khổng LồKiếm Răng CưaNắm Đấm của JaurimGiày Xịn
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Rựa Thợ SănGiày Cuồng NộVô Cực KiếmDao Găm
Dao GămMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 0 / 1
0 / 2 / 0
Đai Lưng HextechGiày ThườngNhẫn DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Phong Ấn Hắc ÁmGiày Pháp SưNhẫn DoranGiáp Lụa
Súng HextechVọng Âm của LudenMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
4 / 0 / 1
2 / 2 / 0
Kiếm DoranCuốc ChimGiày Cuồng NộSong Kiếm
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đồng Hồ Ngưng ĐọngQuỷ Thư MorelloGiày Khai Sáng IoniaNước Mắt Nữ Thần
Thấu Kính Biến Đổi
1 / 0 / 4
0 / 4 / 2
Nanh BăngLinh Hồn Lạc LõngDị Vật Tai ƯơngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Giày NinjaDi Vật Thượng NhânKhiên Mãnh SưGiáp Cai Ngục
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
4 / 1 / 3
0 / 1 / 2
Giày XịnThuốc Tái Sử DụngPhù phép: Quỷ LửaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Luỡi Hái Linh HồnKiếm DoranĐồng Hồ Vụn VỡKiếm B.F.
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 1 / 4
02/17/18

Trận đấu thông thường (13:02)

Chiến thắng Trận đấu thông thường (13:02) Thất bại
1 / 0 / 3
Đồng Hồ Ngưng ĐọngNanh BăngGiày ThườngThuốc Tái Sử Dụng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thuốc Tái Sử DụngPhong Ấn Hắc ÁmKiếm ChíchGiày Thường
Nhẫn DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 3 / 0
2 / 0 / 7
Đồng Hồ Ngưng ĐọngQuỷ Thư MorelloNhẫn DoranGiày Thường
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Vòng Tay TargonHỏa NgọcGiáp LụaGiày Xịn
Thuốc Tái Sử DụngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 1 / 0
2 / 0 / 2
Đồng Hồ Ngưng ĐọngKiếm DoranBánh QuyCung Gỗ
Cuốc ChimMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên DoranBánh QuyGiày XịnBúa Gỗ
Giáp LụaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 4 / 0
4 / 0 / 3
Bình MáuGiày Thủy NgânRìu ĐenKiếm Doran
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Dao Săn BắtThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátTàn Tích của Bami
Giày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 5 / 0
6 / 0 / 6
Phù phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngGiày Cuồng NộDao Găm
Dao GămMáy Quét (Phụ Kiện)
Kiếm DoranSong KiếmKiếm B.F.Mắt Kiểm Soát
Giày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 2 / 0
02/17/18