Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở TR

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở TR

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
bardthreshfan111
bardthreshfan111
TR (#1)
Người thách đấu 760 LP
Trận thắng: 63 (64.3%)
2.
DESTİNY
DESTİNY
TR (#2)
Người thách đấu 706 LP
Trận thắng: 121 (54.0%)
3.
Diass
Diass
TR (#3)
Người thách đấu 593 LP
Trận thắng: 74 (51.7%)
4.
twtv ricciosama
twtv ricciosama
TR (#4)
Người thách đấu 591 LP
Trận thắng: 90 (60.8%)
5.
ŞAMPİYONLUK 1
ŞAMPİYONLUK 1
TR (#5)
Người thách đấu 522 LP
Trận thắng: 71 (57.3%)
Kim cương I
Trận thắng: 23 (67.6%)
6.
Jowqen
Jowqen
TR (#6)
Người thách đấu 511 LP
Trận thắng: 62 (59.6%)
Kim cương III
Trận thắng: 10 (32.3%)
7.
haze in fear
haze in fear
TR (#7)
Người thách đấu 506 LP
Trận thắng: 66 (58.9%)
8.
prensess Yiit
prensess Yiit
TR (#8)
GrandMaster 496 LP
Trận thắng: 81 (54.0%)
9.
BanIamayın Beni
BanIamayın Beni
TR (#9)
GrandMaster 444 LP
Trận thắng: 54 (59.3%)
Vàng II
Trận thắng: 9 (60.0%)
10.
Hayal Koruyucusu
Hayal Koruyucusu
TR (#10)
GrandMaster 439 LP
Trận thắng: 59 (54.1%)
11.
4bloodp
4bloodp
TR (#11)
GrandMaster 430 LP
Trận thắng: 56 (62.9%)
12.
Sikorpiyon
Sikorpiyon
TR (#12)
GrandMaster 424 LP
Trận thắng: 115 (54.8%)
13.
Eloha31
Eloha31
TR (#13)
GrandMaster 395 LP
Trận thắng: 53 (65.4%)
14.
awsesskpa
awsesskpa
TR (#14)
GrandMaster 388 LP
Trận thắng: 72 (52.2%)
15.
Orettaniel
Orettaniel
TR (#15)
GrandMaster 384 LP
Trận thắng: 54 (54.0%)
Kim cương II
Trận thắng: 8 (53.3%)
16.
AyDaKaR
AyDaKaR
TR (#16)
GrandMaster 358 LP
Trận thắng: 59 (63.4%)
17.
Rowyn
Rowyn
TR (#17)
GrandMaster 357 LP
Trận thắng: 59 (56.7%)
18.
as u wish
as u wish
TR (#18)
GrandMaster 336 LP
Trận thắng: 53 (51.5%)
19.
Hjörnn BF
Hjörnn BF
TR (#19)
GrandMaster 331 LP
Trận thắng: 59 (54.6%)
20.
Lacris
Lacris
TR (#20)
GrandMaster 313 LP
Trận thắng: 75 (50.7%)
Kim cương IV
Trận thắng: 5 (29.4%)
21.
Estorea
Estorea
TR (#21)
GrandMaster 292 LP
Trận thắng: 60 (52.6%)
22.
February 22
February 22
TR (#22)
GrandMaster 291 LP
Trận thắng: 56 (54.4%)
23.
Zenqaii
Zenqaii
TR (#23)
GrandMaster 290 LP
Trận thắng: 85 (58.2%)
24.
Swímply
Swímply
TR (#24)
GrandMaster 282 LP
Trận thắng: 47 (61.8%)
25.
Rihannâ
Rihannâ
TR (#25)
GrandMaster 271 LP
Trận thắng: 39 (54.2%)
26.
Charlie
Charlie
TR (#26)
GrandMaster 265 LP
Trận thắng: 49 (53.3%)
27.
007 CREEDv2
007 CREEDv2
TR (#27)
GrandMaster 257 LP
Trận thắng: 43 (56.6%)
28.
Dürüm Seven Lee
Dürüm Seven Lee
TR (#28)
GrandMaster 244 LP
Trận thắng: 78 (50.0%)
29.
lulu al
lulu al
TR (#29)
GrandMaster 236 LP
Trận thắng: 49 (62.0%)
30.
DOGİs
DOGİs
TR (#30)
GrandMaster 230 LP
Trận thắng: 101 (57.7%)
Vàng III
Trận thắng: 10 (47.6%)
31.
ĄG Thrêsh
ĄG Thrêsh
TR (#31)
GrandMaster 228 LP
Trận thắng: 34 (57.6%)
Cao thủ 42 LP
Trận thắng: 31 (66.0%)
32.
msirorreT latneM
msirorreT latneM
TR (#32)
GrandMaster 221 LP
Trận thắng: 36 (59.0%)
33.
ancaire
ancaire
TR (#33)
GrandMaster 216 LP
Trận thắng: 34 (65.4%)
34.
döşemeci is back
döşemeci is back
TR (#34)
GrandMaster 215 LP
Trận thắng: 77 (58.3%)
Vàng I
Trận thắng: 24 (82.8%)
35.
Larsson smurfer
Larsson smurfer
TR (#35)
GrandMaster 214 LP
Trận thắng: 72 (50.3%)
36.
cccc1
cccc1
TR (#36)
GrandMaster 209 LP
Trận thắng: 57 (64.0%)
37.
Yakiba
Yakiba
TR (#37)
GrandMaster 209 LP
Trận thắng: 44 (54.3%)
38.
ROFLMAOXD
ROFLMAOXD
TR (#38)
GrandMaster 209 LP
Trận thắng: 34 (56.7%)
39.
Kral Despair
Kral Despair
TR (#39)
GrandMaster 208 LP
Trận thắng: 115 (66.9%)
40.
airb1    d
airb1 d
TR (#40)
GrandMaster 206 LP
Trận thắng: 66 (58.4%)
41.
DeDiKoDu
DeDiKoDu
TR (#41)
GrandMaster 202 LP
Trận thắng: 53 (56.4%)
Kim cương IV
Trận thắng: 5 (41.7%)
42.
Felix Sphinxx
Felix Sphinxx
TR (#42)
GrandMaster 150 LP
Trận thắng: 31 (60.8%)
43.
zoushou
zoushou
TR (#43)
Cao thủ 228 LP
Trận thắng: 79 (50.0%)
44.
Uchiha Sarada
Uchiha Sarada
TR (#44)
Cao thủ 206 LP
Trận thắng: 33 (63.5%)
45.
emirlol
emirlol
TR (#45)
Cao thủ 204 LP
Trận thắng: 41 (62.1%)
46.
Vische
Vische
TR (#46)
Cao thủ 203 LP
Trận thắng: 87 (55.8%)
Bạch kim III
Trận thắng: 6 (42.9%)
47.
Juess
Juess
TR (#47)
Cao thủ 197 LP
Trận thắng: 81 (50.3%)
48.
Reaxyn
Reaxyn
TR (#48)
Cao thủ 188 LP
Trận thắng: 54 (52.4%)
49.
DİØ BRANDØ
DİØ BRANDØ
TR (#49)
Cao thủ 182 LP
Trận thắng: 36 (59.0%)
Bạch kim I
Trận thắng: 8 (61.5%)
50.
jaêger eflin
jaêger eflin
TR (#50)
Cao thủ 176 LP
Trận thắng: 52 (57.8%)
51.
Tsukuyomi3
Tsukuyomi3
TR (#51)
Cao thủ 168 LP
Trận thắng: 65 (59.6%)
52.
so 1992
so 1992
TR (#52)
Cao thủ 165 LP
Trận thắng: 62 (49.2%)
53.
Lêvel 16
Lêvel 16
TR (#53)
Cao thủ 163 LP
Trận thắng: 74 (62.7%)
54.
Lyn
Lyn
TR (#54)
Cao thủ 154 LP
Trận thắng: 84 (58.3%)
55.
KATKAT12
KATKAT12
TR (#55)
Cao thủ 153 LP
Trận thắng: 68 (63.6%)
Vàng I
Trận thắng: 9 (56.3%)
56.
who is bae
who is bae
TR (#56)
Cao thủ 151 LP
Trận thắng: 35 (57.4%)
57.
Angry Dragon
Angry Dragon
TR (#57)
Cao thủ 146 LP
Trận thắng: 41 (53.2%)
58.
Skypture
Skypture
TR (#58)
Cao thủ 145 LP
Trận thắng: 35 (61.4%)
59.
seko3
seko3
TR (#59)
Cao thủ 142 LP
Trận thắng: 53 (61.6%)
60.
Víþer
Víþer
TR (#60)
Cao thủ 140 LP
Trận thắng: 68 (47.6%)
61.
Hacete
Hacete
TR (#61)
Cao thủ 136 LP
Trận thắng: 87 (57.6%)
62.
you think so
you think so
TR (#62)
Cao thủ 136 LP
Trận thắng: 32 (71.1%)
Cao thủ 48 LP
Trận thắng: 29 (67.4%)
63.
kawè
kawè
TR (#63)
Cao thủ 128 LP
Trận thắng: 35 (50.7%)
64.
tyrân
tyrân
TR (#64)
Cao thủ 124 LP
Trận thắng: 81 (52.3%)
65.
Acr0batt
Acr0batt
TR (#65)
Cao thủ 118 LP
Trận thắng: 68 (60.7%)
66.
noname clown
noname clown
TR (#66)
Cao thủ 115 LP
Trận thắng: 24 (64.9%)
67.
Shengan x Dark
Shengan x Dark
TR (#67)
Cao thủ 110 LP
Trận thắng: 34 (60.7%)
68.
its chill
its chill
TR (#68)
Cao thủ 105 LP
Trận thắng: 70 (51.1%)
Kim cương IV
Trận thắng: 12 (50.0%)
69.
CHALLENGER BEKO
CHALLENGER BEKO
TR (#69)
Cao thủ 105 LP
Trận thắng: 63 (58.3%)
70.
Xayahh
Xayahh
TR (#70)
Cao thủ 105 LP
Trận thắng: 54 (57.4%)
71.
Érên
Érên
TR (#71)
Cao thủ 105 LP
Trận thắng: 29 (64.4%)
72.
Renji
Renji
TR (#72)
Cao thủ 104 LP
Trận thắng: 57 (50.0%)
73.
pain changes you
pain changes you
TR (#73)
Cao thủ 103 LP
Trận thắng: 42 (53.8%)
Kim cương II
Trận thắng: 11 (84.6%)
74.
Ataberk Pelit
Ataberk Pelit
TR (#74)
Cao thủ 102 LP
Trận thắng: 90 (54.2%)
75.
Diaseydneth
Diaseydneth
TR (#75)
Cao thủ 99 LP
Trận thắng: 93 (53.8%)
76.
Crairos
Crairos
TR (#76)
Cao thủ 97 LP
Trận thắng: 39 (60.9%)
77.
TSM ÇÇ
TSM ÇÇ
TR (#77)
Cao thủ 95 LP
Trận thắng: 51 (57.3%)
78.
ineffableGK
ineffableGK
TR (#78)
Cao thủ 91 LP
Trận thắng: 98 (56.3%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 6 (54.5%)
79.
Old Faker
Old Faker
TR (#79)
Cao thủ 90 LP
Trận thắng: 70 (49.3%)
80.
Defiant Blade
Defiant Blade
TR (#80)
Cao thủ 90 LP
Trận thắng: 52 (53.1%)
81.
Âlbunea
Âlbunea
TR (#81)
Cao thủ 89 LP
Trận thắng: 45 (73.8%)
82.
jg gap huge
jg gap huge
TR (#82)
Cao thủ 82 LP
Trận thắng: 54 (52.4%)
83.
Swa Sup Acc
Swa Sup Acc
TR (#83)
Cao thủ 74 LP
Trận thắng: 69 (53.9%)
84.
Reg0s
Reg0s
TR (#84)
Cao thủ 73 LP
Trận thắng: 23 (59.0%)
Bạch kim III
Trận thắng: 14 (50.0%)
85.
Yvlek
Yvlek
TR (#85)
Cao thủ 70 LP
Trận thắng: 51 (56.0%)
86.
feeling autumn
feeling autumn
TR (#86)
Cao thủ 70 LP
Trận thắng: 29 (59.2%)
87.
ALEXIA
ALEXIA
TR (#87)
Cao thủ 69 LP
Trận thắng: 47 (60.3%)
Kim cương III
Trận thắng: 19 (52.8%)
88.
Old Wolf Zweiss
Old Wolf Zweiss
TR (#88)
Cao thủ 68 LP
Trận thắng: 25 (67.6%)
89.
ZØRO
ZØRO
TR (#89)
Cao thủ 66 LP
Trận thắng: 35 (55.6%)
90.
Jertiana
Jertiana
TR (#90)
Cao thủ 64 LP
Trận thắng: 92 (54.8%)
91.
LânéDominâtôr
LânéDominâtôr
TR (#91)
Cao thủ 59 LP
Trận thắng: 26 (54.2%)
92.
Rodrimult
Rodrimult
TR (#92)
Cao thủ 59 LP
Trận thắng: 23 (63.9%)
93.
EFW BABA
EFW BABA
TR (#93)
Cao thủ 57 LP
Trận thắng: 75 (61.5%)
94.
øµø
øµø
TR (#94)
Cao thủ 54 LP
Trận thắng: 59 (64.1%)
95.
Subedei
Subedei
TR (#95)
Cao thủ 54 LP
Trận thắng: 50 (62.5%)
96.
Jagex
Jagex
TR (#96)
Cao thủ 54 LP
Trận thắng: 37 (55.2%)
97.
Encorist
Encorist
TR (#97)
Cao thủ 53 LP
Trận thắng: 73 (54.5%)
98.
Lymos test123
Lymos test123
TR (#98)
Cao thủ 53 LP
Trận thắng: 50 (70.4%)
99.
UR Kalîsta
UR Kalîsta
TR (#99)
Cao thủ 51 LP
Trận thắng: 46 (49.5%)
100.
Kaera
Kaera
TR (#100)
Cao thủ 49 LP
Trận thắng: 20 (66.7%)
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: