Tốc Biến

Flash: D vs F

Tổng tỷ lệ thắng có thể không bằng 100% vì một số người dùng không\ sử dụng Flash

Theo Vùng

Vùng Phổ biến Tỷ Lệ Thắng
TR
D:
F:
D:
F:

Theo Chỉ Số

Chỉ số Phổ biến Tỷ Lệ Thắng
Thường
D:
F:
D:
F:
Sắt
D:
F:
D:
F:
Đồng
D:
F:
D:
F:
Bạc
D:
F:
D:
F:
Vàng
D:
F:
D:
F:
Bạch Kim
D:
F:
D:
F:
ngọc lục bảo
D:
F:
D:
F:
Kim Cương
D:
F:
D:
F:
Cao Thủ
D:
F:
D:
F:
Đại Cao Thủ
D:
F:
D:
F:
Thách Đấu
D:
F:
D:
F: