Xếp hạng Điểm Thông thạo Tướng

Xếp hạng điểm thông thạo

# Anh hùng Điểm Thông thạo Bậc
1. 14,678,053 -
2. 8,385,164 -
3. 6,807,796 Bạc III
4. 6,596,306 Vàng II
5. 5,680,657 -
6. 5,477,177 -
7. 5,297,471 -
8. 5,207,895 -
9. 5,128,052 -
10. 5,044,738 -
11. 4,928,865 -
12. 4,841,246 Vàng II
13. 4,827,280 -
14. 4,765,592 -
15. 4,670,590 Đồng III
16. 4,574,318 -
17. 4,543,059 Vàng IV
18. 4,477,661 -
19. 4,393,823 Đồng IV
20. 4,247,875 -
21. 4,194,554 Vàng II
22. 4,188,039 Bạc III
23. 4,166,405 Bạch kim II
24. 4,146,478 Bạc IV
25. 4,134,087 Kim cương IV
26. 4,098,910 -
27. 4,042,628 -
28. 4,024,106 Bạc III
29. 3,992,549 Kim cương I
30. 3,913,706 Vàng IV
31. 3,870,516 -
32. 3,828,983 Vàng IV
33. 3,811,012 -
34. 3,808,509 Bạc II
35. 3,739,865 Bạc II
36. 3,711,893 Đồng III
37. 3,682,816 Vàng IV
38. 3,633,056 Vàng I
39. 3,612,424 Vàng I
40. 3,588,558 -
41. 3,545,147 -
42. 3,506,525 -
43. 3,495,058 -
44. 3,492,410 -
45. 3,469,785 -
46. 3,468,398 -
47. 3,464,639 Bạch kim II
48. 3,463,284 -
49. 3,450,780 Bạch kim IV
50. 3,444,035 -
51. 3,429,085 Vàng II
52. 3,422,584 Kim cương I
53. 3,421,355 Bạch kim IV
54. 3,398,211 -
55. 3,386,284 -
56. 3,386,246 -
57. 3,381,905 Bạch kim IV
58. 3,359,265 Bạch kim III
59. 3,346,353 Vàng III
60. 3,333,556 Bạc IV
61. 3,316,766 Bạc III
62. 3,283,006 -
63. 3,264,326 Vàng II
64. 3,227,350 Iron III
65. 3,220,190 -
66. 3,171,214 Đồng I
67. 3,164,106 Iron II
68. 3,149,019 -
69. 3,125,482 Bạc III
70. 3,124,743 -
71. 3,124,202 Bạc I
72. 3,109,265 Vàng III
73. 3,109,113 Bạch kim I
74. 3,098,063 -
75. 3,087,270 -
76. 3,084,883 Kim cương III
77. 3,084,739 Vàng IV
78. 3,081,984 -
79. 3,070,369 Bạch kim III
80. 3,066,268 Vàng IV
81. 3,055,350 -
82. 3,030,350 -
83. 3,024,845 -
84. 3,013,731 -
85. 2,992,451 Kim cương I
86. 2,989,054 Vàng I
87. 2,976,472 -
88. 2,948,463 -
89. 2,944,645 -
90. 2,942,883 Vàng I
91. 2,934,832 Kim cương II
92. 2,903,474 Bạc II
93. 2,902,342 -
94. 2,897,846 Kim cương II
95. 2,893,521 -
96. 2,890,678 Vàng IV
97. 2,883,241 Bạc IV
98. 2,855,465 -
99. 2,847,363 -
100. 2,843,313 -
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: