Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
nęadz
nęadz
LAS (#1)
Người thách đấu
LP: 1321
Trận thắng: 79
Bạch kim III
LP: 67
Trận thắng: 8
2.
exselor
exselor
LAS (#2)
Người thách đấu
LP: 1314
Trận thắng: 139
-
3.
KLG WindStyle
KLG WindStyle
LAS (#3)
Người thách đấu
LP: 1251
Trận thắng: 80
-
4.
Swordart77777
Swordart77777
NA (#4)
Người thách đấu
LP: 1228
Trận thắng: 84
-
5.
Twtv Laeclarian
Twtv Laeclarian
TR (#5)
Người thách đấu
LP: 1227
Trận thắng: 100
-
6.
VIOLENME EL CUŁO
VIOLENME EL CUŁO
LAS (#6)
Người thách đấu
LP: 1227
Trận thắng: 89
Bạch kim I
LP: 1
Trận thắng: 14
7.
taking over
taking over
TR (#7)
Người thách đấu
LP: 1165
Trận thắng: 76
-
8.
Rodnaldinho
Rodnaldinho
LAS (#8)
Người thách đấu
LP: 1140
Trận thắng: 98
-
9.
tyrin237
tyrin237
BR (#9)
Người thách đấu
LP: 1121
Trận thắng: 95
-
10.
Agurin
Agurin
EUW (#10)
Người thách đấu
LP: 1106
Trận thắng: 100
-
11.
NIGGOBLIN
NIGGOBLIN
EUNE (#11)
Người thách đấu
LP: 1093
Trận thắng: 110
-
12.
LearnEnglishPls
LearnEnglishPls
EUNE (#12)
Người thách đấu
LP: 1077
Trận thắng: 103
-
13.
Hyoga Arayashiki
Hyoga Arayashiki
BR (#13)
Người thách đấu
LP: 1076
Trận thắng: 71
-
14.
100 Closer
100 Closer
NA (#14)
Người thách đấu
LP: 1072
Trận thắng: 79
-
15.
JUGKlNG
JUGKlNG
KR (#15)
Người thách đấu
LP: 1071
Trận thắng: 69
-
16.
Boy
Boy
EUNE (#16)
Người thách đấu
LP: 1070
Trận thắng: 98
-
17.
MIDKlNG
MIDKlNG
KR (#17)
Người thách đấu
LP: 1066
Trận thắng: 82
-
18.
Mighty Thresh
Mighty Thresh
EUNE (#18)
Người thách đấu
LP: 1056
Trận thắng: 74
-
19.
はいばら
はいばら
JP (#19)
Người thách đấu
LP: 1045
Trận thắng: 93
-
20.
Like a sun
Like a sun
JP (#20)
Người thách đấu
LP: 1014
Trận thắng: 63
-
21.
DW Kevy
DW Kevy
OCE (#21)
Người thách đấu
LP: 1009
Trận thắng: 66
-
22.
CANYONKANAVIPABU
CANYONKANAVIPABU
OCE (#22)
Người thách đấu
LP: 1001
Trận thắng: 82
-
23.
Violet0
Violet0
OCE (#23)
Người thách đấu
LP: 980
Trận thắng: 123
-
24.
FUR Follow
FUR Follow
BR (#24)
Người thách đấu
LP: 969
Trận thắng: 64
-
25.
Kisee
Kisee
OCE (#25)
Người thách đấu
LP: 951
Trận thắng: 134
-
26.
Fleshyy
Fleshyy
TR (#26)
Người thách đấu
LP: 950
Trận thắng: 85
Vàng IV
LP: 0
Trận thắng: 12
27.
TOPKING
TOPKING
KR (#27)
Người thách đấu
LP: 938
Trận thắng: 88
-
28.
xccccccccccccc
xccccccccccccc
BR (#28)
Người thách đấu
LP: 923
Trận thắng: 123
-
29.
FIX1
FIX1
LAS (#29)
Người thách đấu
LP: 922
Trận thắng: 127
-
30.
Τreasure Hunter
Τreasure Hunter
EUW (#30)
Người thách đấu
LP: 909
Trận thắng: 85
-
31.
Ayu FA
Ayu FA
BR (#31)
Người thách đấu
LP: 905
Trận thắng: 70
-
32.
HANSSAMAA
HANSSAMAA
EUW (#32)
Người thách đấu
LP: 898
Trận thắng: 59
-
33.
GF4830Y79U1HBQN
GF4830Y79U1HBQN
OCE (#33)
Người thách đấu
LP: 897
Trận thắng: 115
-
34.
AwcyS
AwcyS
EUNE (#34)
Người thách đấu
LP: 897
Trận thắng: 68
Bạch kim III
LP: 42
Trận thắng: 12
35.
Asyc
Asyc
NA (#35)
Người thách đấu
LP: 884
Trận thắng: 143
-
36.
YoRHa No2 Type E
YoRHa No2 Type E
OCE (#36)
Người thách đấu
LP: 873
Trận thắng: 95
-
37.
Coatpustmain
Coatpustmain
EUNE (#37)
Người thách đấu
LP: 854
Trận thắng: 78
-
38.
MSF Sertuss
MSF Sertuss
EUW (#38)
Người thách đấu
LP: 847
Trận thắng: 104
-
39.
JUG242SH
JUG242SH
KR (#39)
Người thách đấu
LP: 847
Trận thắng: 94
-
40.
Lathyrus
Lathyrus
EUW (#40)
Người thách đấu
LP: 842
Trận thắng: 109
-
41.
MaroIa Boy
MaroIa Boy
BR (#41)
Người thách đấu
LP: 839
Trận thắng: 68
-
42.
TSM Heo
TSM Heo
NA (#42)
Người thách đấu
LP: 834
Trận thắng: 75
-
43.
it a secret
it a secret
EUW (#43)
Người thách đấu
LP: 832
Trận thắng: 82
-
44.
Aprox
Aprox
KR (#44)
Người thách đấu
LP: 827
Trận thắng: 58
-
45.
Memorable
Memorable
BR (#45)
Người thách đấu
LP: 826
Trận thắng: 82
-
46.
Parabellum
Parabellum
LAN (#46)
Người thách đấu
LP: 825
Trận thắng: 110
Kim cương II
LP: 7
Trận thắng: 33
47.
Nazhoty
Nazhoty
LAS (#47)
Người thách đấu
LP: 820
Trận thắng: 65
-
48.
Fajer
Fajer
EUW (#48)
Người thách đấu
LP: 810
Trận thắng: 77
-
49.
Søren 1v9
Søren 1v9
TR (#49)
Người thách đấu
LP: 809
Trận thắng: 57
-
50.
Revenge
Revenge
NA (#50)
Người thách đấu
LP: 805
Trận thắng: 52
-
51.
FROMENXD
FROMENXD
EUNE (#51)
Người thách đấu
LP: 803
Trận thắng: 53
-
52.
Lacris
Lacris
TR (#52)
Người thách đấu
LP: 796
Trận thắng: 63
-
53.
T1 Cuzz
T1 Cuzz
KR (#53)
Người thách đấu
LP: 787
Trận thắng: 59
-
54.
MENTAL VICTIM
MENTAL VICTIM
EUNE (#54)
Người thách đấu
LP: 781
Trận thắng: 107
Bạch kim I
LP: 81
Trận thắng: 11
55.
FB RELICLOL
FB RELICLOL
LAN (#55)
Người thách đấu
LP: 779
Trận thắng: 106
-
56.
CLG Thien
CLG Thien
OCE (#56)
Người thách đấu
LP: 775
Trận thắng: 92
-
57.
Tactical
Tactical
NA (#57)
Người thách đấu
LP: 775
Trận thắng: 61
-
58.
RGW Quellox
RGW Quellox
BR (#58)
Người thách đấu
LP: 772
Trận thắng: 54
Kim cương III
LP: 60
Trận thắng: 13
59.
temporarily sad
temporarily sad
EUNE (#59)
Người thách đấu
LP: 770
Trận thắng: 69
-
60.
댕청잇
댕청잇
KR (#60)
Người thách đấu
LP: 769
Trận thắng: 72
-
61.
PIJACK
PIJACK
BR (#61)
Người thách đấu
LP: 768
Trận thắng: 97
-
62.
esA
esA
BR (#62)
Người thách đấu
LP: 767
Trận thắng: 73
-
63.
SK ADAM SMASHER
SK ADAM SMASHER
EUW (#63)
Người thách đấu
LP: 767
Trận thắng: 66
-
64.
Vibes
Vibes
OCE (#64)
Người thách đấu
LP: 766
Trận thắng: 83
-
65.
Kenas
Kenas
NA (#65)
Người thách đấu
LP: 758
Trận thắng: 152
-
66.
Nikkone
Nikkone
NA (#66)
Người thách đấu
LP: 758
Trận thắng: 63
-
67.
Hi Im Perzu
Hi Im Perzu
EUNE (#67)
Người thách đấu
LP: 755
Trận thắng: 67
-
68.
Razørk Activoo
Razørk Activoo
EUW (#68)
Người thách đấu
LP: 755
Trận thắng: 49
-
69.
Ancrath1
Ancrath1
BR (#69)
Người thách đấu
LP: 753
Trận thắng: 85
-
70.
Lil Slvt
Lil Slvt
LAS (#70)
Người thách đấu
LP: 751
Trận thắng: 176
Bạch kim I
LP: 3
Trận thắng: 12
71.
Roulette
Roulette
EUW (#71)
Người thách đấu
LP: 751
Trận thắng: 135
-
72.
whats next
whats next
EUW (#72)
Người thách đấu
LP: 751
Trận thắng: 56
-
73.
Senecas Disciple
Senecas Disciple
EUW (#73)
Người thách đấu
LP: 751
Trận thắng: 52
-
74.
Kyosé
Kyosé
OCE (#74)
Người thách đấu
LP: 749
Trận thắng: 113
-
75.
TwTv GaroldTv
TwTv GaroldTv
EUNE (#75)
Người thách đấu
LP: 749
Trận thắng: 56
-
76.
AvaIanche
AvaIanche
TR (#76)
Người thách đấu
LP: 746
Trận thắng: 52
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 20
77.
무자비한 문현준
무자비한 문현준
KR (#77)
Người thách đấu
LP: 745
Trận thắng: 73
-
78.
Solarbacca
Solarbacca
NA (#78)
Người thách đấu
LP: 744
Trận thắng: 98
-
79.
gunkrab
gunkrab
OCE (#79)
Người thách đấu
LP: 744
Trận thắng: 65
-
80.
PROBLEMA 03
PROBLEMA 03
BR (#80)
Người thách đấu
LP: 741
Trận thắng: 65
-
81.
Cabez0n
Cabez0n
LAS (#81)
Người thách đấu
LP: 740
Trận thắng: 105
-
82.
ProDelta
ProDelta
BR (#82)
Người thách đấu
LP: 737
Trận thắng: 76
-
83.
BB Solarcix
BB Solarcix
TR (#83)
Người thách đấu
LP: 736
Trận thắng: 54
Kim cương IV
LP: 69
Trận thắng: 8
84.
TL Jensen
TL Jensen
NA (#84)
Người thách đấu
LP: 732
Trận thắng: 129
-
85.
kadaki
kadaki
BR (#85)
Người thách đấu
LP: 731
Trận thắng: 122
-
86.
Renanzinhoooo
Renanzinhoooo
BR (#86)
Người thách đấu
LP: 730
Trận thắng: 74
-
87.
Kennzy
Kennzy
BR (#87)
Người thách đấu
LP: 729
Trận thắng: 85
-
88.
El Brayayin
El Brayayin
LAN (#88)
Người thách đấu
LP: 729
Trận thắng: 43
Kim cương I
LP: 37
Trận thắng: 11
89.
Affe mit Waffe
Affe mit Waffe
NA (#89)
Người thách đấu
LP: 723
Trận thắng: 65
-
90.
undying desire
undying desire
EUNE (#90)
Người thách đấu
LP: 718
Trận thắng: 94
-
91.
rinnegan adc
rinnegan adc
EUW (#91)
Người thách đấu
LP: 717
Trận thắng: 63
-
92.
Ðeƒy
Ðeƒy
LAS (#92)
Người thách đấu
LP: 716
Trận thắng: 101
Bạch kim IV
LP: 75
Trận thắng: 17
93.
kakatte koi
kakatte koi
BR (#93)
Người thách đấu
LP: 715
Trận thắng: 101
-
94.
marianox10
marianox10
LAS (#94)
Người thách đấu
LP: 715
Trận thắng: 94
-
95.
COLACAO ABUSER
COLACAO ABUSER
LAS (#95)
Người thách đấu
LP: 712
Trận thắng: 56
-
96.
Crowno
Crowno
EUW (#96)
Người thách đấu
LP: 710
Trận thắng: 99
-
97.
Little Mandiocaa
Little Mandiocaa
BR (#97)
Người thách đấu
LP: 710
Trận thắng: 80
-
98.
서도일2
서도일2
KR (#98)
Người thách đấu
LP: 706
Trận thắng: 112
-
99.
paiN JG1
paiN JG1
BR (#99)
Người thách đấu
LP: 706
Trận thắng: 57
-
100.
THC Davos
THC Davos
EUNE (#100)
Người thách đấu
LP: 705
Trận thắng: 147
-
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: