Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
DWG ShowMaker
DWG ShowMaker
KR (#1)
Người thách đấu
LP: 1745
Trận thắng: 282
-
2.
AvaIanche
AvaIanche
TR (#2)
Người thách đấu
LP: 1693
Trận thắng: 311
Kim cương IV
LP: 100
Trận thắng: 26
3.
Aryze
Aryze
BR (#3)
Người thách đấu
LP: 1654
Trận thắng: 281
-
4.
xiaolongbao
xiaolongbao
BR (#4)
Người thách đấu
LP: 1628
Trận thắng: 447
-
5.
Twitch Bejjaniii
Twitch Bejjaniii
LAN (#5)
Người thách đấu
LP: 1626
Trận thắng: 315
Kim cương III
LP: 55
Trận thắng: 29
6.
DY     sush1
DY sush1
KR (#6)
Người thách đấu
LP: 1612
Trận thắng: 279
-
7.
Hachi
Hachi
LAS (#7)
Người thách đấu
LP: 1598
Trận thắng: 426
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 36
8.
C9 Zven
C9 Zven
NA (#8)
Người thách đấu
LP: 1560
Trận thắng: 437
-
9.
Kite Machine
Kite Machine
EUW (#9)
Người thách đấu
LP: 1539
Trận thắng: 391
-
10.
Hatéd1
Hatéd1
TR (#10)
Người thách đấu
LP: 1499
Trận thắng: 195
-
11.
Bjorn lronside
Bjorn lronside
EUW (#11)
Người thách đấu
LP: 1489
Trận thắng: 242
-
12.
C9 ZVENNN
C9 ZVENNN
NA (#12)
Người thách đấu
LP: 1477
Trận thắng: 237
-
13.
showmakerzzz
showmakerzzz
KR (#13)
Người thách đấu
LP: 1464
Trận thắng: 177
-
14.
get off me
get off me
BR (#14)
Người thách đấu
LP: 1462
Trận thắng: 404
-
15.
Agurin
Agurin
EUW (#15)
Người thách đấu
LP: 1454
Trận thắng: 405
-
16.
TERRORIST IRL
TERRORIST IRL
TR (#16)
Người thách đấu
LP: 1452
Trận thắng: 307
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 19
17.
급할수록도라미
급할수록도라미
KR (#17)
Người thách đấu
LP: 1430
Trận thắng: 123
-
18.
RGE lnspired
RGE lnspired
EUW (#18)
Người thách đấu
LP: 1428
Trận thắng: 414
-
19.
hi im gosu
hi im gosu
TR (#19)
Người thách đấu
LP: 1428
Trận thắng: 196
-
20.
FNC Selfmade
FNC Selfmade
EUW (#20)
Người thách đấu
LP: 1419
Trận thắng: 452
-
21.
Piña
Piña
LAN (#21)
Người thách đấu
LP: 1412
Trận thắng: 182
-
22.
Destiny
Destiny
KR (#22)
Người thách đấu
LP: 1411
Trận thắng: 178
-
23.
RRRRRRRRRRRANK1
RRRRRRRRRRRANK1
BR (#23)
Người thách đấu
LP: 1408
Trận thắng: 470
-
24.
T1 BurdoI
T1 BurdoI
KR (#24)
Người thách đấu
LP: 1398
Trận thắng: 237
-
25.
TL Tactical
TL Tactical
NA (#25)
Người thách đấu
LP: 1397
Trận thắng: 217
-
26.
Hola Soy Candy
Hola Soy Candy
LAN (#26)
Người thách đấu
LP: 1395
Trận thắng: 223
Bạch kim I
LP: 75
Trận thắng: 23
27.
R7 Josedeodo
R7 Josedeodo
LAN (#27)
Người thách đấu
LP: 1393
Trận thắng: 126
-
28.
v f N b
v f N b
BR (#28)
Người thách đấu
LP: 1388
Trận thắng: 152
-
29.
ur awful
ur awful
TR (#29)
Người thách đấu
LP: 1383
Trận thắng: 177
Bạch kim I
LP: 75
Trận thắng: 8
30.
qpalzmwoiaj
qpalzmwoiaj
NA (#30)
Người thách đấu
LP: 1374
Trận thắng: 530
-
31.
Litny
Litny
EUNE (#31)
Người thách đấu
LP: 1374
Trận thắng: 171
Kim cương I
LP: 88
Trận thắng: 44
32.
Razørk Activoo
Razørk Activoo
EUW (#32)
Người thách đấu
LP: 1359
Trận thắng: 206
-
33.
Josedeodo
Josedeodo
NA (#33)
Người thách đấu
LP: 1356
Trận thắng: 293
-
34.
KzcXaz
KzcXaz
KR (#34)
Người thách đấu
LP: 1352
Trận thắng: 349
-
35.
쪼렙이다말로하자
쪼렙이다말로하자
KR (#35)
Người thách đấu
LP: 1349
Trận thắng: 729
Bạch kim I
LP: 30
Trận thắng: 27
36.
OG Upset
OG Upset
EUW (#36)
Người thách đấu
LP: 1342
Trận thắng: 427
-
37.
Paresz14
Paresz14
EUNE (#37)
Người thách đấu
LP: 1332
Trận thắng: 257
Bạch kim I
LP: 80
Trận thắng: 22
38.
CIair de Lune
CIair de Lune
BR (#38)
Người thách đấu
LP: 1331
Trận thắng: 238
-
39.
Déadly
Déadly
EUW (#39)
Người thách đấu
LP: 1329
Trận thắng: 260
-
40.
SK Jenax
SK Jenax
EUW (#40)
Người thách đấu
LP: 1325
Trận thắng: 203
-
41.
Polish Wonderb0y
Polish Wonderb0y
EUW (#41)
Người thách đấu
LP: 1321
Trận thắng: 194
-
42.
T1 Gumayusi
T1 Gumayusi
KR (#42)
Người thách đấu
LP: 1320
Trận thắng: 442
-
43.
용호야
용호야
KR (#43)
Người thách đấu
LP: 1318
Trận thắng: 285
-
44.
10k EGO
10k EGO
KR (#44)
Người thách đấu
LP: 1316
Trận thắng: 547
-
45.
tuokaZ
tuokaZ
TR (#45)
Người thách đấu
LP: 1316
Trận thắng: 119
Kim cương I
LP: 79
Trận thắng: 56
46.
NimoTV Pancake
NimoTV Pancake
LAN (#46)
Người thách đấu
LP: 1315
Trận thắng: 220
Kim cương IV
LP: 68
Trận thắng: 14
47.
From Iron
From Iron
NA (#47)
Người thách đấu
LP: 1313
Trận thắng: 481
-
48.
xu xu bao bao
xu xu bao bao
KR (#48)
Người thách đấu
LP: 1306
Trận thắng: 197
-
49.
Lehends
Lehends
KR (#49)
Người thách đấu
LP: 1303
Trận thắng: 312
-
50.
SPG Zzus
SPG Zzus
KR (#50)
Người thách đấu
LP: 1299
Trận thắng: 295
-
51.
Winston4
Winston4
NA (#51)
Người thách đấu
LP: 1296
Trận thắng: 405
-
52.
Dasant Ko
Dasant Ko
LAS (#52)
Người thách đấu
LP: 1295
Trận thắng: 348
Bạch kim III
LP: 50
Trận thắng: 34
53.
SUP Armutke
SUP Armutke
EUW (#53)
Người thách đấu
LP: 1288
Trận thắng: 487
-
54.
사람이름이윤용호
사람이름이윤용호
KR (#54)
Người thách đấu
LP: 1288
Trận thắng: 283
-
55.
원딜 왕자 이채환
원딜 왕자 이채환
KR (#55)
Người thách đấu
LP: 1274
Trận thắng: 230
-
56.
Alowhed
Alowhed
LAS (#56)
Người thách đấu
LP: 1268
Trận thắng: 217
-
57.
S04 Innaxe
S04 Innaxe
EUW (#57)
Người thách đấu
LP: 1264
Trận thắng: 283
-
58.
100 Tenacity
100 Tenacity
NA (#58)
Người thách đấu
LP: 1264
Trận thắng: 221
-
59.
MikyXD
MikyXD
EUW (#59)
Người thách đấu
LP: 1261
Trận thắng: 279
-
60.
Diass
Diass
TR (#60)
Người thách đấu
LP: 1260
Trận thắng: 150
-
61.
SeaQuest
SeaQuest
NA (#61)
Người thách đấu
LP: 1260
Trận thắng: 139
-
62.
black svvan
black svvan
KR (#62)
Người thách đấu
LP: 1258
Trận thắng: 463
-
63.
Kirei sama
Kirei sama
EUW (#63)
Người thách đấu
LP: 1254
Trận thắng: 498
-
64.
모두모두행복하길
모두모두행복하길
KR (#64)
Người thách đấu
LP: 1254
Trận thắng: 199
-
65.
be yourselƒ
be yourselƒ
TR (#65)
Người thách đấu
LP: 1245
Trận thắng: 378
-
66.
PyrisT
PyrisT
TR (#66)
Người thách đấu
LP: 1245
Trận thắng: 265
Kim cương IV
LP: 58
Trận thắng: 30
67.
EG Bae
EG Bae
NA (#67)
Người thách đấu
LP: 1241
Trận thắng: 260
-
68.
소나잔나
소나잔나
KR (#68)
Người thách đấu
LP: 1239
Trận thắng: 171
-
69.
feng ji xu chui
feng ji xu chui
KR (#69)
Người thách đấu
LP: 1237
Trận thắng: 295
-
70.
Rúven
Rúven
EUNE (#70)
Người thách đấu
LP: 1237
Trận thắng: 235
GrandMaster
LP: 227
Trận thắng: 83
71.
Shëun
Shëun
EUW (#71)
Người thách đấu
LP: 1235
Trận thắng: 193
-
72.
K T
K T
KR (#72)
Người thách đấu
LP: 1232
Trận thắng: 241
-
73.
f and commitment
f and commitment
BR (#73)
Người thách đấu
LP: 1229
Trận thắng: 841
-
74.
JUGKlNG
JUGKlNG
KR (#74)
Người thách đấu
LP: 1222
Trận thắng: 120
-
75.
HLE Viper
HLE Viper
KR (#75)
Người thách đấu
LP: 1218
Trận thắng: 324
-
76.
Joe Cat
Joe Cat
TR (#76)
Người thách đấu
LP: 1215
Trận thắng: 164
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 26
77.
Kennedys
Kennedys
BR (#77)
Người thách đấu
LP: 1214
Trận thắng: 140
-
78.
supupsupupsupup
supupsupupsupup
KR (#78)
Người thách đấu
LP: 1209
Trận thắng: 336
-
79.
UnExpecteDGanGS
UnExpecteDGanGS
EUNE (#79)
Người thách đấu
LP: 1209
Trận thắng: 188
-
80.
나는대포너는머포
나는대포너는머포
KR (#80)
Người thách đấu
LP: 1199
Trận thắng: 545
-
81.
DWG Canyon
DWG Canyon
KR (#81)
Người thách đấu
LP: 1199
Trận thắng: 369
-
82.
CHF Sloth
CHF Sloth
OCE (#82)
Người thách đấu
LP: 1196
Trận thắng: 378
-
83.
EIyoya
EIyoya
EUW (#83)
Người thách đấu
LP: 1195
Trận thắng: 239
-
84.
hovno z kose
hovno z kose
EUW (#84)
Người thách đấu
LP: 1182
Trận thắng: 236
-
85.
T1 Kuri
T1 Kuri
KR (#85)
Người thách đấu
LP: 1177
Trận thắng: 739
-
86.
Køldo Locuraa
Køldo Locuraa
EUW (#86)
Người thách đấu
LP: 1174
Trận thắng: 342
-
87.
DRX Deft
DRX Deft
KR (#87)
Người thách đấu
LP: 1170
Trận thắng: 404
-
88.
sucumba halier
sucumba halier
BR (#88)
Người thách đấu
LP: 1170
Trận thắng: 234
-
89.
SAKEN1
SAKEN1
EUW (#89)
Người thách đấu
LP: 1170
Trận thắng: 222
-
90.
phlphlphl
phlphlphl
EUW (#90)
Người thách đấu
LP: 1168
Trận thắng: 687
-
91.
tïosatan
tïosatan
BR (#91)
Người thách đấu
LP: 1163
Trận thắng: 280
-
92.
Morwinelo
Morwinelo
LAS (#92)
Người thách đấu
LP: 1161
Trận thắng: 166
-
93.
TDBY
TDBY
KR (#93)
Người thách đấu
LP: 1160
Trận thắng: 166
-
94.
GF ClyDee
GF ClyDee
TR (#94)
Người thách đấu
LP: 1158
Trận thắng: 114
-
95.
KBM DOVAHKIIN
KBM DOVAHKIIN
BR (#95)
Người thách đấu
LP: 1157
Trận thắng: 346
-
96.
Bow
Bow
LAN (#96)
Người thách đấu
LP: 1157
Trận thắng: 265
-
97.
rip juego
rip juego
LAN (#97)
Người thách đấu
LP: 1152
Trận thắng: 353
Kim cương III
LP: 34
Trận thắng: 94
98.
장래희망우솝
장래희망우솝
KR (#98)
Người thách đấu
LP: 1150
Trận thắng: 289
-
99.
Demogoten
Demogoten
EUNE (#99)
Người thách đấu
LP: 1149
Trận thắng: 136
Vàng I
LP: 28
Trận thắng: 8
100.
simp player 1
simp player 1
EUW (#100)
Người thách đấu
LP: 1148
Trận thắng: 248
-
1 Bình luận
FB NhầnNhây FB

tôi cũng đánh kha'zix nhưng chưa đc công nhận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: