Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
SDFHUJIOF986SDI
SDFHUJIOF986SDI
BR (#1)
Người thách đấu 1827 LP
Trận thắng: 263 (62.0%)
2.
GeneralSn1per
GeneralSn1per
NA (#2)
Người thách đấu 1822 LP
Trận thắng: 336 (56.5%)
Vàng II
Trận thắng: 15 (78.9%)
3.
exselor
exselor
LAS (#3)
Người thách đấu 1792 LP
Trận thắng: 737 (56.3%)
4.
shady mathers
shady mathers
BR (#4)
Người thách đấu 1777 LP
Trận thắng: 408 (57.6%)
5.
ICARRYBOTCOPIUM
ICARRYBOTCOPIUM
NA (#5)
Người thách đấu 1748 LP
Trận thắng: 327 (61.8%)
6.
WindbreakerXD
WindbreakerXD
EUNE (#6)
Người thách đấu 1733 LP
Trận thắng: 281 (58.8%)
Kim cương I
Trận thắng: 120 (67.4%)
7.
Oh ill Nam
Oh ill Nam
NA (#7)
Người thách đấu 1724 LP
Trận thắng: 433 (56.2%)
Kim cương II
Trận thắng: 41 (58.6%)
8.
Jauny
Jauny
LAN (#8)
Người thách đấu 1700 LP
Trận thắng: 194 (61.8%)
Bạch kim I
Trận thắng: 13 (86.7%)
9.
hi im Nekro
hi im Nekro
EUNE (#9)
Người thách đấu 1689 LP
Trận thắng: 251 (61.5%)
10.
TwitchTvZeltGG
TwitchTvZeltGG
LAN (#10)
Người thách đấu 1670 LP
Trận thắng: 270 (60.1%)
Bạch kim I
Trận thắng: 27 (81.8%)
11.
PolskiKoz
PolskiKoz
EUNE (#11)
Người thách đấu 1668 LP
Trận thắng: 330 (58.3%)
Cao thủ 41 LP
Trận thắng: 76 (63.9%)
12.
Raiden Shogun C2
Raiden Shogun C2
EUW (#12)
Người thách đấu 1658 LP
Trận thắng: 292 (62.3%)
Bạch kim I
Trận thắng: 18 (75.0%)
13.
cant stop me now
cant stop me now
BR (#13)
Người thách đấu 1619 LP
Trận thắng: 458 (56.2%)
14.
winstxn
winstxn
NA (#14)
Người thách đấu 1607 LP
Trận thắng: 627 (53.7%)
15.
Expecto Patrounm
Expecto Patrounm
EUW (#15)
Người thách đấu 1577 LP
Trận thắng: 224 (62.4%)
16.
Iziio
Iziio
EUW (#16)
Người thách đấu 1572 LP
Trận thắng: 337 (56.4%)
17.
Tar2an
Tar2an
BR (#17)
Người thách đấu 1570 LP
Trận thắng: 265 (59.6%)
18.
wx mjm978244659
wx mjm978244659
NA (#18)
Người thách đấu 1562 LP
Trận thắng: 462 (55.1%)
Bạch kim I
Trận thắng: 47 (63.5%)
19.
HappyBeePlayer
HappyBeePlayer
NA (#19)
Người thách đấu 1559 LP
Trận thắng: 559 (54.0%)
20.
sekaM
sekaM
BR (#20)
Người thách đấu 1543 LP
Trận thắng: 213 (63.4%)
Kim cương I
Trận thắng: 95 (60.1%)
21.
Oakbewwy
Oakbewwy
NA (#21)
Người thách đấu 1533 LP
Trận thắng: 195 (58.2%)
22.
Stor Olle
Stor Olle
EUW (#22)
Người thách đấu 1528 LP
Trận thắng: 189 (62.8%)
Bạch kim I
Trận thắng: 19 (67.9%)
23.
Foxy
Foxy
LAN (#23)
Người thách đấu 1521 LP
Trận thắng: 363 (55.8%)
24.
Thinkcards son
Thinkcards son
NA (#24)
Người thách đấu 1515 LP
Trận thắng: 414 (54.1%)
25.
쪼렙이다말로하자
쪼렙이다말로하자
KR (#25)
Người thách đấu 1499 LP
Trận thắng: 904 (52.8%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 18 (47.4%)
26.
TL Yeon
TL Yeon
NA (#26)
Người thách đấu 1499 LP
Trận thắng: 488 (53.7%)
27.
Dragken
Dragken
OCE (#27)
Người thách đấu 1491 LP
Trận thắng: 532 (52.7%)
28.
Agurin
Agurin
EUW (#28)
Người thách đấu 1488 LP
Trận thắng: 643 (54.3%)
Bạch kim I
Trận thắng: 9 (56.3%)
29.
NO GG PLZ
NO GG PLZ
JP (#29)
Người thách đấu 1483 LP
Trận thắng: 262 (56.0%)
30.
Revenge
Revenge
NA (#30)
Người thách đấu 1482 LP
Trận thắng: 381 (55.4%)
31.
Sheiden2
Sheiden2
NA (#31)
Người thách đấu 1480 LP
Trận thắng: 184 (59.4%)
32.
Litny
Litny
EUNE (#32)
Người thách đấu 1477 LP
Trận thắng: 247 (57.3%)
33.
Johnsun123
Johnsun123
NA (#33)
Người thách đấu 1477 LP
Trận thắng: 192 (60.6%)
34.
Davemon
Davemon
NA (#34)
Người thách đấu 1476 LP
Trận thắng: 217 (60.1%)
35.
mid useless uwu
mid useless uwu
EUNE (#35)
Người thách đấu 1475 LP
Trận thắng: 256 (57.7%)
Bạch kim I
Trận thắng: 66 (53.7%)
36.
kill myseIf
kill myseIf
LAS (#36)
Người thách đấu 1472 LP
Trận thắng: 546 (53.3%)
Kim cương I
Trận thắng: 19 (61.3%)
37.
berryrasp
berryrasp
EUNE (#37)
Người thách đấu 1467 LP
Trận thắng: 481 (53.7%)
GrandMaster 237 LP
Trận thắng: 279 (62.4%)
38.
Finn1
Finn1
EUW (#38)
Người thách đấu 1467 LP
Trận thắng: 343 (56.9%)
39.
Lathyrus
Lathyrus
EUW (#39)
Người thách đấu 1466 LP
Trận thắng: 463 (55.5%)
40.
Eyla
Eyla
NA (#40)
Người thách đấu 1465 LP
Trận thắng: 315 (56.7%)
41.
디알엑스 태윤
디알엑스 태윤
KR (#41)
Người thách đấu 1460 LP
Trận thắng: 608 (54.3%)
Bạch kim I
Trận thắng: 17 (56.7%)
42.
sheø
sheø
EUW (#42)
Người thách đấu 1459 LP
Trận thắng: 344 (56.3%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 14 (93.3%)
43.
우제우스
우제우스
KR (#43)
Người thách đấu 1456 LP
Trận thắng: 632 (54.1%)
44.
voices in m head
voices in m head
BR (#44)
Người thách đấu 1450 LP
Trận thắng: 656 (54.5%)
45.
Selfish Top
Selfish Top
EUNE (#45)
Người thách đấu 1450 LP
Trận thắng: 152 (55.3%)
46.
The Tank Man
The Tank Man
NA (#46)
Người thách đấu 1425 LP
Trận thắng: 757 (52.3%)
47.
DANTE E NERO
DANTE E NERO
BR (#47)
Người thách đấu 1422 LP
Trận thắng: 175 (61.0%)
Bạch kim I
Trận thắng: 38 (76.0%)
48.
Brazuca
Brazuca
LAS (#48)
Người thách đấu 1413 LP
Trận thắng: 139 (62.9%)
49.
Pride0
Pride0
EUW (#49)
Người thách đấu 1402 LP
Trận thắng: 203 (61.0%)
50.
BRO Hoya
BRO Hoya
KR (#50)
Người thách đấu 1394 LP
Trận thắng: 417 (55.4%)
51.
Allorim
Allorim
NA (#51)
Người thách đấu 1393 LP
Trận thắng: 396 (54.2%)
Bạch kim I
Trận thắng: 82 (52.2%)
52.
LeenK LCS
LeenK LCS
NA (#52)
Người thách đấu 1390 LP
Trận thắng: 304 (56.3%)
53.
scuro
scuro
BR (#53)
Người thách đấu 1387 LP
Trận thắng: 712 (53.0%)
54.
Yikeru
Yikeru
EUW (#54)
Người thách đấu 1382 LP
Trận thắng: 357 (55.3%)
Bạch kim I
Trận thắng: 12 (60.0%)
55.
I am Sobek
I am Sobek
EUNE (#55)
Người thách đấu 1380 LP
Trận thắng: 398 (54.0%)
Người thách đấu 617 LP
Trận thắng: 267 (64.2%)
56.
Coatpustmain
Coatpustmain
EUNE (#56)
Người thách đấu 1379 LP
Trận thắng: 237 (57.2%)
Bạch kim I
Trận thắng: 60 (60.6%)
57.
Ręd
Ręd
OCE (#57)
Người thách đấu 1379 LP
Trận thắng: 189 (58.7%)
58.
Dhokla
Dhokla
NA (#58)
Người thách đấu 1378 LP
Trận thắng: 611 (52.0%)
59.
Qitong
Qitong
NA (#59)
Người thách đấu 1378 LP
Trận thắng: 534 (52.8%)
60.
cici
cici
BR (#60)
Người thách đấu 1357 LP
Trận thắng: 289 (56.7%)
Cao thủ 99 LP
Trận thắng: 50 (79.4%)
61.
liantiguaiwu
liantiguaiwu
NA (#61)
Người thách đấu 1356 LP
Trận thắng: 176 (57.0%)
62.
Stelseee
Stelseee
EUNE (#62)
Người thách đấu 1352 LP
Trận thắng: 222 (59.2%)
Bạch kim II
Trận thắng: 31 (68.9%)
63.
2000y
2000y
JP (#63)
Người thách đấu 1343 LP
Trận thắng: 638 (52.5%)
64.
BRO Chieftain
BRO Chieftain
KR (#64)
Người thách đấu 1331 LP
Trận thắng: 845 (53.6%)
65.
kuo
kuo
OCE (#65)
Người thách đấu 1327 LP
Trận thắng: 306 (54.6%)
66.
Feather Daddy
Feather Daddy
NA (#66)
Người thách đấu 1319 LP
Trận thắng: 599 (52.6%)
67.
Time to go back
Time to go back
NA (#67)
Người thách đấu 1315 LP
Trận thắng: 601 (52.4%)
68.
Jesus Wafflecat
Jesus Wafflecat
EUNE (#68)
Người thách đấu 1315 LP
Trận thắng: 561 (52.7%)
69.
zxckas0dk
zxckas0dk
KR (#69)
Người thách đấu 1315 LP
Trận thắng: 560 (53.6%)
70.
Dzukill
Dzukill
EUW (#70)
Người thách đấu 1315 LP
Trận thắng: 442 (54.3%)
Bạch kim II
Trận thắng: 7 (50.0%)
71.
Sagner
Sagner
LAS (#71)
Người thách đấu 1315 LP
Trận thắng: 124 (67.4%)
72.
Good Boi
Good Boi
NA (#72)
Người thách đấu 1314 LP
Trận thắng: 693 (52.1%)
Bạch kim I
Trận thắng: 28 (73.7%)
73.
Spirax
Spirax
NA (#73)
Người thách đấu 1314 LP
Trận thắng: 292 (55.0%)
74.
WX sofm7777
WX sofm7777
OCE (#74)
Người thách đấu 1311 LP
Trận thắng: 171 (61.5%)
Kim cương I
Trận thắng: 69 (73.4%)
75.
KEITHMCGRIEF
KEITHMCGRIEF
NA (#75)
Người thách đấu 1308 LP
Trận thắng: 411 (54.2%)
76.
Breezyyy
Breezyyy
NA (#76)
Người thách đấu 1306 LP
Trận thắng: 637 (52.1%)
Kim cương I
Trận thắng: 39 (67.2%)
77.
Tutsz
Tutsz
BR (#77)
Người thách đấu 1305 LP
Trận thắng: 492 (54.0%)
78.
Neon1337Ad
Neon1337Ad
EUW (#78)
Người thách đấu 1304 LP
Trận thắng: 521 (54.8%)
79.
APA1
APA1
NA (#79)
Người thách đấu 1303 LP
Trận thắng: 358 (54.2%)
80.
Szygenda
Szygenda
EUW (#80)
Người thách đấu 1303 LP
Trận thắng: 273 (56.9%)
81.
vx dlpw789789
vx dlpw789789
OCE (#81)
Người thách đấu 1303 LP
Trận thắng: 167 (59.9%)
82.
FIGHTING LCK
FIGHTING LCK
EUW (#82)
Người thách đấu 1302 LP
Trận thắng: 127 (66.1%)
83.
wíncg
wíncg
EUW (#83)
Người thách đấu 1300 LP
Trận thắng: 769 (52.6%)
84.
pr1meé
pr1meé
EUW (#84)
Người thách đấu 1299 LP
Trận thắng: 660 (54.0%)
85.
Tomo9
Tomo9
NA (#85)
Người thách đấu 1298 LP
Trận thắng: 630 (52.2%)
86.
Cupcaké
Cupcaké
OCE (#86)
Người thách đấu 1289 LP
Trận thắng: 346 (54.2%)
Cao thủ 13 LP
Trận thắng: 153 (65.7%)
87.
Swarovsk1 Drip
Swarovsk1 Drip
KR (#87)
Người thách đấu 1287 LP
Trận thắng: 792 (53.1%)
88.
GitoFoxc
GitoFoxc
LAS (#88)
Người thách đấu 1286 LP
Trận thắng: 383 (54.6%)
Cao thủ 1 LP
Trận thắng: 172 (60.8%)
89.
zhong guo5
zhong guo5
NA (#89)
Người thách đấu 1284 LP
Trận thắng: 535 (52.8%)
90.
Sheiden1
Sheiden1
NA (#90)
Người thách đấu 1282 LP
Trận thắng: 298 (57.6%)
91.
tall and hot
tall and hot
EUNE (#91)
Người thách đấu 1282 LP
Trận thắng: 124 (59.0%)
Bạch kim I
Trận thắng: 20 (52.6%)
92.
pizzaman007
pizzaman007
NA (#92)
Người thách đấu 1281 LP
Trận thắng: 367 (55.4%)
93.
Targamas
Targamas
EUW (#93)
Người thách đấu 1279 LP
Trận thắng: 677 (52.5%)
94.
Busio3
Busio3
NA (#94)
Người thách đấu 1279 LP
Trận thắng: 395 (53.8%)
95.
GW toucouille
GW toucouille
EUW (#95)
Người thách đấu 1278 LP
Trận thắng: 470 (54.1%)
Bạch kim I
Trận thắng: 51 (61.4%)
96.
no invade pls
no invade pls
NA (#96)
Người thách đấu 1277 LP
Trận thắng: 542 (53.2%)
97.
StineR
StineR
BR (#97)
Người thách đấu 1276 LP
Trận thắng: 518 (54.5%)
98.
Hachi
Hachi
LAS (#98)
Người thách đấu 1274 LP
Trận thắng: 588 (52.9%)
Bạch kim I
Trận thắng: 36 (60.0%)
99.
T1 Zeus
T1 Zeus
KR (#99)
Người thách đấu 1274 LP
Trận thắng: 530 (53.8%)
100.
갱붕이
갱붕이
KR (#100)
Người thách đấu 1271 LP
Trận thắng: 1172 (51.9%)
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: