Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
재미 없다자
재미 없다자
KR (#1)
Cao thủ
LP: 706
Trận thắng: 165
- -
2.
Skill9
Skill9
KR (#2)
Cao thủ
LP: 678
Trận thắng: 281
- -
3.
whisper snow
whisper snow
KR (#3)
Cao thủ
LP: 562
Trận thắng: 311
- -
4.
zhiqiang   HuYa
zhiqiang HuYa
KR (#4)
Cao thủ
LP: 562
Trận thắng: 310
- -
5.
Gen G Roach
Gen G Roach
KR (#5)
Cao thủ
LP: 554
Trận thắng: 350
- -
6.
밤이싫어
밤이싫어
KR (#6)
Cao thủ
LP: 549
Trận thắng: 228
- -
7.
사스갓지지
사스갓지지
KR (#7)
Cao thủ
LP: 545
Trận thắng: 166
- -
8.
Kirei sama
Kirei sama
EUW (#8)
Cao thủ
LP: 539
Trận thắng: 272
- -
9.
다음시즌챌갈캐릭
다음시즌챌갈캐릭
KR (#9)
Cao thủ
LP: 530
Trận thắng: 334
- -
10.
Caome1
Caome1
KR (#10)
Cao thủ
LP: 528
Trận thắng: 219
- -
11.
Lighthalzen
Lighthalzen
KR (#11)
Cao thủ
LP: 527
Trận thắng: 150
- -
12.
AssassinK1ng9
AssassinK1ng9
KR (#12)
Cao thủ
LP: 521
Trận thắng: 192
- -
13.
화려한 솔로킬
화려한 솔로킬
KR (#13)
Cao thủ
LP: 509
Trận thắng: 233
- -
14.
thgink9
thgink9
KR (#14)
Cao thủ
LP: 506
Trận thắng: 194
- -
15.
MùaNàyTrôngCoñ
MùaNàyTrôngCoñ
VN (#15)
Cao thủ
LP: 505
Trận thắng: 396
- -
16.
The Goon
The Goon
KR (#16)
Cao thủ
LP: 502
Trận thắng: 185
- -
17.
Wero Reyes Lopez
Wero Reyes Lopez
LAN (#17)
Cao thủ
LP: 492
Trận thắng: 146
- -
18.
SouthwindZzz
SouthwindZzz
KR (#18)
Cao thủ
LP: 483
Trận thắng: 225
- -
19.
북쪽의 괴물
북쪽의 괴물
KR (#19)
Cao thủ
LP: 482
Trận thắng: 241
- -
20.
RespecT L9
RespecT L9
TR (#20)
Cao thủ
LP: 482
Trận thắng: 143
- -
21.
yzw
yzw
KR (#21)
Cao thủ
LP: 458
Trận thắng: 300
- -
22.
그해 가을 추억
그해 가을 추억
KR (#22)
Cao thủ
LP: 454
Trận thắng: 150
- -
23.
aksdjsalkdnp21
aksdjsalkdnp21
KR (#23)
Cao thủ
LP: 454
Trận thắng: 133
- -
24.
GALA1
GALA1
KR (#24)
Cao thủ
LP: 452
Trận thắng: 178
- -
25.
종학e
종학e
KR (#25)
Cao thủ
LP: 452
Trận thắng: 165
- -
26.
Amino on acid
Amino on acid
EUNE (#26)
Cao thủ
LP: 451
Trận thắng: 118
- -
27.
TheShackledOne
EUW (#27)
Cao thủ
LP: 448
Trận thắng: 276
- -
28.
Lattatui
Lattatui
KR (#28)
Cao thủ
LP: 448
Trận thắng: 155
- -
29.
2015 03 06
2015 03 06
KR (#29)
Cao thủ
LP: 442
Trận thắng: 77
- -
30.
zxcxxcvczxcxxcvc
zxcxxcvczxcxxcvc
KR (#30)
Cao thủ
LP: 441
Trận thắng: 201
- -
31.
momo is my wife
momo is my wife
EUW (#31)
Cao thủ
LP: 439
Trận thắng: 87
- -
32.
Upgrade 할거야
Upgrade 할거야
KR (#32)
Cao thủ
LP: 437
Trận thắng: 175
- -
33.
MID of Thương
MID of Thương
VN (#33)
Cao thủ
LP: 434
Trận thắng: 302
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 25
-
34.
이주한1
이주한1
KR (#34)
Cao thủ
LP: 430
Trận thắng: 152
- -
35.
S8 DIamond
S8 DIamond
BR (#35)
Cao thủ
LP: 428
Trận thắng: 234
- -
36.
WE 77
WE 77
KR (#36)
Cao thủ
LP: 428
Trận thắng: 147
- -
37.
둥근해가떡섭니다
둥근해가떡섭니다
KR (#37)
Cao thủ
LP: 426
Trận thắng: 77
- -
38.
ggggIIIII
ggggIIIII
KR (#38)
Cao thủ
LP: 421
Trận thắng: 123
- -
39.
점수어떻게올려요
점수어떻게올려요
KR (#39)
Cao thủ
LP: 418
Trận thắng: 208
- -
40.
n1ce to meet u
n1ce to meet u
KR (#40)
Cao thủ
LP: 410
Trận thắng: 219
- -
41.
123qweqw
123qweqw
VN (#41)
Cao thủ
LP: 408
Trận thắng: 279
- -
42.
사랑했던날
사랑했던날
KR (#42)
Cao thủ
LP: 408
Trận thắng: 109
- -
43.
쿨하고멋진사람
쿨하고멋진사람
KR (#43)
Cao thủ
LP: 407
Trận thắng: 127
- -
44.
레펠리스타
레펠리스타
KR (#44)
Cao thủ
LP: 405
Trận thắng: 123
- -
45.
DoRun
DoRun
KR (#45)
Cao thủ
LP: 404
Trận thắng: 287
- -
46.
가재맨
가재맨
KR (#46)
Cao thủ
LP: 400
Trận thắng: 207
- -
47.
Wl2
Wl2
KR (#47)
Cao thủ
LP: 397
Trận thắng: 145
- -
48.
MissYouKiss3
MissYouKiss3
VN (#48)
Cao thủ
LP: 396
Trận thắng: 225
- -
49.
deokdam
deokdam
KR (#49)
Cao thủ
LP: 396
Trận thắng: 167
- -
50.
dsafasewq
dsafasewq
KR (#50)
Cao thủ
LP: 395
Trận thắng: 92
- -
51.
Sheviiiii2K
Sheviiiii2K
BR (#51)
Cao thủ
LP: 393
Trận thắng: 131
- -
52.
Shera
Shera
SG (#52)
Cao thủ
LP: 389
Trận thắng: 74
- -
53.
주짓수삼일차
주짓수삼일차
KR (#53)
Cao thủ
LP: 388
Trận thắng: 127
- -
54.
마음 먹기 나름
마음 먹기 나름
KR (#54)
Cao thủ
LP: 387
Trận thắng: 236
- -
55.
Sepeku AW
Sepeku AW
NA (#55)
Cao thủ
LP: 387
Trận thắng: 207
- -
56.
tAm0utRa
tAm0utRa
EUNE (#56)
Cao thủ
LP: 384
Trận thắng: 93
- -
57.
팀은개다나는주인
팀은개다나는주인
KR (#57)
Cao thủ
LP: 383
Trận thắng: 131
- -
58.
somanyflames
somanyflames
EUNE (#58)
Cao thủ
LP: 382
Trận thắng: 108
- -
59.
dui m ju
dui m ju
KR (#59)
Cao thủ
LP: 381
Trận thắng: 308
- -
60.
기엽지
기엽지
KR (#60)
Cao thủ
LP: 381
Trận thắng: 150
- -
61.
못먹겟어삼각김밥
못먹겟어삼각김밥
KR (#61)
Cao thủ
LP: 380
Trận thắng: 203
- -
62.
Gamer vui vẻ
Gamer vui vẻ
VN (#62)
Cao thủ
LP: 377
Trận thắng: 79
- -
63.
TheOutgoing
EUW (#63)
Cao thủ
LP: 372
Trận thắng: 152
- -
64.
feixiang9
feixiang9
KR (#64)
Cao thủ
LP: 368
Trận thắng: 146
- -
65.
H O À N G  T Â M
H O À N G T Â M
VN (#65)
Cao thủ
LP: 367
Trận thắng: 208
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 29
-
66.
미니언놓치지말자
미니언놓치지말자
KR (#66)
Cao thủ
LP: 367
Trận thắng: 184
- -
67.
Draugr
Draugr
JP (#67)
Cao thủ
LP: 367
Trận thắng: 176
- -
68.
BuồnVìQuáĐẹpTrai
BuồnVìQuáĐẹpTrai
VN (#68)
Cao thủ
LP: 365
Trận thắng: 275
- -
69.
Climbing High
Climbing High
KR (#69)
Cao thủ
LP: 365
Trận thắng: 143
- -
70.
always confident
always confident
KR (#70)
Cao thủ
LP: 365
Trận thắng: 49
- -
71.
ZZun bay
ZZun bay
KR (#71)
Cao thủ
LP: 363
Trận thắng: 168
- -
72.
Chasy
Chasy
KR (#72)
Cao thủ
LP: 363
Trận thắng: 149
- -
73.
StrawberryCookie
StrawberryCookie
JP (#73)
Cao thủ
LP: 363
Trận thắng: 137
- -
74.
The distance
The distance
KR (#74)
Cao thủ
LP: 363
Trận thắng: 128
- -
75.
i cant jug OwO
i cant jug OwO
KR (#75)
Cao thủ
LP: 362
Trận thắng: 432
- -
76.
기회를 잡기위해
기회를 잡기위해
KR (#76)
Cao thủ
LP: 361
Trận thắng: 236
- -
77.
Reset9
Reset9
KR (#77)
Cao thủ
LP: 360
Trận thắng: 95
- -
78.
cuckmyflinstons
cuckmyflinstons
BR (#78)
Cao thủ
LP: 359
Trận thắng: 156
- -
79.
Humanóid
Humanóid
EUNE (#79)
Cao thủ
LP: 359
Trận thắng: 148
- -
80.
VX15555656945
VX15555656945
NA (#80)
Cao thủ
LP: 356
Trận thắng: 150
- -
81.
스킨줘
스킨줘
KR (#81)
Cao thủ
LP: 356
Trận thắng: 122
- -
82.
Oververon
Oververon
TR (#82)
Cao thủ
LP: 354
Trận thắng: 111
- -
83.
wanna be Crown
wanna be Crown
KR (#83)
Cao thủ
LP: 352
Trận thắng: 301
- -
84.
군머다녀온R2ve
군머다녀온R2ve
KR (#84)
Cao thủ
LP: 351
Trận thắng: 213
- -
85.
으댜다
으댜다
KR (#85)
Cao thủ
LP: 351
Trận thắng: 171
- -
86.
ˆ Mel ˆ
ˆ Mel ˆ
VN (#86)
Cao thủ
LP: 350
Trận thắng: 289
- -
87.
MENTAL KlNG
MENTAL KlNG
KR (#87)
Cao thủ
LP: 350
Trận thắng: 179
- -
88.
비선별인원준영
비선별인원준영
KR (#88)
Cao thủ
LP: 350
Trận thắng: 168
- -
89.
트라이이이
트라이이이
KR (#89)
Cao thủ
LP: 349
Trận thắng: 220
- -
90.
저 마음 여려요
저 마음 여려요
KR (#90)
Cao thủ
LP: 348
Trận thắng: 176
- -
91.
사랑벽오동1
사랑벽오동1
KR (#91)
Cao thủ
LP: 347
Trận thắng: 241
- -
92.
ShaDoWleSxS
ShaDoWleSxS
EUNE (#92)
Cao thủ
LP: 347
Trận thắng: 109
- -
93.
GlueStickEater1
GlueStickEater1
OCE (#93)
Cao thủ
LP: 344
Trận thắng: 234
- -
94.
HLE MooJin
HLE MooJin
KR (#94)
Cao thủ
LP: 344
Trận thắng: 143
- -
95.
의정부 송유준
의정부 송유준
KR (#95)
Cao thủ
LP: 344
Trận thắng: 123
Kim cương III
LP: 70
Trận thắng: 27
-
96.
HuYa LengMo
HuYa LengMo
KR (#96)
Cao thủ
LP: 342
Trận thắng: 272
- -
97.
지성0153
지성0153
KR (#97)
Cao thủ
LP: 342
Trận thắng: 257
- -
98.
zl존재성2
zl존재성2
KR (#98)
Cao thủ
LP: 342
Trận thắng: 208
- -
99.
구마유시
구마유시
KR (#99)
Cao thủ
LP: 342
Trận thắng: 207
- -
100.
Sayà
Sayà
EUNE (#100)
Cao thủ
LP: 342
Trận thắng: 201
Vàng I
LP: 90
Trận thắng: 12
-
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: