Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
shady mathers
shady mathers
BR (#1)
Người thách đấu 1854 LP
Trận thắng: 360 (57.5%)
2.
Reziw
Reziw
BR (#2)
Người thách đấu 1823 LP
Trận thắng: 215 (61.3%)
3.
WindbreakerXD
WindbreakerXD
EUNE (#3)
Người thách đấu 1808 LP
Trận thắng: 242 (60.8%)
Kim cương I
Trận thắng: 37 (57.8%)
4.
qiyanazedzed1
qiyanazedzed1
BR (#4)
Người thách đấu 1780 LP
Trận thắng: 442 (56.4%)
5.
Razwen
Razwen
EUNE (#5)
Người thách đấu 1765 LP
Trận thắng: 309 (57.5%)
Bạch kim I
Trận thắng: 25 (69.4%)
6.
TwitchTvZeltGG
TwitchTvZeltGG
LAN (#6)
Người thách đấu 1757 LP
Trận thắng: 207 (63.3%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 19 (90.5%)
7.
lIlIllIlIlIlIII
lIlIllIlIlIlIII
BR (#7)
Người thách đấu 1743 LP
Trận thắng: 497 (55.5%)
8.
쪼렙이다말로하자
쪼렙이다말로하자
KR (#8)
Người thách đấu 1735 LP
Trận thắng: 863 (52.9%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 12 (42.9%)
9.
SOONY0UNG
SOONY0UNG
BR (#9)
Người thách đấu 1735 LP
Trận thắng: 317 (59.4%)
10.
TSMFTX SwordArt7
TSMFTX SwordArt7
NA (#10)
Người thách đấu 1705 LP
Trận thắng: 415 (55.3%)
11.
exselor
exselor
LAS (#11)
Người thách đấu 1702 LP
Trận thắng: 575 (55.9%)
12.
언제나잘하고싶다
언제나잘하고싶다
KR (#12)
Người thách đấu 1701 LP
Trận thắng: 255 (59.7%)
13.
농심 리치
농심 리치
KR (#13)
Người thách đấu 1658 LP
Trận thắng: 481 (54.8%)
14.
Hachi
Hachi
LAS (#14)
Người thách đấu 1615 LP
Trận thắng: 487 (53.9%)
Cao thủ 23 LP
Trận thắng: 29 (56.9%)
15.
enchantress doll
enchantress doll
BR (#15)
Người thách đấu 1608 LP
Trận thắng: 148 (63.5%)
16.
El Brayayin
El Brayayin
LAN (#16)
Người thách đấu 1602 LP
Trận thắng: 293 (60.0%)
Kim cương I
Trận thắng: 164 (50.8%)
17.
From Iron
From Iron
NA (#17)
Người thách đấu 1593 LP
Trận thắng: 494 (54.6%)
18.
Tactical
Tactical
NA (#18)
Người thách đấu 1586 LP
Trận thắng: 266 (57.5%)
19.
love gwen
love gwen
BR (#19)
Người thách đấu 1571 LP
Trận thắng: 214 (61.3%)
20.
dontbeemotive
dontbeemotive
BR (#20)
Người thách đấu 1568 LP
Trận thắng: 192 (61.7%)
21.
나는 준일하다
나는 준일하다
KR (#21)
Người thách đấu 1555 LP
Trận thắng: 305 (57.2%)
22.
GeneralSn1per
GeneralSn1per
NA (#22)
Người thách đấu 1555 LP
Trận thắng: 245 (56.2%)
23.
I am Sobek
I am Sobek
EUNE (#23)
Người thách đấu 1540 LP
Trận thắng: 336 (54.7%)
Kim cương I
Trận thắng: 161 (62.2%)
24.
구마유시
구마유시
KR (#24)
Người thách đấu 1531 LP
Trận thắng: 232 (57.7%)
25.
school phobia
school phobia
EUW (#25)
Người thách đấu 1509 LP
Trận thắng: 283 (60.0%)
26.
Neon1337Ad
Neon1337Ad
EUW (#26)
Người thách đấu 1503 LP
Trận thắng: 487 (55.8%)
27.
BRO Hoya
BRO Hoya
KR (#27)
Người thách đấu 1492 LP
Trận thắng: 371 (55.5%)
28.
Lehends
Lehends
KR (#28)
Người thách đấu 1490 LP
Trận thắng: 530 (54.1%)
29.
Devicé
Devicé
NA (#29)
Người thách đấu 1490 LP
Trận thắng: 360 (55.0%)
30.
Razørk Activoo
Razørk Activoo
EUW (#30)
Người thách đấu 1484 LP
Trận thắng: 237 (60.0%)
Bạch kim I
Trận thắng: 12 (60.0%)
31.
EG Impact
EG Impact
NA (#31)
Người thách đấu 1479 LP
Trận thắng: 385 (54.5%)
32.
Cuzzzzzzz
Cuzzzzzzz
KR (#32)
Người thách đấu 1466 LP
Trận thắng: 304 (58.5%)
33.
5358123
5358123
KR (#33)
Người thách đấu 1464 LP
Trận thắng: 408 (56.0%)
34.
it never began
it never began
OCE (#34)
Người thách đấu 1463 LP
Trận thắng: 236 (55.5%)
35.
Josedeodo5
Josedeodo5
NA (#35)
Người thách đấu 1461 LP
Trận thắng: 255 (55.0%)
36.
IMT Destiny
IMT Destiny
NA (#36)
Người thách đấu 1436 LP
Trận thắng: 230 (55.7%)
37.
Cliffteezy
Cliffteezy
KR (#37)
Người thách đấu 1431 LP
Trận thắng: 502 (54.3%)
38.
rapta
rapta
OCE (#38)
Người thách đấu 1428 LP
Trận thắng: 413 (54.1%)
39.
berryrasp
berryrasp
EUNE (#39)
Người thách đấu 1427 LP
Trận thắng: 402 (53.7%)
Cao thủ 122 LP
Trận thắng: 247 (61.9%)
40.
ndbg
ndbg
KR (#40)
Người thách đấu 1420 LP
Trận thắng: 223 (57.2%)
41.
mla3
mla3
NA (#41)
Người thách đấu 1417 LP
Trận thắng: 342 (55.0%)
42.
Coatpustmain
Coatpustmain
EUNE (#42)
Người thách đấu 1416 LP
Trận thắng: 194 (58.3%)
Bạch kim I
Trận thắng: 55 (62.5%)
43.
JustLikeThatKR
JustLikeThatKR
KR (#43)
Người thách đấu 1407 LP
Trận thắng: 607 (53.2%)
44.
zzzzussss
zzzzussss
KR (#44)
Người thách đấu 1406 LP
Trận thắng: 186 (59.2%)
45.
Dżankos Smurf
Dżankos Smurf
EUNE (#45)
Người thách đấu 1404 LP
Trận thắng: 200 (57.1%)
Vàng I
Trận thắng: 8 (50.0%)
46.
hi im Nekro
hi im Nekro
EUNE (#46)
Người thách đấu 1404 LP
Trận thắng: 198 (60.9%)
47.
lin shu hao
lin shu hao
KR (#47)
Người thách đấu 1403 LP
Trận thắng: 556 (53.8%)
48.
haoyunbaobel
haoyunbaobel
KR (#48)
Người thách đấu 1400 LP
Trận thắng: 559 (54.6%)
49.
TL Armao
TL Armao
NA (#49)
Người thách đấu 1393 LP
Trận thắng: 569 (53.0%)
50.
PATH TO TOP
PATH TO TOP
NA (#50)
Người thách đấu 1393 LP
Trận thắng: 287 (56.2%)
51.
KT Ucal
KT Ucal
KR (#51)
Người thách đấu 1391 LP
Trận thắng: 468 (54.1%)
52.
jojopyun 16
jojopyun 16
NA (#52)
Người thách đấu 1390 LP
Trận thắng: 338 (54.4%)
53.
yuppola
yuppola
BR (#53)
Người thách đấu 1388 LP
Trận thắng: 345 (54.7%)
Bạch kim I
Trận thắng: 36 (47.4%)
54.
Anyyyyyy
Anyyyyyy
BR (#54)
Người thách đấu 1385 LP
Trận thắng: 225 (57.3%)
Bạch kim I
Trận thắng: 30 (62.5%)
55.
wu guan feng yue
wu guan feng yue
KR (#55)
Người thách đấu 1380 LP
Trận thắng: 714 (53.0%)
56.
no invade pls
no invade pls
NA (#56)
Người thách đấu 1380 LP
Trận thắng: 451 (54.1%)
57.
TSMFTX Lost
TSMFTX Lost
NA (#57)
Người thách đấu 1377 LP
Trận thắng: 427 (54.7%)
58.
cici
cici
BR (#58)
Người thách đấu 1371 LP
Trận thắng: 242 (56.8%)
Bạch kim I
Trận thắng: 27 (84.4%)
59.
naiyoubaby
naiyoubaby
KR (#59)
Người thách đấu 1364 LP
Trận thắng: 748 (52.7%)
60.
douyu TV 5306305
douyu TV 5306305
KR (#60)
Người thách đấu 1360 LP
Trận thắng: 333 (55.9%)
61.
그거면 되었다
그거면 되었다
KR (#61)
Người thách đấu 1357 LP
Trận thắng: 616 (53.4%)
62.
Amelda
Amelda
EUW (#62)
Người thách đấu 1355 LP
Trận thắng: 286 (57.4%)
63.
Necromartin
Necromartin
EUNE (#63)
Người thách đấu 1352 LP
Trận thắng: 536 (53.3%)
Bạch kim I
Trận thắng: 40 (58.0%)
64.
Closer 100
Closer 100
NA (#64)
Người thách đấu 1342 LP
Trận thắng: 334 (54.4%)
65.
My Dream LCS
My Dream LCS
NA (#65)
Người thách đấu 1342 LP
Trận thắng: 277 (55.3%)
66.
nugulkkayo
nugulkkayo
KR (#66)
Người thách đấu 1341 LP
Trận thắng: 280 (56.6%)
67.
Gen G Quid
Gen G Quid
KR (#67)
Người thách đấu 1335 LP
Trận thắng: 1120 (52.1%)
68.
joji
joji
BR (#68)
Người thách đấu 1335 LP
Trận thắng: 141 (63.5%)
69.
Neøø
Neøø
NA (#69)
Người thách đấu 1333 LP
Trận thắng: 295 (54.7%)
Cao thủ 164 LP
Trận thắng: 47 (57.3%)
70.
T1 Ellim
T1 Ellim
KR (#70)
Người thách đấu 1333 LP
Trận thắng: 287 (57.6%)
71.
feIipe secso
feIipe secso
EUW (#71)
Người thách đấu 1331 LP
Trận thắng: 770 (53.0%)
72.
Gen G Peyz
Gen G Peyz
KR (#72)
Người thách đấu 1330 LP
Trận thắng: 910 (52.0%)
73.
아이린
아이린
KR (#73)
Người thách đấu 1325 LP
Trận thắng: 330 (55.9%)
74.
IΗans sama
IΗans sama
EUW (#74)
Người thách đấu 1324 LP
Trận thắng: 185 (57.8%)
75.
pabu1
pabu1
OCE (#75)
Người thách đấu 1320 LP
Trận thắng: 331 (54.8%)
76.
T1 Oner
T1 Oner
KR (#76)
Người thách đấu 1320 LP
Trận thắng: 262 (57.2%)
77.
Shogo
Shogo
EUNE (#77)
Người thách đấu 1318 LP
Trận thắng: 273 (55.4%)
Kim cương II
Trận thắng: 67 (53.6%)
78.
zzzusss
zzzusss
KR (#78)
Người thách đấu 1317 LP
Trận thắng: 360 (55.0%)
79.
LunaTown
LunaTown
EUNE (#79)
Người thách đấu 1315 LP
Trận thắng: 293 (53.8%)
Kim cương I
Trận thắng: 27 (52.9%)
80.
trust in dice
trust in dice
BR (#80)
Người thách đấu 1312 LP
Trận thắng: 510 (53.9%)
81.
권 지 인
권 지 인
KR (#81)
Người thách đấu 1308 LP
Trận thắng: 322 (56.1%)
Bạc II
Trận thắng: 10 (71.4%)
82.
Djalal
Djalal
NA (#82)
Người thách đấu 1307 LP
Trận thắng: 203 (59.0%)
83.
Rohan
Rohan
LAS (#83)
Người thách đấu 1306 LP
Trận thắng: 535 (53.4%)
84.
KT Rebel
KT Rebel
KR (#84)
Người thách đấu 1304 LP
Trận thắng: 493 (53.5%)
85.
C9 Lebron
C9 Lebron
NA (#85)
Người thách đấu 1304 LP
Trận thắng: 217 (58.8%)
86.
가고싶다 롤드컵
가고싶다 롤드컵
KR (#86)
Người thách đấu 1303 LP
Trận thắng: 354 (55.3%)
87.
HappyBeePlayer
HappyBeePlayer
NA (#87)
Người thách đấu 1302 LP
Trận thắng: 349 (54.9%)
88.
Erdotee
Erdotee
EUW (#88)
Người thách đấu 1302 LP
Trận thắng: 330 (56.0%)
89.
Nakyung
Nakyung
BR (#89)
Người thách đấu 1300 LP
Trận thắng: 278 (55.8%)
90.
ON12
ON12
KR (#90)
Người thách đấu 1299 LP
Trận thắng: 484 (55.1%)
91.
Ręd
Ręd
OCE (#91)
Người thách đấu 1296 LP
Trận thắng: 143 (59.3%)
92.
stefanko
stefanko
EUNE (#92)
Người thách đấu 1295 LP
Trận thắng: 317 (55.5%)
Bạch kim I
Trận thắng: 39 (60.9%)
93.
DK ShowMaker
DK ShowMaker
KR (#93)
Người thách đấu 1295 LP
Trận thắng: 290 (56.3%)
94.
pr1meé
pr1meé
EUW (#94)
Người thách đấu 1294 LP
Trận thắng: 372 (56.3%)
95.
bob kong
bob kong
EUW (#95)
Người thách đấu 1293 LP
Trận thắng: 292 (57.4%)
Bạch kim I
Trận thắng: 31 (63.3%)
96.
sekaM
sekaM
BR (#96)
Người thách đấu 1293 LP
Trận thắng: 161 (64.1%)
Người thách đấu 533 LP
Trận thắng: 75 (64.1%)
97.
kush uwu
kush uwu
EUNE (#97)
Người thách đấu 1292 LP
Trận thắng: 209 (55.3%)
98.
Josedeodo123
Josedeodo123
NA (#98)
Người thách đấu 1288 LP
Trận thắng: 249 (57.9%)
99.
CHF Cuden
CHF Cuden
OCE (#99)
Người thách đấu 1284 LP
Trận thắng: 419 (52.2%)
100.
Draven696969
Draven696969
NA (#100)
Người thách đấu 1283 LP
Trận thắng: 414 (53.3%)
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: