Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
tarzaned5
tarzaned5
NA (#1)
Người thách đấu
LP: 1633
Trận thắng: 302
- -
2.
SGD Slayder
SGD Slayder
VN (#2)
Người thách đấu
LP: 1608
Trận thắng: 273
- -
3.
Cuzz
Cuzz
KR (#3)
Người thách đấu
LP: 1522
Trận thắng: 206
- -
4.
JeffeRy0821
JeffeRy0821
TW (#4)
Người thách đấu
LP: 1495
Trận thắng: 336
- -
5.
DWG BeryL
DWG BeryL
KR (#5)
Người thách đấu
LP: 1489
Trận thắng: 245
- -
6.
타 잔
타 잔
KR (#6)
Người thách đấu
LP: 1488
Trận thắng: 249
- -
7.
JiaWaLanPa2
JiaWaLanPa2
TW (#7)
Người thách đấu
LP: 1482
Trận thắng: 294
GrandMaster
LP: 28
Trận thắng: 133
-
8.
Santorin
Santorin
NA (#8)
Người thách đấu
LP: 1466
Trận thắng: 292
- -
9.
我心中寫滿你的名
我心中寫滿你的名
TW (#9)
Người thách đấu
LP: 1463
Trận thắng: 301
- -
10.
ˆ Mel ˆ
ˆ Mel ˆ
VN (#10)
Người thách đấu
LP: 1447
Trận thắng: 426
- -
11.
paiN 25789
paiN 25789
BR (#11)
Người thách đấu
LP: 1442
Trận thắng: 300
- -
12.
ßÂU Çağrı
ßÂU Çağrı
TR (#12)
Người thách đấu
LP: 1431
Trận thắng: 322
- -
13.
INF Jauny
INF Jauny
LAN (#13)
Người thách đấu
LP: 1410
Trận thắng: 139
Người thách đấu
LP: 324
Trận thắng: 61
-
14.
always confident
always confident
KR (#14)
Người thách đấu
LP: 1403
Trận thắng: 153
- -
15.
SHERNFlRE
SHERNFlRE
NA (#15)
Người thách đấu
LP: 1397
Trận thắng: 394
- -
16.
Shym
Shym
LAN (#16)
Người thách đấu
LP: 1393
Trận thắng: 196
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 40
-
17.
아라가키 유이
아라가키 유이
KR (#17)
Người thách đấu
LP: 1392
Trận thắng: 194
- -
18.
S04 Upset
S04 Upset
EUW (#18)
Người thách đấu
LP: 1388
Trận thắng: 376
- -
19.
첫 새싹
첫 새싹
KR (#19)
Người thách đấu
LP: 1386
Trận thắng: 325
- -
20.
the inescapable
the inescapable
EUW (#20)
Người thách đấu
LP: 1378
Trận thắng: 317
- -
21.
Hold my hand
Hold my hand
EUNE (#21)
Người thách đấu
LP: 1372
Trận thắng: 215
- -
22.
Jebsu 1v9
Jebsu 1v9
EUW (#22)
Người thách đấu
LP: 1369
Trận thắng: 245
- -
23.
I am LeBron
I am LeBron
EUNE (#23)
Người thách đấu
LP: 1364
Trận thắng: 217
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 26
-
24.
dipkit nho me
dipkit nho me
VN (#24)
Người thách đấu
LP: 1355
Trận thắng: 342
- -
25.
Blomster Finn
Blomster Finn
EUW (#25)
Người thách đấu
LP: 1355
Trận thắng: 244
- -
26.
aeGeRR
aeGeRR
SG (#26)
Người thách đấu
LP: 1350
Trận thắng: 282
- -
27.
SK JX
SK JX
EUW (#27)
Người thách đấu
LP: 1347
Trận thắng: 298
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 31
-
28.
我就爛啊
我就爛啊
TW (#28)
Người thách đấu
LP: 1340
Trận thắng: 159
- -
29.
CodyStark
CodyStark
LAS (#29)
Người thách đấu
LP: 1331
Trận thắng: 261
- -
30.
인디언식 기우제
인디언식 기우제
KR (#30)
Người thách đấu
LP: 1329
Trận thắng: 209
- -
31.
Positive Man0
Positive Man0
KR (#31)
Người thách đấu
LP: 1325
Trận thắng: 325
- -
32.
this is patrik
this is patrik
EUW (#32)
Người thách đấu
LP: 1322
Trận thắng: 248
- -
33.
SHERN
SHERN
NA (#33)
Người thách đấu
LP: 1315
Trận thắng: 224
- -
34.
better jgl wins
better jgl wins
BR (#34)
Người thách đấu
LP: 1314
Trận thắng: 261
- -
35.
Chance2Win
Chance2Win
TR (#35)
Người thách đấu
LP: 1313
Trận thắng: 380
Kim cương I
LP: 61
Trận thắng: 50
-
36.
Yul
Yul
EUNE (#36)
Người thách đấu
LP: 1313
Trận thắng: 304
Kim cương II
LP: 71
Trận thắng: 65
-
37.
나는말할수있다
나는말할수있다
KR (#37)
Người thách đấu
LP: 1312
Trận thắng: 524
- -
38.
DWG ShowMaker
DWG ShowMaker
KR (#38)
Người thách đấu
LP: 1307
Trận thắng: 195
- -
39.
Little Wos
Little Wos
BR (#39)
Người thách đấu
LP: 1306
Trận thắng: 239
- -
40.
KT 비디디
KT 비디디
KR (#40)
Người thách đấu
LP: 1302
Trận thắng: 225
- -
41.
SHERNICE
SHERNICE
NA (#41)
Người thách đấu
LP: 1297
Trận thắng: 182
- -
42.
Solokill4z
Solokill4z
TW (#42)
Người thách đấu
LP: 1297
Trận thắng: 116
- -
43.
AslanQQWWEERR
AslanQQWWEERR
BR (#43)
Người thách đấu
LP: 1293
Trận thắng: 308
- -
44.
our world shines
our world shines
BR (#44)
Người thách đấu
LP: 1290
Trận thắng: 264
- -
45.
Crown1e
Crown1e
EUW (#45)
Người thách đấu
LP: 1290
Trận thắng: 220
- -
46.
fkin idiot
fkin idiot
LAN (#46)
Người thách đấu
LP: 1276
Trận thắng: 158
Kim cương III
LP: 100
Trận thắng: 12
-
47.
RiverSanzu1
RiverSanzu1
EUNE (#47)
Người thách đấu
LP: 1270
Trận thắng: 169
Vàng II
LP: 23
Trận thắng: 11
-
48.
DWG Nuguri
DWG Nuguri
KR (#48)
Người thách đấu
LP: 1266
Trận thắng: 95
- -
49.
The Great Donald
The Great Donald
RU (#49)
Người thách đấu
LP: 1265
Trận thắng: 170
- -
50.
Baki
Baki
KR (#50)
Người thách đấu
LP: 1252
Trận thắng: 244
- -
51.
Zodiacc
Zodiacc
VN (#51)
Người thách đấu
LP: 1246
Trận thắng: 156
- -
52.
galacticfear
galacticfear
EUNE (#52)
Người thách đấu
LP: 1244
Trận thắng: 359
- -
53.
Yoshikawa Yuuko
Yoshikawa Yuuko
VN (#53)
Người thách đấu
LP: 1237
Trận thắng: 244
- -
54.
RED TitaN 1
RED TitaN 1
BR (#54)
Người thách đấu
LP: 1234
Trận thắng: 295
- -
55.
Grevthar
Grevthar
BR (#55)
Người thách đấu
LP: 1233
Trận thắng: 393
- -
56.
AslanQWER
AslanQWER
BR (#56)
Người thách đấu
LP: 1223
Trận thắng: 162
- -
57.
etο
etο
EUW (#57)
Người thách đấu
LP: 1220
Trận thắng: 337
- -
58.
paiN KamiKat
paiN KamiKat
BR (#58)
Người thách đấu
LP: 1220
Trận thắng: 241
- -
59.
anyyyy
anyyyy
BR (#59)
Người thách đấu
LP: 1219
Trận thắng: 233
- -
60.
Teddy Gammell
Teddy Gammell
EUW (#60)
Người thách đấu
LP: 1218
Trận thắng: 310
- -
61.
Svveeney Todd
Svveeney Todd
EUW (#61)
Người thách đấu
LP: 1214
Trận thắng: 448
- -
62.
Kanavi
Kanavi
KR (#62)
Người thách đấu
LP: 1211
Trận thắng: 230
- -
63.
RRRR IX
RRRR IX
EUW (#63)
Người thách đấu
LP: 1211
Trận thắng: 208
- -
64.
롤오브레전드1234
롤오브레전드1234
KR (#64)
Người thách đấu
LP: 1210
Trận thắng: 259
- -
65.
KZ Quad
KZ Quad
KR (#65)
Người thách đấu
LP: 1208
Trận thắng: 198
- -
66.
21321З
21321З
RU (#66)
Người thách đấu
LP: 1203
Trận thắng: 210
Bạch kim I
LP: 75
Trận thắng: 55
-
67.
Meiko3
Meiko3
KR (#67)
Người thách đấu
LP: 1202
Trận thắng: 264
- -
68.
나는긍정을한다
나는긍정을한다
KR (#68)
Người thách đấu
LP: 1201
Trận thắng: 191
- -
69.
crhllp19s084
crhllp19s084
KR (#69)
Người thách đấu
LP: 1200
Trận thắng: 267
- -
70.
jkepegiogn
jkepegiogn
KR (#70)
Người thách đấu
LP: 1197
Trận thắng: 243
- -
71.
Fuczu
Fuczu
VN (#71)
Người thách đấu
LP: 1194
Trận thắng: 345
- -
72.
hun1
hun1
VN (#72)
Người thách đấu
LP: 1191
Trận thắng: 443
Bạch kim I
LP: 54
Trận thắng: 12
-
73.
jg é lane diff
jg é lane diff
BR (#73)
Người thách đấu
LP: 1191
Trận thắng: 197
- -
74.
KANPER4
KANPER4
VN (#74)
Người thách đấu
LP: 1189
Trận thắng: 432
- -
75.
Thomasive
Thomasive
EUNE (#75)
Người thách đấu
LP: 1182
Trận thắng: 163
Kim cương III
LP: 58
Trận thắng: 26
-
76.
BIader
BIader
BR (#76)
Người thách đấu
LP: 1175
Trận thắng: 153
- -
77.
playboy material
playboy material
EUW (#77)
Người thách đấu
LP: 1172
Trận thắng: 247
- -
78.
JUGKlNG
JUGKlNG
KR (#78)
Người thách đấu
LP: 1172
Trận thắng: 199
- -
79.
Naehyun
Naehyun
KR (#79)
Người thách đấu
LP: 1168
Trận thắng: 443
- -
80.
담원 쇼메이커
담원 쇼메이커
KR (#80)
Người thách đấu
LP: 1168
Trận thắng: 148
- -
81.
Tryna play cool
Tryna play cool
VN (#81)
Người thách đấu
LP: 1166
Trận thắng: 191
- -
82.
mosquito1
mosquito1
BR (#82)
Người thách đấu
LP: 1165
Trận thắng: 296
- -
83.
Xx4ndxX
Xx4ndxX
LAN (#83)
Người thách đấu
LP: 1164
Trận thắng: 99
- -
84.
DWG Canyon
DWG Canyon
KR (#84)
Người thách đấu
LP: 1161
Trận thắng: 199
- -
85.
AD SỦI ˆ
AD SỦI ˆ
VN (#85)
Người thách đấu
LP: 1148
Trận thắng: 417
Bạch kim IV
LP: 38
Trận thắng: 54
-
86.
CatType
CatType
TH (#86)
Người thách đấu
LP: 1139
Trận thắng: 117
- -
87.
k1ngggggggg
k1ngggggggg
OCE (#87)
Người thách đấu
LP: 1136
Trận thắng: 237
- -
88.
MIDKlNG
MIDKlNG
KR (#88)
Người thách đấu
LP: 1133
Trận thắng: 152
- -
89.
Aind
Aind
KR (#89)
Người thách đấu
LP: 1129
Trận thắng: 489
- -
90.
S04 Sertuss
S04 Sertuss
EUW (#90)
Người thách đấu
LP: 1129
Trận thắng: 336
- -
91.
Mr StarScreen
Mr StarScreen
EUW (#91)
Người thách đấu
LP: 1126
Trận thắng: 348
- -
92.
오뚜기3분미트볼
오뚜기3분미트볼
KR (#92)
Người thách đấu
LP: 1126
Trận thắng: 233
- -
93.
BECOME STRONG
BECOME STRONG
OCE (#93)
Người thách đấu
LP: 1126
Trận thắng: 147
- -
94.
G2H Nixerino
G2H Nixerino
EUW (#94)
Người thách đấu
LP: 1125
Trận thắng: 226
- -
95.
양양아기
양양아기
KR (#95)
Người thách đấu
LP: 1124
Trận thắng: 434
- -
96.
fsagajdsjadjawfi
fsagajdsjadjawfi
VN (#96)
Người thách đấu
LP: 1121
Trận thắng: 120
- -
97.
Miyiu
Miyiu
NA (#97)
Người thách đấu
LP: 1118
Trận thắng: 391
- Vàng III
LP: 50
Trận thắng: 9
98.
Shirø Nëko
Shirø Nëko
TH (#98)
Người thách đấu
LP: 1117
Trận thắng: 417
- -
99.
n1p3n4
n1p3n4
VN (#99)
Người thách đấu
LP: 1117
Trận thắng: 348
- -
100.
shawarmaeater69
shawarmaeater69
NA (#100)
Người thách đấu
LP: 1116
Trận thắng: 393
- -
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: