Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
SGD Slayder
SGD Slayder
VN (#1)
Người thách đấu
LP: 1317
Trận thắng: 756
- -
2.
SKT T1 Mata
SKT T1 Mata
KR (#2)
Người thách đấu
LP: 1290
Trận thắng: 260
- -
3.
14 1 4 29 4
14 1 4 29 4
VN (#3)
Người thách đấu
LP: 1269
Trận thắng: 963
- -
4.
I Love You All
I Love You All
BR (#4)
Người thách đấu
LP: 1263
Trận thắng: 532
- -
5.
YEAHHH QUINNYYY
YEAHHH QUINNYYY
OCE (#5)
Người thách đấu
LP: 1259
Trận thắng: 1088
- Iron IV
LP: 64
Trận thắng: 1
6.
ISG Øddie
ISG Øddie
LAS (#6)
Người thách đấu
LP: 1242
Trận thắng: 170
- -
7.
MagiiFelix
MagiiFelix
EUW (#7)
Người thách đấu
LP: 1216
Trận thắng: 512
- -
8.
Lost In Japan
Lost In Japan
OCE (#8)
Người thách đấu
LP: 1201
Trận thắng: 456
- -
9.
virtuous boy
virtuous boy
BR (#9)
Người thách đấu
LP: 1192
Trận thắng: 547
- -
10.
DALE
DALE
LAS (#10)
Người thách đấu
LP: 1192
Trận thắng: 197
Bạch kim III
LP: 76
Trận thắng: 1
-
11.
SHERNFlRE
SHERNFlRE
NA (#11)
Người thách đấu
LP: 1187
Trận thắng: 340
- -
12.
DWG ShowMaker
DWG ShowMaker
KR (#12)
Người thách đấu
LP: 1178
Trận thắng: 868
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 19
-
13.
SANDBOX OnFleek
SANDBOX OnFleek
KR (#13)
Người thách đấu
LP: 1177
Trận thắng: 573
Kim cương IV
LP: 77
Trận thắng: 28
-
14.
S 15 6 13
S 15 6 13
VN (#14)
Người thách đấu
LP: 1152
Trận thắng: 273
- -
15.
밀레니엄베이비
밀레니엄베이비
KR (#15)
Người thách đấu
LP: 1147
Trận thắng: 1525
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 8
-
16.
FLAnálista
FLAnálista
BR (#16)
Người thách đấu
LP: 1145
Trận thắng: 260
- -
17.
lucifer not luci
lucifer not luci
BR (#17)
Người thách đấu
LP: 1122
Trận thắng: 191
- -
18.
JUGKlNG
JUGKlNG
KR (#18)
Người thách đấu
LP: 1111
Trận thắng: 576
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 18
-
19.
DWG Nuguri
DWG Nuguri
KR (#19)
Người thách đấu
LP: 1110
Trận thắng: 625
- -
20.
TF Blade
TF Blade
NA (#20)
Người thách đấu
LP: 1106
Trận thắng: 494
- -
21.
S04 Abbedagge1
S04 Abbedagge1
EUW (#21)
Người thách đấu
LP: 1098
Trận thắng: 793
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 8
Bạch kim II
LP: 30
Trận thắng: 10
22.
호잇이
호잇이
KR (#22)
Người thách đấu
LP: 1093
Trận thắng: 1175
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 15
-
23.
procuro duo fiel
procuro duo fiel
BR (#23)
Người thách đấu
LP: 1091
Trận thắng: 706
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 13
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 7
24.
SGD Artemis
SGD Artemis
VN (#24)
Người thách đấu
LP: 1087
Trận thắng: 1597
- -
25.
Compre na Havan
Compre na Havan
BR (#25)
Người thách đấu
LP: 1080
Trận thắng: 1076
- -
26.
evos Dia1
evos Dia1
VN (#26)
Người thách đấu
LP: 1078
Trận thắng: 299
Iron II
LP: 52
Trận thắng: 5
-
27.
Sybol
Sybol
OCE (#27)
Người thách đấu
LP: 1076
Trận thắng: 374
- -
28.
Holy Rabies
Holy Rabies
EUW (#28)
Người thách đấu
LP: 1073
Trận thắng: 345
- -
29.
VAMO
VAMO
LAS (#29)
Người thách đấu
LP: 1069
Trận thắng: 183
- -
30.
SharenfanXD
SharenfanXD
KR (#30)
Người thách đấu
LP: 1063
Trận thắng: 463
- -
31.
slay ˆoˆ
slay ˆoˆ
VN (#31)
Người thách đấu
LP: 1062
Trận thắng: 1253
- -
32.
Neon1337Ad
Neon1337Ad
EUW (#32)
Người thách đấu
LP: 1061
Trận thắng: 885
- -
33.
MikyXD
MikyXD
EUW (#33)
Người thách đấu
LP: 1051
Trận thắng: 1098
- -
34.
Jin Air Kellin
Jin Air Kellin
KR (#34)
Người thách đấu
LP: 1050
Trận thắng: 1563
- -
35.
Pressure 1
Pressure 1
KR (#35)
Người thách đấu
LP: 1049
Trận thắng: 626
- -
36.
Pants are Dragon
Pants are Dragon
NA (#36)
Người thách đấu
LP: 1047
Trận thắng: 693
Vàng II
LP: 0
Trận thắng: 7
-
37.
LGC Papryze
LGC Papryze
OCE (#37)
Người thách đấu
LP: 1045
Trận thắng: 391
Kim cương III
LP: 37
Trận thắng: 26
-
38.
SKT T1 Clid
SKT T1 Clid
KR (#38)
Người thách đấu
LP: 1044
Trận thắng: 1261
- -
39.
S04 Upset
S04 Upset
EUW (#39)
Người thách đấu
LP: 1044
Trận thắng: 1129
- -
40.
오리지널찰떡쿠키
오리지널찰떡쿠키
KR (#40)
Người thách đấu
LP: 1039
Trận thắng: 218
Bạch kim I
LP: 46
Trận thắng: 12
-
41.
FLA Robo
FLA Robo
BR (#41)
Người thách đấu
LP: 1038
Trận thắng: 673
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 9
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 10
42.
Puddin
Puddin
TR (#42)
Người thách đấu
LP: 1031
Trận thắng: 461
GrandMaster
LP: 8
Trận thắng: 88
Bạch kim I
LP: 40
Trận thắng: 46
43.
是從天而降的夢境
是從天而降的夢境
TW (#43)
Người thách đấu
LP: 1025
Trận thắng: 216
- -
44.
도탁스 웃긴자료
도탁스 웃긴자료
KR (#44)
Người thách đấu
LP: 1024
Trận thắng: 1121
- -
45.
KassadinsCreed
KassadinsCreed
TR (#45)
Người thách đấu
LP: 1024
Trận thắng: 196
Iron II
LP: 46
Trận thắng: 5
Bạch kim II
LP: 41
Trận thắng: 11
46.
Shëun
Shëun
EUW (#46)
Người thách đấu
LP: 1023
Trận thắng: 467
- -
47.
NekoL OwO
NekoL OwO
KR (#47)
Người thách đấu
LP: 1020
Trận thắng: 1177
- -
48.
ADN LLˆ
ADN LLˆ
VN (#48)
Người thách đấu
LP: 1020
Trận thắng: 551
- -
49.
NMQ LLˆ
NMQ LLˆ
VN (#49)
Người thách đấu
LP: 1015
Trận thắng: 394
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 16
-
50.
DWG Canyon
DWG Canyon
KR (#50)
Người thách đấu
LP: 1014
Trận thắng: 428
Bạch kim I
LP: 90
Trận thắng: 16
-
51.
lur1keen
lur1keen
EUW (#51)
Người thách đấu
LP: 1007
Trận thắng: 853
- -
52.
수금토토일에포트
수금토토일에포트
KR (#52)
Người thách đấu
LP: 1005
Trận thắng: 528
- -
53.
AIlyssa
AIlyssa
JP (#53)
Người thách đấu
LP: 1005
Trận thắng: 255
Bạc IV
LP: 70
Trận thắng: 5
-
54.
최고다우빡
최고다우빡
KR (#54)
Người thách đấu
LP: 1003
Trận thắng: 1071
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 9
-
55.
지탱할 수 없다
지탱할 수 없다
KR (#55)
Người thách đấu
LP: 997
Trận thắng: 376
- -
56.
VIT Skëanz
VIT Skëanz
EUW (#56)
Người thách đấu
LP: 996
Trận thắng: 851
- -
57.
clearlove fanboi
clearlove fanboi
EUW (#57)
Người thách đấu
LP: 996
Trận thắng: 351
- -
58.
oOYi一JiangOo
oOYi一JiangOo
TW (#58)
Người thách đấu
LP: 994
Trận thắng: 1653
Bạch kim IV
LP: 25
Trận thắng: 32
-
59.
fã do jao piola
fã do jao piola
BR (#59)
Người thách đấu
LP: 984
Trận thắng: 273
Iron II
LP: 0
Trận thắng: 4
-
60.
Sarcasm Orgasm
Sarcasm Orgasm
NA (#60)
Người thách đấu
LP: 983
Trận thắng: 354
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 9
Bạch kim III
LP: 0
Trận thắng: 8
61.
Tommy2Tap
Tommy2Tap
EUW (#61)
Người thách đấu
LP: 976
Trận thắng: 1633
Iron III
LP: 11
Trận thắng: 2
-
62.
SGD Puppy K
SGD Puppy K
VN (#62)
Người thách đấu
LP: 972
Trận thắng: 1144
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 171
-
63.
Aloned
Aloned
LAS (#63)
Người thách đấu
LP: 962
Trận thắng: 519
- -
64.
Praedvth
Praedvth
OCE (#64)
Người thách đấu
LP: 961
Trận thắng: 460
Bạch kim II
LP: 15
Trận thắng: 41
Bạc I
LP: 100
Trận thắng: 11
65.
INF Jauny
INF Jauny
LAN (#65)
Người thách đấu
LP: 960
Trận thắng: 364
Kim cương II
LP: 55
Trận thắng: 39
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 10
66.
Katsurii
Katsurii
OCE (#66)
Người thách đấu
LP: 958
Trận thắng: 688
- -
67.
Humble Diligent
Humble Diligent
NA (#67)
Người thách đấu
LP: 956
Trận thắng: 546
- -
68.
dangyadangyadang
dangyadangyadang
KR (#68)
Người thách đấu
LP: 954
Trận thắng: 1066
- -
69.
love her 1912
love her 1912
VN (#69)
Người thách đấu
LP: 948
Trận thắng: 687
Kim cương I
LP: 1
Trận thắng: 118
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 10
70.
TSM ZV3N
TSM ZV3N
EUW (#70)
Người thách đấu
LP: 947
Trận thắng: 613
- -
71.
FFQ VenuŠ
FFQ VenuŠ
VN (#71)
Người thách đấu
LP: 940
Trận thắng: 1278
- -
72.
thgink9
thgink9
KR (#72)
Người thách đấu
LP: 938
Trận thắng: 1368
- -
73.
GW Decay0
GW Decay0
EUW (#73)
Người thách đấu
LP: 928
Trận thắng: 1608
- -
74.
Gen G 로치
Gen G 로치
KR (#74)
Người thách đấu
LP: 922
Trận thắng: 661
- -
75.
dark eyes
dark eyes
OCE (#75)
Người thách đấu
LP: 915
Trận thắng: 201
- -
76.
selfish nights
selfish nights
BR (#76)
Người thách đấu
LP: 914
Trận thắng: 877
- -
77.
SK Jenax
SK Jenax
EUW (#77)
Người thách đấu
LP: 912
Trận thắng: 441
Kim cương II
LP: 75
Trận thắng: 102
-
78.
the inescapable
the inescapable
EUW (#78)
Người thách đấu
LP: 908
Trận thắng: 538
- -
79.
走啦吃火鍋啦
走啦吃火鍋啦
TW (#79)
Người thách đấu
LP: 907
Trận thắng: 1056
Bạch kim I
LP: 30
Trận thắng: 16
-
80.
DarIing
DarIing
EUNE (#80)
Người thách đấu
LP: 906
Trận thắng: 400
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 18
-
81.
qubp
qubp
KR (#81)
Người thách đấu
LP: 905
Trận thắng: 1125
Bạch kim IV
LP: 36
Trận thắng: 18
-
82.
滾出我的世界
滾出我的世界
TW (#82)
Người thách đấu
LP: 905
Trận thắng: 490
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 19
-
83.
Sy toucouille
Sy toucouille
EUW (#83)
Người thách đấu
LP: 904
Trận thắng: 963
- -
84.
Josedeodo
Josedeodo
LAS (#84)
Người thách đấu
LP: 898
Trận thắng: 330
- -
85.
embrace sadness
embrace sadness
BR (#85)
Người thách đấu
LP: 892
Trận thắng: 905
- -
86.
Thebausffs
EUW (#86)
Người thách đấu
LP: 890
Trận thắng: 1267
Iron IV
LP: 64
Trận thắng: 1
-
87.
FFQ DNNKKK
FFQ DNNKKK
VN (#87)
Người thách đấu
LP: 886
Trận thắng: 952
- -
88.
우태뚠
우태뚠
KR (#88)
Người thách đấu
LP: 886
Trận thắng: 601
- -
89.
EricZYang
EricZYang
NA (#89)
Người thách đấu
LP: 878
Trận thắng: 1401
Vàng III
LP: 45
Trận thắng: 10
-
90.
Ahsilum
Ahsilum
OCE (#90)
Người thách đấu
LP: 878
Trận thắng: 847
Vàng IV
LP: 100
Trận thắng: 21
-
91.
CNB Hy0g4
CNB Hy0g4
BR (#91)
Người thách đấu
LP: 871
Trận thắng: 826
Iron II
LP: 10
Trận thắng: 4
-
92.
cuckmyflinstons
cuckmyflinstons
BR (#92)
Người thách đấu
LP: 869
Trận thắng: 848
- -
93.
SPY Prime
SPY Prime
EUW (#93)
Người thách đấu
LP: 869
Trận thắng: 791
- -
94.
esA
esA
BR (#94)
Người thách đấu
LP: 869
Trận thắng: 521
- -
95.
Pyke NomiS
Pyke NomiS
VN (#95)
Người thách đấu
LP: 867
Trận thắng: 1140
Bạch kim II
LP: 58
Trận thắng: 25
-
96.
Eika 1
Eika 1
EUW (#96)
Người thách đấu
LP: 866
Trận thắng: 1425
- -
97.
leewhy1
leewhy1
KR (#97)
Người thách đấu
LP: 866
Trận thắng: 294
- -
98.
Rhardoviel
Rhardoviel
TR (#98)
Người thách đấu
LP: 865
Trận thắng: 592
Kim cương IV
LP: 23
Trận thắng: 101
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 10
99.
Doer
Doer
EUNE (#99)
Người thách đấu
LP: 863
Trận thắng: 331
- -
100.
Cuzz
Cuzz
KR (#100)
Người thách đấu
LP: 862
Trận thắng: 296
- -
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: