Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
Major Alexander
Major Alexander
EUNE (#1)
Người thách đấu
LP: 1803
Trận thắng: 149
-
2.
Hachi
Hachi
LAS (#2)
Người thách đấu
LP: 1683
Trận thắng: 253
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 15
3.
KBM Wiz
KBM Wiz
BR (#3)
Người thách đấu
LP: 1666
Trận thắng: 212
-
4.
AvaIanche
AvaIanche
TR (#4)
Người thách đấu
LP: 1662
Trận thắng: 247
Bạch kim I
LP: 78
Trận thắng: 17
5.
TL Tactical
TL Tactical
NA (#5)
Người thách đấu
LP: 1628
Trận thắng: 168
-
6.
DISCORD TARZANED
DISCORD TARZANED
NA (#6)
Người thách đấu
LP: 1621
Trận thắng: 211
-
7.
Twitch Bejjaniii
Twitch Bejjaniii
LAN (#7)
Người thách đấu
LP: 1607
Trận thắng: 254
Kim cương IV
LP: 55
Trận thắng: 21
8.
shernf
shernf
NA (#8)
Người thách đấu
LP: 1593
Trận thắng: 187
-
9.
Youtube Thal
Youtube Thal
KR (#9)
Người thách đấu
LP: 1583
Trận thắng: 125
-
10.
IShookzI
IShookzI
LAS (#10)
Người thách đấu
LP: 1577
Trận thắng: 128
-
11.
SoloQPatr1ckVrau
SoloQPatr1ckVrau
BR (#11)
Người thách đấu
LP: 1563
Trận thắng: 363
-
12.
znhy
znhy
KR (#12)
Người thách đấu
LP: 1563
Trận thắng: 172
-
13.
Agurin
Agurin
EUW (#13)
Người thách đấu
LP: 1552
Trận thắng: 305
-
14.
Razørk Activoo
Razørk Activoo
EUW (#14)
Người thách đấu
LP: 1542
Trận thắng: 156
-
15.
ES fan
ES fan
BR (#15)
Người thách đấu
LP: 1489
Trận thắng: 325
-
16.
곽곽보성
곽곽보성
KR (#16)
Người thách đấu
LP: 1471
Trận thắng: 272
-
17.
Piña
Piña
LAN (#17)
Người thách đấu
LP: 1453
Trận thắng: 125
-
18.
T1 Gumayusi
T1 Gumayusi
KR (#18)
Người thách đấu
LP: 1446
Trận thắng: 309
-
19.
NIUR2
NIUR2
NA (#19)
Người thách đấu
LP: 1399
Trận thắng: 130
-
20.
EIyoya
EIyoya
EUW (#20)
Người thách đấu
LP: 1396
Trận thắng: 170
-
21.
FBGG Reliclol
FBGG Reliclol
LAN (#21)
Người thách đấu
LP: 1389
Trận thắng: 308
-
22.
MagiFaker
MagiFaker
EUW (#22)
Người thách đấu
LP: 1386
Trận thắng: 224
-
23.
JAC IIIIII TROLL
JAC IIIIII TROLL
EUW (#23)
Người thách đấu
LP: 1383
Trận thắng: 201
-
24.
Gen G Clid
Gen G Clid
KR (#24)
Người thách đấu
LP: 1377
Trận thắng: 216
-
25.
Anti Magic
Anti Magic
LAS (#25)
Người thách đấu
LP: 1371
Trận thắng: 248
Kim cương IV
LP: 100
Trận thắng: 9
26.
TwTvTonyTopLoL
TwTvTonyTopLoL
NA (#26)
Người thách đấu
LP: 1369
Trận thắng: 389
-
27.
FNC Bwipo
FNC Bwipo
EUW (#27)
Người thách đấu
LP: 1367
Trận thắng: 249
-
28.
C9 ZVENNN
C9 ZVENNN
NA (#28)
Người thách đấu
LP: 1361
Trận thắng: 158
-
29.
cuteguy
cuteguy
BR (#29)
Người thách đấu
LP: 1356
Trận thắng: 166
-
30.
Κongkong1
Κongkong1
EUNE (#30)
Người thách đấu
LP: 1351
Trận thắng: 185
-
31.
kuangxiaotian
kuangxiaotian
KR (#31)
Người thách đấu
LP: 1349
Trận thắng: 246
-
32.
Exakick
Exakick
EUW (#32)
Người thách đấu
LP: 1345
Trận thắng: 262
-
33.
From Iron
From Iron
NA (#33)
Người thách đấu
LP: 1344
Trận thắng: 296
-
34.
쪼렙이다말로하자
쪼렙이다말로하자
KR (#34)
Người thách đấu
LP: 1334
Trận thắng: 268
Bạch kim IV
LP: 100
Trận thắng: 9
35.
Snake sofm
Snake sofm
KR (#35)
Người thách đấu
LP: 1331
Trận thắng: 312
-
36.
Kirei sama
Kirei sama
EUW (#36)
Người thách đấu
LP: 1324
Trận thắng: 285
-
37.
K0REA SLAYER
K0REA SLAYER
BR (#37)
Người thách đấu
LP: 1323
Trận thắng: 297
-
38.
hovno z kose
hovno z kose
EUW (#38)
Người thách đấu
LP: 1323
Trận thắng: 143
-
39.
꿈의 남자
꿈의 남자
KR (#39)
Người thách đấu
LP: 1310
Trận thắng: 89
-
40.
Gen G Karis
Gen G Karis
KR (#40)
Người thách đấu
LP: 1302
Trận thắng: 127
-
41.
CoreaCK
CoreaCK
OCE (#41)
Người thách đấu
LP: 1298
Trận thắng: 146
-
42.
Shok
Shok
OCE (#42)
Người thách đấu
LP: 1296
Trận thắng: 178
-
43.
im a banana
im a banana
BR (#43)
Người thách đấu
LP: 1285
Trận thắng: 197
-
44.
DWG ShowMaker
DWG ShowMaker
KR (#44)
Người thách đấu
LP: 1277
Trận thắng: 211
-
45.
Ekko dà mó wáng
Ekko dà mó wáng
NA (#45)
Người thách đấu
LP: 1270
Trận thắng: 196
-
46.
Destiny
Destiny
KR (#46)
Người thách đấu
LP: 1265
Trận thắng: 125
-
47.
용호야
용호야
KR (#47)
Người thách đấu
LP: 1264
Trận thắng: 229
-
48.
kawaritai
kawaritai
BR (#48)
Người thách đấu
LP: 1261
Trận thắng: 197
-
49.
Tomo9
Tomo9
NA (#49)
Người thách đấu
LP: 1252
Trận thắng: 173
-
50.
아름답고 슬픈 꽃
아름답고 슬픈 꽃
KR (#50)
Người thách đấu
LP: 1243
Trận thắng: 84
-
51.
Æ Neighbourhøød
Æ Neighbourhøød
LAS (#51)
Người thách đấu
LP: 1242
Trận thắng: 305
-
52.
100 Tenacity
100 Tenacity
NA (#52)
Người thách đấu
LP: 1242
Trận thắng: 172
-
53.
rookidˉ
rookidˉ
NA (#53)
Người thách đấu
LP: 1241
Trận thắng: 316
-
54.
Kitty Island
Kitty Island
BR (#54)
Người thách đấu
LP: 1241
Trận thắng: 114
-
55.
Wind19
Wind19
LAN (#55)
Người thách đấu
LP: 1236
Trận thắng: 226
-
56.
EG Bae
EG Bae
NA (#56)
Người thách đấu
LP: 1234
Trận thắng: 155
-
57.
Shending LP
Shending LP
EUW (#57)
Người thách đấu
LP: 1233
Trận thắng: 231
-
58.
T4ctical
T4ctical
NA (#58)
Người thách đấu
LP: 1233
Trận thắng: 110
-
59.
Paresz14
Paresz14
EUNE (#59)
Người thách đấu
LP: 1232
Trận thắng: 149
Bạch kim I
LP: 80
Trận thắng: 22
60.
ˆoˆ
ˆoˆ
LAN (#60)
Người thách đấu
LP: 1231
Trận thắng: 162
-
61.
G2 Jerkz
G2 Jerkz
EUW (#61)
Người thách đấu
LP: 1215
Trận thắng: 244
-
62.
It is a myth
It is a myth
EUW (#62)
Người thách đấu
LP: 1214
Trận thắng: 191
-
63.
CIair de Lune
CIair de Lune
BR (#63)
Người thách đấu
LP: 1213
Trận thắng: 181
-
64.
Gen G Kellin
Gen G Kellin
KR (#64)
Người thách đấu
LP: 1213
Trận thắng: 151
-
65.
골목대장 태훈이
골목대장 태훈이
KR (#65)
Người thách đấu
LP: 1212
Trận thắng: 191
-
66.
PANTS GAREN ONLY
PANTS GAREN ONLY
NA (#66)
Người thách đấu
LP: 1208
Trận thắng: 99
-
67.
joojos
joojos
BR (#67)
Người thách đấu
LP: 1204
Trận thắng: 212
-
68.
Red Winter
Red Winter
EUW (#68)
Người thách đấu
LP: 1203
Trận thắng: 236
-
69.
Nantęs
Nantęs
LAS (#69)
Người thách đấu
LP: 1201
Trận thắng: 143
-
70.
dev1n booker
dev1n booker
TR (#70)
Người thách đấu
LP: 1200
Trận thắng: 152
-
71.
school phobia
school phobia
EUW (#71)
Người thách đấu
LP: 1198
Trận thắng: 87
-
72.
Sei2e the day
Sei2e the day
KR (#72)
Người thách đấu
LP: 1194
Trận thắng: 309
-
73.
OG Upset
OG Upset
EUW (#73)
Người thách đấu
LP: 1194
Trận thắng: 186
-
74.
Neøø
Neøø
NA (#74)
Người thách đấu
LP: 1194
Trận thắng: 166
Kim cương IV
LP: 100
Trận thắng: 9
75.
Dandelion
Dandelion
JP (#75)
Người thách đấu
LP: 1188
Trận thắng: 134
-
76.
Doss The Boss
Doss The Boss
EUW (#76)
Người thách đấu
LP: 1186
Trận thắng: 257
-
77.
scuro1
scuro1
BR (#77)
Người thách đấu
LP: 1185
Trận thắng: 287
Kim cương III
LP: 83
Trận thắng: 10
78.
Uma Jan pupil
Uma Jan pupil
NA (#78)
Người thách đấu
LP: 1183
Trận thắng: 318
-
79.
CookieLoL
CookieLoL
EUW (#79)
Người thách đấu
LP: 1182
Trận thắng: 208
-
80.
FNC xMatty
FNC xMatty
EUW (#80)
Người thách đấu
LP: 1179
Trận thắng: 131
-
81.
AHG Memento
AHG Memento
EUW (#81)
Người thách đấu
LP: 1176
Trận thắng: 217
-
82.
Sparked147
Sparked147
BR (#82)
Người thách đấu
LP: 1168
Trận thắng: 402
-
83.
lΞlΞlΞlΞ
lΞlΞlΞlΞ
EUW (#83)
Người thách đấu
LP: 1164
Trận thắng: 233
-
84.
Tαng Sαn
Tαng Sαn
EUW (#84)
Người thách đấu
LP: 1163
Trận thắng: 138
-
85.
paiN São João
paiN São João
BR (#85)
Người thách đấu
LP: 1162
Trận thắng: 279
-
86.
Quinncidence
Quinncidence
EUW (#86)
Người thách đấu
LP: 1160
Trận thắng: 216
-
87.
Rabbit B
Rabbit B
EUW (#87)
Người thách đấu
LP: 1153
Trận thắng: 128
-
88.
huhushengwei
huhushengwei
KR (#88)
Người thách đấu
LP: 1148
Trận thắng: 259
-
89.
send into jg
send into jg
LAN (#89)
Người thách đấu
LP: 1142
Trận thắng: 73
-
90.
simp player 1
simp player 1
EUW (#90)
Người thách đấu
LP: 1140
Trận thắng: 126
-
91.
pls dont intt
pls dont intt
EUW (#91)
Người thách đấu
LP: 1139
Trận thắng: 141
-
92.
KT Malrang
KT Malrang
KR (#92)
Người thách đấu
LP: 1138
Trận thắng: 201
-
93.
xiaoxiaolaoban
xiaoxiaolaoban
KR (#93)
Người thách đấu
LP: 1136
Trận thắng: 202
-
94.
Liquid Impact
Liquid Impact
NA (#94)
Người thách đấu
LP: 1132
Trận thắng: 271
-
95.
jen deu ki
jen deu ki
BR (#95)
Người thách đấu
LP: 1126
Trận thắng: 225
-
96.
EI Traidor
EI Traidor
LAN (#96)
Người thách đấu
LP: 1126
Trận thắng: 143
-
97.
White Wοlf
White Wοlf
EUW (#97)
Người thách đấu
LP: 1125
Trận thắng: 189
-
98.
FNC MagiFelix
FNC MagiFelix
EUW (#98)
Người thách đấu
LP: 1124
Trận thắng: 220
-
99.
SirNukesAlott
SirNukesAlott
EUW (#99)
Người thách đấu
LP: 1124
Trận thắng: 123
-
100.
Emiliaaa
Emiliaaa
LAS (#100)
Người thách đấu
LP: 1123
Trận thắng: 162
-
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: