Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3 TFT
1.
Solokillbb
Solokillbb
TW (#1)
Người thách đấu
LP: 1671
Trận thắng: 254
GrandMaster
LP: 49
Trận thắng: 30
- Bạch kim II
LP: 26
Trận thắng: 14
2.
blaberfish2
blaberfish2
NA (#2)
Người thách đấu
LP: 1634
Trận thắng: 269
- - -
3.
TheShackledOne
TheShackledOne
EUW (#3)
Người thách đấu
LP: 1583
Trận thắng: 685
- - -
4.
BrainAxe
BrainAxe
TR (#4)
Người thách đấu
LP: 1583
Trận thắng: 277
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 14
- Bạch kim II
LP: 80
Trận thắng: 20
5.
타 잔
타 잔
KR (#5)
Người thách đấu
LP: 1563
Trận thắng: 319
- - -
6.
Santorin
Santorin
NA (#6)
Người thách đấu
LP: 1562
Trận thắng: 371
- - Đồng II
LP: 22
Trận thắng: 1
7.
Ηobbi
Ηobbi
EUNE (#7)
Người thách đấu
LP: 1561
Trận thắng: 183
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 29
- -
8.
VK TacoImport
VK TacoImport
BR (#8)
Người thách đấu
LP: 1518
Trận thắng: 353
- - Bạch kim III
LP: 0
Trận thắng: 14
9.
VS4 LK
VS4 LK
VN (#9)
Người thách đấu
LP: 1514
Trận thắng: 524
- - Bạch kim I
LP: 57
Trận thắng: 54
10.
KassadinsCreed
KassadinsCreed
TR (#10)
Người thách đấu
LP: 1514
Trận thắng: 280
Kim cương II
LP: 18
Trận thắng: 66
- Vàng II
LP: 75
Trận thắng: 16
11.
Vitamin Mít
Vitamin Mít
VN (#11)
Người thách đấu
LP: 1513
Trận thắng: 355
- - Đồng IV
LP: 3
Trận thắng: 1
12.
SGD Kati
SGD Kati
VN (#12)
Người thách đấu
LP: 1479
Trận thắng: 327
- - Bạch kim III
LP: 70
Trận thắng: 14
13.
SoCool
SoCool
TW (#13)
Người thách đấu
LP: 1479
Trận thắng: 244
- - -
14.
Twitchtv Danijrm
Twitchtv Danijrm
LAN (#14)
Người thách đấu
LP: 1474
Trận thắng: 274
- - Kim cương IV
LP: 93
Trận thắng: 33
15.
TsûnTsûn
TsûnTsûn
LAN (#15)
Người thách đấu
LP: 1444
Trận thắng: 246
Bạch kim I
LP: 4
Trận thắng: 40
- Bạch kim II
LP: 24
Trận thắng: 15
16.
ADN LLˆ
ADN LLˆ
VN (#16)
Người thách đấu
LP: 1431
Trận thắng: 281
- - Vàng I
LP: 0
Trận thắng: 20
17.
quizasquizasssss
quizasquizasssss
VN (#17)
Người thách đấu
LP: 1419
Trận thắng: 631
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 21
- Bạc I
LP: 0
Trận thắng: 7
18.
INF Jauny
INF Jauny
LAN (#18)
Người thách đấu
LP: 1407
Trận thắng: 330
Kim cương III
LP: 50
Trận thắng: 70
- -
19.
TSM Zven
TSM Zven
NA (#19)
Người thách đấu
LP: 1404
Trận thắng: 759
- - -
20.
Vulcan 01
Vulcan 01
NA (#20)
Người thách đấu
LP: 1400
Trận thắng: 568
- - -
21.
오리지널찰떡쿠키
오리지널찰떡쿠키
KR (#21)
Người thách đấu
LP: 1399
Trận thắng: 305
- - -
22.
Dong Hyun Lee
Dong Hyun Lee
VN (#22)
Người thách đấu
LP: 1386
Trận thắng: 645
Vàng I
LP: 25
Trận thắng: 3
- Kim cương IV
LP: 12
Trận thắng: 18
23.
Kieƒer
Kieƒer
LAS (#23)
Người thách đấu
LP: 1384
Trận thắng: 147
Kim cương IV
LP: 83
Trận thắng: 32
- -
24.
MagiFelix
MagiFelix
EUW (#24)
Người thách đấu
LP: 1370
Trận thắng: 722
- - -
25.
EVS Divkid
EVS Divkid
VN (#25)
Người thách đấu
LP: 1363
Trận thắng: 572
- - -
26.
Ainz1
Ainz1
VN (#26)
Người thách đấu
LP: 1357
Trận thắng: 468
- - -
27.
CG NomiS
CG NomiS
VN (#27)
Người thách đấu
LP: 1354
Trận thắng: 647
Kim cương I
LP: 37
Trận thắng: 163
- Vàng II
LP: 0
Trận thắng: 19
28.
1 Shady
1 Shady
NA (#28)
Người thách đấu
LP: 1352
Trận thắng: 751
- - -
29.
POPST4RS
POPST4RS
VN (#29)
Người thách đấu
LP: 1350
Trận thắng: 311
- - Đồng I
LP: 81
Trận thắng: 4
30.
Phenømenal1
Phenømenal1
TR (#30)
Người thách đấu
LP: 1344
Trận thắng: 264
Kim cương I
LP: 64
Trận thắng: 194
- Bạc III
LP: 25
Trận thắng: 8
31.
try best
try best
JP (#31)
Người thách đấu
LP: 1335
Trận thắng: 850
- - Bạch kim III
LP: 89
Trận thắng: 80
32.
SGD Sty1eee
SGD Sty1eee
VN (#32)
Người thách đấu
LP: 1334
Trận thắng: 859
- - Vàng I
LP: 0
Trận thắng: 6
33.
Jyiam123
Jyiam123
TW (#33)
Người thách đấu
LP: 1329
Trận thắng: 498
- - -
34.
TSM BB
TSM BB
NA (#34)
Người thách đấu
LP: 1324
Trận thắng: 473
- - Đồng III
LP: 88
Trận thắng: 2
35.
Dollars1
Dollars1
VN (#35)
Người thách đấu
LP: 1323
Trận thắng: 540
Kim cương III
LP: 75
Trận thắng: 84
- -
36.
Ixst
Ixst
NA (#36)
Người thách đấu
LP: 1318
Trận thắng: 407
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 9
- -
37.
JuIius
JuIius
NA (#37)
Người thách đấu
LP: 1309
Trận thắng: 955
- - Iron I
LP: 11
Trận thắng: 0
38.
MSF Hαns sαmα
MSF Hαns sαmα
EUW (#38)
Người thách đấu
LP: 1308
Trận thắng: 455
- - -
39.
MSF Decay
MSF Decay
EUW (#39)
Người thách đấu
LP: 1307
Trận thắng: 578
- - -
40.
paiN 25789
paiN 25789
BR (#40)
Người thách đấu
LP: 1307
Trận thắng: 477
- - Bạc I
LP: 77
Trận thắng: 4
41.
octieu x sotieu
octieu x sotieu
VN (#41)
Người thách đấu
LP: 1303
Trận thắng: 772
Bạch kim I
LP: 24
Trận thắng: 102
- Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 24
42.
MMM k1ng
MMM k1ng
OCE (#42)
Người thách đấu
LP: 1298
Trận thắng: 375
- - -
43.
MAX DarKin
MAX DarKin
VN (#43)
Người thách đấu
LP: 1296
Trận thắng: 757
- - Bạc II
LP: 71
Trận thắng: 7
44.
SKT T1 Clid
SKT T1 Clid
KR (#44)
Người thách đấu
LP: 1293
Trận thắng: 729
- - Bạc II
LP: 51
Trận thắng: 5
45.
Copý
Copý
NA (#45)
Người thách đấu
LP: 1293
Trận thắng: 229
- - Vàng III
LP: 75
Trận thắng: 9
46.
林治Ž
林治Ž
TW (#46)
Người thách đấu
LP: 1284
Trận thắng: 424
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 203
- Vàng IV
LP: 75
Trận thắng: 5
47.
i love corgis
i love corgis
BR (#47)
Người thách đấu
LP: 1280
Trận thắng: 267
- - -
48.
CNB Mental
CNB Mental
BR (#48)
Người thách đấu
LP: 1274
Trận thắng: 262
- - Đồng I
LP: 70
Trận thắng: 5
49.
TONHÃO ENCANADOR
TONHÃO ENCANADOR
BR (#49)
Người thách đấu
LP: 1273
Trận thắng: 522
- - Bạch kim III
LP: 14
Trận thắng: 26
50.
陪代Z1020435997
陪代Z1020435997
SG (#50)
Người thách đấu
LP: 1273
Trận thắng: 164
- - -
51.
Pants are Dragon
Pants are Dragon
NA (#51)
Người thách đấu
LP: 1269
Trận thắng: 477
- - Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 49
52.
better jgl wins
better jgl wins
BR (#52)
Người thách đấu
LP: 1268
Trận thắng: 351
- - -
53.
Tony Top
Tony Top
NA (#53)
Người thách đấu
LP: 1255
Trận thắng: 853
- - Iron I
LP: 90
Trận thắng: 1
54.
Successful
Successful
EUNE (#54)
Người thách đấu
LP: 1253
Trận thắng: 202
- - -
55.
1v9 Machine
1v9 Machine
VN (#55)
Người thách đấu
LP: 1251
Trận thắng: 470
Kim cương IV
LP: 100
Trận thắng: 16
- Kim cương I
LP: 22
Trận thắng: 50
56.
CatType
CatType
TH (#56)
Người thách đấu
LP: 1242
Trận thắng: 193
- - -
57.
isurugi
isurugi
JP (#57)
Người thách đấu
LP: 1241
Trận thắng: 422
- - -
58.
Habibi
Habibi
TH (#58)
Người thách đấu
LP: 1239
Trận thắng: 242
- - -
59.
Ponyskies
Ponyskies
SG (#59)
Người thách đấu
LP: 1229
Trận thắng: 172
- - -
60.
smiIe mama
smiIe mama
EUW (#60)
Người thách đấu
LP: 1225
Trận thắng: 452
- - Đồng IV
LP: 22
Trận thắng: 1
61.
룔드컵
룔드컵
KR (#61)
Người thách đấu
LP: 1224
Trận thắng: 282
- - -
62.
MU Iconic
MU Iconic
NA (#62)
Người thách đấu
LP: 1224
Trận thắng: 196
- - -
63.
momo
momo
TH (#63)
Người thách đấu
LP: 1221
Trận thắng: 309
- - Vàng I
LP: 0
Trận thắng: 10
64.
天煞孤星淚
天煞孤星淚
TW (#64)
Người thách đấu
LP: 1219
Trận thắng: 189
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 14
- -
65.
Dîamondprox
Dîamondprox
EUW (#65)
Người thách đấu
LP: 1218
Trận thắng: 362
- - -
66.
5fire
5fire
NA (#66)
Người thách đấu
LP: 1218
Trận thắng: 225
- - Đồng III
LP: 13
Trận thắng: 3
67.
Adrian Seira
Adrian Seira
NA (#67)
Người thách đấu
LP: 1217
Trận thắng: 668
Bạc II
LP: 26
Trận thắng: 20
- Đồng IV
LP: 90
Trận thắng: 3
68.
adad0
adad0
KR (#68)
Người thách đấu
LP: 1216
Trận thắng: 424
- - Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 12
69.
DeathCIaw
DeathCIaw
TW (#69)
Người thách đấu
LP: 1215
Trận thắng: 226
Cao thủ
LP: 29
Trận thắng: 48
- -
70.
trill hidan
trill hidan
BR (#70)
Người thách đấu
LP: 1214
Trận thắng: 343
- - -
71.
魔法小屁孩月黑
魔法小屁孩月黑
TW (#71)
Người thách đấu
LP: 1213
Trận thắng: 334
Kim cương I
LP: 41
Trận thắng: 79
- Bạc IV
LP: 66
Trận thắng: 2
72.
Sharishanya
Sharishanya
EUNE (#72)
Người thách đấu
LP: 1211
Trận thắng: 138
Kim cương II
LP: 89
Trận thắng: 11
- Vàng II
LP: 0
Trận thắng: 24
73.
hun x yin
hun x yin
VN (#73)
Người thách đấu
LP: 1209
Trận thắng: 577
- - Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 59
74.
nghia di rung
nghia di rung
VN (#74)
Người thách đấu
LP: 1209
Trận thắng: 573
Kim cương II
LP: 43
Trận thắng: 25
- Bạc II
LP: 3
Trận thắng: 4
75.
Bích Dã Sắc Vi
Bích Dã Sắc Vi
VN (#75)
Người thách đấu
LP: 1209
Trận thắng: 567
Kim cương I
LP: 40
Trận thắng: 70
- -
76.
Nắng của ëm
Nắng của ëm
VN (#76)
Người thách đấu
LP: 1207
Trận thắng: 256
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 10
- -
77.
NMQ LLˆ
NMQ LLˆ
VN (#77)
Người thách đấu
LP: 1207
Trận thắng: 216
- - Đồng II
LP: 0
Trận thắng: 2
78.
Doss The Boss
Doss The Boss
EUW (#78)
Người thách đấu
LP: 1205
Trận thắng: 260
- - -
79.
L M V  ˇ
L M V ˇ
VN (#79)
Người thách đấu
LP: 1204
Trận thắng: 663
Người thách đấu
LP: 1575
Trận thắng: 493
- Vàng III
LP: 0
Trận thắng: 6
80.
DWG ShowMaker
DWG ShowMaker
KR (#80)
Người thách đấu
LP: 1203
Trận thắng: 317
- - Iron I
LP: 58
Trận thắng: 1
81.
인디언식 기우제
인디언식 기우제
KR (#81)
Người thách đấu
LP: 1203
Trận thắng: 284
- - -
82.
Cuzz
Cuzz
KR (#82)
Người thách đấu
LP: 1202
Trận thắng: 320
- - -
83.
NOsFerus
NOsFerus
BR (#83)
Người thách đấu
LP: 1201
Trận thắng: 482
- - Bạch kim III
LP: 69
Trận thắng: 12
84.
fIare
fIare
BR (#84)
Người thách đấu
LP: 1200
Trận thắng: 803
- - -
85.
ˆMyˆTaliyah
ˆMyˆTaliyah
VN (#85)
Người thách đấu
LP: 1200
Trận thắng: 195
- - Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 65
86.
always confident
always confident
KR (#86)
Người thách đấu
LP: 1198
Trận thắng: 299
- - -
87.
MechaZer0Sion
MechaZer0Sion
TR (#87)
Người thách đấu
LP: 1198
Trận thắng: 198
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 9
- Đồng I
LP: 69
Trận thắng: 4
88.
The Jeyrus God
The Jeyrus God
TR (#88)
Người thách đấu
LP: 1191
Trận thắng: 283
- - Bạch kim II
LP: 8
Trận thắng: 18
89.
Pancake Ezreal
Pancake Ezreal
LAN (#89)
Người thách đấu
LP: 1190
Trận thắng: 375
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 30
- Bạch kim III
LP: 1
Trận thắng: 27
90.
LNG Light
LNG Light
KR (#90)
Người thách đấu
LP: 1189
Trận thắng: 718
- - Bạc II
LP: 34
Trận thắng: 5
91.
.MIKAELA.
.MIKAELA.
VN (#91)
Người thách đấu
LP: 1186
Trận thắng: 394
Kim cương I
LP: 18
Trận thắng: 22
- Kim cương II
LP: 0
Trận thắng: 31
92.
Stark is Dead
Stark is Dead
VN (#92)
Người thách đấu
LP: 1184
Trận thắng: 309
Bạch kim IV
LP: 75
Trận thắng: 21
- -
93.
152cm程度が好き
152cm程度が好き
JP (#93)
Người thách đấu
LP: 1183
Trận thắng: 317
- - Vàng I
LP: 5
Trận thắng: 9
94.
Anivia Kid
Anivia Kid
NA (#94)
Người thách đấu
LP: 1178
Trận thắng: 386
- - Vàng II
LP: 21
Trận thắng: 11
95.
Azul yorT
Azul yorT
LAS (#95)
Người thách đấu
LP: 1175
Trận thắng: 190
- - -
96.
Gen G Ruler
Gen G Ruler
KR (#96)
Người thách đấu
LP: 1174
Trận thắng: 728
- - Đồng II
LP: 10
Trận thắng: 3
97.
Marek Brázda
Marek Brázda
EUW (#97)
Người thách đấu
LP: 1172
Trận thắng: 409
Vàng I
LP: 70
Trận thắng: 13
- Bạc IV
LP: 0
Trận thắng: 5
98.
Iziio
Iziio
EUW (#98)
Người thách đấu
LP: 1170
Trận thắng: 316
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 16
- -
99.
yin x hun
yin x hun
VN (#99)
Người thách đấu
LP: 1164
Trận thắng: 366
Kim cương III
LP: 100
Trận thắng: 11
- Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 15
100.
DWG BeryL
DWG BeryL
KR (#100)
Người thách đấu
LP: 1158
Trận thắng: 305
- - -
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: