Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
exselor
exselor
LAS (#1)
Người thách đấu 1914 LP
Trận thắng: 734 (56.5%)
2.
shady mathers
shady mathers
BR (#2)
Người thách đấu 1838 LP
Trận thắng: 408 (57.9%)
3.
SDFHUJIOF986SDI
SDFHUJIOF986SDI
BR (#3)
Người thách đấu 1827 LP
Trận thắng: 263 (62.0%)
4.
GeneralSn1per
GeneralSn1per
NA (#4)
Người thách đấu 1818 LP
Trận thắng: 332 (56.5%)
Vàng II
Trận thắng: 15 (78.9%)
5.
WindbreakerXD
WindbreakerXD
EUNE (#5)
Người thách đấu 1733 LP
Trận thắng: 281 (58.8%)
Kim cương I
Trận thắng: 120 (67.4%)
6.
Oh ill Nam
Oh ill Nam
NA (#6)
Người thách đấu 1724 LP
Trận thắng: 433 (56.2%)
Kim cương II
Trận thắng: 41 (58.6%)
7.
hi im Nekro
hi im Nekro
EUNE (#7)
Người thách đấu 1705 LP
Trận thắng: 251 (61.7%)
8.
ICARRYBOTCOPIUM
ICARRYBOTCOPIUM
NA (#8)
Người thách đấu 1693 LP
Trận thắng: 319 (61.7%)
9.
TwitchTvZeltGG
TwitchTvZeltGG
LAN (#9)
Người thách đấu 1675 LP
Trận thắng: 265 (60.2%)
Bạch kim I
Trận thắng: 27 (84.4%)
10.
Jauny
Jauny
LAN (#10)
Người thách đấu 1656 LP
Trận thắng: 189 (61.6%)
Bạch kim I
Trận thắng: 13 (86.7%)
11.
Expecto Patrounm
Expecto Patrounm
EUW (#11)
Người thách đấu 1636 LP
Trận thắng: 220 (63.2%)
12.
cant stop me now
cant stop me now
BR (#12)
Người thách đấu 1619 LP
Trận thắng: 458 (56.2%)
13.
Raiden Shogun C2
Raiden Shogun C2
EUW (#13)
Người thách đấu 1597 LP
Trận thắng: 282 (62.1%)
Bạch kim I
Trận thắng: 18 (75.0%)
14.
winstxn
winstxn
NA (#14)
Người thách đấu 1594 LP
Trận thắng: 625 (53.7%)
15.
PolskiKoz
PolskiKoz
EUNE (#15)
Người thách đấu 1588 LP
Trận thắng: 325 (57.9%)
Cao thủ 41 LP
Trận thắng: 76 (63.9%)
16.
Iziio
Iziio
EUW (#16)
Người thách đấu 1572 LP
Trận thắng: 337 (56.4%)
17.
HappyBeePlayer
HappyBeePlayer
NA (#17)
Người thách đấu 1559 LP
Trận thắng: 559 (54.0%)
18.
Tar2an
Tar2an
BR (#18)
Người thách đấu 1558 LP
Trận thắng: 263 (59.5%)
19.
sekaM
sekaM
BR (#19)
Người thách đấu 1544 LP
Trận thắng: 212 (63.5%)
Kim cương I
Trận thắng: 95 (60.1%)
20.
쪼렙이다말로하자
쪼렙이다말로하자
KR (#20)
Người thách đấu 1540 LP
Trận thắng: 904 (52.9%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 18 (47.4%)
21.
Thinkcards son
Thinkcards son
NA (#21)
Người thách đấu 1540 LP
Trận thắng: 410 (54.2%)
22.
Oakbewwy
Oakbewwy
NA (#22)
Người thách đấu 1533 LP
Trận thắng: 195 (58.2%)
23.
Stor Olle
Stor Olle
EUW (#23)
Người thách đấu 1528 LP
Trận thắng: 189 (62.8%)
Bạch kim I
Trận thắng: 19 (67.9%)
24.
Foxy
Foxy
LAN (#24)
Người thách đấu 1521 LP
Trận thắng: 363 (55.8%)
25.
TL Yeon
TL Yeon
NA (#25)
Người thách đấu 1516 LP
Trận thắng: 488 (53.7%)
26.
wx mjm978244659
wx mjm978244659
NA (#26)
Người thách đấu 1507 LP
Trận thắng: 457 (54.9%)
Bạch kim I
Trận thắng: 47 (63.5%)
27.
Revenge
Revenge
NA (#27)
Người thách đấu 1499 LP
Trận thắng: 374 (55.6%)
28.
Dragken
Dragken
OCE (#28)
Người thách đấu 1491 LP
Trận thắng: 532 (52.7%)
29.
Agurin
Agurin
EUW (#29)
Người thách đấu 1488 LP
Trận thắng: 643 (54.3%)
Bạch kim I
Trận thắng: 9 (56.3%)
30.
NO GG PLZ
NO GG PLZ
JP (#30)
Người thách đấu 1483 LP
Trận thắng: 262 (56.0%)
31.
Litny
Litny
EUNE (#31)
Người thách đấu 1477 LP
Trận thắng: 247 (57.3%)
32.
Davemon
Davemon
NA (#32)
Người thách đấu 1476 LP
Trận thắng: 217 (60.1%)
33.
sheø
sheø
EUW (#33)
Người thách đấu 1475 LP
Trận thắng: 344 (56.4%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 14 (93.3%)
34.
mid useless uwu
mid useless uwu
EUNE (#34)
Người thách đấu 1475 LP
Trận thắng: 256 (57.7%)
Bạch kim I
Trận thắng: 66 (53.7%)
35.
Allorim
Allorim
NA (#35)
Người thách đấu 1471 LP
Trận thắng: 392 (54.5%)
Bạch kim I
Trận thắng: 82 (52.2%)
36.
voices in m head
voices in m head
BR (#36)
Người thách đấu 1469 LP
Trận thắng: 655 (54.6%)
37.
berryrasp
berryrasp
EUNE (#37)
Người thách đấu 1467 LP
Trận thắng: 481 (53.7%)
Cao thủ 168 LP
Trận thắng: 276 (62.4%)
38.
Finn1
Finn1
EUW (#38)
Người thách đấu 1467 LP
Trận thắng: 343 (56.9%)
39.
Eyla
Eyla
NA (#39)
Người thách đấu 1467 LP
Trận thắng: 314 (56.7%)
40.
Lathyrus
Lathyrus
EUW (#40)
Người thách đấu 1466 LP
Trận thắng: 463 (55.5%)
41.
Sheiden2
Sheiden2
NA (#41)
Người thách đấu 1465 LP
Trận thắng: 183 (59.2%)
42.
kill myseIf
kill myseIf
LAS (#42)
Người thách đấu 1460 LP
Trận thắng: 545 (53.2%)
Cao thủ 31 LP
Trận thắng: 19 (61.3%)
43.
우제우스
우제우스
KR (#43)
Người thách đấu 1456 LP
Trận thắng: 632 (54.1%)
44.
Johnsun123
Johnsun123
NA (#44)
Người thách đấu 1453 LP
Trận thắng: 190 (60.3%)
45.
Selfish Top
Selfish Top
EUNE (#45)
Người thách đấu 1450 LP
Trận thắng: 152 (55.3%)
46.
The Tank Man
The Tank Man
NA (#46)
Người thách đấu 1448 LP
Trận thắng: 755 (52.3%)
47.
Yikeru
Yikeru
EUW (#47)
Người thách đấu 1420 LP
Trận thắng: 357 (55.4%)
Bạch kim I
Trận thắng: 12 (60.0%)
48.
디알엑스 태윤
디알엑스 태윤
KR (#48)
Người thách đấu 1416 LP
Trận thắng: 604 (54.2%)
Bạch kim I
Trận thắng: 17 (56.7%)
49.
Brazuca
Brazuca
LAS (#49)
Người thách đấu 1413 LP
Trận thắng: 139 (62.9%)
50.
Pride0
Pride0
EUW (#50)
Người thách đấu 1412 LP
Trận thắng: 201 (61.1%)
51.
DANTE E NERO
DANTE E NERO
BR (#51)
Người thách đấu 1407 LP
Trận thắng: 174 (60.8%)
Bạch kim I
Trận thắng: 38 (76.0%)
52.
SHøWMAKéR
SHøWMAKéR
EUW (#52)
Người thách đấu 1398 LP
Trận thắng: 126 (68.5%)
53.
I am Sobek
I am Sobek
EUNE (#53)
Người thách đấu 1396 LP
Trận thắng: 398 (54.1%)
Người thách đấu 617 LP
Trận thắng: 267 (64.2%)
54.
Ręd
Ręd
OCE (#54)
Người thách đấu 1396 LP
Trận thắng: 189 (58.9%)
55.
BRO Hoya
BRO Hoya
KR (#55)
Người thách đấu 1394 LP
Trận thắng: 417 (55.4%)
56.
LeenK LCS
LeenK LCS
NA (#56)
Người thách đấu 1390 LP
Trận thắng: 304 (56.3%)
57.
BRO Chieftain
BRO Chieftain
KR (#57)
Người thách đấu 1384 LP
Trận thắng: 842 (53.7%)
58.
Coatpustmain
Coatpustmain
EUNE (#58)
Người thách đấu 1379 LP
Trận thắng: 237 (57.2%)
Bạch kim I
Trận thắng: 60 (60.6%)
59.
Dhokla
Dhokla
NA (#59)
Người thách đấu 1378 LP
Trận thắng: 611 (52.0%)
60.
Qitong
Qitong
NA (#60)
Người thách đấu 1378 LP
Trận thắng: 534 (52.8%)
61.
scuro
scuro
BR (#61)
Người thách đấu 1359 LP
Trận thắng: 710 (52.9%)
62.
cici
cici
BR (#62)
Người thách đấu 1344 LP
Trận thắng: 288 (56.6%)
Cao thủ 99 LP
Trận thắng: 50 (79.4%)
63.
pizzaman007
pizzaman007
NA (#63)
Người thách đấu 1343 LP
Trận thắng: 362 (55.8%)
64.
liantiguaiwu
liantiguaiwu
NA (#64)
Người thách đấu 1340 LP
Trận thắng: 170 (57.0%)
65.
Stelseee
Stelseee
EUNE (#65)
Người thách đấu 1334 LP
Trận thắng: 221 (59.1%)
Bạch kim II
Trận thắng: 31 (68.9%)
66.
Next child
Next child
KR (#66)
Người thách đấu 1330 LP
Trận thắng: 787 (53.2%)
67.
vx dlpw789789
vx dlpw789789
OCE (#67)
Người thách đấu 1320 LP
Trận thắng: 167 (60.1%)
68.
Time to go back
Time to go back
NA (#68)
Người thách đấu 1315 LP
Trận thắng: 601 (52.4%)
69.
Dzukill
Dzukill
EUW (#69)
Người thách đấu 1315 LP
Trận thắng: 442 (54.3%)
Bạch kim II
Trận thắng: 7 (50.0%)
70.
ZWYRØØ
ZWYRØØ
EUW (#70)
Người thách đấu 1314 LP
Trận thắng: 766 (52.6%)
71.
KEITHMCGRIEF
KEITHMCGRIEF
NA (#71)
Người thách đấu 1314 LP
Trận thắng: 408 (54.2%)
72.
Spirax
Spirax
NA (#72)
Người thách đấu 1314 LP
Trận thắng: 292 (55.0%)
73.
Targamas
Targamas
EUW (#73)
Người thách đấu 1313 LP
Trận thắng: 676 (52.6%)
74.
2000y
2000y
JP (#74)
Người thách đấu 1312 LP
Trận thắng: 636 (52.4%)
75.
WX sofm7777
WX sofm7777
OCE (#75)
Người thách đấu 1311 LP
Trận thắng: 171 (61.5%)
Kim cương I
Trận thắng: 69 (73.4%)
76.
StineR
StineR
BR (#76)
Người thách đấu 1309 LP
Trận thắng: 518 (54.6%)
77.
zxckas0dk
zxckas0dk
KR (#77)
Người thách đấu 1308 LP
Trận thắng: 556 (53.6%)
78.
GitoFoxc
GitoFoxc
LAS (#78)
Người thách đấu 1307 LP
Trận thắng: 382 (54.6%)
Cao thủ 1 LP
Trận thắng: 172 (60.8%)
79.
Breezyyy
Breezyyy
NA (#79)
Người thách đấu 1306 LP
Trận thắng: 637 (52.1%)
Kim cương I
Trận thắng: 36 (66.7%)
80.
Neon1337Ad
Neon1337Ad
EUW (#80)
Người thách đấu 1304 LP
Trận thắng: 521 (54.8%)
81.
Szygenda
Szygenda
EUW (#81)
Người thách đấu 1304 LP
Trận thắng: 272 (56.9%)
82.
APA1
APA1
NA (#82)
Người thách đấu 1303 LP
Trận thắng: 358 (54.2%)
83.
rjsdndgod
rjsdndgod
NA (#83)
Người thách đấu 1302 LP
Trận thắng: 987 (51.4%)
84.
Jesus Wafflecat
Jesus Wafflecat
EUNE (#84)
Người thách đấu 1302 LP
Trận thắng: 556 (52.7%)
85.
pr1meé
pr1meé
EUW (#85)
Người thách đấu 1299 LP
Trận thắng: 660 (54.0%)
86.
Tutsz
Tutsz
BR (#86)
Người thách đấu 1299 LP
Trận thắng: 486 (54.0%)
87.
Tomo9
Tomo9
NA (#87)
Người thách đấu 1298 LP
Trận thắng: 630 (52.2%)
88.
Hachi
Hachi
LAS (#88)
Người thách đấu 1294 LP
Trận thắng: 586 (52.9%)
Bạch kim I
Trận thắng: 36 (60.0%)
89.
Sagner
Sagner
LAS (#89)
Người thách đấu 1294 LP
Trận thắng: 123 (67.2%)
90.
Good Boi
Good Boi
NA (#90)
Người thách đấu 1291 LP
Trận thắng: 688 (52.1%)
Bạch kim I
Trận thắng: 28 (73.7%)
91.
Cupcaké
Cupcaké
OCE (#91)
Người thách đấu 1289 LP
Trận thắng: 346 (54.2%)
Cao thủ 17 LP
Trận thắng: 151 (65.7%)
92.
Łeviatán Ðaedra
Łeviatán Ðaedra
LAS (#92)
Người thách đấu 1284 LP
Trận thắng: 380 (54.8%)
Bạch kim I
Trận thắng: 6 (40.0%)
93.
FA Decky
FA Decky
KR (#93)
Người thách đấu 1282 LP
Trận thắng: 996 (52.4%)
Kim cương I
Trận thắng: 31 (56.4%)
94.
no invade pls
no invade pls
NA (#94)
Người thách đấu 1282 LP
Trận thắng: 540 (53.3%)
95.
Sheiden1
Sheiden1
NA (#95)
Người thách đấu 1282 LP
Trận thắng: 298 (57.6%)
96.
tall and hot
tall and hot
EUNE (#96)
Người thách đấu 1282 LP
Trận thắng: 124 (59.0%)
Bạch kim I
Trận thắng: 20 (52.6%)
97.
kuo
kuo
OCE (#97)
Người thách đấu 1280 LP
Trận thắng: 303 (54.4%)
98.
Luks Said
Luks Said
BR (#98)
Người thách đấu 1278 LP
Trận thắng: 437 (54.9%)
99.
Feather Daddy
Feather Daddy
NA (#99)
Người thách đấu 1276 LP
Trận thắng: 596 (52.5%)
100.
Yupps
Yupps
BR (#100)
Người thách đấu 1275 LP
Trận thắng: 418 (53.9%)
Kim cương II
Trận thắng: 64 (48.9%)
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: