Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
Jauny
Jauny
LAN (#1)
Người thách đấu 2007 LP
Trận thắng: 169 (61.5%)
2.
FURIA Ayu
FURIA Ayu
BR (#2)
Người thách đấu 1951 LP
Trận thắng: 141 (61.8%)
3.
frosty
frosty
BR (#3)
Người thách đấu 1870 LP
Trận thắng: 201 (58.4%)
4.
DouyinTonyTop
DouyinTonyTop
NA (#4)
Người thách đấu 1844 LP
Trận thắng: 223 (58.8%)
5.
Copý
Copý
NA (#5)
Người thách đấu 1841 LP
Trận thắng: 165 (57.7%)
6.
Hugatin
Hugatin
BR (#6)
Người thách đấu 1791 LP
Trận thắng: 134 (61.5%)
Kim cương I
Trận thắng: 13 (56.5%)
7.
ViV NEXT ADKING
ViV NEXT ADKING
EUW (#7)
Người thách đấu 1786 LP
Trận thắng: 243 (58.6%)
8.
Noah7
Noah7
EUW (#8)
Người thách đấu 1775 LP
Trận thắng: 260 (60.0%)
9.
DlPLEX
DlPLEX
NA (#9)
Người thách đấu 1774 LP
Trận thắng: 273 (54.7%)
10.
Tutsz
Tutsz
BR (#10)
Người thách đấu 1758 LP
Trận thắng: 207 (56.6%)
11.
TitaN
TitaN
BR (#11)
Người thách đấu 1758 LP
Trận thắng: 161 (59.2%)
12.
STEPZ
STEPZ
LAN (#12)
Người thách đấu 1735 LP
Trận thắng: 309 (54.5%)
Người thách đấu 855 LP
Trận thắng: 81 (64.8%)
13.
C9 Lost
C9 Lost
NA (#13)
Người thách đấu 1710 LP
Trận thắng: 152 (59.4%)
14.
5kid
5kid
NA (#14)
Người thách đấu 1679 LP
Trận thắng: 185 (57.8%)
15.
Eri my beloved
Eri my beloved
PH (#15)
Người thách đấu 1674 LP
Trận thắng: 129 (61.1%)
16.
Quad
Quad
KR (#16)
Người thách đấu 1673 LP
Trận thắng: 292 (56.0%)
17.
6K OnFleek
6K OnFleek
NA (#17)
Người thách đấu 1664 LP
Trận thắng: 184 (54.3%)
18.
RIV Punga
RIV Punga
BR (#18)
Người thách đấu 1654 LP
Trận thắng: 264 (56.4%)
19.
ZEN sant
ZEN sant
BR (#19)
Người thách đấu 1620 LP
Trận thắng: 282 (54.9%)
20.
Thumbs Down
Thumbs Down
EUW (#20)
Người thách đấu 1616 LP
Trận thắng: 247 (57.3%)
21.
Twitch Sinerias
Twitch Sinerias
EUW (#21)
Người thách đấu 1614 LP
Trận thắng: 179 (58.5%)
22.
Yeditepe Bitteri
Yeditepe Bitteri
TR (#22)
Người thách đấu 1610 LP
Trận thắng: 129 (65.5%)
23.
zyb
zyb
EUW (#23)
Người thách đấu 1608 LP
Trận thắng: 178 (57.2%)
24.
Draven696969
Draven696969
NA (#24)
Người thách đấu 1607 LP
Trận thắng: 296 (54.4%)
25.
M1nit
M1nit
NA (#25)
Người thách đấu 1603 LP
Trận thắng: 299 (55.7%)
26.
NO MORE ONE TIME
NO MORE ONE TIME
BR (#26)
Người thách đấu 1599 LP
Trận thắng: 151 (61.4%)
27.
LOUD Ceos
LOUD Ceos
BR (#27)
Người thách đấu 1593 LP
Trận thắng: 166 (57.2%)
28.
4321455213123
4321455213123
EUW (#28)
Người thách đấu 1592 LP
Trận thắng: 174 (62.4%)
29.
Valsurita
Valsurita
LAS (#29)
Người thách đấu 1586 LP
Trận thắng: 247 (60.7%)
Vàng I
Trận thắng: 23 (59.0%)
30.
I am Súnlight
I am Súnlight
NA (#30)
Người thách đấu 1584 LP
Trận thắng: 200 (57.0%)
31.
TTV Deadly405
TTV Deadly405
LAN (#31)
Người thách đấu 1576 LP
Trận thắng: 181 (56.9%)
32.
10April
10April
NA (#32)
Người thách đấu 1574 LP
Trận thắng: 209 (56.2%)
33.
Razørk Activoo
Razørk Activoo
EUW (#33)
Người thách đấu 1565 LP
Trận thắng: 192 (56.1%)
34.
is me bro
is me bro
BR (#34)
Người thách đấu 1563 LP
Trận thắng: 241 (54.6%)
35.
SnowFlow2r
SnowFlow2r
KR (#35)
Người thách đấu 1557 LP
Trận thắng: 231 (58.3%)
36.
mrsaxobeatt
mrsaxobeatt
EUW (#36)
Người thách đấu 1539 LP
Trận thắng: 142 (62.8%)
37.
nalamango
nalamango
NA (#37)
Người thách đấu 1523 LP
Trận thắng: 256 (55.4%)
38.
lost chances
lost chances
BR (#38)
Người thách đấu 1520 LP
Trận thắng: 137 (57.1%)
39.
supaaaaaaaaaaaaa
supaaaaaaaaaaaaa
EUW (#39)
Người thách đấu 1518 LP
Trận thắng: 204 (56.2%)
40.
Dam Supporters
Dam Supporters
NA (#40)
Người thách đấu 1516 LP
Trận thắng: 162 (56.4%)
41.
Quakee
Quakee
SG (#41)
Người thách đấu 1514 LP
Trận thắng: 284 (54.5%)
42.
ProDelta
ProDelta
BR (#42)
Người thách đấu 1511 LP
Trận thắng: 195 (55.7%)
43.
SUP Serin
SUP Serin
EUW (#43)
Người thách đấu 1509 LP
Trận thắng: 368 (53.6%)
44.
EL RONRONS
EL RONRONS
EUW (#44)
Người thách đấu 1509 LP
Trận thắng: 201 (58.9%)
45.
Agurin
Agurin
EUW (#45)
Người thách đấu 1507 LP
Trận thắng: 253 (57.2%)
Kim cương I
Trận thắng: 12 (50.0%)
46.
BABO TOP
BABO TOP
NA (#46)
Người thách đấu 1502 LP
Trận thắng: 230 (54.6%)
47.
100T C1oser
100T C1oser
NA (#47)
Người thách đấu 1491 LP
Trận thắng: 149 (59.1%)
48.
como a isa
como a isa
BR (#48)
Người thách đấu 1490 LP
Trận thắng: 152 (59.1%)
Bạch kim II
Trận thắng: 29 (87.9%)
49.
Riven king
Riven king
RU (#49)
Người thách đấu 1480 LP
Trận thắng: 204 (56.2%)
Bạch kim III
Trận thắng: 24 (64.9%)
50.
RED Morttheus
RED Morttheus
BR (#50)
Người thách đấu 1479 LP
Trận thắng: 172 (55.5%)
51.
Porttinari
Porttinari
BR (#51)
Người thách đấu 1476 LP
Trận thắng: 214 (56.3%)
Bạch kim II
Trận thắng: 6 (60.0%)
52.
Хозяин Лесa
Хозяин Лесa
RU (#52)
Người thách đấu 1475 LP
Trận thắng: 92 (59.4%)
Kim cương I
Trận thắng: 35 (70.0%)
53.
Villager C
Villager C
EUW (#53)
Người thách đấu 1473 LP
Trận thắng: 307 (54.4%)
54.
BDS xMatty
BDS xMatty
EUW (#54)
Người thách đấu 1459 LP
Trận thắng: 265 (56.7%)
55.
갱스기무라
갱스기무라
KR (#55)
Người thách đấu 1459 LP
Trận thắng: 196 (58.2%)
56.
JUGKlNG
JUGKlNG
KR (#56)
Người thách đấu 1456 LP
Trận thắng: 114 (66.3%)
57.
Gigachad SamD
Gigachad SamD
NA (#57)
Người thách đấu 1452 LP
Trận thắng: 112 (67.1%)
Bạc II
Trận thắng: 9 (90.0%)
58.
AERO EROS FLAME
AERO EROS FLAME
EUNE (#58)
Người thách đấu 1451 LP
Trận thắng: 204 (57.0%)
Người thách đấu 1818 LP
Trận thắng: 141 (76.6%)
59.
Maciuś 6 lat
Maciuś 6 lat
EUNE (#59)
Người thách đấu 1450 LP
Trận thắng: 144 (59.0%)
Kim cương II
Trận thắng: 5 (33.3%)
60.
KT Way
KT Way
KR (#60)
Người thách đấu 1449 LP
Trận thắng: 219 (56.3%)
61.
Hachi
Hachi
LAS (#61)
Người thách đấu 1448 LP
Trận thắng: 168 (56.6%)
62.
LiL Timothy
LiL Timothy
EUW (#62)
Người thách đấu 1447 LP
Trận thắng: 207 (58.0%)
63.
BioPanther
BioPanther
OCE (#63)
Người thách đấu 1442 LP
Trận thắng: 213 (55.8%)
64.
Colchønsito
Colchønsito
LAS (#64)
Người thách đấu 1440 LP
Trận thắng: 136 (59.1%)
65.
exselor
exselor
LAS (#65)
Người thách đấu 1439 LP
Trận thắng: 190 (55.4%)
66.
Ozilardann
Ozilardann
NA (#66)
Người thách đấu 1436 LP
Trận thắng: 115 (56.4%)
67.
約跑DC羅老師1212
約跑DC羅老師1212
TW (#67)
Người thách đấu 1434 LP
Trận thắng: 298 (58.2%)
Người thách đấu 1352 LP
Trận thắng: 61 (87.1%)
68.
Badlulu fan
Badlulu fan
EUW (#68)
Người thách đấu 1430 LP
Trận thắng: 183 (57.5%)
69.
Odysseus131
Odysseus131
EUW (#69)
Người thách đấu 1429 LP
Trận thắng: 216 (56.3%)
70.
Kral Luger
Kral Luger
NA (#70)
Người thách đấu 1428 LP
Trận thắng: 170 (57.8%)
71.
Bvoy3
Bvoy3
BR (#71)
Người thách đấu 1428 LP
Trận thắng: 121 (61.4%)
72.
gtandstd
gtandstd
BR (#72)
Người thách đấu 1426 LP
Trận thắng: 112 (62.2%)
73.
clash包冠找迎神
clash包冠找迎神
TW (#73)
Người thách đấu 1424 LP
Trận thắng: 151 (68.0%)
Kim cương II
Trận thắng: 33 (84.6%)
74.
my happy ending
my happy ending
PH (#74)
Người thách đấu 1424 LP
Trận thắng: 119 (61.3%)
75.
Larcier01
Larcier01
LAS (#75)
Người thách đấu 1419 LP
Trận thắng: 173 (57.1%)
Cao thủ 1 LP
Trận thắng: 16 (59.3%)
76.
Josedeodo
Josedeodo
NA (#76)
Người thách đấu 1418 LP
Trận thắng: 149 (57.1%)
77.
geobug
geobug
NA (#77)
Người thách đấu 1416 LP
Trận thắng: 193 (58.8%)
78.
LEWANDOWSKI 9
LEWANDOWSKI 9
BR (#78)
Người thách đấu 1416 LP
Trận thắng: 91 (65.0%)
79.
Stend
Stend
EUW (#79)
Người thách đấu 1402 LP
Trận thắng: 153 (61.7%)
80.
씨맥당신은틀렸어
씨맥당신은틀렸어
KR (#80)
Người thách đấu 1401 LP
Trận thắng: 222 (56.1%)
81.
TTV AKASHI10
TTV AKASHI10
NA (#81)
Người thách đấu 1400 LP
Trận thắng: 222 (53.5%)
82.
ninjakiwi123
ninjakiwi123
BR (#82)
Người thách đấu 1397 LP
Trận thắng: 197 (55.5%)
83.
MENTAL TXRRORlSM
MENTAL TXRRORlSM
TR (#83)
Người thách đấu 1396 LP
Trận thắng: 128 (59.3%)
Vàng IV
Trận thắng: 17 (73.9%)
84.
sigma bean
sigma bean
BR (#84)
Người thách đấu 1395 LP
Trận thắng: 169 (56.9%)
85.
ARMAO
ARMAO
NA (#85)
Người thách đấu 1395 LP
Trận thắng: 121 (57.1%)
86.
ASTROTHUNDER8
ASTROTHUNDER8
BR (#86)
Người thách đấu 1395 LP
Trận thắng: 99 (61.9%)
87.
경로당홍삼캔디훔쳐먹는김건
경로당홍삼캔디훔쳐먹는김건
KR (#87)
Người thách đấu 1392 LP
Trận thắng: 162 (62.3%)
88.
DzuUwU
DzuUwU
EUW (#88)
Người thách đấu 1391 LP
Trận thắng: 178 (59.3%)
89.
hzw
hzw
KR (#89)
Người thách đấu 1391 LP
Trận thắng: 171 (62.4%)
90.
ARRAY123
ARRAY123
NA (#90)
Người thách đấu 1391 LP
Trận thắng: 168 (57.3%)
91.
hoch empor
hoch empor
EUW (#91)
Người thách đấu 1388 LP
Trận thắng: 299 (54.5%)
92.
tatu top1
tatu top1
BR (#92)
Người thách đấu 1388 LP
Trận thắng: 182 (54.3%)
93.
2U35
2U35
KR (#93)
Người thách đấu 1387 LP
Trận thắng: 163 (59.9%)
94.
the inescapable
the inescapable
EUW (#94)
Người thách đấu 1386 LP
Trận thắng: 204 (59.5%)
95.
I Love Uber Eats
I Love Uber Eats
EUW (#95)
Người thách đấu 1385 LP
Trận thắng: 281 (53.9%)
96.
Hakan Upp
Hakan Upp
EUW (#96)
Người thách đấu 1384 LP
Trận thắng: 229 (55.3%)
Cao thủ 12 LP
Trận thắng: 23 (48.9%)
97.
TL Honda Rovex
TL Honda Rovex
NA (#97)
Người thách đấu 1371 LP
Trận thắng: 262 (53.7%)
98.
benz truck
benz truck
EUNE (#98)
Người thách đấu 1368 LP
Trận thắng: 121 (68.4%)
Bạc I
Trận thắng: 7 (63.6%)
99.
sim sim
sim sim
BR (#99)
Người thách đấu 1365 LP
Trận thắng: 152 (55.5%)
100.
ssywfnkhl
ssywfnkhl
BR (#100)
Người thách đấu 1363 LP
Trận thắng: 161 (53.7%)
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: