Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
always plan ahea
always plan ahea
NA (#1)
GrandMaster
LP: 1259
Trận thắng: 86
-
2.
Nobodyy
Nobodyy
LAS (#2)
GrandMaster
LP: 1241
Trận thắng: 68
-
3.
Neon1337Ad
Neon1337Ad
EUW (#3)
GrandMaster
LP: 1191
Trận thắng: 93
-
4.
훈련병이상호
훈련병이상호
KR (#4)
GrandMaster
LP: 1186
Trận thắng: 77
-
5.
칼과 창 방패
칼과 창 방패
KR (#5)
GrandMaster
LP: 1171
Trận thắng: 84
-
6.
SANDBOX Ten10
SANDBOX Ten10
KR (#6)
GrandMaster
LP: 1117
Trận thắng: 73
-
7.
Destiny
Destiny
KR (#7)
GrandMaster
LP: 1073
Trận thắng: 82
-
8.
FNC MagiFelix
FNC MagiFelix
EUW (#8)
GrandMaster
LP: 1067
Trận thắng: 95
-
9.
handsome tank
handsome tank
BR (#9)
GrandMaster
LP: 1062
Trận thắng: 66
-
10.
cuteguy
cuteguy
BR (#10)
GrandMaster
LP: 1058
Trận thắng: 66
-
11.
Adrian Seira
Adrian Seira
NA (#11)
GrandMaster
LP: 1045
Trận thắng: 80
-
12.
Gen G Bonnie
Gen G Bonnie
KR (#12)
GrandMaster
LP: 1031
Trận thắng: 61
-
13.
dontbeemotional
dontbeemotional
BR (#13)
GrandMaster
LP: 986
Trận thắng: 95
-
14.
Nick link
Nick link
BR (#14)
GrandMaster
LP: 974
Trận thắng: 68
-
15.
Thal Youtube구독
Thal Youtube구독
KR (#15)
GrandMaster
LP: 974
Trận thắng: 63
-
16.
SPG DalkA
SPG DalkA
KR (#16)
GrandMaster
LP: 961
Trận thắng: 59
-
17.
Qishilu11
Qishilu11
EUW (#17)
GrandMaster
LP: 941
Trận thắng: 101
-
18.
Gen G Karis
Gen G Karis
KR (#18)
GrandMaster
LP: 932
Trận thắng: 60
-
19.
SANDBOX Natalie
SANDBOX Natalie
KR (#19)
GrandMaster
LP: 925
Trận thắng: 55
-
20.
KBM Bankai
KBM Bankai
BR (#20)
GrandMaster
LP: 923
Trận thắng: 93
-
21.
v Skeanz
v Skeanz
EUW (#21)
GrandMaster
LP: 921
Trận thắng: 56
-
22.
RGE Hαns sαmα
RGE Hαns sαmα
EUW (#22)
GrandMaster
LP: 905
Trận thắng: 62
-
23.
EG Kadir
EG Kadir
EUW (#23)
GrandMaster
LP: 903
Trận thắng: 96
-
24.
Câxee
Câxee
TR (#24)
GrandMaster
LP: 876
Trận thắng: 68
-
25.
Fındık234
Fındık234
EUW (#25)
GrandMaster
LP: 872
Trận thắng: 75
-
26.
Seek Vengeance
Seek Vengeance
EUW (#26)
GrandMaster
LP: 866
Trận thắng: 76
-
27.
Baandi
Baandi
LAN (#27)
GrandMaster
LP: 866
Trận thắng: 69
-
28.
スタンミコりアン
スタンミコりアン
JP (#28)
GrandMaster
LP: 845
Trận thắng: 50
-
29.
TO Dragflick
TO Dragflick
EUW (#29)
GrandMaster
LP: 835
Trận thắng: 50
-
30.
30도 할수있다
30도 할수있다
KR (#30)
GrandMaster
LP: 834
Trận thắng: 93
-
31.
RDP Riva
RDP Riva
BR (#31)
GrandMaster
LP: 829
Trận thắng: 72
-
32.
KBM Wiz
KBM Wiz
BR (#32)
GrandMaster
LP: 813
Trận thắng: 58
-
33.
Clever7
Clever7
KR (#33)
GrandMaster
LP: 812
Trận thắng: 59
-
34.
jean mage
jean mage
BR (#34)
GrandMaster
LP: 810
Trận thắng: 96
-
35.
엉덩국 갱승제로
엉덩국 갱승제로
KR (#35)
GrandMaster
LP: 807
Trận thắng: 71
-
36.
KBM ProDelta
KBM ProDelta
BR (#36)
GrandMaster
LP: 806
Trận thắng: 63
-
37.
Altec666
Altec666
NA (#37)
GrandMaster
LP: 804
Trận thắng: 60
-
38.
Surrealist LY
Surrealist LY
EUW (#38)
GrandMaster
LP: 802
Trận thắng: 53
-
39.
Pavkyn v2
Pavkyn v2
EUW (#39)
GrandMaster
LP: 794
Trận thắng: 72
-
40.
Fιnn
Fιnn
EUW (#40)
GrandMaster
LP: 776
Trận thắng: 63
-
41.
TwTvTonyTopLoL
TwTvTonyTopLoL
NA (#41)
GrandMaster
LP: 761
Trận thắng: 72
-
42.
LDLC TynX
LDLC TynX
EUW (#42)
GrandMaster
LP: 757
Trận thắng: 58
-
43.
1 Shady
1 Shady
NA (#43)
GrandMaster
LP: 751
Trận thắng: 93
-
44.
SlayerhZ
SlayerhZ
LAS (#44)
GrandMaster
LP: 736
Trận thắng: 71
-
45.
Uba Kevin
Uba Kevin
EUW (#45)
GrandMaster
LP: 736
Trận thắng: 52
-
46.
LACONCHEWOW
LACONCHEWOW
LAS (#46)
GrandMaster
LP: 734
Trận thắng: 73
-
47.
From Iron
From Iron
NA (#47)
GrandMaster
LP: 734
Trận thắng: 68
-
48.
v Comp
v Comp
EUW (#48)
GrandMaster
LP: 733
Trận thắng: 66
-
49.
AvaIanche
AvaIanche
TR (#49)
GrandMaster
LP: 733
Trận thắng: 49
-
50.
Gen G Wize
Gen G Wize
KR (#50)
GrandMaster
LP: 728
Trận thắng: 74
-
51.
병권좌
병권좌
KR (#51)
GrandMaster
LP: 728
Trận thắng: 67
-
52.
RGE Lαrssen
RGE Lαrssen
EUW (#52)
GrandMaster
LP: 728
Trận thắng: 63
-
53.
타 잔
타 잔
KR (#53)
GrandMaster
LP: 728
Trận thắng: 62
-
54.
Perkz234
Perkz234
EUW (#54)
GrandMaster
LP: 726
Trận thắng: 65
-
55.
NATIONALISM
NATIONALISM
RU (#55)
GrandMaster
LP: 719
Trận thắng: 75
-
56.
JustLikeThatKR
JustLikeThatKR
KR (#56)
GrandMaster
LP: 719
Trận thắng: 50
-
57.
OG Upset
OG Upset
EUW (#57)
GrandMaster
LP: 718
Trận thắng: 57
-
58.
출사표를 던지다
출사표를 던지다
KR (#58)
GrandMaster
LP: 717
Trận thắng: 63
-
59.
꿈의 남자
꿈의 남자
KR (#59)
GrandMaster
LP: 717
Trận thắng: 49
-
60.
역시폭군
역시폭군
KR (#60)
GrandMaster
LP: 714
Trận thắng: 56
-
61.
KBM Disave
KBM Disave
BR (#61)
GrandMaster
LP: 711
Trận thắng: 66
-
62.
Rank 1 Vi
Rank 1 Vi
EUW (#62)
GrandMaster
LP: 709
Trận thắng: 60
-
63.
Hantera1
Hantera1
EUW (#63)
GrandMaster
LP: 709
Trận thắng: 59
-
64.
Kenv1
Kenv1
NA (#64)
GrandMaster
LP: 706
Trận thắng: 69
-
65.
RGE Vαnder
RGE Vαnder
EUW (#65)
GrandMaster
LP: 706
Trận thắng: 52
-
66.
sneaky fan
sneaky fan
TR (#66)
GrandMaster
LP: 697
Trận thắng: 61
-
67.
Phenomenal TNT
Phenomenal TNT
TR (#67)
GrandMaster
LP: 696
Trận thắng: 64
-
68.
아이유칼
아이유칼
KR (#68)
GrandMaster
LP: 693
Trận thắng: 58
-
69.
Vikìng
Vikìng
EUW (#69)
GrandMaster
LP: 692
Trận thắng: 75
-
70.
gunkrab
gunkrab
OCE (#70)
GrandMaster
LP: 690
Trận thắng: 52
-
71.
SKT T1 Rodlife
SKT T1 Rodlife
LAS (#71)
GrandMaster
LP: 686
Trận thắng: 79
-
72.
inspired234
inspired234
EUW (#72)
GrandMaster
LP: 685
Trận thắng: 61
-
73.
Mumeí
Mumeí
OCE (#73)
GrandMaster
LP: 685
Trận thắng: 56
-
74.
Tri Wodoo
Tri Wodoo
EUNE (#74)
GrandMaster
LP: 681
Trận thắng: 65
-
75.
Chase
Chase
NA (#75)
GrandMaster
LP: 677
Trận thắng: 70
-
76.
Kiss Me Plz
Kiss Me Plz
KR (#76)
GrandMaster
LP: 676
Trận thắng: 50
-
77.
NWL Sly
NWL Sly
LAN (#77)
GrandMaster
LP: 676
Trận thắng: 46
-
78.
Kími
Kími
LAS (#78)
GrandMaster
LP: 675
Trận thắng: 54
-
79.
히키 승수
히키 승수
KR (#79)
GrandMaster
LP: 670
Trận thắng: 67
-
80.
코 태
코 태
KR (#80)
GrandMaster
LP: 670
Trận thắng: 54
-
81.
Bejjaniii
Bejjaniii
LAN (#81)
GrandMaster
LP: 669
Trận thắng: 58
-
82.
다줘패는중
다줘패는중
KR (#82)
GrandMaster
LP: 662
Trận thắng: 64
-
83.
단군의청춘부재
단군의청춘부재
KR (#83)
GrandMaster
LP: 660
Trận thắng: 62
-
84.
Lego77
Lego77
KR (#84)
GrandMaster
LP: 657
Trận thắng: 84
-
85.
Major Alexander
Major Alexander
EUNE (#85)
GrandMaster
LP: 656
Trận thắng: 45
-
86.
담원 하리보
담원 하리보
KR (#86)
GrandMaster
LP: 652
Trận thắng: 73
-
87.
Autumn Mid
Autumn Mid
KR (#87)
GrandMaster
LP: 633
Trận thắng: 96
-
88.
견 백
견 백
KR (#88)
GrandMaster
LP: 633
Trận thắng: 55
-
89.
Diligent player
Diligent player
BR (#89)
GrandMaster
LP: 631
Trận thắng: 58
-
90.
BloodHaze
BloodHaze
LAN (#90)
GrandMaster
LP: 619
Trận thắng: 43
-
91.
유인원1
유인원1
KR (#91)
GrandMaster
LP: 618
Trận thắng: 63
-
92.
기엽다
기엽다
KR (#92)
GrandMaster
LP: 616
Trận thắng: 58
-
93.
SK Jenax
SK Jenax
EUW (#93)
GrandMaster
LP: 616
Trận thắng: 49
-
94.
cosmicruler
cosmicruler
EUW (#94)
GrandMaster
LP: 614
Trận thắng: 85
-
95.
밀레니엄베이베
밀레니엄베이베
KR (#95)
GrandMaster
LP: 614
Trận thắng: 66
-
96.
B00M SHAKALAKA
B00M SHAKALAKA
BR (#96)
GrandMaster
LP: 614
Trận thắng: 50
-
97.
J Gege
J Gege
KR (#97)
GrandMaster
LP: 613
Trận thắng: 64
-
98.
Elmargucci
Elmargucci
EUW (#98)
GrandMaster
LP: 613
Trận thắng: 53
-
99.
HUN Libracz
HUN Libracz
EUNE (#99)
GrandMaster
LP: 610
Trận thắng: 68
-
100.
Nightborne
Nightborne
TR (#100)
GrandMaster
LP: 610
Trận thắng: 53
-
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: