Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3 TFT
1.
Doss The Boss
Doss The Boss
EUW (#1)
Người thách đấu
LP: 1681
Trận thắng: 233
- - -
2.
CG SimoN
CG SimoN
VN (#2)
Người thách đấu
LP: 1619
Trận thắng: 431
Kim cương I
LP: 59
Trận thắng: 147
- Đồng IV
LP: 93
Trận thắng: 1
3.
JiaWaLanPa2
JiaWaLanPa2
TW (#3)
Người thách đấu
LP: 1615
Trận thắng: 393
Kim cương I
LP: 35
Trận thắng: 167
- Iron I
LP: 68
Trận thắng: 0
4.
Santorin
Santorin
NA (#4)
Người thách đấu
LP: 1604
Trận thắng: 340
- - Iron I
LP: 48
Trận thắng: 0
5.
VK TacoImport
VK TacoImport
BR (#5)
Người thách đấu
LP: 1582
Trận thắng: 272
- - -
6.
타 잔
타 잔
KR (#6)
Người thách đấu
LP: 1554
Trận thắng: 284
- - -
7.
Twtv OmulFinn
Twtv OmulFinn
EUNE (#7)
Người thách đấu
LP: 1544
Trận thắng: 227
Kim cương IV
LP: 100
Trận thắng: 13
- -
8.
Cuzz
Cuzz
KR (#8)
Người thách đấu
LP: 1543
Trận thắng: 246
- - -
9.
paiN 25789
paiN 25789
BR (#9)
Người thách đấu
LP: 1534
Trận thắng: 418
- - Đồng IV
LP: 15
Trận thắng: 0
10.
Agonistic
Agonistic
LAN (#10)
Người thách đấu
LP: 1524
Trận thắng: 111
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 23
- -
11.
G2 Jerkz
G2 Jerkz
EUW (#11)
Người thách đấu
LP: 1516
Trận thắng: 449
- - -
12.
KassadinsCreed
KassadinsCreed
TR (#12)
Người thách đấu
LP: 1513
Trận thắng: 191
Kim cương III
LP: 82
Trận thắng: 55
- Đồng IV
LP: 93
Trận thắng: 2
13.
AxeLoas
AxeLoas
TR (#13)
Người thách đấu
LP: 1489
Trận thắng: 260
- - -
14.
I am LeBron
I am LeBron
EUNE (#14)
Người thách đấu
LP: 1466
Trận thắng: 324
GrandMaster
LP: 229
Trận thắng: 47
- -
15.
TheShackledOne
TheShackledOne
EUW (#15)
Người thách đấu
LP: 1464
Trận thắng: 608
- - -
16.
Jebsu 1v9
Jebsu 1v9
EUW (#16)
Người thách đấu
LP: 1429
Trận thắng: 279
- - -
17.
MSF Hans Sama 01
MSF Hans Sama 01
EUW (#17)
Người thách đấu
LP: 1429
Trận thắng: 179
- - -
18.
Sty1eeee
Sty1eeee
VN (#18)
Người thách đấu
LP: 1422
Trận thắng: 601
- - -
19.
FL Kati
FL Kati
VN (#19)
Người thách đấu
LP: 1408
Trận thắng: 224
- - -
20.
MSF Decay
MSF Decay
EUW (#20)
Người thách đấu
LP: 1402
Trận thắng: 546
- - -
21.
densetsu no ayel
densetsu no ayel
BR (#21)
Người thách đấu
LP: 1389
Trận thắng: 621
- - -
22.
인디언식 기우제
인디언식 기우제
KR (#22)
Người thách đấu
LP: 1388
Trận thắng: 251
- - -
23.
TsûnTsûn
TsûnTsûn
LAN (#23)
Người thách đấu
LP: 1387
Trận thắng: 219
Bạch kim II
LP: 63
Trận thắng: 34
- Đồng I
LP: 26
Trận thắng: 1
24.
Skëanz
Skëanz
EUW (#24)
Người thách đấu
LP: 1377
Trận thắng: 509
Bạch kim IV
LP: 6
Trận thắng: 21
- -
25.
bzkczkcz
bzkczkcz
KR (#25)
Người thách đấu
LP: 1373
Trận thắng: 300
- - -
26.
Sharishanya
Sharishanya
EUNE (#26)
Người thách đấu
LP: 1370
Trận thắng: 113
Kim cương II
LP: 81
Trận thắng: 10
- Bạc I
LP: 47
Trận thắng: 4
27.
Lugerr
Lugerr
EUW (#27)
Người thách đấu
LP: 1354
Trận thắng: 508
- - -
28.
我心中寫滿你的名
我心中寫滿你的名
TW (#28)
Người thách đấu
LP: 1352
Trận thắng: 369
- - Iron II
LP: 69
Trận thắng: 0
29.
Vitamin Mít
Vitamin Mít
VN (#29)
Người thách đấu
LP: 1350
Trận thắng: 289
- - -
30.
IIIllIIllIII
IIIllIIllIII
BR (#30)
Người thách đấu
LP: 1329
Trận thắng: 172
- - Đồng II
LP: 0
Trận thắng: 2
31.
말할창천좀란말할
말할창천좀란말할
KR (#31)
Người thách đấu
LP: 1318
Trận thắng: 571
- - -
32.
always confident
always confident
KR (#32)
Người thách đấu
LP: 1316
Trận thắng: 196
- - -
33.
Starterr
Starterr
TR (#33)
Người thách đấu
LP: 1314
Trận thắng: 198
- - -
34.
Blomster Finn
Blomster Finn
EUW (#34)
Người thách đấu
LP: 1311
Trận thắng: 293
- - -
35.
Teddy of EVOS
Teddy of EVOS
VN (#35)
Người thách đấu
LP: 1308
Trận thắng: 426
- - -
36.
better jgl wins
better jgl wins
BR (#36)
Người thách đấu
LP: 1306
Trận thắng: 301
- - -
37.
ADCADC123
ADCADC123
NA (#37)
Người thách đấu
LP: 1305
Trận thắng: 206
- - -
38.
KZ Keria
KZ Keria
KR (#38)
Người thách đấu
LP: 1304
Trận thắng: 728
- - -
39.
MagiFelix
MagiFelix
EUW (#39)
Người thách đấu
LP: 1295
Trận thắng: 528
- - -
40.
VEVARASANA
VEVARASANA
BR (#40)
Người thách đấu
LP: 1293
Trận thắng: 304
- - Đồng III
LP: 88
Trận thắng: 2
41.
Songu
Songu
EUNE (#41)
Người thách đấu
LP: 1286
Trận thắng: 238
- - Vàng III
LP: 77
Trận thắng: 7
42.
호잇이
호잇이
KR (#42)
Người thách đấu
LP: 1285
Trận thắng: 628
- - -
43.
playboy material
playboy material
EUW (#43)
Người thách đấu
LP: 1284
Trận thắng: 279
- - -
44.
DWG BeryL
DWG BeryL
KR (#44)
Người thách đấu
LP: 1280
Trận thắng: 269
- - -
45.
JUGKlNG
JUGKlNG
KR (#45)
Người thách đấu
LP: 1276
Trận thắng: 312
- - -
46.
ADN LLˆ
ADN LLˆ
VN (#46)
Người thách đấu
LP: 1271
Trận thắng: 248
- - -
47.
Shym
Shym
LAN (#47)
Người thách đấu
LP: 1266
Trận thắng: 231
GrandMaster
LP: 158
Trận thắng: 70
- Bạch kim IV
LP: 87
Trận thắng: 17
48.
rnldudnsrhdiddl
rnldudnsrhdiddl
BR (#48)
Người thách đấu
LP: 1266
Trận thắng: 121
- - -
49.
JeffeRy0821
JeffeRy0821
TW (#49)
Người thách đấu
LP: 1265
Trận thắng: 431
- - -
50.
Gen G Ruler
Gen G Ruler
KR (#50)
Người thách đấu
LP: 1252
Trận thắng: 601
- - -
51.
SBNA
SBNA
KR (#51)
Người thách đấu
LP: 1250
Trận thắng: 371
- - -
52.
Solokill5z
Solokill5z
TW (#52)
Người thách đấu
LP: 1250
Trận thắng: 179
Kim cương I
LP: 32
Trận thắng: 13
- -
53.
Baki
Baki
KR (#53)
Người thách đấu
LP: 1249
Trận thắng: 338
- - -
54.
Ucal
Ucal
KR (#54)
Người thách đấu
LP: 1247
Trận thắng: 375
- - -
55.
the inescapable
the inescapable
EUW (#55)
Người thách đấu
LP: 1243
Trận thắng: 382
- - -
56.
陪代Z1020435997
陪代Z1020435997
SG (#56)
Người thách đấu
LP: 1242
Trận thắng: 131
- - -
57.
Habibi
Habibi
TH (#57)
Người thách đấu
LP: 1240
Trận thắng: 187
- - -
58.
Chance2Win
Chance2Win
TR (#58)
Người thách đấu
LP: 1239
Trận thắng: 435
GrandMaster
LP: 272
Trận thắng: 145
- Iron II
LP: 0
Trận thắng: 0
59.
iKingVex
iKingVex
NA (#59)
Người thách đấu
LP: 1238
Trận thắng: 572
- - Đồng I
LP: 32
Trận thắng: 2
60.
TSM Smoothie
TSM Smoothie
NA (#60)
Người thách đấu
LP: 1237
Trận thắng: 312
- - -
61.
첫 새싹
첫 새싹
KR (#61)
Người thách đấu
LP: 1235
Trận thắng: 421
- - -
62.
Disave
Disave
BR (#62)
Người thách đấu
LP: 1235
Trận thắng: 375
- - -
63.
isurugi
isurugi
JP (#63)
Người thách đấu
LP: 1231
Trận thắng: 386
- - -
64.
Djhony
Djhony
BR (#64)
Người thách đấu
LP: 1230
Trận thắng: 194
- - -
65.
R X X K X R
R X X K X R
EUW (#65)
Người thách đấu
LP: 1217
Trận thắng: 443
- - Đồng IV
LP: 85
Trận thắng: 2
66.
Envy Carry
Envy Carry
EUW (#66)
Người thách đấu
LP: 1213
Trận thắng: 602
- - -
67.
Pétalo
Pétalo
LAS (#67)
Người thách đấu
LP: 1204
Trận thắng: 146
- - -
68.
GL Fl4mer
GL Fl4mer
EUW (#68)
Người thách đấu
LP: 1201
Trận thắng: 416
- - -
69.
DWG ShowMaker
DWG ShowMaker
KR (#69)
Người thách đấu
LP: 1201
Trận thắng: 250
- - Iron I
LP: 58
Trận thắng: 1
70.
오리지널찰떡쿠키
오리지널찰떡쿠키
KR (#70)
Người thách đấu
LP: 1201
Trận thắng: 228
- - -
71.
Thebausffs
Thebausffs
EUW (#71)
Người thách đấu
LP: 1200
Trận thắng: 765
Vàng I
LP: 94
Trận thắng: 25
- Vàng III
LP: 10
Trận thắng: 8
72.
FelixBearsCR
FelixBearsCR
TW (#72)
Người thách đấu
LP: 1200
Trận thắng: 330
GrandMaster
LP: 28
Trận thắng: 59
- -
73.
The Queenˆ
The Queenˆ
EUNE (#73)
Người thách đấu
LP: 1198
Trận thắng: 225
Kim cương IV
LP: 75
Trận thắng: 50
- Đồng IV
LP: 48
Trận thắng: 0
74.
Jiisse
Jiisse
EUW (#74)
Người thách đấu
LP: 1197
Trận thắng: 244
Bạch kim I
LP: 43
Trận thắng: 13
- -
75.
무소기탄
무소기탄
KR (#75)
Người thách đấu
LP: 1194
Trận thắng: 235
- - -
76.
Josedeodo
Josedeodo
BR (#76)
Người thách đấu
LP: 1192
Trận thắng: 267
- - -
77.
flash2468
flash2468
SG (#77)
Người thách đấu
LP: 1188
Trận thắng: 616
- - -
78.
Kirei sama
Kirei sama
EUW (#78)
Người thách đấu
LP: 1187
Trận thắng: 515
- - -
79.
Levi Support
Levi Support
EUNE (#79)
Người thách đấu
LP: 1184
Trận thắng: 468
- - Đồng III
LP: 8
Trận thắng: 2
80.
Renuse
Renuse
EUNE (#80)
Người thách đấu
LP: 1182
Trận thắng: 349
Bạch kim I
LP: 39
Trận thắng: 21
- -
81.
Apollo
Apollo
EUNE (#81)
Người thách đấu
LP: 1179
Trận thắng: 279
- - -
82.
EricZYang
EricZYang
NA (#82)
Người thách đấu
LP: 1177
Trận thắng: 697
- - Bạc III
LP: 50
Trận thắng: 5
83.
S8 D1 Autofill
S8 D1 Autofill
EUW (#83)
Người thách đấu
LP: 1176
Trận thắng: 357
- - Đồng III
LP: 20
Trận thắng: 3
84.
FB Agurin
FB Agurin
EUW (#84)
Người thách đấu
LP: 1175
Trận thắng: 746
Bạch kim I
LP: 41
Trận thắng: 8
- Bạc III
LP: 0
Trận thắng: 6
85.
S04 Sertuss
S04 Sertuss
EUW (#85)
Người thách đấu
LP: 1175
Trận thắng: 382
- - -
86.
沒把你放在眼裡
沒把你放在眼裡
TW (#86)
Người thách đấu
LP: 1172
Trận thắng: 272
- - -
87.
SK Jenax
SK Jenax
EUW (#87)
Người thách đấu
LP: 1171
Trận thắng: 333
Kim cương I
LP: 74
Trận thắng: 40
- -
88.
JUGKING
JUGKING
EUNE (#88)
Người thách đấu
LP: 1170
Trận thắng: 363
- - -
89.
M4x M0v3
M4x M0v3
VN (#89)
Người thách đấu
LP: 1167
Trận thắng: 702
Kim cương II
LP: 18
Trận thắng: 41
- -
90.
1 Shady
1 Shady
NA (#90)
Người thách đấu
LP: 1167
Trận thắng: 688
- - -
91.
Adrian Seira
Adrian Seira
NA (#91)
Người thách đấu
LP: 1167
Trận thắng: 531
Bạc II
LP: 26
Trận thắng: 20
- Iron I
LP: 1
Trận thắng: 1
92.
Jyiam123
Jyiam123
TW (#92)
Người thách đấu
LP: 1166
Trận thắng: 294
- - -
93.
G2H Wardain
G2H Wardain
EUW (#93)
Người thách đấu
LP: 1164
Trận thắng: 570
- - -
94.
unrequ1ted
unrequ1ted
NA (#94)
Người thách đấu
LP: 1164
Trận thắng: 440
- Vàng III
LP: 50
Trận thắng: 9
Vàng III
LP: 16
Trận thắng: 9
95.
RNG UZII
RNG UZII
EUW (#95)
Người thách đấu
LP: 1164
Trận thắng: 155
- - -
96.
BloodyLion
BloodyLion
LAN (#96)
Người thách đấu
LP: 1163
Trận thắng: 222
- - -
97.
난 질수없다
난 질수없다
KR (#97)
Người thách đấu
LP: 1160
Trận thắng: 118
- - -
98.
LAS CAVEIRAS
LAS CAVEIRAS
BR (#98)
Người thách đấu
LP: 1158
Trận thắng: 195
- - -
99.
Bad AppIe
Bad AppIe
OCE (#99)
Người thách đấu
LP: 1157
Trận thắng: 597
- - Đồng III
LP: 0
Trận thắng: 2
100.
sigh
sigh
LAN (#100)
Người thách đấu
LP: 1157
Trận thắng: 192
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 24
- Đồng II
LP: 6
Trận thắng: 3
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: