Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
Kvargmeister
Kvargmeister
TR (#1)
Người thách đấu 1870 LP
Trận thắng: 151 (65.7%)
2.
exselor
exselor
LAS (#2)
Người thách đấu 1800 LP
Trận thắng: 451 (58.0%)
3.
Tactical
Tactical
NA (#3)
Người thách đấu 1656 LP
Trận thắng: 215 (59.6%)
4.
El Brayayin
El Brayayin
LAN (#4)
Người thách đấu 1624 LP
Trận thắng: 207 (64.3%)
Người thách đấu 694 LP
Trận thắng: 139 (53.5%)
5.
서렌누르면대충함
서렌누르면대충함
KR (#5)
Người thách đấu 1618 LP
Trận thắng: 248 (58.9%)
6.
From Iron
From Iron
NA (#6)
Người thách đấu 1603 LP
Trận thắng: 307 (56.6%)
7.
SHINI 1407
SHINI 1407
BR (#7)
Người thách đấu 1584 LP
Trận thắng: 246 (56.7%)
8.
ndbg
ndbg
KR (#8)
Người thách đấu 1576 LP
Trận thắng: 185 (59.3%)
9.
31601
31601
TR (#9)
Người thách đấu 1568 LP
Trận thắng: 222 (62.7%)
10.
BRO Delight
BRO Delight
KR (#10)
Người thách đấu 1564 LP
Trận thắng: 405 (54.1%)
11.
어리고싶다
어리고싶다
KR (#11)
Người thách đấu 1548 LP
Trận thắng: 305 (55.8%)
12.
NiT Cesar
NiT Cesar
BR (#12)
Người thách đấu 1538 LP
Trận thắng: 336 (54.2%)
13.
BRO Hoya
BRO Hoya
KR (#13)
Người thách đấu 1521 LP
Trận thắng: 286 (56.5%)
14.
FLY Josédeodo
FLY Josédeodo
NA (#14)
Người thách đấu 1519 LP
Trận thắng: 197 (56.1%)
15.
DRX Decky
DRX Decky
KR (#15)
Người thách đấu 1509 LP
Trận thắng: 497 (54.2%)
Bạch kim I
Trận thắng: 9 (47.4%)
16.
GeneralSn1per
GeneralSn1per
NA (#16)
Người thách đấu 1495 LP
Trận thắng: 126 (61.8%)
17.
DWG K1A
DWG K1A
BR (#17)
Người thách đấu 1464 LP
Trận thắng: 233 (56.1%)
18.
jojopyun 16
NA (#18)
Người thách đấu 1451 LP
Trận thắng: 233 (56.7%)
19.
skieslkcotoncand
skieslkcotoncand
KR (#19)
Người thách đấu 1450 LP
Trận thắng: 692 (52.4%)
20.
I am Sobek
I am Sobek
EUNE (#20)
Người thách đấu 1441 LP
Trận thắng: 166 (59.9%)
Người thách đấu 501 LP
Trận thắng: 151 (62.4%)
21.
Lo conseguire
Lo conseguire
NA (#21)
Người thách đấu 1436 LP
Trận thắng: 112 (63.6%)
22.
Vietnamese Chovy
Vietnamese Chovy
OCE (#22)
Người thách đấu 1430 LP
Trận thắng: 509 (52.0%)
23.
Reziw
Reziw
BR (#23)
Người thách đấu 1425 LP
Trận thắng: 137 (61.4%)
24.
jujuzz
jujuzz
BR (#24)
Người thách đấu 1416 LP
Trận thắng: 215 (58.1%)
25.
Little Mandiocaa
Little Mandiocaa
BR (#25)
Người thách đấu 1414 LP
Trận thắng: 337 (54.2%)
26.
crimsonteal
crimsonteal
NA (#26)
Người thách đấu 1406 LP
Trận thắng: 289 (56.9%)
27.
PCE Kevy
PCE Kevy
OCE (#27)
Người thách đấu 1401 LP
Trận thắng: 192 (55.7%)
28.
난 이제 악마다
난 이제 악마다
KR (#28)
Người thách đấu 1400 LP
Trận thắng: 401 (54.0%)
29.
Duckyy uwu
Duckyy uwu
EUNE (#29)
Người thách đấu 1398 LP
Trận thắng: 207 (54.3%)
Kim cương I
Trận thắng: 62 (61.4%)
30.
Огненный шторм
Огненный шторм
RU (#30)
Người thách đấu 1398 LP
Trận thắng: 110 (61.1%)
31.
Kyose
Kyose
OCE (#31)
Người thách đấu 1393 LP
Trận thắng: 430 (51.5%)
Vàng III
Trận thắng: 13 (56.5%)
32.
Perequito
Perequito
BR (#32)
Người thách đấu 1393 LP
Trận thắng: 349 (54.6%)
33.
Grevzin
Grevzin
BR (#33)
Người thách đấu 1390 LP
Trận thắng: 406 (53.9%)
34.
hope1
hope1
KR (#34)
Người thách đấu 1364 LP
Trận thắng: 240 (60.0%)
35.
Long time no see
Long time no see
EUW (#35)
Người thách đấu 1362 LP
Trận thắng: 92 (63.9%)
36.
DK Barril
DK Barril
BR (#36)
Người thách đấu 1349 LP
Trận thắng: 231 (55.9%)
37.
shenzhenshaoye
shenzhenshaoye
KR (#37)
Người thách đấu 1346 LP
Trận thắng: 344 (56.2%)
38.
T1 Keria
T1 Keria
KR (#38)
Người thách đấu 1345 LP
Trận thắng: 272 (55.5%)
39.
쪼렙이다말로하자
쪼렙이다말로하자
KR (#39)
Người thách đấu 1343 LP
Trận thắng: 530 (52.8%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 11 (42.3%)
40.
stayawayz
stayawayz
NA (#40)
Người thách đấu 1338 LP
Trận thắng: 237 (55.1%)
41.
Lithium
Lithium
LAS (#41)
Người thách đấu 1324 LP
Trận thắng: 444 (54.3%)
42.
Redentor
Redentor
BR (#42)
Người thách đấu 1319 LP
Trận thắng: 293 (54.8%)
Vàng I
Trận thắng: 7 (46.7%)
43.
school phobia
school phobia
EUW (#43)
Người thách đấu 1319 LP
Trận thắng: 228 (59.7%)
44.
Meruem12
Meruem12
EUW (#44)
Người thách đấu 1318 LP
Trận thắng: 187 (60.7%)
45.
파티 열차
파티 열차
KR (#45)
Người thách đấu 1315 LP
Trận thắng: 486 (53.9%)
46.
little zay
little zay
BR (#46)
Người thách đấu 1315 LP
Trận thắng: 276 (54.5%)
Bạch kim I
Trận thắng: 12 (40.0%)
47.
100 Kenvi
100 Kenvi
NA (#47)
Người thách đấu 1314 LP
Trận thắng: 190 (56.7%)
48.
UND Wiz
UND Wiz
BR (#48)
Người thách đấu 1313 LP
Trận thắng: 235 (58.8%)
49.
TheBrance
TheBrance
BR (#49)
Người thách đấu 1307 LP
Trận thắng: 505 (52.2%)
50.
Big Popsicle
Big Popsicle
NA (#50)
Người thách đấu 1307 LP
Trận thắng: 353 (54.8%)
51.
mofu weizhen
mofu weizhen
KR (#51)
Người thách đấu 1306 LP
Trận thắng: 439 (53.5%)
52.
AF Le5
AF Le5
KR (#52)
Người thách đấu 1303 LP
Trận thắng: 590 (52.6%)
53.
qiyanazedzed1
qiyanazedzed1
BR (#53)
Người thách đấu 1299 LP
Trận thắng: 376 (55.5%)
54.
shady mathers
shady mathers
BR (#54)
Người thách đấu 1298 LP
Trận thắng: 251 (55.5%)
55.
Draven696969
Draven696969
NA (#55)
Người thách đấu 1295 LP
Trận thắng: 267 (54.9%)
56.
love gwen
love gwen
BR (#56)
Người thách đấu 1293 LP
Trận thắng: 137 (62.8%)
57.
Tar2an
Tar2an
BR (#57)
Người thách đấu 1290 LP
Trận thắng: 151 (60.2%)
58.
DWG KIA
DWG KIA
EUW (#58)
Người thách đấu 1289 LP
Trận thắng: 106 (60.6%)
59.
berryrasp
berryrasp
EUNE (#59)
Người thách đấu 1286 LP
Trận thắng: 288 (54.1%)
GrandMaster 447 LP
Trận thắng: 217 (62.4%)
60.
Getback
Getback
OCE (#60)
Người thách đấu 1283 LP
Trận thắng: 347 (51.9%)
61.
나는 준일하다
나는 준일하다
KR (#61)
Người thách đấu 1281 LP
Trận thắng: 216 (58.1%)
62.
Lacris
Lacris
TR (#62)
Người thách đấu 1274 LP
Trận thắng: 197 (56.4%)
Bạch kim I
Trận thắng: 6 (46.2%)
63.
정훈이의 모험
정훈이의 모험
KR (#63)
Người thách đấu 1271 LP
Trận thắng: 197 (58.1%)
64.
guìgs
guìgs
BR (#64)
Người thách đấu 1270 LP
Trận thắng: 338 (54.3%)
Bạch kim I
Trận thắng: 5 (50.0%)
65.
Tutsz
Tutsz
BR (#65)
Người thách đấu 1270 LP
Trận thắng: 218 (56.0%)
66.
Re L Rayford
Re L Rayford
TR (#66)
Người thách đấu 1265 LP
Trận thắng: 200 (54.9%)
Bạch kim II
Trận thắng: 49 (74.2%)
67.
ndjtmyx
ndjtmyx
KR (#67)
Người thách đấu 1264 LP
Trận thắng: 251 (55.4%)
68.
Losing sight
Losing sight
BR (#68)
Người thách đấu 1260 LP
Trận thắng: 228 (55.5%)
69.
Life in a year
Life in a year
BR (#69)
Người thách đấu 1246 LP
Trận thắng: 261 (55.4%)
70.
はいばら
はいばら
JP (#70)
Người thách đấu 1246 LP
Trận thắng: 186 (54.7%)
71.
A Do Sola Diatas
A Do Sola Diatas
EUW (#71)
Người thách đấu 1246 LP
Trận thắng: 134 (61.2%)
72.
wu guan feng yue
wu guan feng yue
KR (#72)
Người thách đấu 1243 LP
Trận thắng: 519 (53.1%)
73.
enchantress doll
enchantress doll
BR (#73)
Người thách đấu 1243 LP
Trận thắng: 97 (63.4%)
74.
give me sex
give me sex
EUNE (#74)
Người thách đấu 1240 LP
Trận thắng: 182 (56.2%)
Bạch kim I
Trận thắng: 59 (52.2%)
75.
KT Dove
KT Dove
KR (#75)
Người thách đấu 1233 LP
Trận thắng: 396 (54.0%)
76.
Enga
Enga
BR (#76)
Người thách đấu 1227 LP
Trận thắng: 315 (52.4%)
77.
wx497127143
wx497127143
OCE (#77)
Người thách đấu 1224 LP
Trận thắng: 262 (54.0%)
Kim cương I
Trận thắng: 18 (81.8%)
78.
Dhokla
Dhokla
NA (#78)
Người thách đấu 1221 LP
Trận thắng: 346 (52.4%)
79.
TF Blade
TF Blade
NA (#79)
Người thách đấu 1220 LP
Trận thắng: 372 (53.1%)
80.
Revenge Immortal
Revenge Immortal
NA (#80)
Người thách đấu 1220 LP
Trận thắng: 265 (54.0%)
81.
TwhTv Lathyrus
TwhTv Lathyrus
EUW (#81)
Người thách đấu 1216 LP
Trận thắng: 227 (57.0%)
82.
PSG Beenie FA
PSG Beenie FA
BR (#82)
Người thách đấu 1214 LP
Trận thắng: 293 (53.8%)
83.
ó Yuri zZ ó
ó Yuri zZ ó
BR (#83)
Người thách đấu 1214 LP
Trận thắng: 110 (62.1%)
84.
Shogo
Shogo
EUNE (#84)
Người thách đấu 1213 LP
Trận thắng: 171 (56.1%)
Kim cương IV
Trận thắng: 44 (53.0%)
85.
depresion
depresion
NA (#85)
Người thách đấu 1209 LP
Trận thắng: 226 (55.5%)
86.
nosferus 1
nosferus 1
BR (#86)
Người thách đấu 1209 LP
Trận thắng: 110 (62.9%)
87.
Good Boi
Good Boi
NA (#87)
Người thách đấu 1208 LP
Trận thắng: 319 (54.3%)
Bạch kim I
Trận thắng: 18 (78.3%)
88.
KraTos2
KraTos2
BR (#88)
Người thách đấu 1202 LP
Trận thắng: 247 (55.0%)
Kim cương I
Trận thắng: 38 (52.1%)
89.
wanfeng
wanfeng
KR (#89)
Người thách đấu 1202 LP
Trận thắng: 196 (59.2%)
90.
ProDelta
ProDelta
BR (#90)
Người thách đấu 1201 LP
Trận thắng: 253 (54.4%)
91.
such a failure
such a failure
EUNE (#91)
Người thách đấu 1200 LP
Trận thắng: 237 (56.4%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 11 (64.7%)
92.
VINl1
VINl1
BR (#92)
Người thách đấu 1200 LP
Trận thắng: 206 (56.7%)
93.
Weixin1585410146
Weixin1585410146
OCE (#93)
Người thách đấu 1199 LP
Trận thắng: 215 (53.9%)
Vàng I
Trận thắng: 11 (68.8%)
94.
cici
cici
BR (#94)
Người thách đấu 1198 LP
Trận thắng: 188 (56.1%)
Vàng I
Trận thắng: 13 (81.3%)
95.
VRX Disamis
VRX Disamis
BR (#95)
Người thách đấu 1196 LP
Trận thắng: 145 (59.2%)
96.
FPX 2380023067
FPX 2380023067
KR (#96)
Người thách đấu 1195 LP
Trận thắng: 169 (61.5%)
97.
Chief Mboma
Chief Mboma
OCE (#97)
Người thách đấu 1194 LP
Trận thắng: 438 (51.5%)
98.
Morra
Morra
TR (#98)
Người thách đấu 1194 LP
Trận thắng: 220 (56.7%)
Cao thủ 85 LP
Trận thắng: 112 (64.7%)
99.
twtv damagelol1
twtv damagelol1
BR (#99)
Người thách đấu 1191 LP
Trận thắng: 277 (55.0%)
100.
FishIord
FishIord
NA (#100)
Người thách đấu 1191 LP
Trận thắng: 166 (58.2%)
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: