Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3 TFT
1.
baby talongod
baby talongod
TR (#1)
Người thách đấu
LP: 1651
Trận thắng: 219
- - -
2.
Twitchtv Danijrm
Twitchtv Danijrm
LAN (#2)
Người thách đấu
LP: 1634
Trận thắng: 313
- - -
3.
anyyyyyyyy
anyyyyyyyy
BR (#3)
Người thách đấu
LP: 1623
Trận thắng: 574
Vàng I
LP: 31
Trận thắng: 10
- -
4.
Hy0g4 Dë Cisne
Hy0g4 Dë Cisne
BR (#4)
Người thách đấu
LP: 1613
Trận thắng: 670
-
Vàng IV
LP: 49
Trận thắng: 8
-
5.
breathe ayel
breathe ayel
BR (#5)
Người thách đấu
LP: 1610
Trận thắng: 929
- - -
6.
Cuzz
Cuzz
KR (#6)
Người thách đấu
LP: 1589
Trận thắng: 410
- - -
7.
Santorin
Santorin
NA (#7)
Người thách đấu
LP: 1579
Trận thắng: 407
- - -
8.
Doxxx
Doxxx
KR (#8)
Người thách đấu
LP: 1577
Trận thắng: 776
- - -
9.
BrainAxe
BrainAxe
TR (#9)
Người thách đấu
LP: 1523
Trận thắng: 308
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 15
- -
10.
Kanavi
Kanavi
KR (#10)
Người thách đấu
LP: 1484
Trận thắng: 390
- - -
11.
I am LeBron
I am LeBron
EUNE (#11)
Người thách đấu
LP: 1474
Trận thắng: 524
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 50
- -
12.
Jungler Issues
Jungler Issues
BR (#12)
Người thách đấu
LP: 1473
Trận thắng: 773
- - -
13.
kk9qwq
kk9qwq
KR (#13)
Người thách đấu
LP: 1471
Trận thắng: 678
- - -
14.
AvaIanche
AvaIanche
TR (#14)
Người thách đấu
LP: 1454
Trận thắng: 270
Bạch kim IV
LP: 68
Trận thắng: 11
- -
15.
i follow my mind
i follow my mind
BR (#15)
Người thách đấu
LP: 1431
Trận thắng: 806
- - -
16.
Versace Boxers
Versace Boxers
BR (#16)
Người thách đấu
LP: 1423
Trận thắng: 500
- - -
17.
KassadinsCreed
KassadinsCreed
TR (#17)
Người thách đấu
LP: 1418
Trận thắng: 308
Kim cương II
LP: 42
Trận thắng: 85
- -
18.
TheUnshackIedone
TheUnshackIedone
EUW (#18)
Người thách đấu
LP: 1408
Trận thắng: 716
- - -
19.
Ηobbi
Ηobbi
EUNE (#19)
Người thách đấu
LP: 1388
Trận thắng: 208
GrandMaster
LP: 396
Trận thắng: 92
- -
20.
Kingen
Kingen
KR (#20)
Người thách đấu
LP: 1384
Trận thắng: 913
- - -
21.
소나잔나
소나잔나
KR (#21)
Người thách đấu
LP: 1364
Trận thắng: 356
- - -
22.
Nagato para pain
Nagato para pain
BR (#22)
Người thách đấu
LP: 1364
Trận thắng: 278
Vàng IV
LP: 87
Trận thắng: 9
- -
23.
Sophist Sage
Sophist Sage
NA (#23)
Người thách đấu
LP: 1353
Trận thắng: 641
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 26
- -
24.
Major Alexander
Major Alexander
EUNE (#24)
Người thách đấu
LP: 1344
Trận thắng: 439
Kim cương I
LP: 34
Trận thắng: 53
Bạch kim I
LP: 90
Trận thắng: 11
-
25.
AEGIS NGDP
AEGIS NGDP
BR (#25)
Người thách đấu
LP: 1342
Trận thắng: 525
Kim cương III
LP: 25
Trận thắng: 26
- -
26.
despot djarva
despot djarva
TR (#26)
Người thách đấu
LP: 1342
Trận thắng: 227
Kim cương III
LP: 20
Trận thắng: 7
- -
27.
Gen G Ruler
Gen G Ruler
KR (#27)
Người thách đấu
LP: 1339
Trận thắng: 843
- - -
28.
uppercut sting
uppercut sting
BR (#28)
Người thách đấu
LP: 1337
Trận thắng: 1235
- - -
29.
SKT T1 Gumayusl
SKT T1 Gumayusl
KR (#29)
Người thách đấu
LP: 1332
Trận thắng: 615
- - -
30.
Nüguri
Nüguri
LAN (#30)
Người thách đấu
LP: 1332
Trận thắng: 429
Kim cương I
LP: 40
Trận thắng: 81
- -
31.
나는 준일하다
나는 준일하다
KR (#31)
Người thách đấu
LP: 1328
Trận thắng: 740
- - -
32.
FNC Bwipo
FNC Bwipo
EUW (#32)
Người thách đấu
LP: 1323
Trận thắng: 537
- - -
33.
isurugi
isurugi
JP (#33)
Người thách đấu
LP: 1323
Trận thắng: 457
- - -
34.
TESzhaoQQ304480
TESzhaoQQ304480
KR (#34)
Người thách đấu
LP: 1317
Trận thắng: 1143
- - -
35.
FA Thal
FA Thal
KR (#35)
Người thách đấu
LP: 1316
Trận thắng: 815
- - -
36.
skt t1 le0
skt t1 le0
KR (#36)
Người thách đấu
LP: 1312
Trận thắng: 706
- - -
37.
freireee
freireee
BR (#37)
Người thách đấu
LP: 1310
Trận thắng: 299
- - -
38.
Copý
Copý
NA (#38)
Người thách đấu
LP: 1300
Trận thắng: 269
- - -
39.
Jimbo Hawkins
Jimbo Hawkins
BR (#39)
Người thách đấu
LP: 1299
Trận thắng: 366
- - -
40.
오리지널찰떡쿠키
오리지널찰떡쿠키
KR (#40)
Người thách đấu
LP: 1288
Trận thắng: 331
- - -
41.
KBM Disave
KBM Disave
BR (#41)
Người thách đấu
LP: 1278
Trận thắng: 573
- - -
42.
기찮게하지마
기찮게하지마
KR (#42)
Người thách đấu
LP: 1270
Trận thắng: 336
- - -
43.
Tony Top
Tony Top
NA (#43)
Người thách đấu
LP: 1269
Trận thắng: 977
- -
Đồng II
LP: 69
Trận thắng: 3
44.
RGE Hans sama
RGE Hans sama
EUW (#44)
Người thách đấu
LP: 1269
Trận thắng: 362
- - -
45.
Pancake1
Pancake1
LAS (#45)
Người thách đấu
LP: 1266
Trận thắng: 573
Vàng I
LP: 35
Trận thắng: 18
- -
46.
selfish laner
selfish laner
NA (#46)
Người thách đấu
LP: 1253
Trận thắng: 134
- - -
47.
Devin Booker
Devin Booker
BR (#47)
Người thách đấu
LP: 1250
Trận thắng: 590
- - -
48.
SANDBOX OnFleek
SANDBOX OnFleek
KR (#48)
Người thách đấu
LP: 1241
Trận thắng: 620
- - -
49.
John5un
John5un
NA (#49)
Người thách đấu
LP: 1240
Trận thắng: 411
- - -
50.
chinese guy
chinese guy
BR (#50)
Người thách đấu
LP: 1240
Trận thắng: 124
- - -
51.
둥근해가떡섭니다
둥근해가떡섭니다
KR (#51)
Người thách đấu
LP: 1238
Trận thắng: 548
- - -
52.
Togheter We Win
Togheter We Win
EUNE (#52)
Người thách đấu
LP: 1235
Trận thắng: 265
- - -
53.
Kieƒer
Kieƒer
LAS (#53)
Người thách đấu
LP: 1235
Trận thắng: 178
Bạch kim I
LP: 75
Trận thắng: 35
- -
54.
아라가키 유이
아라가키 유이
KR (#54)
Người thách đấu
LP: 1233
Trận thắng: 469
- - -
55.
juhan1
juhan1
KR (#55)
Người thách đấu
LP: 1232
Trận thắng: 537
- - -
56.
BloodyLion
BloodyLion
LAN (#56)
Người thách đấu
LP: 1230
Trận thắng: 289
- - -
57.
황금고블린1
황금고블린1
KR (#57)
Người thách đấu
LP: 1229
Trận thắng: 375
- - -
58.
TESzhaoren304480
TESzhaoren304480
KR (#58)
Người thách đấu
LP: 1227
Trận thắng: 936
- - -
59.
백수넛
백수넛
KR (#59)
Người thách đấu
LP: 1224
Trận thắng: 898
- - -
60.
MSF Decay
MSF Decay
EUW (#60)
Người thách đấu
LP: 1217
Trận thắng: 617
- - -
61.
RED TitaN NTC
RED TitaN NTC
BR (#61)
Người thách đấu
LP: 1214
Trận thắng: 753
- - -
62.
PhenømenaI
PhenømenaI
TR (#62)
Người thách đấu
LP: 1214
Trận thắng: 379
Cao thủ
LP: 49
Trận thắng: 216
- -
63.
DRX Solca
DRX Solca
KR (#63)
Người thách đấu
LP: 1214
Trận thắng: 337
- - -
64.
SB서밋
SB서밋
KR (#64)
Người thách đấu
LP: 1210
Trận thắng: 309
- - -
65.
조이킹1
조이킹1
KR (#65)
Người thách đấu
LP: 1204
Trận thắng: 212
Bạch kim I
LP: 75
Trận thắng: 14
- -
66.
SANDBOX Dove
SANDBOX Dove
KR (#66)
Người thách đấu
LP: 1203
Trận thắng: 539
- - -
67.
sigh
sigh
LAN (#67)
Người thách đấu
LP: 1202
Trận thắng: 270
Kim cương III
LP: 100
Trận thắng: 30
- -
68.
Mldk1ng
Mldk1ng
EUW (#68)
Người thách đấu
LP: 1202
Trận thắng: 222
- - -
69.
Northrend
Northrend
BR (#69)
Người thách đấu
LP: 1201
Trận thắng: 369
- - -
70.
Day Beats
Day Beats
LAS (#70)
Người thách đấu
LP: 1199
Trận thắng: 286
Kim cương II
LP: 100
Trận thắng: 59
- -
71.
Musa51
Musa51
TR (#71)
Người thách đấu
LP: 1196
Trận thắng: 300
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 218
-
Đồng III
LP: 25
Trận thắng: 2
72.
Jojos o djhony
Jojos o djhony
BR (#72)
Người thách đấu
LP: 1195
Trận thắng: 603
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 21
- -
73.
Find Team Ruby
Find Team Ruby
KR (#73)
Người thách đấu
LP: 1194
Trận thắng: 757
- - -
74.
dropin
dropin
BR (#74)
Người thách đấu
LP: 1194
Trận thắng: 624
- - -
75.
5fire
5fire
NA (#75)
Người thách đấu
LP: 1192
Trận thắng: 274
- - -
76.
drenegadekiller
drenegadekiller
BR (#76)
Người thách đấu
LP: 1187
Trận thắng: 235
- - -
77.
Bvoys
Bvoys
KR (#77)
Người thách đấu
LP: 1186
Trận thắng: 410
- - -
78.
TsûnTsûn
TsûnTsûn
LAN (#78)
Người thách đấu
LP: 1184
Trận thắng: 279
Kim cương IV
LP: 22
Trận thắng: 48
- -
79.
devils den
devils den
BR (#79)
Người thách đấu
LP: 1182
Trận thắng: 317
Kim cương IV
LP: 25
Trận thắng: 57
- -
80.
Litny
Litny
EUNE (#80)
Người thách đấu
LP: 1179
Trận thắng: 259
Kim cương III
LP: 100
Trận thắng: 119
Vàng IV
LP: 0
Trận thắng: 44
-
81.
RDP Krasty
RDP Krasty
BR (#81)
Người thách đấu
LP: 1176
Trận thắng: 563
- - -
82.
Minerva
Minerva
BR (#82)
Người thách đấu
LP: 1173
Trận thắng: 761
- - -
83.
ÖŞŞEX PÖTÜRDETEN
ÖŞŞEX PÖTÜRDETEN
TR (#83)
Người thách đấu
LP: 1170
Trận thắng: 262
Người thách đấu
LP: 776
Trận thắng: 162
Người thách đấu
LP: 204
Trận thắng: 60
-
84.
Aïthusa
Aïthusa
BR (#84)
Người thách đấu
LP: 1169
Trận thắng: 822
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 62
- -
85.
Morgan5358
Morgan5358
KR (#85)
Người thách đấu
LP: 1169
Trận thắng: 572
- - -
86.
서포터할줄알아요
서포터할줄알아요
KR (#86)
Người thách đấu
LP: 1163
Trận thắng: 734
- - -
87.
구마유시
구마유시
KR (#87)
Người thách đấu
LP: 1158
Trận thắng: 636
- - -
88.
JuIius
JuIius
NA (#88)
Người thách đấu
LP: 1156
Trận thắng: 1026
- - -
89.
Obitô
Obitô
OCE (#89)
Người thách đấu
LP: 1153
Trận thắng: 489
- - -
90.
SKT T1 Canna
SKT T1 Canna
KR (#90)
Người thách đấu
LP: 1150
Trận thắng: 761
- - -
91.
DRX Krisp
DRX Krisp
KR (#91)
Người thách đấu
LP: 1149
Trận thắng: 621
- - -
92.
AF SSUN
AF SSUN
KR (#92)
Người thách đấu
LP: 1148
Trận thắng: 485
- - -
93.
batman vermelho
batman vermelho
BR (#93)
Người thách đấu
LP: 1146
Trận thắng: 494
- - -
94.
DMO Patch
DMO Patch
KR (#94)
Người thách đấu
LP: 1141
Trận thắng: 670
- - -
95.
SKT T1 GGori
SKT T1 GGori
KR (#95)
Người thách đấu
LP: 1140
Trận thắng: 418
- - -
96.
DRX Deft
DRX Deft
KR (#96)
Người thách đấu
LP: 1138
Trận thắng: 1102
- - -
97.
Chippys
Chippys
OCE (#97)
Người thách đấu
LP: 1138
Trận thắng: 510
- - -
98.
Recall9
Recall9
KR (#98)
Người thách đấu
LP: 1137
Trận thắng: 627
- - -
99.
UrnTi
UrnTi
KR (#99)
Người thách đấu
LP: 1136
Trận thắng: 255
Bạch kim I
LP: 19
Trận thắng: 7
- -
100.
HLE Mulkeong
HLE Mulkeong
KR (#100)
Người thách đấu
LP: 1133
Trận thắng: 633
- - -
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: