Số liệu các trận đầu hàng sớm

Xếp Hạng Đơn/Đôi (RU)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Iron Iron
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch kim Bạch kim
Kim cương Kim cương
Cao thủ Cao thủ
GrandMaster GrandMaster

Xếp Hạng Linh Hoạt (RU)

Bậc Tỷ lệ trận đầu hàng sớm
Iron Iron
Đồng Đồng
Bạc Bạc
Vàng Vàng
Bạch kim Bạch kim
Kim cương Kim cương
Cao thủ Cao thủ
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: