ProBuild

Build theo Pro (Trận đấu gần đây)

Build theo Pro (Trận đấu gần đây)
11 / 1 / 4
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
11 / 1 / 4
Nidalee
VS
Riven
Trừng Phạt Tốc Biến
Phóng Lao / Cắn Xé
Q
Sức Mạnh Hoang Dã / Vả
E
Bẫy Rập / Vồ
W
Sách Chiêu Hồn MejaiĐồng Hồ Vụn VỡThuốc Tái Sử DụngGiày Pháp Sư
Sách CũPhù phép: Thần VọngMáy Quét Oracle
Tian
Tian
xinnian00
(KR)
Nidalee
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Riven
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
11 / 1 / 4
83 CS - 7.4k Vàng
54% Tham gia giết
Sách Chiêu Hồn MejaiĐồng Hồ Vụn VỡThuốc Tái Sử DụngGiày Pháp Sư
Sách CũPhù phép: Thần VọngMáy Quét Oracle
Phóng Lao / Cắn Xé
Q
Sức Mạnh Hoang Dã / Vả
E
Bẫy Rập / Vồ
W
1 / 9 / 2
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 9 / 2
Ezreal
VS
Ashe
Tốc Biến Hồi Máu Thủy KiếmNước Mắt Nữ ThầnThuốc Tái Sử DụngGiày Thường
Kiếm DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
iBoy
iBoy
scoldm
(KR)
Ezreal
Tốc Biến
Hồi Máu
VS
Ashe
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 9 / 2
45 CS - 3.2k Vàng
30% Tham gia giết
Thủy KiếmNước Mắt Nữ ThầnThuốc Tái Sử DụngGiày Thường
Kiếm DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 0 / 3
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 0 / 3
Rumble
VS
Yasuo
Tốc Biến Thiêu Đốt Phong Ấn Hắc ÁmNanh BăngGiày Pháp SưSách Cũ
Gậy Bùng NổMáy Quét Oracle
Southwind
Southwind
Ji lai ze an
(KR)
Rumble
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Yasuo
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
3 / 0 / 3
7 CS - 5.7k Vàng
21% Tham gia giết
Phong Ấn Hắc ÁmNanh BăngGiày Pháp SưSách Cũ
Gậy Bùng NổMáy Quét Oracle
5 / 5 / 7
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 5 / 7
Renekton
VS
Jayce
Dịch Chuyển Tốc Biến
Vũ Điệu Cá Sấu
Q
Cắt và Xắt
E
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
W
Thuốc Tái Sử DụngRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Rìu ĐenNắm Đấm của Jaurim
Khiên DoranGiày NinjaMáy Quét Oracle
Flame
Flame
담원게이밍 FIame
(KR)
Renekton
Dịch Chuyển
Tốc Biến
VS
Jayce
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
5 / 5 / 7
129 CS - 9.7k Vàng
43% Tham gia giết
Thuốc Tái Sử DụngRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Rìu ĐenNắm Đấm của Jaurim
Khiên DoranGiày NinjaMáy Quét Oracle
Vũ Điệu Cá Sấu
Q
Cắt và Xắt
E
Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn
W
6 / 1 / 6
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 1 / 6
Graves
VS
Shaco
Tốc Biến Trừng Phạt
Đạn Xuyên Mục Tiêu
Q
Rút Súng Nhanh
E
Bom Mù
W
Phù phép: Chiến BinhÁo Choàng Bóng TốiGiày Cuồng NộBúa Gỗ
Hỏa NgọcMáy Quét Oracle
roulette
roulette
Roulette
(EUW)
Graves
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Shaco
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
6 / 1 / 6
208 CS - 10.8k Vàng
60% Tham gia giết
Phù phép: Chiến BinhÁo Choàng Bóng TốiGiày Cuồng NộBúa Gỗ
Hỏa NgọcMáy Quét Oracle
Đạn Xuyên Mục Tiêu
Q
Rút Súng Nhanh
E
Bom Mù
W
1 / 3 / 2
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 3 / 2
LeBlanc
VS
Syndra
Thiêu Đốt Tốc Biến
Biến Ảnh
W
Ấn Ác Ý
Q
Sợi Xích Siêu Phàm
E
Bình Thuốc Biến DịPhong Ấn Hắc ÁmVọng Âm của LudenGiày Pháp Sư
Gậy Bùng NổSách QuỷMáy Quét Oracle
stillnumb
stillnumb
PROMINENCEBURNNN
(EUW)
LeBlanc
Thiêu Đốt
Tốc Biến
VS
Syndra
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 3 / 2
168 CS - 7.9k Vàng
38% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịPhong Ấn Hắc ÁmVọng Âm của LudenGiày Pháp Sư
Gậy Bùng NổSách QuỷMáy Quét Oracle
Biến Ảnh
W
Ấn Ác Ý
Q
Sợi Xích Siêu Phàm
E
3 / 0 / 12
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 0 / 12
Karma
VS
Bard
Tốc Biến Thiêu Đốt
Linh Giáp
E
Nội Hỏa
Q
Chuyên Tâm
W
Mảnh Chân BăngBùa TiênMắt Kiểm SoátCốc Quỷ Athene
Giày BạcDây Chuyền Chuộc TộiMáy Quét Oracle
denyk
denyk
Bengal cat
(EUW)
Karma
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Bard
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
3 / 0 / 12
16 CS - 6.9k Vàng
75% Tham gia giết
Mảnh Chân BăngBùa TiênMắt Kiểm SoátCốc Quỷ Athene
Giày BạcDây Chuyền Chuộc TộiMáy Quét Oracle
Linh Giáp
E
Nội Hỏa
Q
Chuyên Tâm
W
10 / 2 / 8
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
10 / 2 / 8
Taliyah
VS
Ivern
Trừng Phạt Tốc Biến
Phi Thạch
Q
Tấm Thảm Bất Ổn
E
Quăng Địa Chấn
W
Thuốc Tái Sử DụngPhong Ấn Hắc ÁmQuỷ Thư MorelloPhù Phép: Thần Vọng
Giày Pháp SưMáy Quét Oracle
Haru
Haru
HLE Haru
(KR)
Taliyah
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Ivern
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
10 / 2 / 8
81 CS - 8k Vàng
72% Tham gia giết
Thuốc Tái Sử DụngPhong Ấn Hắc ÁmQuỷ Thư MorelloPhù Phép: Thần Vọng
Giày Pháp SưMáy Quét Oracle
Phi Thạch
Q
Tấm Thảm Bất Ổn
E
Quăng Địa Chấn
W
5 / 3 / 2
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 3 / 2
Irelia
VS
Jayce
Tốc Biến Dịch Chuyển
Đâm Kiếm
Q
Bước Nhảy Hoàn Vũ
E
Vũ Điệu Thách Thức
W
Búa GỗHỏa NgọcBình Thuốc Biến DịGươm Của Vua Vô Danh
Hồng NgọcGiày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
HyBriD
HyBriD
MKIT Loopy
(KR)
Irelia
Tốc Biến
Dịch Chuyển
VS
Jayce
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
5 / 3 / 2
142 CS - 7.4k Vàng
28% Tham gia giết
Búa GỗHỏa NgọcBình Thuốc Biến DịGươm Của Vua Vô Danh
Hồng NgọcGiày ThườngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Đâm Kiếm
Q
Bước Nhảy Hoàn Vũ
E
Vũ Điệu Thách Thức
W
2 / 2 / 15
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 2 / 15
Bard
VS
Thresh
Kiệt Sức Tốc Biến
Mắt Xích Không Gian
Q
Điện An Lạc
W
Hành Trình Kì Diệu
E
Dây Chuyền Chuộc TộiVương Miện ShurelyaPháo Đài Sơn ThạchMắt Kiểm Soát
Giày Cơ ĐộngDị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Duan
Duan
ChenTianjun
(KR)
Bard
Kiệt Sức
Tốc Biến
VS
Thresh
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
2 / 2 / 15
39 CS - 8k Vàng
55% Tham gia giết
Dây Chuyền Chuộc TộiVương Miện ShurelyaPháo Đài Sơn ThạchMắt Kiểm Soát
Giày Cơ ĐộngDị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Mắt Xích Không Gian
Q
Điện An Lạc
W
Hành Trình Kì Diệu
E
10 / 5 / 7
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
10 / 5 / 7
Ngộ Không
VS
Irelia
Dịch Chuyển Tốc Biến
Thiết Bảng Ngàn Cân
Q
Cân Đẩu Vân
E
Chiến Binh Tinh Quái
W
Bình Thuốc Biến DịRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Tam Hợp KiếmGiày Ninja
Gươm Đồ TểLá Chắn Quân ĐoànMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Evi
Evi
DFM Evi
(KR)
Ngộ Không
Dịch Chuyển
Tốc Biến
VS
Irelia
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
10 / 5 / 7
165 CS - 12.6k Vàng
55% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịRìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)Tam Hợp KiếmGiày Ninja
Gươm Đồ TểLá Chắn Quân ĐoànMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Thiết Bảng Ngàn Cân
Q
Cân Đẩu Vân
E
Chiến Binh Tinh Quái
W
2 / 5 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 5 / 10
Pantheon
VS
Thresh
Tốc Biến Thiêu Đốt
Ngọn Giáo Sao Băng
Q
Tiến Công Vũ Bão
E
Khiên Trời Giáng
W
Giày NinjaKiếm Âm UGiáp Bạch NgọcMắt Kiểm Soát
Hỏa NgọcBúa GỗMáy Quét Oracle
RedBert
RedBert
RedBert
(BR)
Pantheon
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Thresh
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
2 / 5 / 10
37 CS - 7.7k Vàng
44% Tham gia giết
Giày NinjaKiếm Âm UGiáp Bạch NgọcMắt Kiểm Soát
Hỏa NgọcBúa GỗMáy Quét Oracle
Ngọn Giáo Sao Băng
Q
Tiến Công Vũ Bão
E
Khiên Trời Giáng
W
2 / 7 / 4
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 7 / 4
Nunu & Willump
VS
Sett
Trừng Phạt Tốc Biến
Nuốt Chửng
Q
Pháo Tuyết
E
Cầu Tuyết Trong Truyền Thuyết
W
Đai Lưng HextechMắt Kiểm SoátPhù phép: Quỷ LửaHồng Ngọc
Giáp LụaGiày NinjaMáy Quét Oracle
Canyon
Canyon
DWG Canyon
(KR)
Nunu & Willump
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Sett
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 7 / 4
142 CS - 7.9k Vàng
60% Tham gia giết
Đai Lưng HextechMắt Kiểm SoátPhù phép: Quỷ LửaHồng Ngọc
Giáp LụaGiày NinjaMáy Quét Oracle
Nuốt Chửng
Q
Pháo Tuyết
E
Cầu Tuyết Trong Truyền Thuyết
W
2 / 6 / 3
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 6 / 3
Malphite
VS
Ngộ Không
Dịch Chuyển Tốc Biến
Nắm Đấm Chấn Động
W
Dậm Đất
E
Mảnh Vỡ Địa Chấn
Q
Thú Tượng Thạch GiápKhiên DoranGiày NinjaÁo Choàng Lửa
Đai Khổng LồGiáp LướiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Doinb
Doinb
Heart
(KR)
Malphite
Dịch Chuyển
Tốc Biến
VS
Ngộ Không
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 6 / 3
176 CS - 9.2k Vàng
50% Tham gia giết
Thú Tượng Thạch GiápKhiên DoranGiày NinjaÁo Choàng Lửa
Đai Khổng LồGiáp LướiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Nắm Đấm Chấn Động
W
Dậm Đất
E
Mảnh Vỡ Địa Chấn
Q
9 / 1 / 14
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
9 / 1 / 14
Ngộ Không
VS
Malphite
Tốc Biến Dịch Chuyển
Thiết Bảng Ngàn Cân
Q
Cân Đẩu Vân
E
Chiến Binh Tinh Quái
W
Rìu ĐenRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Áo Choàng Bóng TốiDạ Kiếm Draktharr
Giày NinjaMáy Quét Oracle
chenlun17
chenlun17
kalistapickopen
(KR)
Ngộ Không
Tốc Biến
Dịch Chuyển
VS
Malphite
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
9 / 1 / 14
169 CS - 13.2k Vàng
74% Tham gia giết
Rìu ĐenRìu Tiamat (Chỉ cận chiến)Áo Choàng Bóng TốiDạ Kiếm Draktharr
Giày NinjaMáy Quét Oracle
Thiết Bảng Ngàn Cân
Q
Cân Đẩu Vân
E
Chiến Binh Tinh Quái
W
4 / 4 / 3
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 4 / 3
Yasuo
VS
Twisted Fate
Thanh Tẩy Tốc Biến
Bão Kiếm
Q
Quét Kiếm
E
Tường Gió
W
Lá Chắn Quân ĐoànKiếm DàiVô Cực KiếmGiày Cuồng Nộ
Ma Vũ Song KiếmKiếm DoranThấu Kính Viễn Thị
ShowMaker
ShowMaker
showmakerzzz
(KR)
Yasuo
Thanh Tẩy
Tốc Biến
VS
Twisted Fate
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
4 / 4 / 3
174 CS - 9.7k Vàng
70% Tham gia giết
Lá Chắn Quân ĐoànKiếm DàiVô Cực KiếmGiày Cuồng Nộ
Ma Vũ Song KiếmKiếm DoranThấu Kính Viễn Thị
Bão Kiếm
Q
Quét Kiếm
E
Tường Gió
W
2 / 8 / 2
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 8 / 2
Aphelios
VS
Kai'Sa
Thanh Tẩy Tốc Biến
Sát thương tấn công
Q
Tốc độ tấn công
W
Vô Cực KiếmÁo Choàng TímSong KiếmDao Găm
Kiếm DoranGiày Cuồng NộThấu Kính Viễn Thị
Clid
Clid
Gen G Clid
(KR)
Aphelios
Thanh Tẩy
Tốc Biến
VS
Kai'Sa
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 8 / 2
177 CS - 8.5k Vàng
40% Tham gia giết
Vô Cực KiếmÁo Choàng TímSong KiếmDao Găm
Kiếm DoranGiày Cuồng NộThấu Kính Viễn Thị
Sát thương tấn công
Q
Tốc độ tấn công
W
3 / 3 / 16
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 3 / 16
Sett
VS
Nunu & Willump
Tốc Biến Trừng Phạt
Không Trượt Phát Nào
Q
Song Thú Chưởng
E
Cuồng Thú Quyền
W
Phù Phép: Quỷ LửaGiáp Máu WarmogGiáp LụaKhiên Mãnh Sư
Giáp LụaGiày BạcMáy Quét Oracle
SofM
SofM
10k EGO
(KR)
Sett
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Nunu & Willump
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
3 / 3 / 16
120 CS - 8.6k Vàng
61% Tham gia giết
Phù Phép: Quỷ LửaGiáp Máu WarmogGiáp LụaKhiên Mãnh Sư
Giáp LụaGiày BạcMáy Quét Oracle
Không Trượt Phát Nào
Q
Song Thú Chưởng
E
Cuồng Thú Quyền
W
12 / 4 / 8
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
12 / 4 / 8
Kai'Sa
VS
Aphelios
Tốc Biến Hồi Máu
Cơn Mưa Icathia
Q
Tích Tụ Năng Lượng
E
Tia Truy Kích
W
Đồng Hồ Vụn VỡGiày Cuồng NộCuồng Đao GuinsooNanh Nashor
Thần Kiếm MuramanaSách QuỷThấu Kính Viễn Thị
JackeyLove
JackeyLove
YukiJudaii
(KR)
Kai'Sa
Tốc Biến
Hồi Máu
VS
Aphelios
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
12 / 4 / 8
214 CS - 13k Vàng
65% Tham gia giết
Đồng Hồ Vụn VỡGiày Cuồng NộCuồng Đao GuinsooNanh Nashor
Thần Kiếm MuramanaSách QuỷThấu Kính Viễn Thị
Cơn Mưa Icathia
Q
Tích Tụ Năng Lượng
E
Tia Truy Kích
W
5 / 10 / 8
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 10 / 8
Pyke
VS
Nautilus
Thiêu Đốt Tốc Biến
Đâm Thấu Xương
Q
Lặn Mất Tăm
W
Dòng Nước Ma Quái
E
Giáp Bạch NgọcMắt Kiểm SoátCuốc ChimKiếm Âm U
Dạ Kiếm DraktharrGiày Cơ ĐộngMáy Quét Oracle
Cabochard
Cabochard
ProvencalGaulois
(EUW)
Pyke
Thiêu Đốt
Tốc Biến
VS
Nautilus
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
5 / 10 / 8
34 CS - 9k Vàng
76% Tham gia giết
Giáp Bạch NgọcMắt Kiểm SoátCuốc ChimKiếm Âm U
Dạ Kiếm DraktharrGiày Cơ ĐộngMáy Quét Oracle
Đâm Thấu Xương
Q
Lặn Mất Tăm
W
Dòng Nước Ma Quái
E
2 / 5 / 16
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 5 / 16
Nautilus
VS
Pyke
Tốc Biến Thiêu Đốt
Phóng Mỏ Neo
Q
Cơn Giận Của Người Khổng Lồ
W
Thủy Triều Dữ Dội
E
Pháo Đài Sơn ThạchMắt Kiểm SoátĐồng Hồ Vụn VỡGiày Cơ Động
Lời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeMáy Quét Oracle
Algos
Algos
FB AIgos
(EUW)
Nautilus
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Pyke
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
2 / 5 / 16
29 CS - 8.1k Vàng
44% Tham gia giết
Pháo Đài Sơn ThạchMắt Kiểm SoátĐồng Hồ Vụn VỡGiày Cơ Động
Lời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeMáy Quét Oracle
Phóng Mỏ Neo
Q
Cơn Giận Của Người Khổng Lồ
W
Thủy Triều Dữ Dội
E
1 / 2 / 1
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 2 / 1
Gnar
VS
Fiora
Tốc Biến Dịch Chuyển
Ném Boomerang / Ném Đá
Q
Quá Khích / Đập Phá
W
Nhún Nhảy / Nghiền Nát
E
Rìu ĐenKiếm DoranGiày NinjaGươm Đồ Tể
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Orome
Orome
Peipinator
(EUW)
Gnar
Tốc Biến
Dịch Chuyển
VS
Fiora
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 2 / 1
132 CS - 5.9k Vàng
22% Tham gia giết
Rìu ĐenKiếm DoranGiày NinjaGươm Đồ Tể
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Ném Boomerang / Ném Đá
Q
Quá Khích / Đập Phá
W
Nhún Nhảy / Nghiền Nát
E
11 / 9 / 4
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
11 / 9 / 4
Kalista
VS
Vel'Koz
Tốc Biến Kiệt Sức
Giày Vò
E
Đâm Xuyên
Q
Cuồng Đao GuinsooVũ Điệu Tử ThầnGiày Cuồng NộGươm Của Vua Vô Danh
Đao Thủy NgânCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Thấu Kính Viễn Thị
Jezu
Jezu
Jezuuu
(EUW)
Kalista
Tốc Biến
Kiệt Sức
VS
Vel'Koz
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
11 / 9 / 4
279 CS - 17.8k Vàng
68% Tham gia giết
Cuồng Đao GuinsooVũ Điệu Tử ThầnGiày Cuồng NộGươm Của Vua Vô Danh
Đao Thủy NgânCuồng Cung Runaan (Chỉ Đánh Xa)Thấu Kính Viễn Thị
Giày Vò
E
Đâm Xuyên
Q
8 / 2 / 23
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
8 / 2 / 23
Volibear
VS
Sett
Trừng Phạt Tốc Biến
Sấm Động
Q
Điên Cuồng Cắn Xé
W
Gọi Bão
E
Lời Thề Hiệp SĩVinh Quang Chân ChínhTụ Bão ZekePhù Phép: Quỷ Lửa
Hỏa NgọcGiày NinjaMáy Quét Oracle
Inspired
Inspired
inspiredd2
(EUW)
Volibear
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Sett
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
8 / 2 / 23
162 CS - 13.4k Vàng
61% Tham gia giết
Lời Thề Hiệp SĩVinh Quang Chân ChínhTụ Bão ZekePhù Phép: Quỷ Lửa
Hỏa NgọcGiày NinjaMáy Quét Oracle
Sấm Động
Q
Điên Cuồng Cắn Xé
W
Gọi Bão
E
6 / 6 / 22
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 6 / 22
Bard
VS
Thresh
Thiêu Đốt Tốc Biến
Mắt Xích Không Gian
Q
Điện An Lạc
W
Hành Trình Kì Diệu
E
Giày Cơ ĐộngLá Chắn TargonCốc Quỷ AtheneGiáp Liệt Sĩ
Lá Chắn Quân ĐoànMáy Quét Oracle
Novachrono
Novachrono
Good KDA Haver
(EUW)
Bard
Thiêu Đốt
Tốc Biến
VS
Thresh
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
6 / 6 / 22
47 CS - 10k Vàng
55% Tham gia giết
Giày Cơ ĐộngLá Chắn TargonCốc Quỷ AtheneGiáp Liệt Sĩ
Lá Chắn Quân ĐoànMáy Quét Oracle
Mắt Xích Không Gian
Q
Điện An Lạc
W
Hành Trình Kì Diệu
E