Zac

Zac tốt nhất

Zac tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
beluo
beluo
NA (#1)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 91.4% 3.1 /
2.3 /
12.0
105
2.
MasterkiciaPL
MasterkiciaPL
TR (#2)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 74.8% 6.6 /
3.7 /
13.9
139
3.
Sugma Nuts
Sugma Nuts
EUW (#3)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 70.5% 6.2 /
4.8 /
11.9
61
4.
GGeron
GGeron
TR (#4)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 72.9% 7.0 /
3.9 /
12.5
48
5.
Tercooo
TR (#5)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 73.4% 7.0 /
3.1 /
10.7
64
6.
Greg Doucette
Greg Doucette
OCE (#6)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.7% 5.4 /
3.3 /
13.0
147
7.
Nagini
Nagini
EUNE (#7)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 77.8% 4.9 /
3.2 /
12.7
54
8.
Kofin
Kofin
BR (#8)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 67.0% 4.6 /
3.0 /
11.2
230
9.
SOCIΟPATH ZAC
SOCIΟPATH ZAC
EUW (#9)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 85.5% 6.4 /
1.6 /
12.9
62
10.
Topsı
Topsı
TR (#10)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 69.1% 6.1 /
3.5 /
10.2
68
11.
uroskg
uroskg
EUW (#11)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.2% 6.0 /
4.4 /
11.5
154
12.
Zhuó Jiu Love U
Zhuó Jiu Love U
NA (#12)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 86.5% 2.1 /
2.2 /
10.1
52
13.
PurePhoenix 420
PurePhoenix 420
LAS (#13)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.7% 4.3 /
4.4 /
12.3
69
14.
Jokerˉ
Jokerˉ
LAS (#14)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 65.5% 4.0 /
5.1 /
13.0
55
15.
Gordão1000Grau
Gordão1000Grau
BR (#15)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 64.5% 4.1 /
3.7 /
12.2
141
16.
penguş bey
penguş bey
TR (#16)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 68.8% 6.1 /
3.2 /
11.4
48
17.
ODD Boy
ODD Boy
KR (#17)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.7% 3.9 /
3.2 /
10.7
54
18.
Marito Gød
Marito Gød
LAS (#18)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.5% 4.5 /
4.2 /
12.5
76
19.
FBX Patate
FBX Patate
EUW (#19)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 64.5% 4.6 /
4.6 /
12.3
231
20.
Tyrin
Tyrin
EUW (#20)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 65.5% 5.3 /
3.5 /
12.9
58
21.
바람이불었다
바람이불었다
KR (#21)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 67.7% 4.5 /
4.9 /
11.0
65
22.
FLA Gordão
FLA Gordão
BR (#22)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 64.4% 4.3 /
3.9 /
13.3
177
23.
Dòm
Dòm
EUW (#23)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 70.2% 4.7 /
3.6 /
13.5
94
24.
Lonely 1chope
Lonely 1chope
LAS (#24)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 62.3% 4.0 /
3.0 /
11.8
61
25.
Leetal
Leetal
BR (#25)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 61.5% 4.3 /
3.1 /
12.1
192
26.
SugarDáddy
SugarDáddy
LAN (#26)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 80.0% 8.4 /
2.1 /
12.5
50
27.
NVG Hakkou
NVG Hakkou
LAN (#27)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.7% 5.0 /
4.0 /
12.0
59
28.
sysqrw
sysqrw
EUNE (#28)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 65.4% 4.2 /
3.3 /
11.7
81
29.
Tiziano Alesi
Tiziano Alesi
EUW (#29)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 75.0% 5.4 /
3.9 /
11.6
52
30.
FTW Own3r
FTW Own3r
EUW (#30)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 68.8% 4.6 /
3.4 /
11.2
48
31.
Annataqui
Annataqui
LAN (#31)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 79.5% 5.6 /
3.7 /
13.2
73
32.
Pháráh
Pháráh
NA (#32)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 70.7% 2.8 /
3.5 /
10.5
99
33.
Fushi
Fushi
LAS (#33)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 61.2% 4.6 /
3.4 /
8.0
276
34.
O Famoso Juca
O Famoso Juca
BR (#34)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.0% 4.5 /
3.5 /
14.2
100
35.
Frescø
Frescø
LAS (#35)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 61.1% 5.3 /
3.8 /
11.7
72
36.
ZACMUSTAFA513
ZACMUSTAFA513
EUW (#36)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.6% 5.5 /
4.1 /
12.6
66
37.
TLD Dixel
TLD Dixel
LAN (#37)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 59.0% 4.5 /
2.7 /
10.9
251
38.
구름연애
구름연애
KR (#38)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.3% 3.6 /
2.7 /
10.8
247
39.
거대 내옹이
거대 내옹이
KR (#39)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 77.6% 5.7 /
2.9 /
10.8
76
40.
MonkeyDon
MonkeyDon
EUW (#40)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.1% 4.0 /
3.6 /
9.9
126
41.
Faby
Faby
LAS (#41)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.5% 4.8 /
3.3 /
9.8
109
42.
The FaIIen Angel
The FaIIen Angel
EUW (#42)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.5% 4.3 /
2.9 /
10.7
162
43.
DiequanLoquete
DiequanLoquete
LAS (#43)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.4% 5.1 /
3.9 /
13.3
304
44.
Pagys
Pagys
BR (#44)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.0% 4.8 /
4.2 /
12.1
73
45.
2002 02 02
2002 02 02
EUW (#45)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 71.3% 4.8 /
2.5 /
8.2
101
46.
Shacore
Shacore
EUNE (#46)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 59.1% 4.8 /
3.9 /
11.6
115
47.
lorenzoelgato32
lorenzoelgato32
LAS (#47)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 70.8% 5.2 /
3.5 /
12.6
120
48.
LourençoCooper
LourençoCooper
BR (#48)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.0% 4.3 /
4.4 /
10.4
130
49.
DKSWlSmartGanksl
DKSWlSmartGanksl
LAN (#49)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.6% 4.0 /
4.3 /
12.8
137
50.
존잘김재민
존잘김재민
KR (#50)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 76.1% 4.8 /
2.2 /
11.6
71
51.
UNDEBALUNDEBAL1
UNDEBALUNDEBAL1
BR (#51)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 57.5% 4.2 /
3.1 /
11.7
179
52.
Eu sou o Lgods
Eu sou o Lgods
BR (#52)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 87.0% 8.9 /
2.2 /
11.4
100
53.
Xytherior
Xytherior
NA (#53)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.8% 3.6 /
4.3 /
10.7
371
54.
Yandhi
Yandhi
LAS (#54)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 66.7% 4.1 /
3.6 /
11.4
69
55.
Darrumus500
Darrumus500
LAN (#55)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.8% 5.5 /
3.7 /
11.2
69
56.
Zaaac
Zaaac
BR (#56)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 57.6% 4.3 /
3.8 /
12.7
269
57.
I Jsem nikdo I
I Jsem nikdo I
EUNE (#57)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 59.1% 5.5 /
5.2 /
10.6
421
58.
JHON PORINGA
JHON PORINGA
LAN (#58)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.5% 5.0 /
3.3 /
12.3
185
59.
Pedredu
Pedredu
BR (#59)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.6% 3.9 /
4.4 /
9.4
127
60.
xterminatorul
xterminatorul
EUNE (#60)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.8% 5.1 /
5.2 /
12.9
55
61.
GodKing alexmanz
GodKing alexmanz
EUNE (#61)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.0% 5.1 /
4.7 /
10.8
88
62.
λ Peiboll
λ Peiboll
EUW (#62)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.7% 4.3 /
3.4 /
11.1
246
63.
t1 lucho jara
t1 lucho jara
LAS (#63)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.6% 4.9 /
4.2 /
12.6
99
64.
Z1mic
Z1mic
EUNE (#64)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.5% 4.5 /
3.0 /
13.0
63
65.
Brunox1001
Brunox1001
BR (#65)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.6% 4.4 /
4.1 /
11.7
330
66.
성환이전용백정
성환이전용백정
KR (#66)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 72.0% 3.5 /
2.7 /
12.6
50
67.
북고 졸업인
북고 졸업인
KR (#67)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.2% 4.6 /
2.9 /
9.2
91
68.
nufuratinumele
nufuratinumele
EUNE (#68)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 57.7% 4.2 /
3.7 /
11.2
175
69.
Kouyx
Kouyx
BR (#69)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 58.5% 4.3 /
3.6 /
9.1
106
70.
두번다시
두번다시
KR (#70)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 70.5% 4.9 /
2.5 /
11.1
105
71.
Joê JotM
Joê JotM
TR (#71)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 72.5% 5.8 /
3.8 /
14.3
80
72.
ARCHANGEL TYRAEL
ARCHANGEL TYRAEL
TR (#72)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 75.7% 4.2 /
2.2 /
10.4
37
73.
the decemberists
the decemberists
BR (#73)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 71.3% 5.8 /
3.3 /
12.2
87
74.
Tsuki B
Tsuki B
BR (#74)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 56.7% 4.7 /
4.4 /
12.1
60
75.
My life mistake
My life mistake
EUNE (#75)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 72.4% 5.1 /
2.3 /
12.2
58
76.
sasuke 2015
sasuke 2015
NA (#76)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 68.4% 4.6 /
3.5 /
12.1
136
77.
1Black
1Black
LAS (#77)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 57.6% 3.6 /
4.9 /
11.4
231
78.
1mainriven
1mainriven
EUNE (#78)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 71.7% 5.3 /
3.1 /
12.4
251
79.
Tomatο Jungle
Tomatο Jungle
EUNE (#79)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.9% 5.0 /
5.3 /
12.2
184
80.
El Papu Senpai
El Papu Senpai
LAN (#80)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.1% 6.2 /
4.5 /
10.8
293
81.
Ičy
Ičy
EUW (#81)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 82.9% 4.8 /
3.5 /
11.6
35
82.
Koczis
Koczis
EUNE (#82)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 81.8% 6.2 /
2.7 /
12.5
33
83.
SGE Sapphire
SGE Sapphire
EUW (#83)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.5% 4.3 /
3.1 /
10.8
118
84.
OW Omnia
OW Omnia
LAN (#84)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.3% 4.6 /
4.5 /
12.4
151
85.
언니우기
언니우기
KR (#85)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.3% 4.0 /
3.3 /
7.3
204
86.
ìvar
ìvar
LAS (#86)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.8% 4.2 /
3.5 /
11.9
176
87.
Gozeidon
Gozeidon
BR (#87)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 71.7% 3.6 /
3.1 /
12.6
60
88.
Xanthy
Xanthy
EUW (#88)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 55.9% 6.1 /
3.4 /
10.3
279
89.
Zafaris
Zafaris
LAN (#89)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.0% 4.9 /
3.6 /
11.2
95
90.
TuxedoDonut
TuxedoDonut
NA (#90)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.7% 4.6 /
3.0 /
11.4
56
91.
Keokii
Keokii
EUNE (#91)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 74.8% 6.1 /
5.2 /
12.3
107
92.
영야옹
영야옹
KR (#92)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 55.9% 3.5 /
3.3 /
9.2
476
93.
소라껍질
소라껍질
KR (#93)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 71.2% 6.0 /
3.5 /
12.7
52
94.
Dodge
Dodge
LAN (#94)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.4% 4.6 /
3.4 /
13.3
45
95.
purple dranker
purple dranker
RU (#95)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 78.9% 5.8 /
3.6 /
14.1
57
96.
wo yao
wo yao
NA (#96)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 69.9% 3.4 /
2.8 /
11.1
166
97.
Jungle Camp
Jungle Camp
KR (#97)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 75.9% 3.8 /
2.8 /
10.5
54
98.
Luha
Luha
LAN (#98)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.5% 4.9 /
3.5 /
12.3
85
99.
Dempsey
Dempsey
LAS (#99)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 78.6% 4.4 /
3.3 /
12.9
42
100.
3733
3733
KR (#100)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 70.3% 4.3 /
3.4 /
9.9
91
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: