Zac

Zac tốt nhất

Zac tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
Jesse Pinkmaη
Jesse Pinkmaη
EUNE (#1)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 91.8% 5.5 /
2.0 /
11.7
49
2.
Greedyheart
Greedyheart
TW (#2)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 72.9% 4.3 /
3.9 /
13.9
59
3.
RaymondjMeLtM
RaymondjMeLtM
LAN (#3)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 78.8% 6.8 /
1.9 /
12.6
80
4.
Masaka1
Masaka1
TW (#4)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 69.1% 3.5 /
3.0 /
12.5
123
5.
Axlbg
Axlbg
LAS (#5)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 70.0% 5.1 /
2.7 /
11.4
60
6.
田中花子
田中花子
TW (#6)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 68.0% 4.9 /
3.5 /
10.7
203
7.
Xanthy
Xanthy
EUW (#7)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 65.5% 6.2 /
3.0 /
11.3
203
8.
sysqrw
sysqrw
EUNE (#8)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 65.9% 4.0 /
3.6 /
12.6
91
9.
VAE Merao
VAE Merao
RU (#9)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 74.4% 5.2 /
2.9 /
14.5
43
10.
Zafaris
Zafaris
LAN (#10)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 65.2% 5.4 /
4.0 /
12.6
66
11.
Crs Jaximus
Crs Jaximus
NA (#11)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.7% 4.6 /
3.5 /
12.1
224
12.
Maelrink
Maelrink
EUW (#12)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.3% 5.9 /
3.7 /
11.4
83
13.
자크10잘함
자크10잘함
KR (#13)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 68.4% 4.4 /
3.7 /
11.8
193
14.
Formula
Formula
VN (#14)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 65.0% 6.5 /
3.7 /
12.8
534
15.
코니2세
코니2세
KR (#15)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 85.6% 4.9 /
2.6 /
12.3
97
16.
serenoXD
serenoXD
KR (#16)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 79.5% 5.6 /
2.4 /
11.9
73
17.
DrDivorce
DrDivorce
EUNE (#17)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.6% 6.4 /
3.5 /
10.2
161
18.
Jokerˉ
Jokerˉ
LAS (#18)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 63.0% 4.3 /
3.9 /
13.2
184
19.
Dai Edna Cigarka
Dai Edna Cigarka
EUNE (#19)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 62.8% 5.1 /
3.8 /
13.1
266
20.
El Croto
El Croto
LAS (#20)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 77.3% 4.7 /
3.1 /
13.8
66
21.
NINJA TROLL
NINJA TROLL
SG (#21)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.6% 6.0 /
4.4 /
12.1
88
22.
PatateVolante
PatateVolante
EUW (#22)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 62.6% 5.3 /
4.3 /
12.9
356
23.
cypis biala mewa
cypis biala mewa
EUW (#23)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 77.8% 8.4 /
4.2 /
13.4
63
24.
H5 Zothve Fanboy
H5 Zothve Fanboy
LAS (#24)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 64.0% 3.6 /
4.1 /
12.0
228
25.
markusasas
markusasas
EUNE (#25)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.5% 6.8 /
3.2 /
10.5
117
26.
Em Là Kỷ Niệmˆ
Em Là Kỷ Niệmˆ
VN (#26)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 72.4% 7.3 /
3.3 /
14.6
98
27.
Asxl
Asxl
TW (#27)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 61.9% 4.7 /
4.0 /
11.4
320
28.
Malr4ng
Malr4ng
KR (#28)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.8% 4.7 /
3.2 /
10.6
275
29.
Tomatο Jungle
Tomatο Jungle
EUNE (#29)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.8% 6.0 /
5.8 /
13.4
446
30.
APM Barack Obama
APM Barack Obama
LAN (#30)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 67.3% 6.0 /
4.6 /
12.9
49
31.
Mr.Dai123
Mr.Dai123
VN (#31)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.2% 4.6 /
3.4 /
12.3
67
32.
SuperSimBa
SuperSimBa
VN (#32)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 72.9% 5.5 /
3.2 /
13.1
59
33.
sadbata reformed
sadbata reformed
EUW (#33)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.1% 7.0 /
3.4 /
12.0
135
34.
Furão Inverso
Furão Inverso
BR (#34)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.9% 4.7 /
4.6 /
9.6
118
35.
kotliarenko
kotliarenko
BR (#35)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.1% 3.6 /
2.9 /
11.9
95
36.
lMartinCrack
lMartinCrack
LAS (#36)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.8% 5.1 /
3.9 /
11.3
582
37.
Valcious
Valcious
EUW (#37)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 62.8% 4.3 /
3.5 /
11.9
384
38.
Fliomаg
Fliomаg
RU (#38)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.4% 6.3 /
3.4 /
11.4
394
39.
nihonjin
nihonjin
NA (#39)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.6% 4.3 /
3.9 /
10.8
94
40.
SandorClegane
SandorClegane
TW (#40)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 68.0% 4.8 /
3.4 /
11.4
122
41.
Wild Jesus
Wild Jesus
EUNE (#41)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.3% 6.6 /
3.5 /
14.2
53
42.
元朗叔父飛天南
元朗叔父飛天南
TW (#42)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 72.7% 4.9 /
2.7 /
13.5
139
43.
Epis
Epis
SG (#43)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.1% 5.5 /
3.7 /
13.7
58
44.
Cust
Cust
BR (#44)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.6% 5.0 /
4.1 /
12.0
307
45.
Ðouh
Ðouh
LAS (#45)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.3% 4.9 /
3.6 /
11.6
58
46.
TN Whitecore
TN Whitecore
EUW (#46)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 69.2% 6.4 /
2.8 /
11.6
198
47.
Chytry Pan Paweł
Chytry Pan Paweł
EUNE (#47)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 80.6% 5.7 /
3.5 /
14.7
62
48.
小果凍2
小果凍2
TW (#48)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 70.8% 5.1 /
2.5 /
11.2
89
49.
閒閒外星人
閒閒外星人
TW (#49)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 59.8% 4.5 /
4.2 /
11.5
403
50.
채팅안해요오
채팅안해요오
KR (#50)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 80.0% 5.7 /
2.6 /
11.0
55
51.
Evil Dead.Lâm
Evil Dead.Lâm
VN (#51)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 59.1% 6.3 /
4.3 /
12.8
1013
52.
NoneLone
NoneLone
LAS (#52)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.3% 4.8 /
4.1 /
12.2
489
53.
Frescø
Frescø
LAS (#53)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 65.5% 6.1 /
3.5 /
13.0
55
54.
MercilessGod
MercilessGod
EUNE (#54)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.7% 4.5 /
2.9 /
12.5
104
55.
Malservicio deJg
Malservicio deJg
LAN (#55)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.3% 4.1 /
2.4 /
11.4
139
56.
Huy Phö 1 bú 9
Huy Phö 1 bú 9
VN (#56)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.0% 5.4 /
4.2 /
14.2
100
57.
Torres 5
Torres 5
EUNE (#57)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.5% 5.2 /
3.7 /
10.4
177
58.
ºˆúˆº
ºˆúˆº
LAS (#58)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.2% 3.7 /
2.8 /
11.3
67
59.
Koods
Koods
OCE (#59)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.4% 3.9 /
3.3 /
12.1
113
60.
oColaRece
oColaRece
EUNE (#60)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.2% 4.9 /
4.4 /
12.5
384
61.
lI Night lI
lI Night lI
EUW (#61)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.3% 4.9 /
3.5 /
11.6
162
62.
Lycoris NatIonal
Lycoris NatIonal
VN (#62)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 59.6% 4.4 /
4.3 /
14.3
52
63.
쓰레기겜맞음
쓰레기겜맞음
KR (#63)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 92.2% 5.7 /
2.3 /
13.4
51
64.
I am Zed
I am Zed
RU (#64)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.9% 4.9 /
5.0 /
13.1
604
65.
낳고보니김형섭
낳고보니김형섭
KR (#65)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.2% 4.5 /
3.3 /
9.8
634
66.
햐아아
햐아아
KR (#66)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 70.2% 4.3 /
3.0 /
11.2
94
67.
Quaerere Vitorus
Quaerere Vitorus
LAN (#67)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 57.2% 5.4 /
3.2 /
12.0
264
68.
FeelZacMan
FeelZacMan
TW (#68)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 58.4% 4.4 /
4.0 /
11.6
322
69.
바론먹는성계
바론먹는성계
KR (#69)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.4% 4.5 /
3.8 /
11.4
91
70.
Zac a Pagodinho
Zac a Pagodinho
BR (#70)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.0% 5.4 /
3.2 /
11.4
250
71.
jahodový mlsoun
jahodový mlsoun
EUW (#71)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.0% 4.2 /
3.9 /
10.7
348
72.
Jauzim Bala
Jauzim Bala
BR (#72)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.3% 4.2 /
3.0 /
10.7
75
73.
White Mustang
White Mustang
TR (#73)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 58.4% 4.1 /
3.6 /
11.2
154
74.
평범한자크유저
평범한자크유저
KR (#74)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 75.3% 4.6 /
3.6 /
11.9
77
75.
S9 HồngAnh
S9 HồngAnh
VN (#75)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 65.7% 5.3 /
4.2 /
12.6
99
76.
Toxìc
Toxìc
LAN (#76)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 59.3% 4.4 /
3.4 /
12.7
54
77.
Dear jelly
Dear jelly
KR (#77)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 70.2% 5.8 /
2.3 /
10.8
319
78.
巨根小翔
巨根小翔
TW (#78)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.4% 5.0 /
3.8 /
11.3
82
79.
S9  LPL Win
S9 LPL Win
EUNE (#79)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 57.0% 4.0 /
3.7 /
11.7
398
80.
Pixeldrum
Pixeldrum
NA (#80)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.2% 4.4 /
3.2 /
10.3
173
81.
jungle cà mau
jungle cà mau
VN (#81)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.9% 6.3 /
3.7 /
12.6
345
82.
BIG BACK ZAC
BIG BACK ZAC
NA (#82)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 80.4% 5.4 /
4.1 /
14.0
51
83.
가을이슬
가을이슬
KR (#83)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 85.3% 7.5 /
1.6 /
11.6
68
84.
我會畫畫
我會畫畫
TW (#84)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 57.9% 2.7 /
4.2 /
11.5
121
85.
McKicker
McKicker
EUNE (#85)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.3% 3.7 /
3.4 /
11.8
214
86.
SF Zac Máy
SF Zac Máy
VN (#86)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 57.8% 5.6 /
3.9 /
12.3
989
87.
Revolutíon
Revolutíon
EUW (#87)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.0% 5.9 /
2.4 /
12.1
75
88.
zachampion
zachampion
TW (#88)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.4% 4.1 /
2.7 /
10.7
237
89.
さたけ
さたけ
JP (#89)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 56.7% 3.8 /
2.9 /
10.4
307
90.
Darrumus500
Darrumus500
LAN (#90)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.5% 5.2 /
4.5 /
12.1
159
91.
adoppteR
adoppteR
EUNE (#91)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.1% 6.4 /
6.3 /
12.6
238
92.
Destably
Destably
EUW (#92)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.2% 4.0 /
3.9 /
12.6
411
93.
Tiln
Tiln
KR (#93)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 69.2% 4.2 /
3.8 /
13.0
104
94.
KS Ngan1
KS Ngan1
VN (#94)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 65.5% 4.3 /
3.6 /
13.5
84
95.
서울서초구문댕이
서울서초구문댕이
KR (#95)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 80.9% 5.3 /
2.3 /
12.4
47
96.
The Great Spider
The Great Spider
LAS (#96)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 55.6% 4.5 /
3.2 /
11.2
333
97.
weaboohunter69
weaboohunter69
RU (#97)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 57.4% 5.1 /
3.9 /
9.9
54
98.
TAMATAMATAMAoooo
TAMATAMATAMAoooo
TW (#98)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 57.7% 4.4 /
3.9 /
11.4
529
99.
o페이퍼백o
o페이퍼백o
KR (#99)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 69.6% 3.6 /
2.0 /
11.0
69
100.
AlstonWei1
AlstonWei1
TW (#100)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 62.2% 4.4 /
4.8 /
12.3
172
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: