Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
たこ焼きぼーい
たこ焼きぼーい
JP (#1)
Người thách đấu
LP: 1271
Trận thắng: 217
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 13
-
2.
SKT T1 Fakeru
SKT T1 Fakeru
JP (#2)
Người thách đấu
LP: 1261
Trận thắng: 215
Vàng III
LP: 61
Trận thắng: 55
-
3.
Clover
Clover
JP (#3)
Người thách đấu
LP: 987
Trận thắng: 282
- -
4.
希チャン
希チャン
JP (#4)
Người thách đấu
LP: 958
Trận thắng: 202
Kim cương V
LP: 46
Trận thắng: 102
-
5.
木子希
木子希
JP (#5)
Người thách đấu
LP: 923
Trận thắng: 169
Bạch kim II
LP: 19
Trận thắng: 12
-
6.
ThintoN
ThintoN
JP (#6)
Người thách đấu
LP: 797
Trận thắng: 390
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 26
-
7.
更科にゃん丸
更科にゃん丸
JP (#7)
Người thách đấu
LP: 710
Trận thắng: 175
Vàng III
LP: 33
Trận thắng: 61
-
8.
むんなたん
むんなたん
JP (#8)
Người thách đấu
LP: 677
Trận thắng: 252
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 8
-
9.
Hlde on bush
Hlde on bush
JP (#9)
Người thách đấu
LP: 649
Trận thắng: 242
- -
10.
98k
98k
JP (#10)
Người thách đấu
LP: 645
Trận thắng: 610
Kim cương I
LP: 40
Trận thắng: 47
-
11.
xionXIV
xionXIV
JP (#11)
Người thách đấu
LP: 622
Trận thắng: 286
Bạch kim V
LP: 75
Trận thắng: 12
-
12.
CarterV15
CarterV15
JP (#12)
Người thách đấu
LP: 614
Trận thắng: 386
- -
13.
rainadazo
rainadazo
JP (#13)
Người thách đấu
LP: 606
Trận thắng: 157
Bạch kim I
LP: 40
Trận thắng: 28
-
14.
Josh
Josh
JP (#14)
Người thách đấu
LP: 600
Trận thắng: 292
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 66
-
15.
GaengMoyashi
GaengMoyashi
JP (#15)
Người thách đấu
LP: 598
Trận thắng: 210
- -
16.
Quickdravv
Quickdravv
JP (#16)
Người thách đấu
LP: 575
Trận thắng: 327
- -
17.
Her Sweet Boy
Her Sweet Boy
JP (#17)
Người thách đấu
LP: 572
Trận thắng: 216
Vàng I
LP: 86
Trận thắng: 14
-
18.
royal roader
royal roader
JP (#18)
Người thách đấu
LP: 551
Trận thắng: 242
Bạch kim I
LP: 75
Trận thắng: 40
-
19.
LuckyTamago
LuckyTamago
JP (#19)
Người thách đấu
LP: 550
Trận thắng: 166
Người thách đấu
LP: 0
Trận thắng: 158
-
20.
OoえれのあoO
OoえれのあoO
JP (#20)
Người thách đấu
LP: 549
Trận thắng: 121
- -
21.
Alchemyst
Alchemyst
JP (#21)
Người thách đấu
LP: 542
Trận thắng: 200
Bạch kim III
LP: 5
Trận thắng: 23
-
22.
みんなのまま
みんなのまま
JP (#22)
Người thách đấu
LP: 534
Trận thắng: 317
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 71
-
23.
ミルクリスピー
ミルクリスピー
JP (#23)
Người thách đấu
LP: 533
Trận thắng: 160
Vàng II
LP: 0
Trận thắng: 8
-
24.
VX 862097141
VX 862097141
JP (#24)
Người thách đấu
LP: 519
Trận thắng: 252
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 10
-
25.
運げーw
運げーw
JP (#25)
Người thách đấu
LP: 517
Trận thắng: 248
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 6
-
26.
shadow akali
shadow akali
JP (#26)
Người thách đấu
LP: 514
Trận thắng: 213
- -
27.
Detonation viviD
Detonation viviD
JP (#27)
Người thách đấu
LP: 504
Trận thắng: 165
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 12
-
28.
Yupago
Yupago
JP (#28)
Người thách đấu
LP: 483
Trận thắng: 178
- -
29.
Melus
Melus
JP (#29)
Người thách đấu
LP: 473
Trận thắng: 322
- -
30.
張文遠
張文遠
JP (#30)
Người thách đấu
LP: 458
Trận thắng: 150
- -
31.
BQB Momo
BQB Momo
JP (#31)
Người thách đấu
LP: 457
Trận thắng: 94
- -
32.
機動戦士ガべダム
機動戦士ガべダム
JP (#32)
Người thách đấu
LP: 456
Trận thắng: 170
- -
33.
matosan21
matosan21
JP (#33)
Người thách đấu
LP: 454
Trận thắng: 144
- -
34.
A Kat
A Kat
JP (#34)
Người thách đấu
LP: 452
Trận thắng: 212
Kim cương V
LP: 4
Trận thắng: 24
-
35.
德玛西亚 赵信
德玛西亚 赵信
JP (#35)
Người thách đấu
LP: 435
Trận thắng: 389
- -
36.
BullchaN
BullchaN
JP (#36)
Người thách đấu
LP: 420
Trận thắng: 188
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 7
-
37.
yorooozu
yorooozu
JP (#37)
Người thách đấu
LP: 408
Trận thắng: 140
- -
38.
ROX Ryan
ROX Ryan
JP (#38)
Người thách đấu
LP: 406
Trận thắng: 153
- -
39.
ねすてぃーMID
ねすてぃーMID
JP (#39)
Người thách đấu
LP: 403
Trận thắng: 240
- -
40.
Yxxl
Yxxl
JP (#40)
Người thách đấu
LP: 402
Trận thắng: 219
- -
41.
GraceEye
GraceEye
JP (#41)
Người thách đấu
LP: 392
Trận thắng: 336
- -
42.
アホ蛙
アホ蛙
JP (#42)
Người thách đấu
LP: 391
Trận thắng: 258
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 11
-
43.
PING70GGTHANKYOU
PING70GGTHANKYOU
JP (#43)
Người thách đấu
LP: 386
Trận thắng: 206
- -
44.
PCG owl
PCG owl
JP (#44)
Người thách đấu
LP: 385
Trận thắng: 75
Bạch kim I
LP: 31
Trận thắng: 16
-
45.
529
529
JP (#45)
Người thách đấu
LP: 381
Trận thắng: 276
Bạch kim V
LP: 40
Trận thắng: 16
-
46.
Iny Monologuey
Iny Monologuey
JP (#46)
Người thách đấu
LP: 378
Trận thắng: 130
Kim cương I
LP: 66
Trận thắng: 44
-
47.
eCarter
eCarter
JP (#47)
Người thách đấu
LP: 374
Trận thắng: 82
- -
48.
Yoshuloo
Yoshuloo
JP (#48)
Người thách đấu
LP: 373
Trận thắng: 143
Bạch kim I
LP: 81
Trận thắng: 34
-
49.
Gretel
Gretel
JP (#49)
Người thách đấu
LP: 370
Trận thắng: 308
- -
50.
ねすてぃー
ねすてぃー
JP (#50)
Người thách đấu
LP: 368
Trận thắng: 243
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 16
-
51.
Twisted寺田心
Twisted寺田心
JP (#51)
Người thách đấu
LP: 362
Trận thắng: 276
- -
52.
カレンちゃん
カレンちゃん
JP (#52)
Người thách đấu
LP: 361
Trận thắng: 273
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 74
-
53.
りんヴェン
りんヴェン
JP (#53)
Người thách đấu
LP: 361
Trận thắng: 143
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 69
-
54.
lIllIIIlIl
lIllIIIlIl
JP (#54)
Người thách đấu
LP: 352
Trận thắng: 150
- -
55.
HEOES
HEOES
JP (#55)
Người thách đấu
LP: 348
Trận thắng: 222
Kim cương II
LP: 25
Trận thắng: 65
-
56.
NoobKids
NoobKids
JP (#56)
Người thách đấu
LP: 338
Trận thắng: 498
Kim cương II
LP: 43
Trận thắng: 68
-
57.
ForOurThreeYears
ForOurThreeYears
JP (#57)
Người thách đấu
LP: 338
Trận thắng: 309
Bạch kim II
LP: 17
Trận thắng: 136
-
58.
BossBoy
BossBoy
JP (#58)
Người thách đấu
LP: 338
Trận thắng: 308
- -
59.
あにこっ
あにこっ
JP (#59)
Người thách đấu
LP: 337
Trận thắng: 358
Bạc I
LP: 57
Trận thắng: 15
-
60.
teraares
teraares
JP (#60)
Người thách đấu
LP: 330
Trận thắng: 712
- -
61.
Ninja of Ninjas
Ninja of Ninjas
JP (#61)
Người thách đấu
LP: 330
Trận thắng: 607
- -
62.
VX zdx2267762990
VX zdx2267762990
JP (#62)
Người thách đấu
LP: 322
Trận thắng: 228
Bạch kim II
LP: 40
Trận thắng: 28
-
63.
Manimo
Manimo
JP (#63)
Người thách đấu
LP: 316
Trận thắng: 324
- -
64.
短髪女子大好き
短髪女子大好き
JP (#64)
Người thách đấu
LP: 313
Trận thắng: 165
- -
65.
神戸牛食いたい
神戸牛食いたい
JP (#65)
Người thách đấu
LP: 312
Trận thắng: 464
- -
66.
cat plz
cat plz
JP (#66)
Người thách đấu
LP: 312
Trận thắng: 236
- -
67.
Luches
JP (#67)
Người thách đấu
LP: 311
Trận thắng: 120
Bạch kim III
LP: 19
Trận thắng: 10
-
68.
GG yeeasy noobs
GG yeeasy noobs
JP (#68)
Người thách đấu
LP: 309
Trận thắng: 167
Bạch kim I
LP: 67
Trận thắng: 12
-
69.
isurugi
isurugi
JP (#69)
Người thách đấu
LP: 306
Trận thắng: 275
- -
70.
Jungle or dodge
Jungle or dodge
JP (#70)
Người thách đấu
LP: 303
Trận thắng: 165
- -
71.
pihiro
pihiro
JP (#71)
Người thách đấu
LP: 298
Trận thắng: 213
Bạch kim III
LP: 75
Trận thắng: 17
-
72.
Pontaloid
Pontaloid
JP (#72)
Người thách đấu
LP: 297
Trận thắng: 152
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 5
-
73.
ちきん肌
ちきん肌
JP (#73)
Người thách đấu
LP: 289
Trận thắng: 370
Kim cương I
LP: 100
Trận thắng: 57
-
74.
Monochrome
Monochrome
JP (#74)
Người thách đấu
LP: 283
Trận thắng: 224
Bạch kim III
LP: 30
Trận thắng: 17
-
75.
MidDing Carry
MidDing Carry
JP (#75)
Người thách đấu
LP: 280
Trận thắng: 109
- -
76.
LYNN
LYNN
JP (#76)
Người thách đấu
LP: 279
Trận thắng: 242
Kim cương V
LP: 25
Trận thắng: 63
-
77.
i have three JB
i have three JB
JP (#77)
Người thách đấu
LP: 275
Trận thắng: 341
Vàng I
LP: 92
Trận thắng: 11
-
78.
ヨッシースタンプ
ヨッシースタンプ
JP (#78)
Người thách đấu
LP: 274
Trận thắng: 121
- -
79.
Безработные
Безработные
JP (#79)
Người thách đấu
LP: 270
Trận thắng: 77
- -
80.
B00SH
B00SH
JP (#80)
Người thách đấu
LP: 269
Trận thắng: 252
- -
81.
ねすてぃーADC
ねすてぃーADC
JP (#81)
Người thách đấu
LP: 264
Trận thắng: 324
- -
82.
Prom1se
Prom1se
JP (#82)
Người thách đấu
LP: 264
Trận thắng: 279
Bạc I
LP: 35
Trận thắng: 24
-
83.
ー剣豪ー
ー剣豪ー
JP (#83)
Người thách đấu
LP: 263
Trận thắng: 348
Bạch kim V
LP: 53
Trận thắng: 19
-
84.
a56
a56
JP (#84)
Người thách đấu
LP: 262
Trận thắng: 312
- -
85.
レイライン
レイライン
JP (#85)
Người thách đấu
LP: 257
Trận thắng: 232
Người thách đấu
LP: 0
Trận thắng: 50
-
86.
find me
find me
JP (#86)
Người thách đấu
LP: 251
Trận thắng: 452
- -
87.
KillyKilly JOKER
KillyKilly JOKER
JP (#87)
Người thách đấu
LP: 249
Trận thắng: 193
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 13
-
88.
YNL Ema
YNL Ema
JP (#88)
Người thách đấu
LP: 248
Trận thắng: 347
- -
89.
NB3 fanboy
NB3 fanboy
JP (#89)
Người thách đấu
LP: 248
Trận thắng: 242
Kim cương IV
LP: 91
Trận thắng: 70
-
90.
ThintoNの守護霊
ThintoNの守護霊
JP (#90)
Người thách đấu
LP: 247
Trận thắng: 179
Bạch kim V
LP: 30
Trận thắng: 9
-
91.
ValentinaLisitsa
ValentinaLisitsa
JP (#91)
Người thách đấu
LP: 245
Trận thắng: 135
- -
92.
Hanimaru
Hanimaru
JP (#92)
Người thách đấu
LP: 242
Trận thắng: 222
Vàng II
LP: 58
Trận thắng: 15
-
93.
yume
yume
JP (#93)
Người thách đấu
LP: 241
Trận thắng: 234
Vàng I
LP: 79
Trận thắng: 35
-
94.
THE FF MACHINE
THE FF MACHINE
JP (#94)
Người thách đấu
LP: 241
Trận thắng: 171
Vàng I
LP: 90
Trận thắng: 14
-
95.
Yuupo
Yuupo
JP (#95)
Người thách đấu
LP: 239
Trận thắng: 238
Vàng II
LP: 64
Trận thắng: 10
-
96.
神速三段突き
神速三段突き
JP (#96)
Người thách đấu
LP: 239
Trận thắng: 216
- -
97.
アーキエイジなう
アーキエイジなう
JP (#97)
Người thách đấu
LP: 237
Trận thắng: 591
- -
98.
ぼ や ぁ
ぼ や ぁ
JP (#98)
Người thách đấu
LP: 232
Trận thắng: 248
- -
99.
LewizFrancoise
LewizFrancoise
JP (#99)
Người thách đấu
LP: 232
Trận thắng: 99
- -
100.
tatsro
tatsro
JP (#100)
Người thách đấu
LP: 231
Trận thắng: 870
Người thách đấu
LP: 79
Trận thắng: 58
-
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: