Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
USG Gimotti
USG Gimotti
JP (#1)
Người thách đấu
LP: 1234
Trận thắng: 117
- -
2.
SGL Reverse
SGL Reverse
JP (#2)
Người thách đấu
LP: 1222
Trận thắng: 125
- -
3.
   bbno
bbno
JP (#3)
Người thách đấu
LP: 716
Trận thắng: 97
- -
4.
YUIIII
YUIIII
JP (#4)
Người thách đấu
LP: 691
Trận thắng: 117
- -
5.
USG Genty
USG Genty
JP (#5)
Người thách đấu
LP: 667
Trận thắng: 78
- -
6.
カレンちゃん
カレンちゃん
JP (#6)
Người thách đấu
LP: 616
Trận thắng: 80
- -
7.
stridershen
stridershen
JP (#7)
Người thách đấu
LP: 613
Trận thắng: 91
- -
8.
kiyio
kiyio
JP (#8)
Người thách đấu
LP: 552
Trận thắng: 223
- -
9.
ZombieWard
ZombieWard
JP (#9)
Người thách đấu
LP: 550
Trận thắng: 83
- -
10.
Blue baldness
Blue baldness
JP (#10)
Người thách đấu
LP: 548
Trận thắng: 138
- -
11.
PaladinXD
PaladinXD
JP (#11)
Người thách đấu
LP: 540
Trận thắng: 74
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 8
-
12.
iUnaTuT
iUnaTuT
JP (#12)
Người thách đấu
LP: 536
Trận thắng: 96
- -
13.
 아이유
아이유
JP (#13)
Người thách đấu
LP: 533
Trận thắng: 133
- -
14.
BB System
BB System
JP (#14)
Người thách đấu
LP: 503
Trận thắng: 171
- -
15.
TohsakAro Rain
TohsakAro Rain
JP (#15)
Người thách đấu
LP: 498
Trận thắng: 73
- -
16.
Pyros
Pyros
JP (#16)
Người thách đấu
LP: 483
Trận thắng: 136
- -
17.
TEC Polyp
TEC Polyp
JP (#17)
Người thách đấu
LP: 483
Trận thắng: 83
- -
18.
BullchaN
BullchaN
JP (#18)
Người thách đấu
LP: 476
Trận thắng: 82
- -
19.
Makinyan
Makinyan
JP (#19)
Người thách đấu
LP: 445
Trận thắng: 152
- -
20.
Nicki123
Nicki123
JP (#20)
Người thách đấu
LP: 426
Trận thắng: 60
- -
21.
New zhondan
New zhondan
JP (#21)
Người thách đấu
LP: 413
Trận thắng: 145
- -
22.
edgy
edgy
JP (#22)
Người thách đấu
LP: 412
Trận thắng: 107
- -
23.
青森のピアニスト
青森のピアニスト
JP (#23)
Người thách đấu
LP: 406
Trận thắng: 88
- -
24.
追立F
追立F
JP (#24)
Người thách đấu
LP: 400
Trận thắng: 140
- -
25.
麗霊蛇
麗霊蛇
JP (#25)
Người thách đấu
LP: 397
Trận thắng: 79
- -
26.
Macarong
Macarong
JP (#26)
Người thách đấu
LP: 396
Trận thắng: 127
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 7
-
27.
ThintoN
ThintoN
JP (#27)
Người thách đấu
LP: 396
Trận thắng: 101
- -
28.
SwizzleBoy
SwizzleBoy
JP (#28)
Người thách đấu
LP: 396
Trận thắng: 91
- -
29.
Muras4k1
Muras4k1
JP (#29)
Người thách đấu
LP: 390
Trận thắng: 83
- -
30.
Son of IgNar
Son of IgNar
JP (#30)
Người thách đấu
LP: 385
Trận thắng: 65
Bạch kim I
LP: 58
Trận thắng: 10
-
31.
YUllll
YUllll
JP (#31)
Người thách đấu
LP: 379
Trận thắng: 94
- -
32.
浅いよぉー
浅いよぉー
JP (#32)
Người thách đấu
LP: 366
Trận thắng: 109
- -
33.
チャーシュー吉田
チャーシュー吉田
JP (#33)
Người thách đấu
LP: 359
Trận thắng: 82
- -
34.
rusaryka
rusaryka
JP (#34)
Người thách đấu
LP: 352
Trận thắng: 78
- -
35.
th123
th123
JP (#35)
Người thách đấu
LP: 344
Trận thắng: 84
- -
36.
Pylon
Pylon
JP (#36)
Người thách đấu
LP: 339
Trận thắng: 86
- -
37.
caffeine
caffeine
JP (#37)
Người thách đấu
LP: 336
Trận thắng: 84
- -
38.
あちゃももっ
あちゃももっ
JP (#38)
Người thách đấu
LP: 334
Trận thắng: 83
- -
39.
周熙璇
周熙璇
JP (#39)
Người thách đấu
LP: 334
Trận thắng: 67
- -
40.
vladred
vladred
JP (#40)
Người thách đấu
LP: 331
Trận thắng: 172
- -
41.
            AKSZ
AKSZ
JP (#41)
Người thách đấu
LP: 329
Trận thắng: 62
- -
42.
16歳ニート
16歳ニート
JP (#42)
Người thách đấu
LP: 319
Trận thắng: 172
- -
43.
HEOES
HEOES
JP (#43)
Người thách đấu
LP: 317
Trận thắng: 103
- -
44.
Poros
Poros
JP (#44)
Người thách đấu
LP: 315
Trận thắng: 100
- -
45.
Andexi
Andexi
JP (#45)
Người thách đấu
LP: 314
Trận thắng: 74
- -
46.
find me
find me
JP (#46)
Người thách đấu
LP: 311
Trận thắng: 145
- -
47.
Shinsei
Shinsei
JP (#47)
Người thách đấu
LP: 311
Trận thắng: 94
- -
48.
運げーw
運げーw
JP (#48)
Người thách đấu
LP: 310
Trận thắng: 95
- -
49.
Nii
Nii
JP (#49)
Người thách đấu
LP: 304
Trận thắng: 87
- -
50.
TOXIC NANASE
TOXIC NANASE
JP (#50)
Người thách đấu
LP: 299
Trận thắng: 103
- -
51.
ねのぎだよ
ねのぎだよ
JP (#51)
Người thách đấu
LP: 294
Trận thắng: 71
- -
52.
tatsro
tatsro
JP (#52)
Người thách đấu
LP: 291
Trận thắng: 242
- -
53.
Kureha
Kureha
JP (#53)
Người thách đấu
LP: 291
Trận thắng: 94
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 6
-
54.
Yoshuloo
Yoshuloo
JP (#54)
Người thách đấu
LP: 290
Trận thắng: 61
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 6
-
55.
kyp
kyp
JP (#55)
Người thách đấu
LP: 285
Trận thắng: 58
- -
56.
a56
a56
JP (#56)
Người thách đấu
LP: 278
Trận thắng: 116
- -
57.
萌萌のLily
萌萌のLily
JP (#57)
Người thách đấu
LP: 277
Trận thắng: 123
- -
58.
f0cus
f0cus
JP (#58)
Người thách đấu
LP: 277
Trận thắng: 70
- -
59.
ましょです
ましょです
JP (#59)
Người thách đấu
LP: 275
Trận thắng: 95
- -
60.
俺来年で18だぞ
俺来年で18だぞ
JP (#60)
Người thách đấu
LP: 272
Trận thắng: 131
- -
61.
RaLaRa
RaLaRa
JP (#61)
Người thách đấu
LP: 271
Trận thắng: 70
- -
62.
俺はキリトだぞ
俺はキリトだぞ
JP (#62)
Người thách đấu
LP: 266
Trận thắng: 55
- -
63.
XJSwagger
XJSwagger
JP (#63)
Người thách đấu
LP: 264
Trận thắng: 89
- -
64.
Melus
Melus
JP (#64)
Người thách đấu
LP: 262
Trận thắng: 72
- -
65.
täka
täka
JP (#65)
Người thách đấu
LP: 259
Trận thắng: 120
Vàng I
LP: 0
Trận thắng: 25
-
66.
USG Gabiaru
USG Gabiaru
JP (#66)
Người thách đấu
LP: 259
Trận thắng: 64
- -
67.
あるぱこ
あるぱこ
JP (#67)
Người thách đấu
LP: 254
Trận thắng: 84
Vàng IV
LP: 90
Trận thắng: 11
-
68.
3onihS
3onihS
JP (#68)
Người thách đấu
LP: 246
Trận thắng: 77
- -
69.
詩 花
詩 花
JP (#69)
Người thách đấu
LP: 242
Trận thắng: 97
Bạch kim I
LP: 60
Trận thắng: 12
-
70.
WeChat862097141
WeChat862097141
JP (#70)
Người thách đấu
LP: 237
Trận thắng: 78
- -
71.
ゼ イ
ゼ イ
JP (#71)
Người thách đấu
LP: 229
Trận thắng: 87
- -
72.
RQかぶぷん
RQかぶぷん
JP (#72)
Người thách đấu
LP: 227
Trận thắng: 71
- -
73.
運げーw
運げーw
JP (#73)
Người thách đấu
LP: 225
Trận thắng: 89
- -
74.
Sao Yuuki Konno
Sao Yuuki Konno
JP (#74)
Người thách đấu
LP: 221
Trận thắng: 60
- -
75.
俺は茅場晶彦だぞ
俺は茅場晶彦だぞ
JP (#75)
Người thách đấu
LP: 213
Trận thắng: 157
- -
76.
籠   原
籠 原
JP (#76)
Người thách đấu
LP: 202
Trận thắng: 118
- -
77.
Cwn
Cwn
JP (#77)
Người thách đấu
LP: 202
Trận thắng: 77
- -
78.
りんな
りんな
JP (#78)
Người thách đấu
LP: 199
Trận thắng: 55
- -
79.
N4K1P
N4K1P
JP (#79)
Người thách đấu
LP: 194
Trận thắng: 201
- -
80.
ぬめぬめだんご虫
ぬめぬめだんご虫
JP (#80)
Người thách đấu
LP: 194
Trận thắng: 64
- -
81.
compLexity
compLexity
JP (#81)
Người thách đấu
LP: 192
Trận thắng: 98
- -
82.
TRlGGER
TRlGGER
JP (#82)
Người thách đấu
LP: 192
Trận thắng: 73
- -
83.
yume
yume
JP (#83)
Người thách đấu
LP: 186
Trận thắng: 120
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 25
-
84.
uinyan
uinyan
JP (#84)
Người thách đấu
LP: 184
Trận thắng: 70
- -
85.
Rimlet
Rimlet
JP (#85)
Người thách đấu
LP: 184
Trận thắng: 64
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 10
-
86.
STAR
STAR
JP (#86)
Người thách đấu
LP: 179
Trận thắng: 57
- -
87.
むんなだゆ
むんなだゆ
JP (#87)
Người thách đấu
LP: 177
Trận thắng: 58
- -
88.
Kreative
Kreative
JP (#88)
Người thách đấu
LP: 172
Trận thắng: 108
- -
89.
7h twinturbo
7h twinturbo
JP (#89)
Người thách đấu
LP: 168
Trận thắng: 70
- -
90.
Roki
Roki
JP (#90)
Người thách đấu
LP: 162
Trận thắng: 60
- -
91.
k98
k98
JP (#91)
Người thách đấu
LP: 155
Trận thắng: 150
- -
92.
我視石購入不可也
我視石購入不可也
JP (#92)
Người thách đấu
LP: 150
Trận thắng: 60
- -
93.
Nightcolor
Nightcolor
JP (#93)
Người thách đấu
LP: 148
Trận thắng: 119
Bạch kim III
LP: 0
Trận thắng: 8
-
94.
オタク
オタク
JP (#94)
Người thách đấu
LP: 146
Trận thắng: 58
- -
95.
K178
K178
JP (#95)
Người thách đấu
LP: 145
Trận thắng: 83
- -
96.
ようです
ようです
JP (#96)
Người thách đấu
LP: 144
Trận thắng: 98
- -
97.
Slash〻FF
Slash〻FF
JP (#97)
Người thách đấu
LP: 141
Trận thắng: 72
- -
98.
7010
7010
JP (#98)
Người thách đấu
LP: 137
Trận thắng: 135
- -
99.
ふぁんく
ふぁんく
JP (#99)
Người thách đấu
LP: 136
Trận thắng: 108
- -
100.
Apocalys
Apocalys
JP (#100)
Người thách đấu
LP: 134
Trận thắng: 74
- -
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: