Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
AIlyssa
AIlyssa
JP (#1)
GrandMaster
LP: 647
Trận thắng: 217
- -
2.
穆先生
穆先生
JP (#2)
GrandMaster
LP: 295
Trận thắng: 141
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 279
-
3.
エンターキー無し
エンターキー無し
JP (#3)
GrandMaster
LP: 253
Trận thắng: 503
Vàng IV
LP: 0
Trận thắng: 7
-
4.
nitori21
nitori21
JP (#4)
GrandMaster
LP: 193
Trận thắng: 188
- -
5.
HaRshh
HaRshh
JP (#5)
GrandMaster
LP: 154
Trận thắng: 150
- -
6.
あちゃももっ
あちゃももっ
JP (#6)
GrandMaster
LP: 151
Trận thắng: 479
- -
7.
Quickdravv
Quickdravv
JP (#7)
GrandMaster
LP: 134
Trận thắng: 441
- -
8.
ai0c0
ai0c0
JP (#8)
GrandMaster
LP: 121
Trận thắng: 1112
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 109
-
9.
吉x岡
吉x岡
JP (#9)
GrandMaster
LP: 102
Trận thắng: 770
Bạc I
LP: 100
Trận thắng: 9
-
10.
sawakaze
sawakaze
JP (#10)
GrandMaster
LP: 65
Trận thắng: 192
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 5
-
11.
勝機をこぼすなッ
勝機をこぼすなッ
JP (#11)
GrandMaster
LP: 59
Trận thắng: 124
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 9
-
12.
じおんぐ
じおんぐ
JP (#12)
GrandMaster
LP: 52
Trận thắng: 461
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 120
-
13.
Sociopath
Sociopath
JP (#13)
GrandMaster
LP: 47
Trận thắng: 203
Bạch kim I
LP: 86
Trận thắng: 20
-
14.
NYANGSEUL
NYANGSEUL
JP (#14)
GrandMaster
LP: 41
Trận thắng: 268
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 63
-
15.
Macarong
Macarong
JP (#15)
GrandMaster
LP: 28
Trận thắng: 308
Bạch kim II
LP: 88
Trận thắng: 13
-
16.
ねのぎだよ
ねのぎだよ
JP (#16)
GrandMaster
LP: 26
Trận thắng: 406
Kim cương IV
LP: 56
Trận thắng: 57
-
17.
Clover
Clover
JP (#17)
GrandMaster
LP: 24
Trận thắng: 303
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 18
-
18.
InGuuuuuuuuuuuuu
InGuuuuuuuuuuuuu
JP (#18)
GrandMaster
LP: 24
Trận thắng: 208
Bạch kim I
LP: 59
Trận thắng: 22
-
19.
ThintoN
ThintoN
JP (#19)
GrandMaster
LP: 23
Trận thắng: 416
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 68
-
20.
androp
androp
JP (#20)
GrandMaster
LP: 22
Trận thắng: 313
Vàng I
LP: 90
Trận thắng: 12
-
21.
ZouSenpai
ZouSenpai
JP (#21)
GrandMaster
LP: 22
Trận thắng: 231
- -
22.
scottlyk
scottlyk
JP (#22)
GrandMaster
LP: 21
Trận thắng: 288
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 12
-
23.
Hlde on bush
Hlde on bush
JP (#23)
GrandMaster
LP: 17
Trận thắng: 286
- -
24.
寒音真咲
寒音真咲
JP (#24)
GrandMaster
LP: 15
Trận thắng: 521
- -
25.
はに丸
はに丸
JP (#25)
GrandMaster
LP: 10
Trận thắng: 295
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 27
-
26.
ドラガリアロスト
ドラガリアロスト
JP (#26)
GrandMaster
LP: 8
Trận thắng: 263
- -
27.
赤バフ
赤バフ
JP (#27)
GrandMaster
LP: 6
Trận thắng: 248
Bạch kim III
LP: 63
Trận thắng: 18
-
28.
ぜかまし
ぜかまし
JP (#28)
GrandMaster
LP: 5
Trận thắng: 230
Vàng II
LP: 70
Trận thắng: 10
-
29.
Безработные
Безработные
JP (#29)
GrandMaster
LP: 5
Trận thắng: 132
- -
30.
信神丶
信神丶
JP (#30)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 951
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 8
-
31.
tatsro
tatsro
JP (#31)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 916
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 97
-
32.
teraares
teraares
JP (#32)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 826
Vàng III
LP: 26
Trận thắng: 5
-
33.
AIdeLIC
AIdeLIC
JP (#33)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 789
Bạch kim IV
LP: 100
Trận thắng: 18
-
34.
Ninja of Ninjas
Ninja of Ninjas
JP (#34)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 772
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 9
-
35.
美 桜
美 桜
JP (#35)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 707
Bạch kim I
LP: 52
Trận thắng: 28
-
36.
MIDlaner
MIDlaner
JP (#36)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 694
Vàng II
LP: 5
Trận thắng: 20
-
37.
赤名莉香
赤名莉香
JP (#37)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 693
Kim cương I
LP: 73
Trận thắng: 55
-
38.
7010
7010
JP (#38)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 668
- -
39.
Pulsar B1257 12A
Pulsar B1257 12A
JP (#39)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 612
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 14
-
40.
NoobKids
NoobKids
JP (#40)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 547
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 75
-
41.
Zaraky
Zaraky
JP (#41)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 518
Vàng I
LP: 60
Trận thắng: 9
-
42.
Poros
Poros
JP (#42)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 518
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 17
-
43.
Top4NOKRTeam
Top4NOKRTeam
JP (#43)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 502
- -
44.
ふうじんあやすけ
ふうじんあやすけ
JP (#44)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 500
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 9
-
45.
Аврора
Аврора
JP (#45)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 491
Bạch kim III
LP: 26
Trận thắng: 41
-
46.
Jasper7se
Jasper7se
JP (#46)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 476
- -
47.
ぞーにャ警察
ぞーにャ警察
JP (#47)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 470
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 42
-
48.
Palacё Capё
Palacё Capё
JP (#48)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 464
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 16
-
49.
Manimo
Manimo
JP (#49)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 455
Bạch kim III
LP: 79
Trận thắng: 11
-
50.
a56
a56
JP (#50)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 431
- -
51.
德玛西亚 赵信
德玛西亚 赵信
JP (#51)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 429
- -
52.
Chateraise
Chateraise
JP (#52)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 428
- -
53.
すり切りごま
すり切りごま
JP (#53)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 428
- -
54.
Aporomoon
Aporomoon
JP (#54)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 427
- -
55.
sDen
sDen
JP (#55)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 409
Bạch kim I
LP: 39
Trận thắng: 11
-
56.
らふいた
らふいた
JP (#56)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 409
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 8
-
57.
CarterV15
CarterV15
JP (#57)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 407
- -
58.
俺はs6チャレだぞ
俺はs6チャレだぞ
JP (#58)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 406
- -
59.
性冷淡
性冷淡
JP (#59)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 406
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 15
-
60.
Lοser
Lοser
JP (#60)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 402
- -
61.
ちきん肌
ちきん肌
JP (#61)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 397
Kim cương I
LP: 54
Trận thắng: 58
-
62.
isurugi
isurugi
JP (#62)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 395
- -
63.
沈黙鈴鹿
沈黙鈴鹿
JP (#63)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 391
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 72
-
64.
Hide on shine
Hide on shine
JP (#64)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 390
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 13
-
65.
BossBoy
BossBoy
JP (#65)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 388
- -
66.
Lem0n
Lem0n
JP (#66)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 384
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 8
-
67.
昔の王者夢は
昔の王者夢は
JP (#67)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 384
- -
68.
あにこっ
あにこっ
JP (#68)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 377
Vàng IV
LP: 0
Trận thắng: 24
-
69.
Monochrome
Monochrome
JP (#69)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 375
Kim cương III
LP: 14
Trận thắng: 34
-
70.
Pull the Corps
Pull the Corps
JP (#70)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 375
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 22
-
71.
YNL Ema
YNL Ema
JP (#71)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 371
- -
72.
ハズレッシュ
ハズレッシュ
JP (#72)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 369
Vàng II
LP: 73
Trận thắng: 11
-
73.
Núi
Núi
JP (#73)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 366
- -
74.
あんでぃ
あんでぃ
JP (#74)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 365
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 37
-
75.
BC WiIder
BC WiIder
JP (#75)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 365
Bạc I
LP: 0
Trận thắng: 15
-
76.
温かいビデ
温かいビデ
JP (#76)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 363
- -
77.
PCG Akitsuki
PCG Akitsuki
JP (#77)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 361
Vàng I
LP: 0
Trận thắng: 95
-
78.
えなめる
えなめる
JP (#78)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 361
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 111
-
79.
Arima Kisho
Arima Kisho
JP (#79)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 361
- -
80.
ねすてぃーADC
ねすてぃーADC
JP (#80)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 360
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 22
-
81.
Eikin
Eikin
JP (#81)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 355
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 33
-
82.
BQB Kabupun
BQB Kabupun
JP (#82)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 348
Iron III
LP: 61
Trận thắng: 3
-
83.
Melus
Melus
JP (#83)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 344
- -
84.
いぬだぉ
いぬだぉ
JP (#84)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 341
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 87
-
85.
Pomchan
Pomchan
JP (#85)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 339
- -
86.
Mommy Boots
Mommy Boots
JP (#86)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 339
- -
87.
Lycoris radiate
Lycoris radiate
JP (#87)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 334
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 106
-
88.
GoodbyeforGood
GoodbyeforGood
JP (#88)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 333
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 169
-
89.
QiQi
QiQi
JP (#89)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 333
- -
90.
EsportsMan
EsportsMan
JP (#90)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 330
Bạch kim I
LP: 27
Trận thắng: 11
-
91.
リモコン
リモコン
JP (#91)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 329
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 143
-
92.
Masy0
Masy0
JP (#92)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 328
Cao thủ
LP: 0
Trận thắng: 83
-
93.
WanderingPro
WanderingPro
JP (#93)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 326
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 51
-
94.
SUPERWlNlON
SUPERWlNlON
JP (#94)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 322
Vàng II
LP: 0
Trận thắng: 7
-
95.
Hamburger500RP
Hamburger500RP
JP (#95)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 322
Bạch kim II
LP: 66
Trận thắng: 89
-
96.
uinyan
uinyan
JP (#96)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 319
Vàng I
LP: 26
Trận thắng: 9
-
97.
Josh
Josh
JP (#97)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 319
Bạch kim II
LP: 10
Trận thắng: 67
-
98.
Kral
Kral
JP (#98)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 317
Bạch kim III
LP: 66
Trận thắng: 22
-
99.
Voss
Voss
JP (#99)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 316
- -
100.
Iove
Iove
JP (#100)
GrandMaster
LP: 0
Trận thắng: 315
- -
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: