Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
troubleshooter
troubleshooter
JP (#1)
Người thách đấu
LP: 1037
Trận thắng: 233
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
2.
不是很喜欢你
不是很喜欢你
JP (#2)
Người thách đấu
LP: 773
Trận thắng: 318
Kim cương III
LP: 52
Trận thắng: 31
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
3.
Roki
Roki
JP (#3)
Người thách đấu
LP: 750
Trận thắng: 475
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
4.
俺はs6チャレだぞ
俺はs6チャレだぞ
JP (#4)
Người thách đấu
LP: 750
Trận thắng: 436
Vàng II
LP: 31
Trận thắng: 10
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
5.
TOXIC JUNGLE
TOXIC JUNGLE
JP (#5)
Người thách đấu
LP: 725
Trận thắng: 293
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 14
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
6.
Sao Yuuki Konno
Sao Yuuki Konno
JP (#6)
Người thách đấu
LP: 714
Trận thắng: 284
Vàng III
LP: 80
Trận thắng: 10
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
7.
Slow BOT
Slow BOT
JP (#7)
Người thách đấu
LP: 703
Trận thắng: 389
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
8.
QTX Ace1
QTX Ace1
JP (#8)
Người thách đấu
LP: 703
Trận thắng: 300
Bạch kim I
LP: 75
Trận thắng: 18
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
9.
yorooozu
yorooozu
JP (#9)
Người thách đấu
LP: 698
Trận thắng: 436
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
10.
Akutsune
Akutsune
JP (#10)
Người thách đấu
LP: 660
Trận thắng: 337
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
11.
aripo
aripo
JP (#11)
Người thách đấu
LP: 627
Trận thắng: 355
Bạch kim I
LP: 30
Trận thắng: 14
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
12.
Wechatinori1175
Wechatinori1175
JP (#12)
Người thách đấu
LP: 604
Trận thắng: 263
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
13.
PCG owl
PCG owl
JP (#13)
Người thách đấu
LP: 584
Trận thắng: 231
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
14.
Hlde on bush
Hlde on bush
JP (#14)
Người thách đấu
LP: 570
Trận thắng: 176
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 12
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
15.
kiyio
kiyio
JP (#15)
Người thách đấu
LP: 563
Trận thắng: 327
Bạch kim IV
LP: 23
Trận thắng: 20
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
16.
エビルリフト
エビルリフト
JP (#16)
Người thách đấu
LP: 557
Trận thắng: 124
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
17.
D2Ks
D2Ks
JP (#17)
Người thách đấu
LP: 535
Trận thắng: 151
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
18.
Arima Kisho
Arima Kisho
JP (#18)
Người thách đấu
LP: 529
Trận thắng: 604
Kim cương III
LP: 19
Trận thắng: 28
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
19.
Jackn
Jackn
JP (#19)
Người thách đấu
LP: 526
Trận thắng: 169
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
20.
Manimo
Manimo
JP (#20)
Người thách đấu
LP: 524
Trận thắng: 414
Vàng IV
LP: 82
Trận thắng: 13
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
21.
INTEGRA
INTEGRA
JP (#21)
Người thách đấu
LP: 519
Trận thắng: 275
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 14
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
22.
黑炎使者asuna
黑炎使者asuna
JP (#22)
Người thách đấu
LP: 516
Trận thắng: 177
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
23.
V3 Mad Emperor
V3 Mad Emperor
JP (#23)
Người thách đấu
LP: 501
Trận thắng: 214
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
24.
SAMURAIDEEPERKYO
SAMURAIDEEPERKYO
JP (#24)
Người thách đấu
LP: 500
Trận thắng: 788
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
25.
OKOKOKOKOKOKOKOK
OKOKOKOKOKOKOKOK
JP (#25)
Người thách đấu
LP: 467
Trận thắng: 90
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
26.
れいふぁー鬼
れいふぁー鬼
JP (#26)
Người thách đấu
LP: 436
Trận thắng: 210
Bạch kim I
LP: 30
Trận thắng: 13
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
27.
ジャックス様
ジャックス様
JP (#27)
Người thách đấu
LP: 435
Trận thắng: 371
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
28.
DGK
DGK
JP (#28)
Người thách đấu
LP: 432
Trận thắng: 206
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
29.
Anomie
Anomie
JP (#29)
Người thách đấu
LP: 430
Trận thắng: 232
Bạch kim V
LP: 34
Trận thắng: 18
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
30.
Cryophoenix Only
Cryophoenix Only
JP (#30)
Người thách đấu
LP: 425
Trận thắng: 430
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
31.
BaskinRobbins
BaskinRobbins
JP (#31)
Người thách đấu
LP: 408
Trận thắng: 68
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
32.
Pulsar B1257 12A
Pulsar B1257 12A
JP (#32)
Người thách đấu
LP: 403
Trận thắng: 388
Vàng I
LP: 95
Trận thắng: 34
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
33.
PAZ123
PAZ123
JP (#33)
Người thách đấu
LP: 403
Trận thắng: 164
Bạch kim III
LP: 30
Trận thắng: 10
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
34.
Yxxl
Yxxl
JP (#34)
Người thách đấu
LP: 390
Trận thắng: 243
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
35.
しゃるるオルタ
しゃるるオルタ
JP (#35)
Người thách đấu
LP: 384
Trận thắng: 393
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
36.
DarkNaKaMoTo
DarkNaKaMoTo
JP (#36)
Người thách đấu
LP: 382
Trận thắng: 724
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 23
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
37.
pihiro
pihiro
JP (#37)
Người thách đấu
LP: 380
Trận thắng: 157
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 9
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
38.
あんでぃ
あんでぃ
JP (#38)
Người thách đấu
LP: 372
Trận thắng: 520
Bạch kim V
LP: 24
Trận thắng: 13
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
39.
あちゃももっ
あちゃももっ
JP (#39)
Người thách đấu
LP: 368
Trận thắng: 274
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
40.
女の子
女の子
JP (#40)
Người thách đấu
LP: 359
Trận thắng: 173
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
41.
bbigbear
bbigbear
JP (#41)
Người thách đấu
LP: 356
Trận thắng: 257
Bạch kim II
LP: 55
Trận thắng: 11
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
42.
Harunika
Harunika
JP (#42)
Người thách đấu
LP: 352
Trận thắng: 115
Bạch kim I
LP: 45
Trận thắng: 11
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
43.
かずーた
かずーた
JP (#43)
Người thách đấu
LP: 350
Trận thắng: 364
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
44.
機動戦士ガべダム
機動戦士ガべダム
JP (#44)
Người thách đấu
LP: 349
Trận thắng: 234
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
45.
I KnowEverything
I KnowEverything
JP (#45)
Người thách đấu
LP: 346
Trận thắng: 179
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
46.
銃を持つ人
銃を持つ人
JP (#46)
Người thách đấu
LP: 341
Trận thắng: 754
Vàng III
LP: 29
Trận thắng: 25
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
47.
Tomo
Tomo
JP (#47)
Người thách đấu
LP: 339
Trận thắng: 146
Bạch kim IV
LP: 0
Trận thắng: 6
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
48.
ThintoN
ThintoN
JP (#48)
Người thách đấu
LP: 336
Trận thắng: 499
Kim cương V
LP: 100
Trận thắng: 28
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
49.
太陽騎士ソラール
太陽騎士ソラール
JP (#49)
Người thách đấu
LP: 335
Trận thắng: 244
Vàng IV
LP: 0
Trận thắng: 5
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
50.
浅野蓮
浅野蓮
JP (#50)
Người thách đấu
LP: 325
Trận thắng: 262
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 12
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
51.
いだゆうき
いだゆうき
JP (#51)
Người thách đấu
LP: 324
Trận thắng: 176
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
52.
Poch1nKeymaker
Poch1nKeymaker
JP (#52)
Người thách đấu
LP: 323
Trận thắng: 117
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
53.
日本鯖保護団体
日本鯖保護団体
JP (#53)
Người thách đấu
LP: 317
Trận thắng: 381
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
54.
열심히좀해라
열심히좀해라
JP (#54)
Người thách đấu
LP: 311
Trận thắng: 73
Bạch kim III
LP: 90
Trận thắng: 12
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
55.
りんな
りんな
JP (#55)
Người thách đấu
LP: 309
Trận thắng: 133
Bạch kim IV
LP: 32
Trận thắng: 10
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
56.
Apocalys
Apocalys
JP (#56)
Người thách đấu
LP: 305
Trận thắng: 253
Bạch kim V
LP: 26
Trận thắng: 7
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
57.
チョモランマ
チョモランマ
JP (#57)
Người thách đấu
LP: 303
Trận thắng: 189
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 15
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
58.
otuno
otuno
JP (#58)
Người thách đấu
LP: 302
Trận thắng: 110
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
59.
ZouSenpai
ZouSenpai
JP (#59)
Người thách đấu
LP: 300
Trận thắng: 196
Bạch kim IV
LP: 40
Trận thắng: 21
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
60.
Imeria
Imeria
JP (#60)
Người thách đấu
LP: 299
Trận thắng: 262
Vàng III
LP: 61
Trận thắng: 18
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
61.
Kreative
Kreative
JP (#61)
Người thách đấu
LP: 298
Trận thắng: 924
Vàng V
LP: 87
Trận thắng: 24
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
62.
ブラッドムン
ブラッドムン
JP (#62)
Người thách đấu
LP: 294
Trận thắng: 252
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
63.
ヤンデレ
ヤンデレ
JP (#63)
Người thách đấu
LP: 282
Trận thắng: 246
Bạch kim V
LP: 0
Trận thắng: 10
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
64.
SevenSwells
SevenSwells
JP (#64)
Người thách đấu
LP: 281
Trận thắng: 181
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
65.
祈り如し
祈り如し
JP (#65)
Người thách đấu
LP: 281
Trận thắng: 73
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
66.
合コンできる
合コンできる
JP (#66)
Người thách đấu
LP: 277
Trận thắng: 291
Vàng III
LP: 0
Trận thắng: 8
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
67.
Kronjuvel
Kronjuvel
JP (#67)
Người thách đấu
LP: 274
Trận thắng: 92
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
68.
青森のピアニスト
青森のピアニスト
JP (#68)
Người thách đấu
LP: 273
Trận thắng: 277
Bạch kim V
LP: 95
Trận thắng: 18
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
69.
らいじん
らいじん
JP (#69)
Người thách đấu
LP: 269
Trận thắng: 383
Bạch kim III
LP: 0
Trận thắng: 43
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
70.
Estelim
Estelim
JP (#70)
Người thách đấu
LP: 267
Trận thắng: 272
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
71.
Ninja of Ninjas
Ninja of Ninjas
JP (#71)
Người thách đấu
LP: 255
Trận thắng: 573
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 35
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
72.
赤バフ
赤バフ
JP (#72)
Người thách đấu
LP: 255
Trận thắng: 127
Bạch kim I
LP: 24
Trận thắng: 8
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
73.
ちゅんデレ
ちゅんデレ
JP (#73)
Người thách đấu
LP: 255
Trận thắng: 82
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
74.
BossBoy
BossBoy
JP (#74)
Người thách đấu
LP: 252
Trận thắng: 538
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
75.
あきひさ
あきひさ
JP (#75)
Người thách đấu
LP: 248
Trận thắng: 341
Bạch kim V
LP: 52
Trận thắng: 9
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
76.
Zed or Ded
Zed or Ded
JP (#76)
Người thách đấu
LP: 245
Trận thắng: 244
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 9
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
77.
りのー
りのー
JP (#77)
Người thách đấu
LP: 242
Trận thắng: 253
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
78.
kzr0
kzr0
JP (#78)
Người thách đấu
LP: 242
Trận thắng: 245
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
79.
ハイヒールなぎさ
ハイヒールなぎさ
JP (#79)
Người thách đấu
LP: 241
Trận thắng: 253
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
80.
Arfoad
Arfoad
JP (#80)
Người thách đấu
LP: 241
Trận thắng: 242
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
81.
ウンチョコピー
ウンチョコピー
JP (#81)
Người thách đấu
LP: 239
Trận thắng: 361
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
82.
B 1
B 1
JP (#82)
Người thách đấu
LP: 239
Trận thắng: 153
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
83.
Spicaterrible
Spicaterrible
JP (#83)
Người thách đấu
LP: 237
Trận thắng: 148
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
84.
こんそめ
こんそめ
JP (#84)
Người thách đấu
LP: 236
Trận thắng: 193
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
85.
DFM Yutaponの妹
DFM Yutaponの妹
JP (#85)
Người thách đấu
LP: 235
Trận thắng: 187
Bạch kim II
LP: 71
Trận thắng: 23
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
86.
okok afk
okok afk
JP (#86)
Người thách đấu
LP: 234
Trận thắng: 143
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
87.
5959
5959
JP (#87)
Người thách đấu
LP: 233
Trận thắng: 105
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
88.
ChoWavyDeGomenne
ChoWavyDeGomenne
JP (#88)
Người thách đấu
LP: 232
Trận thắng: 72
Bạch kim III
LP: 0
Trận thắng: 9
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
89.
犬蟹狸
犬蟹狸
JP (#89)
Người thách đấu
LP: 229
Trận thắng: 659
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
90.
ゲームプレイヤー
ゲームプレイヤー
JP (#90)
Người thách đấu
LP: 228
Trận thắng: 215
Bạch kim III
LP: 0
Trận thắng: 22
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
91.
そざいごみ
そざいごみ
JP (#91)
Người thách đấu
LP: 228
Trận thắng: 147
Bạch kim I
LP: 0
Trận thắng: 9
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
92.
道 蓮
道 蓮
JP (#92)
Người thách đấu
LP: 226
Trận thắng: 166
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
93.
Fortitude
Fortitude
JP (#93)
Người thách đấu
LP: 224
Trận thắng: 97
Bạch kim II
LP: 0
Trận thắng: 9
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
94.
co q co q
co q co q
JP (#94)
Người thách đấu
LP: 222
Trận thắng: 94
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
95.
NONONONONONONONO
NONONONONONONONO
JP (#95)
Người thách đấu
LP: 222
Trận thắng: 69
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
96.
Hide on shine
Hide on shine
JP (#96)
Người thách đấu
LP: 221
Trận thắng: 164
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
97.
りゅうや
りゅうや
JP (#97)
Người thách đấu
LP: 220
Trận thắng: 105
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
98.
Ghost Flash
Ghost Flash
JP (#98)
Người thách đấu
LP: 219
Trận thắng: 88
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
99.
ご機嫌よう四糸乃
ご機嫌よう四糸乃
JP (#99)
Người thách đấu
LP: 216
Trận thắng: 410
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
100.
はちゃめちゃ
はちゃめちゃ
JP (#100)
Người thách đấu
LP: 216
Trận thắng: 101
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
Chưa được xếp hạng
LP: 0
Trận thắng: 0
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: