Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở JP

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex Giải đấu 3v3
1.
たこ焼きぼーい
たこ焼きぼーい
JP (#1)
Người thách đấu
LP: 1034
Trận thắng: 157
- -
2.
Sao Yuuki Konno
Sao Yuuki Konno
JP (#2)
Người thách đấu
LP: 1013
Trận thắng: 153
Kim cương V
LP: 10
Trận thắng: 17
-
3.
aki0831
aki0831
JP (#3)
Người thách đấu
LP: 1000
Trận thắng: 148
Bạch kim I
LP: 75
Trận thắng: 94
-
4.
ThintoN
ThintoN
JP (#4)
Người thách đấu
LP: 978
Trận thắng: 328
Bạch kim II
LP: 75
Trận thắng: 13
-
5.
むんなたん
むんなたん
JP (#5)
Người thách đấu
LP: 897
Trận thắng: 161
Bạch kim II
LP: 5
Trận thắng: 8
-
6.
Hlde on bush
Hlde on bush
JP (#6)
Người thách đấu
LP: 889
Trận thắng: 178
- -
7.
CarterV15
CarterV15
JP (#7)
Người thách đấu
LP: 852
Trận thắng: 324
- -
8.
stridershen
stridershen
JP (#8)
Người thách đấu
LP: 846
Trận thắng: 343
- -
9.
GaengMoyashi
GaengMoyashi
JP (#9)
Người thách đấu
LP: 820
Trận thắng: 158
- -
10.
いぬだお
いぬだお
JP (#10)
Người thách đấu
LP: 775
Trận thắng: 203
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 53
-
11.
エビルリフト
エビルリフト
JP (#11)
Người thách đấu
LP: 744
Trận thắng: 78
- -
12.
SKT T1 Fakeru
SKT T1 Fakeru
JP (#12)
Người thách đấu
LP: 740
Trận thắng: 152
Vàng V
LP: 53
Trận thắng: 41
-
13.
pveman
pveman
JP (#13)
Người thách đấu
LP: 718
Trận thắng: 168
- -
14.
YutoriGaeng
YutoriGaeng
JP (#14)
Người thách đấu
LP: 704
Trận thắng: 133
- -
15.
A Kat
A Kat
JP (#15)
Người thách đấu
LP: 693
Trận thắng: 165
Bạch kim I
LP: 90
Trận thắng: 17
-
16.
VX 862097141
VX 862097141
JP (#16)
Người thách đấu
LP: 692
Trận thắng: 194
Bạch kim II
LP: 75
Trận thắng: 10
-
17.
Roki
Roki
JP (#17)
Người thách đấu
LP: 670
Trận thắng: 144
- -
18.
PCG PhantomDeath
PCG PhantomDeath
JP (#18)
Người thách đấu
LP: 626
Trận thắng: 198
Vàng III
LP: 87
Trận thắng: 9
-
19.
Diviv
Diviv
JP (#19)
Người thách đấu
LP: 620
Trận thắng: 96
Bạch kim II
LP: 40
Trận thắng: 12
-
20.
V3 ionz
V3 ionz
JP (#20)
Người thách đấu
LP: 576
Trận thắng: 122
- -
21.
Cwn
Cwn
JP (#21)
Người thách đấu
LP: 569
Trận thắng: 145
- -
22.
ecaA
ecaA
JP (#22)
Người thách đấu
LP: 558
Trận thắng: 144
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 60
-
23.
Quickdravv
Quickdravv
JP (#23)
Người thách đấu
LP: 555
Trận thắng: 145
- -
24.
Alchemyst
Alchemyst
JP (#24)
Người thách đấu
LP: 551
Trận thắng: 150
Kim cương V
LP: 61
Trận thắng: 23
-
25.
TopXiaochen
TopXiaochen
JP (#25)
Người thách đấu
LP: 546
Trận thắng: 123
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 38
-
26.
運げーw
運げーw
JP (#26)
Người thách đấu
LP: 515
Trận thắng: 189
Bạch kim V
LP: 75
Trận thắng: 6
-
27.
HEOES
HEOES
JP (#27)
Người thách đấu
LP: 514
Trận thắng: 175
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 61
-
28.
yorooozu
yorooozu
JP (#28)
Người thách đấu
LP: 508
Trận thắng: 96
- -
29.
スケット
スケット
JP (#29)
Người thách đấu
LP: 494
Trận thắng: 270
- -
30.
QQQQQQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQQQQQ
JP (#30)
Người thách đấu
LP: 484
Trận thắng: 108
Kim cương I
LP: 0
Trận thắng: 26
-
31.
Ametuyu
Ametuyu
JP (#31)
Người thách đấu
LP: 466
Trận thắng: 118
Bạch kim II
LP: 75
Trận thắng: 16
-
32.
 아이유
아이유
JP (#32)
Người thách đấu
LP: 455
Trận thắng: 280
- -
33.
Po1yp
Po1yp
JP (#33)
Người thách đấu
LP: 450
Trận thắng: 185
Kim cương IV
LP: 100
Trận thắng: 29
-
34.
Yorushika
Yorushika
JP (#34)
Người thách đấu
LP: 445
Trận thắng: 162
Kim cương III
LP: 0
Trận thắng: 22
-
35.
Twisted寺田心
Twisted寺田心
JP (#35)
Người thách đấu
LP: 444
Trận thắng: 117
- -
36.
TOXIC JUNGLE
TOXIC JUNGLE
JP (#36)
Người thách đấu
LP: 430
Trận thắng: 85
Bạch kim I
LP: 90
Trận thắng: 20
-
37.
GraceEye
GraceEye
JP (#37)
Người thách đấu
LP: 426
Trận thắng: 252
- -
38.
yume
yume
JP (#38)
Người thách đấu
LP: 424
Trận thắng: 189
Bạch kim V
LP: 47
Trận thắng: 34
-
39.
tatsro
tatsro
JP (#39)
Người thách đấu
LP: 422
Trận thắng: 597
Kim cương I
LP: 90
Trận thắng: 40
-
40.
あきひさ
あきひさ
JP (#40)
Người thách đấu
LP: 422
Trận thắng: 157
Bạch kim I
LP: 55
Trận thắng: 12
-
41.
ミルクリスピー
ミルクリスピー
JP (#41)
Người thách đấu
LP: 421
Trận thắng: 106
- -
42.
カレンちゃん
カレンちゃん
JP (#42)
Người thách đấu
LP: 413
Trận thắng: 211
Người thách đấu
LP: 0
Trận thắng: 44
-
43.
ふぁんろん
ふぁんろん
JP (#43)
Người thách đấu
LP: 411
Trận thắng: 217
Vàng I
LP: 100
Trận thắng: 12
-
44.
Pajeon so good
Pajeon so good
JP (#44)
Người thách đấu
LP: 409
Trận thắng: 99
Kim cương III
LP: 100
Trận thắng: 63
-
45.
Iny Monologuey
Iny Monologuey
JP (#45)
Người thách đấu
LP: 392
Trận thắng: 82
Bạch kim I
LP: 65
Trận thắng: 12
-
46.
Neetkids
Neetkids
JP (#46)
Người thách đấu
LP: 391
Trận thắng: 432
Kim cương I
LP: 93
Trận thắng: 57
-
47.
木子希
木子希
JP (#47)
Người thách đấu
LP: 382
Trận thắng: 82
Bạch kim II
LP: 29
Trận thắng: 10
-
48.
雄 飛
雄 飛
JP (#48)
Người thách đấu
LP: 381
Trận thắng: 150
Bạch kim I
LP: 100
Trận thắng: 17
-
49.
wswgou
wswgou
JP (#49)
Người thách đấu
LP: 379
Trận thắng: 502
- -
50.
cat plz
cat plz
JP (#50)
Người thách đấu
LP: 378
Trận thắng: 160
- -
51.
WanderingPro
WanderingPro
JP (#51)
Người thách đấu
LP: 369
Trận thắng: 209
Bạch kim III
LP: 13
Trận thắng: 42
-
52.
Melus
Melus
JP (#52)
Người thách đấu
LP: 368
Trận thắng: 184
- -
53.
機動戦士ガべダム
機動戦士ガべダム
JP (#53)
Người thách đấu
LP: 357
Trận thắng: 120
- -
54.
shacosu
shacosu
JP (#54)
Người thách đấu
LP: 356
Trận thắng: 191
- -
55.
yüki
yüki
JP (#55)
Người thách đấu
LP: 353
Trận thắng: 264
Bạch kim II
LP: 75
Trận thắng: 25
-
56.
Zed or Ded
Zed or Ded
JP (#56)
Người thách đấu
LP: 353
Trận thắng: 171
Bạch kim I
LP: 3
Trận thắng: 10
-
57.
meru meraka
meru meraka
JP (#57)
Người thách đấu
LP: 350
Trận thắng: 181
Kim cương V
LP: 52
Trận thắng: 24
-
58.
Momoモモ
Momoモモ
JP (#58)
Người thách đấu
LP: 350
Trận thắng: 106
- -
59.
i am 98k
i am 98k
JP (#59)
Người thách đấu
LP: 347
Trận thắng: 394
Kim cương V
LP: 0
Trận thắng: 21
-
60.
Hero Mechanic
Hero Mechanic
JP (#60)
Người thách đấu
LP: 344
Trận thắng: 211
- -
61.
KissOnlyOneLady
KissOnlyOneLady
JP (#61)
Người thách đấu
LP: 320
Trận thắng: 322
Vàng III
LP: 74
Trận thắng: 9
-
62.
yuuwo god
yuuwo god
JP (#62)
Người thách đấu
LP: 313
Trận thắng: 127
- -
63.
Hanimaru
Hanimaru
JP (#63)
Người thách đấu
LP: 301
Trận thắng: 156
Vàng II
LP: 67
Trận thắng: 15
-
64.
matosan21
matosan21
JP (#64)
Người thách đấu
LP: 282
Trận thắng: 95
- -
65.
find me
find me
JP (#65)
Người thách đấu
LP: 278
Trận thắng: 345
- -
66.
Pew
Pew
JP (#66)
Người thách đấu
LP: 270
Trận thắng: 222
Bạch kim I
LP: 25
Trận thắng: 16
-
67.
LetMing
LetMing
JP (#67)
Người thách đấu
LP: 270
Trận thắng: 165
Bạch kim V
LP: 90
Trận thắng: 12
-
68.
rainadazo
rainadazo
JP (#68)
Người thách đấu
LP: 268
Trận thắng: 99
Bạch kim I
LP: 22
Trận thắng: 20
-
69.
れ ぼ
れ ぼ
JP (#69)
Người thách đấu
LP: 267
Trận thắng: 105
- -
70.
Her Sweet Boy
Her Sweet Boy
JP (#70)
Người thách đấu
LP: 262
Trận thắng: 83
Bạch kim V
LP: 26
Trận thắng: 13
-
71.
Clover
Clover
JP (#71)
Người thách đấu
LP: 261
Trận thắng: 164
- -
72.
黒バブ
黒バブ
JP (#72)
Người thách đấu
LP: 261
Trận thắng: 141
- -
73.
大田JAPAN
大田JAPAN
JP (#73)
Người thách đấu
LP: 260
Trận thắng: 399
Bạch kim V
LP: 0
Trận thắng: 23
-
74.
いぬが操作中
いぬが操作中
JP (#74)
Người thách đấu
LP: 260
Trận thắng: 155
- -
75.
Manimo
Manimo
JP (#75)
Người thách đấu
LP: 257
Trận thắng: 253
- -
76.
KZ DRAGONCARSΕX
KZ DRAGONCARSΕX
JP (#76)
Người thách đấu
LP: 257
Trận thắng: 245
- -
77.
じゅん
じゅん
JP (#77)
Người thách đấu
LP: 247
Trận thắng: 112
Bạch kim I
LP: 17
Trận thắng: 9
-
78.
隆Dq貢
隆Dq貢
JP (#78)
Người thách đấu
LP: 239
Trận thắng: 130
- -
79.
マスタージョージ3
マスタージョージ3
JP (#79)
Người thách đấu
LP: 236
Trận thắng: 119
- -
80.
ヤスオ姫
ヤスオ姫
JP (#80)
Người thách đấu
LP: 232
Trận thắng: 293
Bạch kim V
LP: 65
Trận thắng: 10
-
81.
あちゃももっ
あちゃももっ
JP (#81)
Người thách đấu
LP: 230
Trận thắng: 143
- -
82.
りんヴェン
りんヴェン
JP (#82)
Người thách đấu
LP: 230
Trận thắng: 94
Kim cương V
LP: 34
Trận thắng: 62
-
83.
プチターク
プチターク
JP (#83)
Người thách đấu
LP: 229
Trận thắng: 197
Kim cương IV
LP: 25
Trận thắng: 83
-
84.
七彩狐
七彩狐
JP (#84)
Người thách đấu
LP: 229
Trận thắng: 65
Bạch kim II
LP: 59
Trận thắng: 10
-
85.
Poros
Poros
JP (#85)
Người thách đấu
LP: 228
Trận thắng: 225
Bạch kim IV
LP: 75
Trận thắng: 9
-
86.
ましょだお
ましょだお
JP (#86)
Người thách đấu
LP: 227
Trận thắng: 190
Kim cương III
LP: 100
Trận thắng: 24
-
87.
pihiro
pihiro
JP (#87)
Người thách đấu
LP: 227
Trận thắng: 166
Bạch kim I
LP: 25
Trận thắng: 11
-
88.
only CLANE
only CLANE
JP (#88)
Người thách đấu
LP: 224
Trận thắng: 79
- -
89.
make it
make it
JP (#89)
Người thách đấu
LP: 221
Trận thắng: 447
- -
90.
Not Taka
Not Taka
JP (#90)
Người thách đấu
LP: 214
Trận thắng: 135
Bạch kim II
LP: 5
Trận thắng: 16
-
91.
ULookSoCharming
ULookSoCharming
JP (#91)
Người thách đấu
LP: 210
Trận thắng: 158
- -
92.
ぼ や ぁ
ぼ や ぁ
JP (#92)
Người thách đấu
LP: 206
Trận thắng: 202
- -
93.
Pulsar B1257 12A
Pulsar B1257 12A
JP (#93)
Người thách đấu
LP: 203
Trận thắng: 312
- -
94.
buff Zephyr
buff Zephyr
JP (#94)
Người thách đấu
LP: 203
Trận thắng: 163
- -
95.
BullchaN
BullchaN
JP (#95)
Người thách đấu
LP: 201
Trận thắng: 137
- -
96.
アホ蛙
アホ蛙
JP (#96)
Người thách đấu
LP: 197
Trận thắng: 193
Vàng I
LP: 75
Trận thắng: 11
-
97.
吉x岡
吉x岡
JP (#97)
Người thách đấu
LP: 197
Trận thắng: 181
- -
98.
竜騎士ガイア星7
竜騎士ガイア星7
JP (#98)
Người thách đấu
LP: 195
Trận thắng: 205
- -
99.
Sphày
Sphày
JP (#99)
Người thách đấu
LP: 194
Trận thắng: 161
Kim cương I
LP: 75
Trận thắng: 37
-
100.
rusaryka
rusaryka
JP (#100)
Người thách đấu
LP: 192
Trận thắng: 143
Bạch kim II
LP: 40
Trận thắng: 19
-
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: