Taric

Taric tốt nhất

Taric tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
ffadgfadggasdg
BR (#1)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 90.0% 1.7 /
4.1 /
20.8
50
2.
타릭 총사령관
타릭 총사령관
KR (#2)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 71.7% 1.1 /
4.1 /
13.7
99
3.
Lover
Lover
EUNE (#3)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 70.6% 1.3 /
5.6 /
15.5
51
4.
보노보부
보노보부
KR (#4)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 73.6% 1.8 /
3.7 /
13.9
121
5.
부태현
부태현
KR (#5)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 76.5% 1.7 /
3.9 /
13.5
68
6.
VeganBandit
VeganBandit
OCE (#6)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 59.7% 1.7 /
3.8 /
13.8
62
7.
링링 떠 있는 달
링링 떠 있는 달
KR (#7)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.0% 1.6 /
4.8 /
14.5
55
8.
Hion
Hion
BR (#8)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 83.3% 1.1 /
3.5 /
17.8
48
9.
점멸은 너의 애미
점멸은 너의 애미
KR (#9)
Vàng II Vàng II
Vàng II 96.6% 1.1 /
2.4 /
19.1
59
10.
TavinisBoosted
TavinisBoosted
NA (#10)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 71.2% 0.6 /
3.8 /
13.9
52
11.
Vampire Lücii
Vampire Lücii
BR (#11)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 78.7% 1.4 /
4.3 /
19.0
47
12.
준비된타릭충
준비된타릭충
KR (#12)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 78.3% 1.2 /
3.2 /
14.3
46
13.
막내현진 팔로우
막내현진 팔로우
KR (#13)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 53.4% 1.2 /
4.4 /
11.9
73
14.
CwaniakNumberOne
CwaniakNumberOne
EUNE (#14)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 68.9% 1.5 /
4.9 /
17.5
61
15.
앙 삿돌띠
앙 삿돌띠
KR (#15)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 68.5% 1.1 /
2.8 /
12.9
54
16.
TARICKlNG
TARICKlNG
KR (#16)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 73.5% 1.6 /
3.5 /
15.0
34
17.
imaproblem
imaproblem
EUNE (#17)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.9% 1.0 /
4.8 /
15.3
42
18.
one gary king
one gary king
NA (#18)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 72.3% 1.0 /
4.6 /
17.8
47
19.
busbusbusbusbus
busbusbusbusbus
KR (#19)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 61.4% 0.6 /
4.6 /
14.0
57
20.
King Bravado
King Bravado
EUW (#20)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.1% 2.5 /
4.4 /
16.0
43
21.
JiaWX13521787100
JiaWX13521787100
NA (#21)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 84.4% 1.7 /
5.3 /
18.7
45
22.
Ruda Blossom
Ruda Blossom
KR (#22)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 78.0% 1.3 /
2.9 /
12.3
50
23.
PapaXB
PapaXB
EUW (#23)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 85.7% 0.9 /
3.7 /
16.2
35
24.
현대미술
현대미술
KR (#24)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 75.0% 1.3 /
3.5 /
13.8
44
25.
cblolaccount087
cblolaccount087
BR (#25)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 66.1% 1.4 /
5.9 /
17.2
59
26.
Polibyus
Polibyus
LAS (#26)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 81.5% 0.4 /
4.6 /
19.1
27
27.
STΑN
STΑN
EUW (#27)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 65.4% 0.8 /
4.6 /
14.2
52
28.
Szarkson
Szarkson
EUNE (#28)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 67.3% 0.9 /
5.7 /
15.1
49
29.
Death Clown
Death Clown
EUNE (#29)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 60.9% 1.4 /
3.6 /
12.8
69
30.
LunaTown
LunaTown
EUNE (#30)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.5% 1.8 /
4.2 /
15.4
41
31.
llIlIllIIlIIIlIl
llIlIllIIlIIIlIl
EUW (#31)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 64.2% 0.8 /
4.4 /
15.3
53
32.
Gemsexual
Gemsexual
EUNE (#32)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 61.5% 1.7 /
5.9 /
14.1
52
33.
ImJustWashedUp
ImJustWashedUp
EUW (#33)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 81.6% 1.0 /
5.7 /
15.8
49
34.
Keranov
Keranov
EUNE (#34)
Vàng II Vàng II
Vàng II 95.3% 1.4 /
4.0 /
19.3
43
35.
TvPvt4M4dr3
TvPvt4M4dr3
EUW (#35)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 71.9% 1.0 /
3.8 /
16.1
57
36.
twtt kyozin
twtt kyozin
BR (#36)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 70.7% 0.4 /
4.9 /
15.6
41
37.
ZAKKAT
ZAKKAT
KR (#37)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 77.8% 1.6 /
3.5 /
14.7
63
38.
Kingmotte
Kingmotte
EUW (#38)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 62.1% 2.1 /
4.6 /
15.4
87
39.
Amy winehoυse
Amy winehoυse
EUW (#39)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 76.8% 0.9 /
3.7 /
17.3
56
40.
MlD LlNER
MlD LlNER
KR (#40)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 84.4% 1.0 /
3.4 /
16.2
45
41.
Flipster
Flipster
BR (#41)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 61.5% 1.0 /
4.8 /
15.1
52
42.
koobicu
koobicu
NA (#42)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 91.2% 1.3 /
2.9 /
14.6
34
43.
질 뻑
질 뻑
KR (#43)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 64.0% 1.4 /
3.8 /
13.3
50
44.
DSayverX
DSayverX
LAN (#44)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 66.7% 1.6 /
4.7 /
16.8
42
45.
Selfmadee xD
Selfmadee xD
EUW (#45)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 57.7% 1.4 /
5.7 /
14.7
52
46.
요한공주
요한공주
KR (#46)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 56.9% 1.5 /
3.9 /
11.6
51
47.
El Parce Andres
El Parce Andres
LAS (#47)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 63.8% 1.4 /
4.0 /
14.7
47
48.
Rosik
Rosik
RU (#48)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 54.7% 1.9 /
3.3 /
12.5
53
49.
FreeBøbbyShmurda
FreeBøbbyShmurda
EUNE (#49)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 55.4% 1.3 /
4.8 /
13.6
74
50.
다 솟
다 솟
KR (#50)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 74.4% 1.0 /
2.7 /
12.2
39
51.
아다가키
아다가키
KR (#51)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 51.2% 0.9 /
3.1 /
11.3
86
52.
롤또하면사람아님
롤또하면사람아님
KR (#52)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 73.2% 1.5 /
3.6 /
12.6
41
53.
kwerb
kwerb
TR (#53)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 89.7% 0.9 /
4.1 /
17.5
29
54.
SM Afrodit
SM Afrodit
TR (#54)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 72.5% 1.7 /
4.5 /
19.0
51
55.
Jununquaksisium
Jununquaksisium
EUW (#55)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 51.2% 1.9 /
4.7 /
12.5
82
56.
Viva Seu Sonho
Viva Seu Sonho
BR (#56)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 59.1% 0.7 /
4.3 /
13.5
44
57.
gras
gras
EUW (#57)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 83.9% 0.7 /
3.3 /
17.1
31
58.
iNeew
iNeew
BR (#58)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 69.2% 0.7 /
4.1 /
14.9
39
59.
신사 타릭
신사 타릭
KR (#59)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 76.2% 3.0 /
3.8 /
16.7
42
60.
evtalu
evtalu
EUNE (#60)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 70.0% 1.3 /
3.7 /
15.4
50
61.
앨 렌
앨 렌
KR (#61)
Vàng I Vàng I
Vàng I 74.6% 1.8 /
4.5 /
15.5
63
62.
Pronect
Pronect
BR (#62)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 63.0% 1.5 /
4.4 /
14.4
46
63.
싸우려고만든계정
싸우려고만든계정
KR (#63)
Vàng II Vàng II
Vàng II 82.2% 1.0 /
3.0 /
14.7
45
64.
건들지말기
건들지말기
KR (#64)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 59.7% 1.2 /
4.1 /
11.9
62
65.
Tia Ray
Tia Ray
KR (#65)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 59.5% 1.4 /
6.1 /
13.9
42
66.
네 말이 다 옳아
네 말이 다 옳아
KR (#66)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 84.6% 1.8 /
3.8 /
16.9
39
67.
AFK깎는사람
AFK깎는사람
KR (#67)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 54.8% 3.0 /
4.1 /
12.7
62
68.
PM for Eloboošt
PM for Eloboošt
EUW (#68)
Bạc II Bạc II
Bạc II 95.2% 1.0 /
2.3 /
19.9
42
69.
MxFARHAT
MxFARHAT
EUNE (#69)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 56.8% 1.6 /
4.0 /
15.6
44
70.
Sotne
Sotne
TR (#70)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 83.3% 2.0 /
4.0 /
18.0
30
71.
Dartes inocente
Dartes inocente
LAS (#71)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 57.1% 1.8 /
5.4 /
13.1
42
72.
PQTS Judio
PQTS Judio
LAN (#72)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 60.4% 1.1 /
5.0 /
13.6
53
73.
고록해
고록해
KR (#73)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 75.0% 1.3 /
3.7 /
13.6
40
74.
X Y R 6 6 6 6 6
X Y R 6 6 6 6 6
EUW (#74)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 77.1% 1.6 /
6.4 /
18.1
35
75.
tûme
tûme
EUW (#75)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 66.7% 1.6 /
3.1 /
14.7
78
76.
04년생 마이정점
04년생 마이정점
KR (#76)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 61.0% 1.0 /
4.8 /
13.8
41
77.
하이 눈 알리스타
하이 눈 알리스타
KR (#77)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 73.5% 1.8 /
3.6 /
13.4
34
78.
Denny23
Denny23
EUNE (#78)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 73.7% 0.9 /
4.7 /
16.4
38
79.
SEM AFOBAR
SEM AFOBAR
BR (#79)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 57.7% 1.0 /
4.1 /
15.9
78
80.
Redkshy
Redkshy
BR (#80)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 55.0% 1.8 /
5.5 /
14.4
60
81.
MrGööRöö
MrGööRöö
NA (#81)
Vàng I Vàng I
Vàng I 66.7% 2.6 /
4.1 /
15.3
60
82.
Dreckrick OTP
Dreckrick OTP
EUW (#82)
Vàng I Vàng I
Vàng I 76.7% 2.1 /
4.7 /
19.7
43
83.
Nobreak TUEUR
Nobreak TUEUR
EUW (#83)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 61.5% 1.4 /
6.2 /
15.7
39
84.
달짝지근직스
달짝지근직스
KR (#84)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 55.5% 1.0 /
2.7 /
12.0
155
85.
lightrocket2
lightrocket2
NA (#85)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 58.5% 2.6 /
6.0 /
12.3
41
86.
Rok1nho
Rok1nho
BR (#86)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 56.0% 1.3 /
4.6 /
14.4
75
87.
Better Life
Better Life
KR (#87)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 61.3% 1.5 /
4.4 /
13.7
75
88.
상 앵
상 앵
KR (#88)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 50.0% 1.6 /
3.1 /
10.1
34
89.
no emotion
no emotion
EUNE (#89)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 94.4% 1.1 /
1.8 /
18.1
18
90.
SweaTyLL
SweaTyLL
EUW (#90)
Vàng III Vàng III
Vàng III 70.0% 2.5 /
5.8 /
18.5
50
91.
Edi4
Edi4
BR (#91)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 59.7% 1.6 /
4.1 /
14.5
72
92.
SmileEveryDay
SmileEveryDay
NA (#92)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.6% 1.7 /
4.4 /
14.9
33
93.
DarkDayJR
DarkDayJR
BR (#93)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 51.1% 1.8 /
4.9 /
14.6
47
94.
Pandalism
Pandalism
NA (#94)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 65.7% 1.9 /
3.7 /
13.1
35
95.
CarlosNunnes
CarlosNunnes
BR (#95)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 65.2% 1.8 /
5.3 /
16.1
46
96.
Akali KlNG
Akali KlNG
KR (#96)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 100.0% 0.6 /
2.9 /
16.7
14
97.
Tomycara89
Tomycara89
EUW (#97)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 63.6% 1.9 /
5.2 /
15.4
44
98.
Temperament AB
Temperament AB
EUW (#98)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 52.5% 1.4 /
5.7 /
15.2
59
99.
Ash515
Ash515
KR (#99)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 84.6% 1.3 /
3.5 /
17.7
26
100.
역전승 1위 타릭
역전승 1위 타릭
KR (#100)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 62.8% 2.2 /
4.4 /
13.9
43
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: