Taric

Taric tốt nhất

Taric tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
Pipu
Pipu
NA (#1)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 89.3% 1.1 /
3.9 /
15.7
56
2.
Carobb
Carobb
TW (#2)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 78.9% 1.9 /
3.2 /
13.4
57
3.
Throfox
Throfox
EUW (#3)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 90.0% 0.9 /
2.3 /
14.6
50
4.
Just Awesome
Just Awesome
KR (#4)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 96.4% 1.5 /
3.0 /
18.2
55
5.
응 얀함 수고
응 얀함 수고
KR (#5)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 88.5% 1.4 /
4.0 /
17.4
61
6.
Hakzar
Hakzar
EUNE (#6)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 78.3% 1.5 /
3.8 /
14.2
46
7.
Shomari
Shomari
EUNE (#7)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 88.5% 1.2 /
3.5 /
20.3
61
8.
LTUMako
LTUMako
TW (#8)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 70.5% 1.5 /
3.1 /
13.5
78
9.
최성한
최성한
KR (#9)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 87.7% 1.7 /
2.9 /
15.1
57
10.
Kr4LR4GNaR
Kr4LR4GNaR
TR (#10)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 93.2% 1.7 /
3.3 /
18.3
44
11.
DLwx15775593675
DLwx15775593675
NA (#11)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 91.3% 1.6 /
4.1 /
18.7
46
12.
Selfmadee
Selfmadee
EUW (#12)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 89.0% 1.6 /
3.1 /
18.6
145
13.
imidasi
imidasi
EUNE (#13)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 85.2% 1.1 /
2.9 /
19.0
108
14.
Huya 17632200
Huya 17632200
KR (#14)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 83.6% 1.8 /
3.7 /
17.1
55
15.
Grundmir
Grundmir
EUNE (#15)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.7% 1.4 /
4.3 /
13.9
72
16.
OODD
OODD
KR (#16)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.7% 1.9 /
4.5 /
14.2
51
17.
172cm 52kg 18cm
172cm 52kg 18cm
NA (#17)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 85.7% 1.6 /
4.2 /
16.6
63
18.
fergus
fergus
OCE (#18)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 71.7% 2.0 /
4.8 /
16.3
46
19.
vx  the5281314
vx the5281314
NA (#19)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 81.4% 2.2 /
3.0 /
18.6
59
20.
SSS Hải Taric
VN (#20)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 65.0% 2.7 /
4.0 /
14.0
843
21.
우리팀 고아원
우리팀 고아원
KR (#21)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 69.4% 1.1 /
3.9 /
14.8
235
22.
혜지라고부르지마
혜지라고부르지마
KR (#22)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 67.9% 1.7 /
5.3 /
14.1
56
23.
Prohfanity
Prohfanity
NA (#23)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 79.2% 1.7 /
4.2 /
16.1
77
24.
callmemm
callmemm
NA (#24)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.7% 1.3 /
4.6 /
13.2
111
25.
Best AnXiaoQi
Best AnXiaoQi
OCE (#25)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 82.1% 1.9 /
3.6 /
15.4
39
26.
아라드
아라드
KR (#26)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 65.1% 1.4 /
4.0 /
12.7
192
27.
zi존강산
zi존강산
KR (#27)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 75.5% 2.3 /
4.4 /
15.3
53
28.
Hi im Nainai
Hi im Nainai
NA (#28)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 80.4% 1.8 /
4.1 /
15.1
51
29.
Enathate
Enathate
EUNE (#29)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 67.1% 1.8 /
5.0 /
18.5
289
30.
ttvMemeLibrarian
ttvMemeLibrarian
NA (#30)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 62.4% 1.5 /
4.4 /
13.5
165
31.
kaIista1
kaIista1
EUW (#31)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 61.7% 2.5 /
4.1 /
13.9
154
32.
쥐켜줘
쥐켜줘
KR (#32)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 80.4% 2.3 /
3.3 /
14.4
56
33.
zZ2zZ2zZ2zZ2zZ2z
zZ2zZ2zZ2zZ2zZ2z
TW (#33)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 77.8% 1.6 /
2.7 /
14.4
81
34.
마음에 걸리다
마음에 걸리다
KR (#34)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 62.3% 1.8 /
3.6 /
12.7
369
35.
Selfmadee xD
Selfmadee xD
EUW (#35)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 65.8% 1.2 /
5.2 /
14.4
158
36.
CoffeeKev1n
CoffeeKev1n
NA (#36)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 82.0% 1.0 /
4.0 /
15.5
50
37.
Chalicer
Chalicer
OCE (#37)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 83.7% 2.3 /
4.4 /
16.2
92
38.
Di Yi Xerath
Di Yi Xerath
OCE (#38)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 82.6% 1.7 /
2.8 /
16.7
149
39.
彼岸花曼沙珠華
彼岸花曼沙珠華
TW (#39)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.0% 1.6 /
4.0 /
12.0
50
40.
Exboy
Exboy
KR (#40)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.9% 1.5 /
3.8 /
11.4
214
41.
Luol
Luol
KR (#41)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 71.7% 1.4 /
4.0 /
12.8
120
42.
CL XiYang
CL XiYang
EUW (#42)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 65.9% 1.5 /
4.4 /
16.4
214
43.
Lehends Vung Tau
Lehends Vung Tau
VN (#43)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.8% 2.0 /
5.1 /
13.9
360
44.
Reformed Fool
Reformed Fool
NA (#44)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.5% 1.9 /
4.4 /
14.0
124
45.
Blãdes
Blãdes
NA (#45)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 88.6% 2.4 /
4.6 /
16.9
44
46.
LunaTown
LunaTown
EUNE (#46)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 59.0% 1.6 /
4.4 /
14.0
539
47.
Tavin
Tavin
NA (#47)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.2% 1.2 /
4.3 /
14.4
352
48.
milk11
milk11
EUNE (#48)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 75.0% 2.3 /
5.5 /
16.1
60
49.
Arianna Lovato
Arianna Lovato
EUNE (#49)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 83.0% 2.0 /
4.4 /
19.6
47
50.
AnimeGirlsUwUMe
AnimeGirlsUwUMe
EUNE (#50)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 64.2% 1.6 /
5.8 /
14.5
137
51.
Tryhard D1
Tryhard D1
EUNE (#51)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 69.6% 0.8 /
4.0 /
16.9
102
52.
Pick Tao Pyke
Pick Tao Pyke
VN (#52)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.8% 1.7 /
4.9 /
14.5
128
53.
嘴我就六巴米灰燼
嘴我就六巴米灰燼
TW (#53)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.1% 1.5 /
4.1 /
11.6
215
54.
Gengis
Gengis
LAS (#54)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 67.6% 1.9 /
3.9 /
14.7
71
55.
Vtoroi n0j0y
Vtoroi n0j0y
EUW (#55)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.1% 1.9 /
5.4 /
12.5
93
56.
ゲロ飛ばし小僧
ゲロ飛ばし小僧
JP (#56)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.1% 2.0 /
3.5 /
12.7
180
57.
Thịnh Su
Thịnh Su
VN (#57)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 79.4% 1.7 /
5.0 /
16.9
68
58.
sup123
sup123
KR (#58)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.0% 1.3 /
4.2 /
12.3
400
59.
austingost
austingost
NA (#59)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.1% 1.9 /
4.8 /
13.3
56
60.
Vãýńe
Vãýńe
TR (#60)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 83.3% 1.3 /
4.6 /
17.7
108
61.
xIkarR
xIkarR
EUNE (#61)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 83.9% 1.4 /
3.4 /
19.2
56
62.
weige
weige
KR (#62)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 77.8% 2.3 /
4.4 /
17.1
63
63.
PureEdge
PureEdge
NA (#63)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 86.9% 1.6 /
4.5 /
17.1
84
64.
SUZUKI MOTOS
SUZUKI MOTOS
EUW (#64)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 77.9% 3.0 /
5.0 /
13.2
68
65.
Spêncêrs
Spêncêrs
TR (#65)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 71.0% 1.3 /
6.1 /
17.3
138
66.
Vxin13347099049
Vxin13347099049
NA (#66)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.5% 1.7 /
5.2 /
14.5
174
67.
Cense
Cense
NA (#67)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.1% 1.6 /
4.8 /
13.8
82
68.
Myiume
Myiume
EUNE (#68)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 76.1% 2.0 /
5.6 /
16.6
71
69.
Varaxo
Varaxo
EUW (#69)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.7% 1.9 /
4.2 /
13.1
75
70.
nobozif
nobozif
EUW (#70)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.1% 1.6 /
3.9 /
15.0
64
71.
TIM IS DEAD
TIM IS DEAD
EUW (#71)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 78.3% 0.7 /
4.0 /
16.5
60
72.
zxczxcxzczxczxcz
zxczxcxzczxczxcz
KR (#72)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 80.4% 1.3 /
3.1 /
14.2
46
73.
0전0패
0전0패
KR (#73)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 75.3% 1.2 /
4.0 /
14.6
81
74.
Mortuzz
Mortuzz
EUNE (#74)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 76.9% 1.3 /
3.4 /
16.7
134
75.
SirRenderAt20
SirRenderAt20
EUW (#75)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 77.6% 1.8 /
3.6 /
16.8
49
76.
Irel1a
Irel1a
NA (#76)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 78.0% 2.0 /
5.6 /
17.2
50
77.
Dimi
Dimi
BR (#77)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 59.2% 1.7 /
4.4 /
13.4
240
78.
SQ SáRgAbArAcK
SQ SáRgAbArAcK
EUW (#78)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.3% 2.2 /
4.0 /
12.0
234
79.
Chogath Jungle
Chogath Jungle
NA (#79)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 70.8% 1.4 /
4.4 /
15.1
96
80.
다람쥐다람쥐
다람쥐다람쥐
KR (#80)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 55.2% 1.3 /
3.9 /
11.7
87
81.
Zoti Edi Rama
Zoti Edi Rama
EUNE (#81)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 74.5% 2.0 /
4.3 /
16.8
47
82.
coy27
coy27
KR (#82)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 55.3% 1.6 /
3.9 /
10.7
132
83.
2001827
2001827
KR (#83)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 70.3% 1.2 /
3.7 /
15.3
64
84.
TARICTHOR
TARICTHOR
EUW (#84)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 74.1% 2.4 /
4.0 /
15.9
135
85.
WE ŠhynŠeønmi
WE ŠhynŠeønmi
VN (#85)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.5% 1.9 /
4.7 /
16.1
186
86.
Fearless  29
Fearless 29
TR (#86)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 76.0% 0.9 /
4.3 /
17.8
96
87.
Musketoon
Musketoon
EUW (#87)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 70.4% 2.9 /
5.1 /
13.9
54
88.
갈비냉면먹고싶어
갈비냉면먹고싶어
KR (#88)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 78.4% 0.8 /
2.3 /
13.9
51
89.
DINOMASTER 0499
DINOMASTER 0499
LAN (#89)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.5% 1.7 /
4.8 /
13.0
96
90.
擁之則安伴之則暖
擁之則安伴之則暖
TW (#90)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 65.0% 1.8 /
4.6 /
14.1
254
91.
Night Monkeyyy
Night Monkeyyy
NA (#91)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 70.6% 1.3 /
5.2 /
14.8
51
92.
Yamisatsuu
Yamisatsuu
LAN (#92)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 59.7% 2.2 /
4.1 /
11.6
134
93.
MiriambSjN
MiriambSjN
EUW (#93)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 87.8% 1.1 /
3.2 /
16.6
41
94.
OwO TAT QAQ OVO
OwO TAT QAQ OVO
KR (#94)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.6% 1.6 /
4.6 /
11.5
83
95.
Kírbo
Kírbo
LAN (#95)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 70.7% 2.0 /
3.6 /
13.9
41
96.
TheRayC
TheRayC
NA (#96)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 55.9% 1.7 /
5.6 /
14.5
93
97.
Scrivetown
Scrivetown
NA (#97)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.0% 1.5 /
3.8 /
13.2
272
98.
Rumia is fairy
Rumia is fairy
KR (#98)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 71.2% 1.1 /
2.8 /
13.9
66
99.
Sternz
Sternz
LAS (#99)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.5% 1.4 /
4.0 /
11.8
161
100.
MandydLwH
MandydLwH
EUW (#100)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 71.4% 1.4 /
3.5 /
14.7
98
Người chơi được xếp hạng như thế nào?
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: