Taric

Taric tốt nhất

Taric tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
Celzii
Celzii
EUW (#1)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 90.1% 2.4 /
3.4 /
15.9
81
2.
Selena
Selena
OCE (#2)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 86.0% 1.7 /
4.2 /
17.2
50
3.
ELOFIDGETSPINNER
ELOFIDGETSPINNER
EUW (#3)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 85.2% 1.1 /
3.6 /
13.6
61
4.
Werlyb Fanboy
Werlyb Fanboy
LAN (#4)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 93.3% 2.6 /
2.5 /
16.3
89
5.
Iove elise
Iove elise
KR (#5)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 80.2% 0.9 /
3.1 /
13.5
116
6.
BONK GAP
BONK GAP
EUW (#6)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 70.7% 1.9 /
4.7 /
16.5
140
7.
Pitufo OTP
Pitufo OTP
LAN (#7)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 94.1% 0.8 /
3.2 /
17.3
51
8.
snow flower
snow flower
RU (#8)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 81.3% 0.9 /
2.9 /
14.7
75
9.
ChaEkko
ChaEkko
TR (#9)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 92.0% 0.8 /
4.5 /
17.8
50
10.
가면을 쓰고 웃다
가면을 쓰고 웃다
KR (#10)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 69.7% 1.7 /
3.4 /
12.9
142
11.
mahca fangirl
mahca fangirl
EUW (#11)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 70.6% 1.0 /
5.0 /
15.3
136
12.
tiantian baobei
tiantian baobei
KR (#12)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 69.8% 1.4 /
3.9 /
14.0
129
13.
XBL Phoenix
XBL Phoenix
LAN (#13)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 73.0% 1.7 /
4.0 /
14.6
63
14.
나 예
나 예
KR (#14)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 79.7% 1.2 /
2.6 /
13.6
118
15.
Mai Hao Jia Wo
Mai Hao Jia Wo
NA (#15)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 71.8% 0.9 /
3.8 /
12.7
216
16.
spisepinde
spisepinde
EUW (#16)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 68.4% 2.3 /
3.3 /
14.7
266
17.
YoPoopU v2
YoPoopU v2
EUNE (#17)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 83.7% 2.0 /
3.4 /
15.6
43
18.
music n xtc
music n xtc
EUW (#18)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 82.4% 1.1 /
3.2 /
17.0
74
19.
yijiu77
yijiu77
KR (#19)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 67.3% 1.3 /
3.2 /
11.8
260
20.
tlqkfdnjselfckdI
tlqkfdnjselfckdI
KR (#20)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 71.9% 1.9 /
4.5 /
14.4
160
21.
Princess Emerald
Princess Emerald
EUNE (#21)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 79.4% 2.4 /
3.8 /
16.7
97
22.
오요누나 덕분
오요누나 덕분
KR (#22)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 66.2% 1.6 /
3.8 /
13.0
74
23.
funnel kingdom
funnel kingdom
NA (#23)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 83.9% 1.1 /
3.6 /
15.4
62
24.
Feriy hui
Feriy hui
KR (#24)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 82.3% 0.9 /
3.0 /
13.2
62
25.
НОЖОЙ МОЙ ГЕРОЙ
НОЖОЙ МОЙ ГЕРОЙ
RU (#25)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 69.4% 2.8 /
3.9 /
13.7
49
26.
TOG Crunchy
TOG Crunchy
EUW (#26)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.3% 1.7 /
4.3 /
13.7
83
27.
nan xiang he
nan xiang he
KR (#27)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 80.0% 1.3 /
3.3 /
13.8
70
28.
Feather Daddy
Feather Daddy
NA (#28)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 66.3% 1.8 /
4.0 /
13.2
86
29.
Life tutorWxb
Life tutorWxb
KR (#29)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.7% 1.9 /
2.4 /
13.7
57
30.
我草了
我草了
NA (#30)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 78.3% 1.1 /
2.1 /
13.4
60
31.
YoPoopU
YoPoopU
EUNE (#31)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 69.0% 1.6 /
3.9 /
13.7
116
32.
Shadow HH
Shadow HH
KR (#32)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 65.4% 1.3 /
3.2 /
11.6
78
33.
URSAO BRANCO
URSAO BRANCO
BR (#33)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 93.2% 1.4 /
2.3 /
18.1
59
34.
LunaDown
LunaDown
EUNE (#34)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 82.9% 2.4 /
3.6 /
18.6
111
35.
flaan
flaan
LAS (#35)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 79.8% 1.0 /
3.7 /
14.8
104
36.
L9 SPANISH BOY
L9 SPANISH BOY
EUNE (#36)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 88.1% 1.0 /
2.4 /
16.9
59
37.
Ηachi
Ηachi
EUW (#37)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 68.5% 1.6 /
4.2 /
14.5
73
38.
1등급노예혜지
1등급노예혜지
KR (#38)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 78.5% 0.6 /
3.7 /
15.9
121
39.
Ormanın Kölesi
Ormanın Kölesi
TR (#39)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 93.3% 2.0 /
1.9 /
20.6
104
40.
Safado
Safado
BR (#40)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 63.6% 0.9 /
4.4 /
14.3
343
41.
lIIIlIl
lIIIlIl
NA (#41)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 72.7% 1.0 /
3.6 /
13.7
110
42.
Cachykob
Cachykob
LAN (#42)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 74.5% 0.4 /
2.6 /
13.7
47
43.
IWasTheProblem
IWasTheProblem
EUW (#43)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 82.1% 2.4 /
4.6 /
15.6
56
44.
SUCOdaDERROTA
SUCOdaDERROTA
BR (#44)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 85.0% 1.1 /
5.4 /
19.6
60
45.
AusInternet BAD
AusInternet BAD
OCE (#45)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 64.0% 1.4 /
4.6 /
14.6
222
46.
Tongtong OvO
Tongtong OvO
NA (#46)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 92.3% 1.6 /
4.3 /
16.1
39
47.
queencideron
queencideron
NA (#47)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 76.2% 1.1 /
3.0 /
14.7
63
48.
피즈 조잉
피즈 조잉
KR (#48)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.2% 1.4 /
4.6 /
13.2
53
49.
flakei2
flakei2
NA (#49)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.8% 0.7 /
3.7 /
14.6
111
50.
AbriCöach
AbriCöach
EUW (#50)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 68.1% 2.3 /
5.1 /
15.9
69
51.
danieeeel
danieeeel
BR (#51)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.9% 1.7 /
4.8 /
15.4
105
52.
YoPoopU
YoPoopU
EUW (#52)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 62.5% 1.7 /
4.5 /
13.5
256
53.
I love My China
I love My China
EUW (#53)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 86.6% 1.5 /
3.9 /
15.6
82
54.
0101100101
0101100101
LAS (#54)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 82.4% 0.6 /
3.3 /
15.3
74
55.
4431111344
4431111344
KR (#55)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 85.9% 0.8 /
2.8 /
14.8
99
56.
초특급공익
초특급공익
KR (#56)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.6% 1.1 /
4.0 /
12.5
73
57.
happy game111
happy game111
KR (#57)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 82.6% 1.2 /
3.1 /
12.8
46
58.
Dodoup
Dodoup
KR (#58)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.2% 1.9 /
4.0 /
12.5
219
59.
JayOh
JayOh
BR (#59)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 77.6% 0.9 /
4.1 /
17.4
147
60.
Astuto
Astuto
LAS (#60)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.0% 0.9 /
4.5 /
14.8
123
61.
사람이름이윤재조
사람이름이윤재조
KR (#61)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.5% 1.4 /
4.2 /
12.6
63
62.
hyakü
hyakü
BR (#62)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 76.1% 0.8 /
4.4 /
18.1
230
63.
Yetsirogre
Yetsirogre
EUW (#63)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 87.8% 1.0 /
3.9 /
16.4
49
64.
LunaTown
LunaTown
EUW (#64)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.3% 1.6 /
4.2 /
14.3
411
65.
Valo
Valo
EUNE (#65)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.3% 1.4 /
3.6 /
16.0
74
66.
mcquebrada
mcquebrada
BR (#66)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.7% 1.2 /
4.5 /
15.7
204
67.
VamősJaG
VamősJaG
EUNE (#67)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 77.2% 0.8 /
3.2 /
16.5
79
68.
Rucly
Rucly
KR (#68)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.0% 1.1 /
3.4 /
11.9
55
69.
RS Skilled
RS Skilled
BR (#69)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.8% 0.7 /
4.7 /
15.7
234
70.
gxlm
gxlm
NA (#70)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 84.5% 1.3 /
3.4 /
15.6
58
71.
jungle champion
jungle champion
NA (#71)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.9% 1.0 /
3.5 /
13.3
151
72.
Allecoleo
Allecoleo
LAN (#72)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 89.1% 1.2 /
3.0 /
17.1
46
73.
wozhendecaia
wozhendecaia
OCE (#73)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 75.0% 1.3 /
4.6 /
15.4
52
74.
Yue
Yue
NA (#74)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 62.3% 0.7 /
4.0 /
12.4
114
75.
Nsage
Nsage
EUW (#75)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 65.4% 1.8 /
4.1 /
15.4
104
76.
CheckInStoLohan
CheckInStoLohan
EUNE (#76)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 62.4% 0.6 /
4.2 /
13.3
356
77.
pwwq
pwwq
KR (#77)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 83.1% 1.0 /
3.1 /
15.0
71
78.
Amiiimuuuu
Amiiimuuuu
EUW (#78)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 91.5% 2.6 /
1.8 /
16.4
47
79.
Huya tv Yx16324
Huya tv Yx16324
KR (#79)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 80.3% 1.0 /
3.9 /
16.1
66
80.
FPX   Dоinb
FPX Dоinb
JP (#80)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 76.5% 2.4 /
6.1 /
16.4
51
81.
ffadgfadggasdg
ffadgfadggasdg
BR (#81)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 82.8% 1.5 /
4.1 /
18.9
93
82.
Nygga Polish
Nygga Polish
EUNE (#82)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 81.0% 1.2 /
2.9 /
17.2
84
83.
Joao3k15
Joao3k15
BR (#83)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 79.4% 1.0 /
4.1 /
17.1
63
84.
shirtless dimi
shirtless dimi
BR (#84)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.3% 1.9 /
4.9 /
14.6
317
85.
Jοhnny Joestar
Jοhnny Joestar
EUNE (#85)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 81.3% 1.1 /
4.3 /
15.0
64
86.
Wieledrog
Wieledrog
EUNE (#86)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 61.2% 1.4 /
3.6 /
13.2
260
87.
rescue account
rescue account
EUW (#87)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 73.5% 1.1 /
3.9 /
16.5
136
88.
호위장군
호위장군
KR (#88)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.0% 1.0 /
2.9 /
13.8
339
89.
ˈGîrl ÙwÚ
ˈGîrl ÙwÚ
LAS (#89)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 80.3% 1.1 /
2.7 /
16.1
117
90.
Noc Noc Ws There
Noc Noc Ws There
BR (#90)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 88.1% 1.8 /
3.1 /
14.2
59
91.
Nitrato
Nitrato
BR (#91)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.7% 1.4 /
2.1 /
15.2
79
92.
GCA RunGG
GCA RunGG
KR (#92)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 71.0% 1.2 /
3.5 /
12.4
62
93.
Wieledrog
EUW (#93)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.8% 1.5 /
3.9 /
13.3
147
94.
stew1e4k
stew1e4k
KR (#94)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.0% 1.4 /
4.5 /
14.5
146
95.
xiangshuilanjiao
xiangshuilanjiao
KR (#95)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 76.7% 1.6 /
4.6 /
15.4
73
96.
Rage Unbound
Rage Unbound
LAS (#96)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.3% 1.7 /
3.3 /
12.4
96
97.
Vtoroi n0j0y
Vtoroi n0j0y
EUW (#97)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.5% 1.9 /
4.9 /
12.9
142
98.
탸 릭
탸 릭
KR (#98)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 57.5% 0.8 /
3.2 /
11.9
214
99.
VER BANA Taric
VER BANA Taric
TR (#99)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 80.0% 1.1 /
5.2 /
20.1
55
100.
GRANDE MATA 1
GRANDE MATA 1
EUNE (#100)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 62.2% 1.1 /
3.4 /
13.0
370
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: