Taric

Taric tốt nhất

Taric tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
ThickThights
ThickThights
EUNE (#1)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 83.7% 1.3 /
4.0 /
17.0
86
2.
달빗천사
달빗천사
KR (#2)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 84.1% 0.7 /
3.6 /
17.4
69
3.
dlvX 15775593675
dlvX 15775593675
NA (#3)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 88.7% 1.5 /
4.3 /
18.1
71
4.
Lao Nan Ren
Lao Nan Ren
NA (#4)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 75.0% 1.2 /
4.4 /
15.2
88
5.
Kiara Mia
Kiara Mia
BR (#5)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 74.7% 1.2 /
4.6 /
15.6
79
6.
Treviolio
Treviolio
EUW (#6)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 72.5% 2.7 /
3.6 /
14.9
102
7.
CruellAˉ
CruellAˉ
EUNE (#7)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 78.2% 1.5 /
4.5 /
16.0
87
8.
today im madlife
today im madlife
KR (#8)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 70.1% 2.1 /
3.9 /
13.9
184
9.
alkPeasemo
alkPeasemo
EUNE (#9)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 87.7% 1.0 /
2.6 /
15.8
57
10.
Mizuiro
Mizuiro
OCE (#10)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 92.7% 2.0 /
2.2 /
17.2
150
11.
strôNG man
strôNG man
TR (#11)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 75.0% 1.1 /
3.6 /
18.1
108
12.
샨티샨티카레카레
샨티샨티카레카레
KR (#12)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 77.6% 0.8 /
2.4 /
13.5
67
13.
Offroleˆ
Offroleˆ
EUW (#13)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 67.2% 0.8 /
3.7 /
14.0
174
14.
AbualHabi
AbualHabi
EUNE (#14)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 82.9% 2.2 /
5.1 /
21.4
105
15.
로밍가는쓰레쉬
로밍가는쓰레쉬
KR (#15)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 67.9% 1.0 /
3.9 /
14.7
268
16.
LFT DrSaw
LFT DrSaw
EUW (#16)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 69.6% 1.0 /
4.4 /
14.5
56
17.
Lawriel
Lawriel
EUW (#17)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 73.3% 2.4 /
4.8 /
17.9
45
18.
Impure
Impure
LAN (#18)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 93.2% 1.6 /
3.0 /
18.4
44
19.
Bersico
Bersico
EUNE (#19)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 72.6% 0.5 /
2.8 /
11.9
117
20.
ThaRaven
ThaRaven
EUNE (#20)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 82.1% 1.3 /
3.0 /
19.4
56
21.
legit illegal
legit illegal
EUW (#21)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 78.8% 1.8 /
4.0 /
16.8
66
22.
Ghost Bear v2
Ghost Bear v2
EUW (#22)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 75.2% 2.0 /
3.5 /
14.6
121
23.
one punch gay
one punch gay
NA (#23)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 86.5% 1.5 /
3.9 /
16.4
52
24.
S04 Bravado
S04 Bravado
EUW (#24)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 62.9% 2.5 /
4.2 /
13.9
210
25.
SnowAngelinaRose
SnowAngelinaRose
NA (#25)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 68.9% 1.1 /
4.0 /
16.5
106
26.
AVL Rick
AVL Rick
BR (#26)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 72.5% 2.3 /
5.2 /
16.0
51
27.
Tothix
Tothix
EUW (#27)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.2% 0.8 /
3.7 /
14.5
133
28.
Enathate
Enathate
EUNE (#28)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 67.3% 1.8 /
5.0 /
18.4
321
29.
David Gun
David Gun
KR (#29)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 62.3% 1.0 /
3.8 /
12.4
377
30.
callmemm
callmemm
NA (#30)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 62.6% 1.2 /
4.8 /
13.8
198
31.
YoPoopU v2
YoPoopU v2
EUNE (#31)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 88.5% 2.3 /
2.1 /
15.3
61
32.
can 5v5
can 5v5
KR (#32)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.3% 1.8 /
3.5 /
12.6
413
33.
Grundmir
Grundmir
EUNE (#33)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 64.8% 1.3 /
4.2 /
13.1
91
34.
Smyxie
Smyxie
EUNE (#34)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.0% 1.1 /
3.8 /
13.0
135
35.
Tommy Shelbyyy1
Tommy Shelbyyy1
EUW (#35)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 64.2% 2.0 /
4.1 /
13.4
53
36.
sa bn nil
sa bn nil
TR (#36)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 83.6% 1.3 /
4.5 /
18.1
159
37.
DaOnes
DaOnes
NA (#37)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 95.2% 2.3 /
5.0 /
18.3
42
38.
busbusbusbusbus
busbusbusbusbus
KR (#38)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 70.8% 1.1 /
4.1 /
14.3
295
39.
Balenciagaˉ
Balenciagaˉ
EUW (#39)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 81.1% 1.3 /
3.2 /
15.7
37
40.
EN İYİ SUP BENİM
EN İYİ SUP BENİM
TR (#40)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 85.5% 1.4 /
3.9 /
19.2
62
41.
funnel is dead
funnel is dead
EUW (#41)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 72.1% 0.7 /
2.8 /
14.5
122
42.
첫새싹
첫새싹
KR (#42)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 62.4% 1.4 /
4.3 /
12.8
340
43.
imidasi
imidasi
EUNE (#43)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 82.1% 1.1 /
3.1 /
18.5
117
44.
Bangbros Network
Bangbros Network
EUW (#44)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.5% 1.0 /
4.9 /
14.2
63
45.
내 인생은 영화
내 인생은 영화
KR (#45)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 65.5% 0.8 /
4.2 /
14.0
84
46.
Fo shen xi Qiao
Fo shen xi Qiao
KR (#46)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 82.0% 1.7 /
5.4 /
17.4
61
47.
ÉmbracéThéCosmös
ÉmbracéThéCosmös
EUNE (#47)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.0% 4.9 /
6.6 /
11.3
735
48.
LunaTown
LunaTown
EUNE (#48)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 59.1% 1.5 /
4.2 /
14.0
960
49.
ゲロ飛ばし小僧
ゲロ飛ばし小僧
JP (#49)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.9% 2.0 /
3.5 /
12.6
197
50.
전체랭킹
전체랭킹
KR (#50)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 72.5% 0.9 /
2.8 /
15.1
102
51.
FurionCze
FurionCze
EUNE (#51)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 90.2% 0.5 /
1.9 /
13.2
41
52.
alphastun
alphastun
KR (#52)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 76.2% 0.9 /
3.7 /
15.9
84
53.
DoinZ
DoinZ
NA (#53)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 87.8% 1.5 /
4.0 /
16.2
49
54.
ShinSoYul
ShinSoYul
NA (#54)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.9% 1.2 /
4.8 /
14.0
119
55.
LowPsyco
LowPsyco
NA (#55)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 71.0% 1.0 /
3.9 /
15.2
69
56.
머리로게임하는놈
머리로게임하는놈
KR (#56)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 80.9% 1.6 /
4.0 /
15.5
47
57.
요들요들섹시
요들요들섹시
KR (#57)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 76.8% 0.7 /
3.9 /
15.0
82
58.
Einsatzschild
Einsatzschild
EUW (#58)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 59.9% 1.3 /
3.8 /
13.7
147
59.
lehends fans TnT
lehends fans TnT
KR (#59)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.8% 1.4 /
3.8 /
12.1
80
60.
DINOMASTER 0499
DINOMASTER 0499
LAN (#60)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 59.8% 1.6 /
4.9 /
12.9
117
61.
RainTiempo
RainTiempo
EUW (#61)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 71.4% 1.4 /
4.4 /
15.3
56
62.
CornéIius
CornéIius
EUW (#62)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 75.9% 1.7 /
4.3 /
18.6
58
63.
FinallyBaby
FinallyBaby
EUW (#63)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.2% 1.0 /
3.8 /
12.9
259
64.
Feather Daddy
Feather Daddy
NA (#64)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 58.2% 1.8 /
4.8 /
13.9
55
65.
Ghost Bear
Ghost Bear
EUW (#65)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.9% 1.4 /
3.7 /
13.4
430
66.
Karakal Jr
Karakal Jr
EUW (#66)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.9% 1.9 /
4.0 /
12.8
295
67.
Taric Cura Yi
Taric Cura Yi
BR (#67)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 76.2% 1.6 /
5.3 /
16.2
105
68.
책과 노래
책과 노래
KR (#68)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 84.6% 1.1 /
3.1 /
14.5
39
69.
iiiiilliiiiiil
iiiiilliiiiiil
NA (#69)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 72.0% 1.5 /
4.5 /
16.7
75
70.
에뜨왈
에뜨왈
KR (#70)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 56.7% 1.5 /
3.4 /
11.9
344
71.
Mexilhão
Mexilhão
BR (#71)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 70.3% 1.8 /
4.5 /
14.4
74
72.
Ty1er
Ty1er
KR (#72)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.8% 1.1 /
2.9 /
13.0
55
73.
mcquebrada
mcquebrada
BR (#73)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 59.5% 1.6 /
4.4 /
13.9
425
74.
Safado
Safado
BR (#74)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 67.0% 0.8 /
4.3 /
16.2
106
75.
TwTvDemonicrxpha
TwTvDemonicrxpha
EUNE (#75)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 92.5% 2.1 /
4.3 /
18.3
40
76.
Selfmadee
Selfmadee
EUW (#76)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 83.3% 1.4 /
3.5 /
17.8
192
77.
Yamisatsuu
Yamisatsuu
LAN (#77)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.6% 2.4 /
4.1 /
12.1
170
78.
Franchy01
Franchy01
NA (#78)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 77.8% 2.1 /
4.6 /
15.4
54
79.
신비한 기운
신비한 기운
KR (#79)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 78.4% 2.1 /
3.9 /
16.4
51
80.
sick taricˉ
sick taricˉ
EUNE (#80)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 72.9% 1.0 /
4.1 /
17.8
129
81.
Hina Fan
Hina Fan
KR (#81)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 75.0% 1.3 /
2.9 /
14.9
88
82.
BlackWhaleKIller
BlackWhaleKIller
EUNE (#82)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 77.8% 0.7 /
5.3 /
16.8
63
83.
Pharaoh 420
Pharaoh 420
OCE (#83)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 83.3% 2.8 /
4.5 /
17.1
60
84.
그건 중요치 않아
그건 중요치 않아
KR (#84)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 76.6% 1.2 /
3.6 /
15.0
107
85.
ttvMemeLibrarian
ttvMemeLibrarian
NA (#85)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 55.9% 1.5 /
4.4 /
12.9
440
86.
혜지라고부르지마
혜지라고부르지마
KR (#86)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 69.1% 1.7 /
5.3 /
14.3
68
87.
Halbida
Halbida
JP (#87)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 56.5% 1.4 /
3.8 /
11.6
333
88.
김서칸
김서칸
KR (#88)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 73.1% 1.3 /
4.3 /
15.0
78
89.
Goodness Badness
Goodness Badness
OCE (#89)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 84.2% 1.1 /
4.3 /
17.0
57
90.
Mai          Hao
Mai Hao
NA (#90)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 76.1% 1.5 /
4.2 /
16.0
71
91.
Paralisys
Paralisys
NA (#91)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 71.4% 1.2 /
3.2 /
13.6
49
92.
Sambass
Sambass
EUW (#92)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 56.6% 1.9 /
4.5 /
13.8
53
93.
boduogenus
boduogenus
EUNE (#93)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 78.8% 1.8 /
4.6 /
15.6
52
94.
fireˉ
fireˉ
EUNE (#94)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 76.9% 1.0 /
3.8 /
17.3
91
95.
YiDuoBtw
YiDuoBtw
EUNE (#95)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 55.6% 0.9 /
5.1 /
15.5
81
96.
Bondo Petit
Bondo Petit
EUW (#96)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.5% 2.4 /
4.6 /
13.5
78
97.
Kiaztry
Kiaztry
EUW (#97)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 73.1% 1.3 /
3.4 /
15.3
52
98.
SpaceMarine88
SpaceMarine88
NA (#98)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 75.0% 1.5 /
3.3 /
14.5
68
99.
asdfbaxsxasdd
asdfbaxsxasdd
NA (#99)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 79.7% 2.1 /
3.7 /
16.8
59
100.
YoPoopU
YoPoopU
EUNE (#100)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 54.2% 1.8 /
4.5 /
12.4
288
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: