Người Chơi xếp hạng xuất sắc nhất VN

Người Chơi xếp hạng xuất sắc nhất VN

# Tên Đấu đơn Xếp Hạng Cấm & Chọn Flex Những tướng chơi nhiều nhất
1.
hvnow#0302
hvnow#0302
VN (#1)
Thách Đấu 1962 LP
Thắng: 327 (56.6%)
Kim Cương I 75 LP
Thắng: 52 (61.9%)
Rek'Sai Nautilus Aatrox Ornn Gragas
2.
hoangkindred#7777
hoangkindred#7777
VN (#2)
Thách Đấu 1951 LP
Thắng: 221 (63.0%)
Vàng I
Thắng: 43 (63.2%)
Kindred Taliyah Viego Nidalee Kha'Zix
3.
nyan#1998
nyan#1998
VN (#3)
Thách Đấu 1822 LP
Thắng: 112 (70.4%)
Jayce Jax Aatrox Rumble Akali
4.
UEH Gia Qui#12345
UEH Gia Qui#12345
VN (#4)
Thách Đấu 1806 LP
Thắng: 350 (56.3%)
Bạch Kim I
Thắng: 6 (85.7%)
Syndra Akali Naafiri Jayce LeBlanc
5.
Ko đc đấm khách#Ahuhu
Ko đc đấm khách#Ahuhu
VN (#5)
Thách Đấu 1754 LP
Thắng: 200 (58.3%)
ngọc lục bảo I
Thắng: 23 (63.9%)
Renekton Jax Aatrox K'Sante Rell
6.
Eddie#17603
Eddie#17603
VN (#6)
Thách Đấu 1675 LP
Thắng: 234 (60.0%)
Aphelios Kalista Kai'Sa Jayce Yone
7.
Kairi#Phi1
Kairi#Phi1
VN (#7)
Thách Đấu 1626 LP
Thắng: 296 (57.1%)
Pyke Rell Rakan Blitzcrank Neeko
8.
iem pé PyBlue#1208
iem pé PyBlue#1208
VN (#8)
Thách Đấu 1495 LP
Thắng: 138 (60.3%)
Cao Thủ 60 LP
Thắng: 38 (74.5%)
Kalista Zeri Kai'Sa Xayah Aphelios
9.
florescent#tltbq
florescent#tltbq
VN (#9)
Thách Đấu 1441 LP
Thắng: 250 (58.0%)
ngọc lục bảo III
Thắng: 6 (85.7%)
Lee Sin Kha'Zix Graves Nidalee Lucian
10.
huhuhahahihi#12345
huhuhahahihi#12345
VN (#10)
Thách Đấu 1423 LP
Thắng: 294 (56.3%)
Rell Nautilus Rakan Alistar Karma
11.
Sty1e#MBE
Sty1e#MBE
VN (#11)
Thách Đấu 1421 LP
Thắng: 516 (54.0%)
Kai'Sa Xayah Tristana Ezreal Sivir
12.
nidameomeow#2104
nidameomeow#2104
VN (#12)
Thách Đấu 1418 LP
Thắng: 233 (58.3%)
Kim Cương I 25 LP
Thắng: 33 (89.2%)
Lee Sin Taliyah Graves Viego Gragas
13.
SCP 002#2005
SCP 002#2005
VN (#13)
Thách Đấu 1403 LP
Thắng: 655 (52.7%)
Cao Thủ 12 LP
Thắng: 86 (60.1%)
Lee Sin Viego Pyke Yone Jarvan IV
14.
Z1xTH1#Z101
Z1xTH1#Z101
VN (#14)
Thách Đấu 1383 LP
Thắng: 343 (55.5%)
Kim Cương IV 81 LP
Thắng: 12 (63.2%)
Annie Rengar Fiora Kai'Sa Jax
15.
pag da#0110
pag da#0110
VN (#15)
Thách Đấu 1375 LP
Thắng: 401 (54.3%)
Đại Cao Thủ 356 LP
Thắng: 57 (64.0%)
Nilah Aphelios Kai'Sa Kha'Zix Kog'Maw
16.
tt1#ihn
tt1#ihn
VN (#16)
Thách Đấu 1371 LP
Thắng: 330 (55.0%)
Kim Cương III 75 LP
Thắng: 47 (49.5%)
Camille Riven Orianna Gnar Lucian
17.
Charlington#2304
Charlington#2304
VN (#17)
Thách Đấu 1360 LP
Thắng: 403 (53.9%)
Cao Thủ 117 LP
Thắng: 53 (65.4%)
Aphelios Xayah Lucian Ezreal Kai'Sa
18.
Hakuna Matata#kiaya
Hakuna Matata#kiaya
VN (#18)
Thách Đấu 1352 LP
Thắng: 171 (61.3%)
Aatrox Jax Rumble K'Sante Renekton
19.
hena#9999
hena#9999
VN (#19)
Thách Đấu 1345 LP
Thắng: 228 (56.6%)
ngọc lục bảo III
Thắng: 25 (58.1%)
Sylas Kai'Sa Kayn Lee Sin Graves
20.
Nàng Thơ#99999
Nàng Thơ#99999
VN (#20)
Thách Đấu 1339 LP
Thắng: 389 (54.5%)
Thách Đấu 520 LP
Thắng: 101 (72.1%)
Graves Taliyah Nidalee Kai'Sa Karthus
21.
ThreshNoCrush#0929
ThreshNoCrush#0929
VN (#21)
Thách Đấu 1334 LP
Thắng: 451 (53.4%)
Kim Cương I 16 LP
Thắng: 42 (49.4%)
Thresh Nautilus Alistar Shen Karma
22.
ẩu gòi nghe ní#0602
ẩu gòi nghe ní#0602
VN (#22)
Thách Đấu 1286 LP
Thắng: 245 (57.6%)
Kim Cương I 27 LP
Thắng: 13 (81.3%)
Yone Akali Orianna LeBlanc Sylas
23.
6ufevr#1509
6ufevr#1509
VN (#23)
Thách Đấu 1280 LP
Thắng: 244 (55.2%)
Kim Cương III 35 LP
Thắng: 5 (38.5%)
Lee Sin Viego Graves Taliyah Nidalee
24.
angry miao#ngoai
angry miao#ngoai
VN (#24)
Thách Đấu 1268 LP
Thắng: 197 (56.0%)
Kai'Sa Aphelios Zeri Xayah Jayce
25.
Chika Fujiwara#9999
Chika Fujiwara#9999
VN (#25)
Thách Đấu 1252 LP
Thắng: 294 (54.7%)
Đại Cao Thủ 400 LP
Thắng: 36 (85.7%)
Sylas Yone Zed Naafiri Akali
26.
Madgod#7777
Madgod#7777
VN (#26)
Thách Đấu 1243 LP
Thắng: 369 (52.6%)
Đại Cao Thủ 308 LP
Thắng: 18 (85.7%)
Xerath Katarina LeBlanc Kai'Sa Ezreal
27.
takiyako#3244
takiyako#3244
VN (#27)
Thách Đấu 1241 LP
Thắng: 197 (57.8%)
Aatrox Kai'Sa Ezreal Jayce Rumble
28.
idfcplz#0501
idfcplz#0501
VN (#28)
Thách Đấu 1229 LP
Thắng: 273 (55.4%)
Jayce Sylas Akali Naafiri Briar
29.
Phuongg#536
Phuongg#536
VN (#29)
Thách Đấu 1229 LP
Thắng: 237 (56.7%)
Đại Cao Thủ 373 LP
Thắng: 86 (62.8%)
Senna Orianna Akali Viktor Karma
30.
5 chợ lớn#5sgg
5 chợ lớn#5sgg
VN (#30)
Thách Đấu 1226 LP
Thắng: 434 (57.7%)
Kim Cương I 56 LP
Thắng: 90 (66.7%)
Zed Aurelion Sol Kayn Viktor Yone
31.
CậuβéMùaĐôngg#EHEH
CậuβéMùaĐôngg#EHEH
VN (#31)
Thách Đấu 1222 LP
Thắng: 330 (55.6%)
ngọc lục bảo I
Thắng: 26 (45.6%)
Jax Rumble Renekton Aatrox K'Sante
32.
em Boo lon mup#Puwbu
em Boo lon mup#Puwbu
VN (#32)
Thách Đấu 1211 LP
Thắng: 139 (59.4%)
Cao Thủ 192 LP
Thắng: 42 (60.9%)
Nautilus Rakan Rell Senna Xayah
33.
Puddin#0702
Puddin#0702
VN (#33)
Thách Đấu 1209 LP
Thắng: 164 (62.4%)
ngọc lục bảo I
Thắng: 9 (52.9%)
Kai'Sa Aphelios Xayah Ezreal Zeri
34.
Caguuuu#0105
Caguuuu#0105
VN (#34)
Thách Đấu 1190 LP
Thắng: 169 (58.9%)
Kim Cương II 5 LP
Thắng: 12 (57.1%)
Lee Sin Rell Jarvan IV Viego Renekton
35.
ShiroYuu#Yuu
ShiroYuu#Yuu
VN (#35)
Thách Đấu 1187 LP
Thắng: 150 (55.4%)
Kim Cương III 98 LP
Thắng: 32 (57.1%)
Kindred Taliyah Graves Jayce Jarvan IV
36.
Renekton#9533
Renekton#9533
VN (#36)
Thách Đấu 1182 LP
Thắng: 284 (56.1%)
Kim Cương IV 1 LP
Thắng: 6 (50.0%)
Renekton Soraka Malphite Jax Syndra
37.
dai ho#8434
dai ho#8434
VN (#37)
Thách Đấu 1177 LP
Thắng: 220 (57.9%)
Kim Cương I 75 LP
Thắng: 23 (69.7%)
Renekton Sylas Jayce Kai'Sa Tryndamere
38.
yuumimeomeow#1705
yuumimeomeow#1705
VN (#38)
Thách Đấu 1163 LP
Thắng: 116 (61.1%)
Thách Đấu 1079 LP
Thắng: 84 (79.2%)
Milio Lee Sin Taliyah Kai'Sa Yuumi
39.
Nadare x TA#7246
Nadare x TA#7246
VN (#39)
Thách Đấu 1161 LP
Thắng: 162 (57.7%)
Neeko Yone LeBlanc Aatrox Taliyah
40.
Lady up#Lady
Lady up#Lady
VN (#40)
Thách Đấu 1158 LP
Thắng: 268 (54.9%)
Cao Thủ 1 LP
Thắng: 27 (58.7%)
Kai'Sa Lee Sin Lucian Kha'Zix Graves
41.
JUNGKING1#2005
JUNGKING1#2005
VN (#41)
Thách Đấu 1152 LP
Thắng: 212 (57.0%)
Cao Thủ 153 LP
Thắng: 47 (58.0%)
Lee Sin Graves Viego Jayce Sylas
42.
Dương Phạm HP#1902
Dương Phạm HP#1902
VN (#42)
Thách Đấu 1137 LP
Thắng: 152 (58.0%)
Thách Đấu 1554 LP
Thắng: 140 (77.8%)
Renekton K'Sante Taric Aatrox Jax
43.
Adrian Mid JGL#dakew
Adrian Mid JGL#dakew
VN (#43)
Thách Đấu 1134 LP
Thắng: 318 (57.3%)
Kim Cương III 0 LP
Thắng: 80 (55.9%)
Zoe Taliyah Neeko Kai'Sa Kayn
44.
Black1 stupid#0109
Black1 stupid#0109
VN (#44)
Thách Đấu 1132 LP
Thắng: 368 (53.1%)
Cao Thủ 31 LP
Thắng: 38 (55.9%)
Anivia Tristana K'Sante Renekton LeBlanc
45.
babyboy#hjhj
babyboy#hjhj
VN (#45)
Thách Đấu 1132 LP
Thắng: 162 (58.5%)
Thách Đấu 534 LP
Thắng: 57 (70.4%)
Renekton Kennen Yone K'Sante Akshan
46.
Trần Tiểu Kỳ#997
Trần Tiểu Kỳ#997
VN (#46)
Thách Đấu 1132 LP
Thắng: 144 (63.4%)
Bạch Kim IV
Thắng: 3 (37.5%)
Qiyana Kindred Graves Fizz Elise
47.
hai3456#9492
hai3456#9492
VN (#47)
Thách Đấu 1129 LP
Thắng: 197 (58.5%)
Cao Thủ 75 LP
Thắng: 96 (51.3%)
Jayce Azir Tristana Taliyah Sylas
48.
clear1#0812
clear1#0812
VN (#48)
Thách Đấu 1120 LP
Thắng: 176 (57.9%)
Kim Cương II 14 LP
Thắng: 155 (45.7%)
Nidalee Diana Hecarim Jarvan IV Kai'Sa
49.
Anh Quân Hà Nội#XĐG
Anh Quân Hà Nội#XĐG
VN (#49)
Thách Đấu 1119 LP
Thắng: 252 (55.3%)
Thách Đấu 579 LP
Thắng: 79 (70.5%)
Renekton Sylas Kassadin Jayce Lee Sin
50.
Hoàng tử Xóc Đĩa#888
Hoàng tử Xóc Đĩa#888
VN (#50)
Thách Đấu 1109 LP
Thắng: 110 (55.3%)
Bạch Kim III
Thắng: 10 (58.8%)
Tristana Twitch Jinx Viktor Ezreal
51.
MiyArti#23060
MiyArti#23060
VN (#51)
Thách Đấu 1108 LP
Thắng: 523 (52.3%)
ngọc lục bảo IV
Thắng: 5 (45.5%)
Jayce Tristana Orianna Sylas LeBlanc
52.
kageyama#45678
kageyama#45678
VN (#52)
Thách Đấu 1108 LP
Thắng: 516 (52.6%)
Kim Cương I 75 LP
Thắng: 45 (68.2%)
Lee Sin Kha'Zix Viego Nidalee Jayce
53.
xuanmai#2307
xuanmai#2307
VN (#53)
Thách Đấu 1101 LP
Thắng: 142 (59.7%)
Kim Cương I 80 LP
Thắng: 19 (51.4%)
Nilah Evelynn Naafiri Kai'Sa Talon
54.
em là thần#zzz
em là thần#zzz
VN (#54)
Thách Đấu 1100 LP
Thắng: 217 (57.4%)
Fiora Jax Aatrox Yone Jayce
55.
Quỳnh Hoa xinhh#2212
Quỳnh Hoa xinhh#2212
VN (#55)
Thách Đấu 1098 LP
Thắng: 239 (56.1%)
Kim Cương IV 0 LP
Thắng: 33 (43.4%)
Lee Sin Kai'Sa Nidalee Akali Kindred
56.
Kati#1105
Kati#1105
VN (#56)
Thách Đấu 1091 LP
Thắng: 174 (57.8%)
Kim Cương I 75 LP
Thắng: 12 (80.0%)
Azir LeBlanc Tristana Sylas Jayce
57.
Kalista#11111
Kalista#11111
VN (#57)
Thách Đấu 1088 LP
Thắng: 226 (57.9%)
Cao Thủ 118 LP
Thắng: 69 (78.4%)
Kalista Ezreal Tristana Kai'Sa Xayah
58.
tao là bà nội#1109
tao là bà nội#1109
VN (#58)
Thách Đấu 1076 LP
Thắng: 306 (53.8%)
Kim Cương III 2 LP
Thắng: 7 (53.8%)
Soraka Janna Zyra Evelynn Lulu
59.
kuzysuri#kuri
kuzysuri#kuri
VN (#59)
Thách Đấu 1074 LP
Thắng: 305 (53.5%)
Kim Cương III 56 LP
Thắng: 27 (48.2%)
Jayce LeBlanc Viktor Azir Sylas
60.
Playcool#10608
Playcool#10608
VN (#60)
Thách Đấu 1072 LP
Thắng: 353 (53.6%)
Cao Thủ 0 LP
Thắng: 15 (65.2%)
Jayce LeBlanc Yone Sylas Kai'Sa
61.
khactinhgioitre#CHP
khactinhgioitre#CHP
VN (#61)
Thách Đấu 1071 LP
Thắng: 411 (53.9%)
Bạch Kim I
Thắng: 8 (80.0%)
Jax Pantheon Jayce Gangplank Renekton
62.
pendopode#1509
pendopode#1509
VN (#62)
Thách Đấu 1064 LP
Thắng: 156 (61.2%)
Cao Thủ 83 LP
Thắng: 46 (54.1%)
Alistar Rakan Lulu Yuumi Gwen
63.
Nidalee#2003
Nidalee#2003
VN (#63)
Thách Đấu 1062 LP
Thắng: 292 (54.3%)
ngọc lục bảo I
Thắng: 14 (41.2%)
Nidalee Lee Sin Graves Kha'Zix Zeri
64.
han#183
han#183
VN (#64)
Thách Đấu 1061 LP
Thắng: 284 (55.9%)
Bel'Veth Rek'Sai Hecarim Gwen Lillia
65.
Akali#Yone
Akali#Yone
VN (#65)
Thách Đấu 1060 LP
Thắng: 119 (63.0%)
Thách Đấu 1043 LP
Thắng: 132 (70.6%)
Taliyah Akali Xerath Kassadin Yone
66.
bin#07894
bin#07894
VN (#66)
Thách Đấu 1058 LP
Thắng: 411 (53.0%)
Cao Thủ 151 LP
Thắng: 220 (54.6%)
Kai'Sa Ezreal Xayah Zeri Varus
67.
T1 Faker#Oklah
T1 Faker#Oklah
VN (#67)
Thách Đấu 1058 LP
Thắng: 194 (56.7%)
Thách Đấu 749 LP
Thắng: 77 (68.8%)
Graves Lee Sin Nilah Ngộ Không Renekton
68.
KlanlasKlaus#KMonk
KlanlasKlaus#KMonk
VN (#68)
Thách Đấu 1048 LP
Thắng: 301 (54.3%)
Kim Cương II 67 LP
Thắng: 26 (40.0%)
Kled Malphite Akali Yuumi Tristana
69.
abcdefghijklmn#6623
abcdefghijklmn#6623
VN (#69)
Thách Đấu 1048 LP
Thắng: 247 (54.8%)
Kennen Rumble Nautilus Karma Jayce
70.
nusinhxinhdep#angel
nusinhxinhdep#angel
VN (#70)
Thách Đấu 1043 LP
Thắng: 230 (53.2%)
Cao Thủ 195 LP
Thắng: 73 (58.4%)
Ezreal Zed Kai'Sa Aphelios Samira
71.
Crabi#1403
Crabi#1403
VN (#71)
Thách Đấu 1043 LP
Thắng: 160 (60.2%)
Kim Cương III 0 LP
Thắng: 21 (45.7%)
Pyke Nautilus Kai'Sa Varus Jarvan IV
72.
DRKSHDW BY RO#VIE
DRKSHDW BY RO#VIE
VN (#72)
Thách Đấu 1038 LP
Thắng: 389 (53.1%)
Kim Cương IV 50 LP
Thắng: 29 (49.2%)
Thresh Alistar Lee Sin Nami Zed
73.
루미네#0666
루미네#0666
VN (#73)
Thách Đấu 1034 LP
Thắng: 190 (57.4%)
Kim Cương I 46 LP
Thắng: 37 (55.2%)
Evelynn Nidalee Maokai Yuumi Kindred
74.
GoodBoyGoVap#18052
GoodBoyGoVap#18052
VN (#74)
Thách Đấu 1033 LP
Thắng: 279 (53.6%)
ngọc lục bảo I
Thắng: 8 (66.7%)
LeBlanc Aatrox Jayce K'Sante Jax
75.
Sammy#2105
Sammy#2105
VN (#75)
Thách Đấu 1031 LP
Thắng: 61 (70.1%)
Kim Cương II 75 LP
Thắng: 29 (85.3%)
Aphelios Kai'Sa Xayah Varus Caitlyn
76.
SOMEONESSOMEONE#66666
SOMEONESSOMEONE#66666
VN (#76)
Thách Đấu 1030 LP
Thắng: 248 (54.0%)
Đại Cao Thủ 251 LP
Thắng: 63 (60.6%)
Kai'Sa Xayah Graves Ezreal Thresh
77.
ntntntnt#2703
ntntntnt#2703
VN (#77)
Thách Đấu 1026 LP
Thắng: 189 (54.8%)
Kim Cương IV 1 LP
Thắng: 9 (56.3%)
Aphelios Azir Tristana Jayce Sylas
78.
Xe Cấp Cứu#1412
Xe Cấp Cứu#1412
VN (#78)
Thách Đấu 1026 LP
Thắng: 181 (65.8%)
Bạc II
Thắng: 7 (43.8%)
Rek'Sai Kai'Sa Zed Lee Sin Jarvan IV
79.
atxinh#1710
atxinh#1710
VN (#79)
Thách Đấu 1023 LP
Thắng: 241 (55.7%)
Cao Thủ 232 LP
Thắng: 49 (64.5%)
Kai'Sa Lee Sin Zac Yuumi Soraka
80.
cafie#2507
cafie#2507
VN (#80)
Thách Đấu 1021 LP
Thắng: 162 (57.2%)
Thách Đấu 1529 LP
Thắng: 98 (86.0%)
Yuumi Milio Lulu Kai'Sa Xayah
81.
UốngNướcNhớNguồn#XĐG
UốngNướcNhớNguồn#XĐG
VN (#81)
Thách Đấu 1020 LP
Thắng: 144 (60.5%)
Kim Cương II 12 LP
Thắng: 292 (47.8%)
Qiyana Kai'Sa Ezreal Fizz Thresh
82.
top khủng#VN2
top khủng#VN2
VN (#82)
Thách Đấu 1019 LP
Thắng: 302 (53.4%)
Bạch Kim III
Thắng: 10 (90.9%)
Yone Jayce Akali Rumble Jax
83.
thanh tran789#VN2
thanh tran789#VN2
VN (#83)
Thách Đấu 1016 LP
Thắng: 164 (56.0%)
ngọc lục bảo II
Thắng: 6 (75.0%)
Azir Aphelios Sylas Jayce Orianna
84.
Trương Quang Nam#2002
Trương Quang Nam#2002
VN (#84)
Thách Đấu 1015 LP
Thắng: 445 (53.2%)
Cao Thủ 147 LP
Thắng: 112 (57.1%)
Yone Xerath Jayce Syndra Lissandra
85.
ßynn#1210
ßynn#1210
VN (#85)
Thách Đấu 1015 LP
Thắng: 186 (58.5%)
Thách Đấu 547 LP
Thắng: 37 (77.1%)
Kai'Sa Xayah Jinx Kalista Ezreal
86.
ngonhaidang22#0609
ngonhaidang22#0609
VN (#86)
Thách Đấu 1012 LP
Thắng: 573 (52.5%)
Kim Cương IV 90 LP
Thắng: 29 (49.2%)
Kai'Sa Ezreal Samira Zeri Draven
87.
Seashell#2912
Seashell#2912
VN (#87)
Thách Đấu 1012 LP
Thắng: 122 (60.1%)
Đại Cao Thủ 439 LP
Thắng: 88 (61.5%)
Zoe Ekko Soraka Ahri Viktor
88.
i m V#VN2
i m V#VN2
VN (#88)
Thách Đấu 1008 LP
Thắng: 423 (53.5%)
Galio Irelia Akali Rakan Yasuo
89.
Rinn#VKS
Rinn#VKS
VN (#89)
Thách Đấu 1004 LP
Thắng: 349 (54.4%)
Kim Cương II 29 LP
Thắng: 20 (39.2%)
Aatrox Jax Yone K'Sante Renekton
90.
nemi#2002
nemi#2002
VN (#90)
Thách Đấu 1002 LP
Thắng: 383 (53.8%)
Kim Cương I 73 LP
Thắng: 21 (70.0%)
Rakan Galio Lee Sin Jarvan IV Rell
91.
em be trang1#2004
em be trang1#2004
VN (#91)
Thách Đấu 1001 LP
Thắng: 406 (53.0%)
Thách Đấu 500 LP
Thắng: 90 (64.3%)
Graves Kindred Taliyah Nidalee Lee Sin
92.
zhangkiu#zhang
zhangkiu#zhang
VN (#92)
Thách Đấu 997 LP
Thắng: 490 (53.0%)
Cao Thủ 0 LP
Thắng: 27 (58.7%)
Renekton Jayce Aatrox K'Sante Jax
93.
Luna#88888
Luna#88888
VN (#93)
Thách Đấu 993 LP
Thắng: 318 (55.3%)
Đại Cao Thủ 285 LP
Thắng: 87 (57.2%)
Akshan Yuumi Graves Lee Sin Nami
94.
79810#VN2
79810#VN2
VN (#94)
Thách Đấu 993 LP
Thắng: 285 (54.4%)
Cao Thủ 157 LP
Thắng: 32 (80.0%)
K'Sante Sylas Yone Jayce Rumble
95.
ko bực#3103
ko bực#3103
VN (#95)
Thách Đấu 992 LP
Thắng: 256 (55.3%)
Cao Thủ 41 LP
Thắng: 80 (44.7%)
Yuumi Orianna Nami Akali Viktor
96.
TQK x Beni#TQK94
TQK x Beni#TQK94
VN (#96)
Thách Đấu 991 LP
Thắng: 103 (64.0%)
Rell Thresh Blitzcrank Viego Rakan
97.
Andrewºƒlexin#2504
Andrewºƒlexin#2504
VN (#97)
Thách Đấu 989 LP
Thắng: 224 (56.0%)
Thách Đấu 578 LP
Thắng: 71 (69.6%)
Blitzcrank Karma Thresh Nami Braum
98.
Tít#lan1
Tít#lan1
VN (#98)
Thách Đấu 981 LP
Thắng: 112 (59.6%)
Đại Cao Thủ 226 LP
Thắng: 19 (76.0%)
Taliyah Evelynn Zoe Nunu & Willump Anivia
99.
Đới Hiểu Linh#Lily
Đới Hiểu Linh#Lily
VN (#99)
Thách Đấu 979 LP
Thắng: 142 (59.4%)
Cho'Gath Aatrox Renekton Akali Fiora
100.
vihoangvippro#5271
vihoangvippro#5271
VN (#100)
Thách Đấu 977 LP
Thắng: 175 (57.2%)
Kim Cương II 40 LP
Thắng: 45 (78.9%)
Kai'Sa Aphelios Xayah Kalista Jarvan IV