Tốc Biến

Tốc Biến: D vs F

Tổng tỉ lệ chiến thắng sẽ không chuẩn 100% bởi vì một số người chơi không dùng Tốc Biến

Khu Vực

Khu vực Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
BR
D:
F:
D:
F:
EUNE
D:
F:
D:
F:
EUW
D:
F:
D:
F:
JP
D:
F:
D:
F:
KR
D:
F:
D:
F:
LAN
D:
F:
D:
F:
LAS
D:
F:
D:
F:
NA
D:
F:
D:
F:
OCE
D:
F:
D:
F:
RU
D:
F:
D:
F:
TR
D:
F:
D:
F:
SG
D:
F:
D:
F:
VN
D:
F:
D:
F:
TH
D:
F:
D:
F:
TW
D:
F:
D:
F:
PH
D:
F:
D:
F:

Đánh Giá

Tỉ lệ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Chưa được xếp hạng
D:
F:
D:
F:
Iron
D:
F:
D:
F:
Đồng
D:
F:
D:
F:
Bạc
D:
F:
D:
F:
Vàng
D:
F:
D:
F:
Bạch kim
D:
F:
D:
F:
Kim cương
D:
F:
D:
F:
Cao thủ
D:
F:
D:
F:
GrandMaster
D:
F:
D:
F:
Người thách đấu
D:
F:
D:
F:
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: