Kỷ lục

Số lần chết tối đa trong một trận đấu xếp hạng (Vàng+)

# Anh hùng Ngày Giá trị
1. 12 Nov 2017 89
2. 30 Dec 2017 66
3. 23 Feb 2018 53
4. 12 Jan 2018 51
5. 27 Jan 2018 47

Số lần hỗ trợ tối đa trong một trận đấu xếp hạng (Vàng+)

# Anh hùng Ngày Giá trị
1. 10 Feb 2018 71
2. 28 Feb 2018 67
3. 06 Nov 2017 67
4. 25 Feb 2018 66
5. 10 Dec 2017 66

Số lần Pentakill tối đa trong một trận đấu xếp hạng (Vàng+)

# Anh hùng Ngày Giá trị
1. 16 Dec 2017 5
2. 18 Nov 2017 5
3. 28 Feb 2018 4
4. 18 Feb 2018 4
5. 17 Feb 2018 4
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: