Kỷ lục

Số lần hỗ trợ tối đa trong một trận đấu xếp hạng (Vàng+)

# Anh hùng Ngày Giá trị
1. 06 Nov 2017 67
2. 15 Nov 2017 64
3. 30 Oct 2017 63
4. 04 Nov 2017 63
5. 20 Oct 2017 62

Số lần Pentakill tối đa trong một trận đấu xếp hạng (Vàng+)

# Anh hùng Ngày Giá trị
1. 30 Oct 2017 4
2. 09 Oct 2017 4
3. 08 Oct 2017 4
4. 17 Nov 2017 3
5. 16 Nov 2017 3
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: