Hecarim

Hecarim tốt nhất

Hecarim tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
NiceItem
NiceItem
EUW (#1)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 70.8% 8.7 /
3.2 /
6.6
120
2.
GaIlahad
GaIlahad
LAN (#2)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 79.5% 8.8 /
3.6 /
9.1
44
3.
섬집아기곰
섬집아기곰
KR (#3)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 70.9% 6.5 /
4.2 /
7.0
55
4.
morpericus
morpericus
EUNE (#4)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 69.8% 6.8 /
4.6 /
7.9
86
5.
asdevrcoxrarmjkI
asdevrcoxrarmjkI
KR (#5)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 78.8% 8.9 /
3.4 /
6.4
113
6.
MÄtthew
MÄtthew
LAS (#6)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 69.4% 7.8 /
4.7 /
9.6
49
7.
Jerryz Sacanagem
Jerryz Sacanagem
BR (#7)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 66.3% 9.0 /
5.3 /
9.2
86
8.
Walyx
Walyx
EUW (#8)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 75.0% 9.6 /
4.0 /
7.9
44
9.
흥카림
흥카림
KR (#9)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 76.4% 7.7 /
2.8 /
6.1
144
10.
Saber Of Star
Saber Of Star
KR (#10)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 83.3% 11.6 /
2.6 /
5.6
78
11.
Tasty Milk
Tasty Milk
EUW (#11)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 77.4% 9.1 /
3.5 /
7.1
62
12.
pani JJ
pani JJ
TR (#12)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 65.0% 11.3 /
4.8 /
6.5
80
13.
deedab
deedab
NA (#13)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.6% 9.3 /
5.2 /
8.5
67
14.
fady
fady
NA (#14)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.8% 9.6 /
5.7 /
6.8
138
15.
Darildo
Darildo
TR (#15)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 81.7% 9.0 /
5.6 /
10.8
82
16.
AITROPELLAO
AITROPELLAO
EUW (#16)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.0% 7.1 /
4.4 /
8.7
297
17.
lllIlllIllIIll
lllIlllIllIIll
BR (#17)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 66.0% 6.8 /
5.3 /
9.7
53
18.
mr davius
mr davius
LAN (#18)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 67.1% 10.9 /
5.3 /
7.1
76
19.
JAX GOAT
JAX GOAT
EUW (#19)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.9% 6.7 /
6.4 /
7.1
61
20.
iXYedda
iXYedda
EUW (#20)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 73.6% 9.0 /
2.8 /
6.4
110
21.
wx a11035117
wx a11035117
OCE (#21)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 61.4% 8.1 /
4.7 /
8.2
114
22.
El Casanovas
El Casanovas
EUW (#22)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 68.9% 6.9 /
4.6 /
7.8
45
23.
Empanadïta
Empanadïta
LAN (#23)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.6% 6.7 /
5.1 /
7.8
66
24.
Bat0
Bat0
EUW (#24)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.6% 7.9 /
3.5 /
7.1
160
25.
HoldNuKæftVovse
HoldNuKæftVovse
EUNE (#25)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 87.3% 10.5 /
2.8 /
8.5
55
26.
Ex Chen
Ex Chen
KR (#26)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 61.5% 6.2 /
4.0 /
5.5
104
27.
Lazy Fuk
Lazy Fuk
EUW (#27)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.9% 8.9 /
5.9 /
8.0
207
28.
Torogris
Torogris
EUW (#28)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 69.7% 8.9 /
3.0 /
9.0
99
29.
XxBaLLsDeeP69
XxBaLLsDeeP69
EUW (#29)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 70.6% 8.4 /
3.6 /
8.2
68
30.
TTV Blaxud97
TTV Blaxud97
EUW (#30)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 74.5% 10.3 /
4.3 /
8.0
106
31.
gabbissimo
gabbissimo
EUW (#31)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.0% 8.9 /
5.9 /
5.5
55
32.
can see you
can see you
KR (#32)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 59.1% 7.9 /
4.3 /
6.8
609
33.
idc
idc
LAN (#33)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 69.7% 14.6 /
4.7 /
7.4
132
34.
iIlillisl
iIlillisl
KR (#34)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.1% 6.8 /
4.1 /
6.1
228
35.
Markel
Markel
EUNE (#35)
Bạch kim III Bạch kim III
Bạch kim III 87.7% 13.6 /
3.9 /
8.6
57
36.
mustãng disã
mustãng disã
EUNE (#36)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 57.7% 8.7 /
4.7 /
8.1
52
37.
hi im windy
hi im windy
TR (#37)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 59.7% 7.2 /
3.5 /
7.0
119
38.
Raidenn
Raidenn
EUW (#38)
Vàng IV Vàng IV
Vàng IV 100.0% 11.1 /
2.0 /
9.8
48
39.
reformed guizão
reformed guizão
BR (#39)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 77.0% 11.3 /
3.5 /
8.0
87
40.
Sexy luna
Sexy luna
LAN (#40)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 75.9% 13.8 /
5.6 /
7.6
58
41.
Cube12
Cube12
KR (#41)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.1% 6.5 /
3.2 /
5.4
105
42.
랫츠끼릿
랫츠끼릿
KR (#42)
Vàng I Vàng I
Vàng I 94.4% 9.3 /
2.6 /
6.3
71
43.
Hecªrim
Hecªrim
OCE (#43)
Đồng II Đồng II
Đồng II 100.0% 9.7 /
0.5 /
6.8
57
44.
이 차가 식기전에
이 차가 식기전에
KR (#44)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.9% 7.0 /
3.7 /
6.8
225
45.
Z 6
Z 6
KR (#45)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 68.5% 5.2 /
3.5 /
7.1
89
46.
3747
3747
EUW (#46)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 75.0% 12.6 /
5.2 /
8.0
64
47.
Amimi
Amimi
NA (#47)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 78.3% 7.8 /
4.5 /
7.0
46
48.
Halcyone
Halcyone
RU (#48)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 78.9% 13.3 /
3.6 /
7.7
57
49.
MORPHINЕ
MORPHINЕ
RU (#49)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 70.5% 6.3 /
4.5 /
8.4
95
50.
ShampionEK
ShampionEK
TR (#50)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 71.1% 9.0 /
4.3 /
9.3
83
51.
kill them all
kill them all
TR (#51)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 59.8% 10.1 /
4.8 /
7.9
92
52.
pewds memereview
pewds memereview
EUNE (#52)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 69.6% 10.5 /
4.7 /
7.5
46
53.
jxggr
jxggr
BR (#53)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 57.6% 8.9 /
5.3 /
9.2
231
54.
TWTV LOLTATTER
TWTV LOLTATTER
EUW (#54)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 57.7% 6.3 /
5.2 /
5.7
175
55.
God
God
LAN (#55)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.1% 10.6 /
4.6 /
6.6
706
56.
LeMembre
LeMembre
EUW (#56)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 76.3% 10.9 /
3.5 /
7.9
59
57.
상군이달린다
상군이달린다
KR (#57)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.6% 6.1 /
4.0 /
5.9
325
58.
Ineza
Ineza
NA (#58)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.7% 6.5 /
4.5 /
6.6
126
59.
intwist
intwist
EUW (#59)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 71.4% 7.5 /
4.6 /
7.7
112
60.
엄마간다
엄마간다
KR (#60)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 88.8% 9.2 /
3.9 /
7.6
80
61.
badeed
badeed
NA (#61)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.3% 7.0 /
5.8 /
8.6
144
62.
RABART
RABART
KR (#62)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 77.6% 13.3 /
2.7 /
5.2
58
63.
Chuchusinho
Chuchusinho
BR (#63)
Bạch kim III Bạch kim III
Bạch kim III 86.0% 13.8 /
6.1 /
8.7
57
64.
Soulsrabel
Soulsrabel
TR (#64)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 55.5% 8.3 /
4.6 /
8.5
173
65.
37세 김덕자
37세 김덕자
KR (#65)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 55.7% 6.6 /
4.5 /
6.1
271
66.
표춘이
표춘이
KR (#66)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 90.7% 12.1 /
3.0 /
6.0
43
67.
넌확실히강해졌다
KR (#67)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.0% 5.1 /
4.5 /
6.2
234
68.
곰바위게
곰바위게
KR (#68)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 55.6% 5.1 /
3.6 /
5.0
54
69.
KEYDSTARS W1NGED
KEYDSTARS W1NGED
BR (#69)
Bạch kim IV Bạch kim IV
Bạch kim IV 91.5% 13.5 /
2.6 /
8.6
47
70.
Olcadan
Olcadan
EUW (#70)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 55.8% 7.5 /
5.1 /
7.2
52
71.
헤카림 사육사
헤카림 사육사
KR (#71)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 76.7% 8.3 /
2.3 /
6.4
90
72.
WMWMWMW
WMWMWMW
OCE (#72)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 65.2% 8.2 /
4.1 /
7.4
46
73.
Hecarim Main
Hecarim Main
KR (#73)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 72.4% 7.9 /
3.9 /
7.1
98
74.
JulioCarlos Choy
JulioCarlos Choy
LAS (#74)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 68.9% 8.9 /
3.8 /
6.8
90
75.
v3 find scrim
v3 find scrim
KR (#75)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 55.4% 5.3 /
4.7 /
6.3
204
76.
juninho pirulito
juninho pirulito
BR (#76)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.2% 6.6 /
5.8 /
7.7
45
77.
zhuoxien
zhuoxien
KR (#77)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 65.6% 5.8 /
3.2 /
6.9
61
78.
Maître Po
Maître Po
EUW (#78)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 70.1% 9.4 /
6.5 /
8.1
87
79.
우희성님
우희성님
KR (#79)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 80.3% 11.6 /
3.3 /
5.6
66
80.
Don Rom
Don Rom
NA (#80)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.4% 7.7 /
4.7 /
5.5
346
81.
UnChainedam
UnChainedam
EUW (#81)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 75.7% 9.4 /
5.5 /
7.7
74
82.
IEmpatys
IEmpatys
TR (#82)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 78.9% 12.8 /
4.4 /
8.9
76
83.
VizAbuelo
VizAbuelo
LAN (#83)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 59.6% 8.6 /
4.1 /
8.3
57
84.
bardeed
bardeed
NA (#84)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 69.0% 10.2 /
5.3 /
9.0
129
85.
Pienza
Pienza
BR (#85)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.8% 7.5 /
5.6 /
9.0
558
86.
Kbyo
Kbyo
LAN (#86)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 52.3% 8.0 /
2.9 /
5.1
111
87.
호수킹
호수킹
KR (#87)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.3% 4.9 /
3.3 /
5.9
429
88.
R010519
R010519
LAS (#88)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.8% 7.6 /
5.3 /
8.0
234
89.
DryTe
DryTe
BR (#89)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.2% 7.4 /
4.9 /
7.8
158
90.
Sun of her Iife
Sun of her Iife
EUW (#90)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 68.3% 9.5 /
3.8 /
7.5
186
91.
NwO CrixıuS
NwO CrixıuS
TR (#91)
Bạch kim III Bạch kim III
Bạch kim III 84.0% 13.4 /
3.3 /
8.6
50
92.
CP keule183
CP keule183
EUW (#92)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.6% 7.7 /
6.8 /
7.5
112
93.
ENROA
ENROA
KR (#93)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.2% 7.0 /
5.3 /
7.5
410
94.
화내서미안해
화내서미안해
KR (#94)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 71.8% 11.8 /
3.8 /
6.5
103
95.
창쓰는남자멋있어
창쓰는남자멋있어
KR (#95)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 66.3% 6.8 /
2.9 /
7.6
163
96.
김민교 손자
김민교 손자
KR (#96)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 92.5% 9.0 /
2.8 /
7.3
40
97.
KêyJey
KêyJey
TR (#97)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 55.4% 8.4 /
5.0 /
7.9
543
98.
HYSE1275
HYSE1275
KR (#98)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.7% 5.5 /
4.6 /
6.1
56
99.
verasd
verasd
KR (#99)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 71.7% 10.1 /
4.3 /
6.1
92
100.
INTZ A2E Caillou
INTZ A2E Caillou
BR (#100)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 72.1% 6.9 /
4.7 /
8.2
43
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: