Garen

Garen tốt nhất

Garen tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
Ruandinha
Ruandinha
BR (#1)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 79.1% 7.0 /
3.3 /
11.0
115
2.
Lazz
Lazz
VN (#2)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 74.5% 8.4 /
5.9 /
5.2
51
3.
AszY989
AszY989
EUNE (#3)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 74.0% 7.4 /
3.8 /
4.3
50
4.
GoodOldGrandma
GoodOldGrandma
EUW (#4)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 74.2% 6.4 /
4.2 /
9.5
151
5.
SSRocket
SSRocket
TW (#5)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 67.2% 5.7 /
2.3 /
5.4
528
6.
언니우기
언니우기
KR (#6)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 77.9% 5.2 /
2.1 /
5.9
68
7.
TheWindTurtle
TheWindTurtle
EUW (#7)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 64.8% 4.8 /
4.0 /
4.5
54
8.
Denki For Hokage
Denki For Hokage
EUW (#8)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 89.1% 10.1 /
2.6 /
9.1
55
9.
Unpureruination
Unpureruination
NA (#9)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 66.1% 7.0 /
3.5 /
5.5
56
10.
NightmareAndrew
NightmareAndrew
EUNE (#10)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 63.3% 5.9 /
4.0 /
5.2
60
11.
응가쇼
응가쇼
KR (#11)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 80.0% 10.1 /
2.2 /
4.9
95
12.
Iol
Iol
NA (#12)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 64.6% 5.5 /
4.0 /
5.2
48
13.
smrmaak
smrmaak
VN (#13)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 63.7% 6.6 /
3.9 /
4.7
212
14.
문제있음
문제있음
KR (#14)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 64.1% 4.4 /
4.5 /
5.3
78
15.
Jackaren22
Jackaren22
EUNE (#15)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 76.0% 7.3 /
3.8 /
8.1
50
16.
唯一玩家
唯一玩家
TW (#16)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 59.9% 5.8 /
3.2 /
5.0
586
17.
General Geemo
General Geemo
EUNE (#17)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 80.7% 8.8 /
2.8 /
5.9
57
18.
player secret
player secret
LAS (#18)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.7% 6.1 /
3.0 /
3.8
331
19.
GD PowerGem
GD PowerGem
EUW (#19)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 75.5% 7.0 /
4.0 /
6.3
49
20.
很容易自闭的TOP
很容易自闭的TOP
SG (#20)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.9% 6.8 /
4.6 /
4.8
84
21.
Musa51
Musa51
TR (#21)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.3% 8.1 /
5.4 /
4.3
73
22.
AFY
AFY
KR (#22)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.2% 4.8 /
3.8 /
5.4
49
23.
sieusao13x
sieusao13x
VN (#23)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 72.9% 7.1 /
2.8 /
6.5
85
24.
신사 곽철용2
신사 곽철용2
KR (#24)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 59.0% 6.5 /
4.0 /
4.2
100
25.
마니퐁
마니퐁
KR (#25)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 62.9% 4.9 /
2.4 /
3.9
89
26.
Lyevan
Lyevan
BR (#26)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 70.9% 6.8 /
3.6 /
9.6
55
27.
OverDrive Dome
OverDrive Dome
LAS (#27)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 70.7% 7.0 /
3.5 /
4.6
41
28.
DarkZero 5
DarkZero 5
LAN (#28)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.6% 7.2 /
4.8 /
4.6
85
29.
Garen For Win
Garen For Win
EUW (#29)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.5% 8.2 /
4.2 /
4.4
421
30.
hi venore yes
hi venore yes
EUNE (#30)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 74.0% 6.9 /
4.3 /
9.2
50
31.
고윤하결혼하자
고윤하결혼하자
KR (#31)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 69.0% 5.9 /
2.0 /
3.9
200
32.
Feedget Spinner
Feedget Spinner
BR (#32)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 58.0% 6.0 /
4.1 /
4.1
441
33.
Grima
Grima
EUNE (#33)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 55.3% 5.7 /
2.8 /
4.7
378
34.
마베르
마베르
KR (#34)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.3% 4.7 /
3.2 /
4.2
110
35.
Onlyone llillili
Onlyone llillili
KR (#35)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 55.2% 5.5 /
2.9 /
4.1
268
36.
오쓰컨드
오쓰컨드
KR (#36)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.6% 6.2 /
2.5 /
3.9
317
37.
섹시큐티재영앙앙
섹시큐티재영앙앙
KR (#37)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 61.2% 4.9 /
3.4 /
5.1
49
38.
top신
top신
KR (#38)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.6% 4.6 /
3.9 /
3.5
53
39.
Mγw
Mγw
EUW (#39)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 70.5% 7.1 /
2.9 /
4.5
122
40.
Špin To Win
Špin To Win
VN (#40)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 75.2% 8.1 /
3.2 /
6.2
137
41.
Heartwafflez
Heartwafflez
LAN (#41)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 68.2% 6.0 /
3.0 /
4.7
66
42.
Mito Supremo
Mito Supremo
BR (#42)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 56.0% 5.7 /
5.3 /
4.6
100
43.
AdamjReformed
AdamjReformed
EUW (#43)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.3% 5.7 /
3.3 /
4.8
293
44.
Bowbolt
Bowbolt
LAN (#44)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 78.6% 8.4 /
2.9 /
4.9
56
45.
sniper96
sniper96
TR (#45)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 70.0% 7.3 /
2.2 /
5.2
50
46.
포쓰컨드
포쓰컨드
KR (#46)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 54.5% 4.9 /
2.6 /
3.7
688
47.
DromerothN1
DromerothN1
EUNE (#47)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.4% 5.4 /
3.9 /
4.7
631
48.
SW Snake
SW Snake
KR (#48)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.7% 3.4 /
3.0 /
3.8
52
49.
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel
EUW (#49)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.7% 5.9 /
4.1 /
5.5
75
50.
쓰리컨드
쓰리컨드
KR (#50)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 54.4% 5.1 /
2.7 /
3.8
802
51.
Sohans
Sohans
KR (#51)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 75.9% 9.4 /
2.6 /
4.5
58
52.
무적별사탕
무적별사탕
KR (#52)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.4% 5.5 /
2.9 /
4.2
410
53.
known win trader
known win trader
NA (#53)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.9% 6.1 /
3.4 /
4.5
113
54.
Nakho
Nakho
BR (#54)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 76.6% 8.5 /
4.5 /
3.2
64
55.
DePiedra CEBO
DePiedra CEBO
TR (#55)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 67.1% 6.7 /
4.2 /
5.5
76
56.
방랑하는가붕이
방랑하는가붕이
KR (#56)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 80.4% 6.6 /
3.5 /
5.8
56
57.
SAMSUNG GREEN
SAMSUNG GREEN
LAN (#57)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.6% 6.0 /
4.0 /
4.6
488
58.
Usaac
Usaac
EUW (#58)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 54.5% 6.6 /
3.9 /
4.5
55
59.
Dont Bark At Me
Dont Bark At Me
SG (#59)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.0% 4.3 /
4.0 /
5.1
161
60.
Methodless Man
Methodless Man
NA (#60)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 67.1% 8.4 /
3.1 /
4.9
70
61.
Sinh Viên Mật Mã
Sinh Viên Mật Mã
VN (#61)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 53.4% 5.9 /
4.3 /
5.1
103
62.
ßłøødy Swørd
ßłøødy Swørd
LAN (#62)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 52.1% 5.7 /
3.4 /
4.2
117
63.
senden iyiyim
senden iyiyim
TR (#63)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 75.0% 9.4 /
4.5 /
6.4
36
64.
KAPPA KEPO
KAPPA KEPO
EUNE (#64)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 55.3% 4.3 /
3.1 /
5.4
645
65.
칼픽가렌
칼픽가렌
KR (#65)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.6% 5.0 /
3.4 /
3.9
498
66.
Mr RP
Mr RP
BR (#66)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.9% 7.2 /
3.3 /
4.0
115
67.
Syx Rose
Syx Rose
BR (#67)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 75.0% 7.7 /
3.1 /
4.8
52
68.
力量金屬世界第一
力量金屬世界第一
TW (#68)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 52.0% 5.4 /
3.3 /
4.1
100
69.
Cyber v1
Cyber v1
EUW (#69)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 66.1% 6.5 /
5.3 /
4.2
56
70.
Garen For Win
Garen For Win
TR (#70)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 56.6% 7.2 /
4.1 /
4.5
544
71.
丫duo
丫duo
TW (#71)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 66.1% 5.5 /
4.2 /
3.8
59
72.
solo warrior
solo warrior
KR (#72)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.1% 4.5 /
2.5 /
3.5
492
73.
Hoài Ham Hố
Hoài Ham Hố
VN (#73)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 51.7% 5.4 /
3.7 /
5.4
118
74.
chosoi9633
chosoi9633
VN (#74)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 55.0% 6.5 /
4.1 /
4.5
378
75.
Trynd one Trick
Trynd one Trick
VN (#75)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 74.5% 8.7 /
3.7 /
5.9
55
76.
KOKKINA RODIA
KOKKINA RODIA
EUNE (#76)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 63.1% 6.3 /
3.0 /
5.4
263
77.
에밀라아제
에밀라아제
KR (#77)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 76.9% 8.7 /
2.8 /
6.1
212
78.
The Wulf
The Wulf
EUW (#78)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.7% 5.5 /
4.7 /
4.0
884
79.
Bigode1
Bigode1
BR (#79)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 56.6% 5.1 /
4.2 /
3.8
399
80.
Princess Lola
Princess Lola
EUW (#80)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 51.4% 5.9 /
4.8 /
4.8
107
81.
내목숨은아이어에
내목숨은아이어에
KR (#81)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 51.7% 5.4 /
3.8 /
3.6
234
82.
A Kigyúrt Csibe
A Kigyúrt Csibe
EUNE (#82)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 64.8% 5.8 /
3.4 /
6.1
88
83.
Rei Do Retorno
Rei Do Retorno
BR (#83)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 51.3% 5.4 /
4.4 /
3.5
491
84.
ChallenGaren
ChallenGaren
TR (#84)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 68.0% 10.5 /
3.8 /
4.7
153
85.
약빤롤쟁이
약빤롤쟁이
KR (#85)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 72.6% 5.1 /
2.6 /
4.4
84
86.
Ryan Choii
Ryan Choii
BR (#86)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 54.7% 6.0 /
4.1 /
4.8
53
87.
PEPEGÀ SURFER
PEPEGÀ SURFER
EUW (#87)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 53.3% 5.5 /
4.3 /
3.8
92
88.
Zegna Best
Zegna Best
LAS (#88)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 68.7% 7.8 /
3.5 /
5.5
131
89.
GonCarryU2
GonCarryU2
EUW (#89)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 73.2% 10.5 /
3.6 /
5.1
71
90.
3MeN2LoCo
3MeN2LoCo
LAN (#90)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 58.2% 4.9 /
4.1 /
4.4
98
91.
mariuska45
mariuska45
EUW (#91)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 72.1% 6.7 /
3.6 /
5.8
61
92.
Fexdel
Fexdel
LAS (#92)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 65.8% 6.6 /
4.7 /
5.8
120
93.
Elite Predator
Elite Predator
EUNE (#93)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 51.3% 4.9 /
5.7 /
4.2
80
94.
HmmYeah
HmmYeah
VN (#94)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 70.2% 8.1 /
5.1 /
4.3
84
95.
잎랭컹
잎랭컹
KR (#95)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.3% 5.8 /
2.7 /
5.1
46
96.
yFoAgVerna
yFoAgVerna
EUW (#96)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 70.0% 5.8 /
5.3 /
4.9
60
97.
Fireztre
Fireztre
BR (#97)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 75.0% 7.3 /
4.1 /
5.3
52
98.
Nerei
Nerei
BR (#98)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 74.2% 6.5 /
4.0 /
5.3
66
99.
Bố   Tú
Bố Tú
VN (#99)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 63.0% 6.8 /
5.4 /
5.8
54
100.
Zé Pombao
Zé Pombao
BR (#100)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 63.2% 7.3 /
5.4 /
4.3
144
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: