Garen

Garen tốt nhất

Garen tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng KDA Đã chơi
1.
뜨겁또긍
뜨겁또긍
KR (#1)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 76.2% 6.5 /
1.9 /
4.0
63
2.
Alderiate
Alderiate
EUW (#2)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 72.9% 6.0 /
2.0 /
4.7
59
3.
임임임임콩오오지
임임임임콩오오지
KR (#3)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 82.5% 7.5 /
2.0 /
3.4
57
4.
황 시한
황 시한
KR (#4)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 76.6% 8.5 /
3.4 /
5.2
47
5.
DAMN DANIEL
DAMN DANIEL
BR (#5)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 72.3% 7.7 /
3.1 /
6.1
83
6.
Feed beyblade
Feed beyblade
BR (#6)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.3% 7.1 /
3.8 /
3.8
207
7.
Siima
Siima
EUNE (#7)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.7% 7.1 /
3.6 /
3.8
215
8.
Anti Cybersex
Anti Cybersex
LAS (#8)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 63.5% 7.1 /
2.8 /
3.8
115
9.
마지막시즌이다
마지막시즌이다
KR (#9)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 64.1% 6.6 /
3.6 /
4.4
117
10.
c57
c57
OCE (#10)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 77.4% 7.0 /
4.1 /
5.5
53
11.
술주정영호
술주정영호
KR (#11)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 84.6% 9.1 /
2.7 /
4.9
52
12.
나미귀여웡
나미귀여웡
KR (#12)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 79.2% 9.3 /
3.7 /
4.4
120
13.
player secret
player secret
LAS (#13)
Người thách đấu Người thách đấu
Người thách đấu 60.6% 7.2 /
3.0 /
3.9
137
14.
Motel
Motel
LAS (#14)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 64.2% 6.9 /
3.6 /
4.0
151
15.
Spiritdairiuss
Spiritdairiuss
BR (#15)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 63.9% 7.2 /
3.1 /
3.1
122
16.
weruhgdfilhs
weruhgdfilhs
KR (#16)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 59.5% 6.7 /
2.7 /
4.8
74
17.
SuryKR
SuryKR
NA (#17)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 60.4% 7.2 /
3.4 /
3.3
159
18.
RVG Zyun
RVG Zyun
LAN (#18)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 80.9% 6.4 /
2.7 /
4.4
47
19.
INEXO v2Riven
INEXO v2Riven
EUW (#19)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 76.9% 7.9 /
4.9 /
4.9
52
20.
xXFrédéricXx
xXFrédéricXx
EUW (#20)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 59.8% 6.8 /
3.6 /
3.8
333
21.
민초펩시부먹D플
민초펩시부먹D플
KR (#21)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 59.0% 4.6 /
3.2 /
3.6
134
22.
KOREAkgm
KOREAkgm
LAS (#22)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 73.3% 7.2 /
3.1 /
4.8
75
23.
senhordarelaxada
senhordarelaxada
BR (#23)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.5% 5.6 /
3.9 /
5.5
80
24.
Kyyron
Kyyron
EUW (#24)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.0% 6.3 /
3.8 /
3.6
179
25.
Grima
Grima
EUNE (#25)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 55.7% 5.2 /
2.6 /
4.2
221
26.
코 락
코 락
KR (#26)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 58.1% 5.0 /
5.4 /
3.0
148
27.
Tobias Garcia
Tobias Garcia
LAS (#27)
Vàng II Vàng II
Vàng II 89.3% 9.7 /
1.5 /
4.6
56
28.
eaglee
eaglee
KR (#28)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 60.0% 5.4 /
2.7 /
3.7
65
29.
Just Endorcer
Just Endorcer
EUW (#29)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 57.1% 5.5 /
4.6 /
4.3
112
30.
One Groggy
One Groggy
KR (#30)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 73.9% 8.2 /
2.7 /
4.1
92
31.
ÐiKnøwN
ÐiKnøwN
EUW (#31)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 74.3% 7.6 /
3.3 /
5.3
74
32.
ajeita a coluna
ajeita a coluna
BR (#32)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 78.4% 8.5 /
4.1 /
4.2
51
33.
강한정신력으로
강한정신력으로
KR (#33)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 69.2% 7.8 /
3.8 /
3.1
195
34.
가르침받고싶어요
가르침받고싶어요
KR (#34)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 59.6% 5.2 /
2.9 /
4.0
47
35.
Brenen
Brenen
BR (#35)
Bạch kim II Bạch kim II
Bạch kim II 84.0% 9.9 /
3.0 /
5.4
50
36.
그만 집에 가렌다
그만 집에 가렌다
KR (#36)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 70.7% 7.0 /
3.2 /
3.7
75
37.
zhendiao
zhendiao
KR (#37)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.1% 5.4 /
2.9 /
3.6
305
38.
NoobMaster27
NoobMaster27
EUW (#38)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 67.4% 6.5 /
3.0 /
4.9
46
39.
putting together
putting together
LAN (#39)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 67.6% 6.2 /
3.0 /
3.7
68
40.
Ajucibal
Ajucibal
NA (#40)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 72.5% 9.0 /
3.3 /
4.6
51
41.
Avatorn
Avatorn
EUW (#41)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 71.7% 7.4 /
3.7 /
3.6
53
42.
Chendar
Chendar
EUW (#42)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 56.7% 5.6 /
5.1 /
3.6
97
43.
WeaZTiTi
WeaZTiTi
EUW (#43)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 67.3% 7.8 /
3.0 /
4.1
205
44.
Tegurd
Tegurd
EUW (#44)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 55.3% 6.3 /
4.0 /
3.8
313
45.
개미의진화
개미의진화
KR (#45)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 57.5% 5.6 /
4.1 /
4.8
146
46.
Sjero
Sjero
NA (#46)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 84.3% 11.5 /
3.0 /
3.4
51
47.
Dont Píng Meh
Dont Píng Meh
EUW (#47)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 66.7% 6.9 /
1.8 /
3.8
84
48.
lIllIlIllIlIlIll
lIllIlIllIlIlIll
EUNE (#48)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 74.5% 8.4 /
4.0 /
4.3
55
49.
내목숨은아이어에
내목숨은아이어에
KR (#49)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 54.1% 5.3 /
3.3 /
3.6
595
50.
Unique Top
Unique Top
TR (#50)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 56.0% 5.7 /
5.3 /
4.5
168
51.
ME CHAMA D BIGOD
ME CHAMA D BIGOD
BR (#51)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 54.6% 5.5 /
4.1 /
4.4
370
52.
My Casillas
My Casillas
KR (#52)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 66.9% 5.2 /
2.0 /
4.4
118
53.
Myw the king
Myw the king
EUW (#53)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 52.6% 7.1 /
4.7 /
3.6
403
54.
불꽃가슴털김동현
불꽃가슴털김동현
KR (#54)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 66.3% 5.8 /
3.2 /
3.5
83
55.
HugeBodyParts
HugeBodyParts
OCE (#55)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 68.8% 7.5 /
2.6 /
4.1
77
56.
경준준
경준준
KR (#56)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 64.2% 6.5 /
4.3 /
4.2
187
57.
Jenicks
Jenicks
EUW (#57)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 71.4% 7.6 /
3.7 /
4.8
77
58.
Harłey Quinn
Harłey Quinn
NA (#58)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 66.2% 6.0 /
3.1 /
4.2
130
59.
CEO Darius
CEO Darius
TR (#59)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 71.4% 8.0 /
4.7 /
5.3
56
60.
smok wawelski pl
smok wawelski pl
EUNE (#60)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 66.1% 8.6 /
3.9 /
5.0
124
61.
Highz
Highz
KR (#61)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 69.1% 6.7 /
3.0 /
3.4
55
62.
One purpose WIN
One purpose WIN
EUNE (#62)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 63.2% 6.3 /
3.8 /
4.3
231
63.
Ronin Kaze
Ronin Kaze
BR (#63)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 73.1% 8.0 /
2.6 /
4.9
67
64.
NvLegends
NvLegends
LAN (#64)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 52.2% 6.1 /
3.0 /
5.0
69
65.
when i Q u QQ
when i Q u QQ
EUNE (#65)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 73.0% 9.8 /
3.5 /
5.9
63
66.
I O e O I
I O e O I
KR (#66)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 71.2% 6.8 /
2.9 /
4.5
52
67.
Henrique Alberio
Henrique Alberio
BR (#67)
GrandMaster GrandMaster
GrandMaster 51.0% 6.4 /
4.4 /
3.6
196
68.
정글이랑안친함
정글이랑안친함
KR (#68)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 52.4% 5.0 /
2.7 /
2.8
63
69.
Quade
Quade
KR (#69)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 71.4% 6.9 /
3.6 /
5.0
70
70.
JEAN RAOUL SCOUT
JEAN RAOUL SCOUT
EUW (#70)
Cao thủ Cao thủ
Cao thủ 51.9% 6.0 /
3.3 /
4.3
189
71.
kuraian
kuraian
NA (#71)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 67.5% 6.5 /
4.6 /
3.8
80
72.
돌아온 타노스
돌아온 타노스
KR (#72)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 68.8% 7.8 /
2.7 /
4.5
64
73.
PHXQ
PHXQ
KR (#73)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 64.9% 8.0 /
3.6 /
3.9
302
74.
저먼 셰퍼드
저먼 셰퍼드
KR (#74)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 71.6% 6.2 /
3.3 /
4.7
74
75.
정육점한우
정육점한우
KR (#75)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 64.5% 5.9 /
2.4 /
3.2
76
76.
G PAPA
G PAPA
KR (#76)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 70.3% 6.5 /
2.7 /
4.7
64
77.
뚜앵이부계정
뚜앵이부계정
KR (#77)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 64.7% 7.5 /
3.9 /
4.6
51
78.
Kanzaki Kaori
Kanzaki Kaori
TR (#78)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 72.5% 9.0 /
4.5 /
4.8
51
79.
야발과로사
야발과로사
KR (#79)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 64.8% 6.5 /
2.8 /
5.2
71
80.
This is WuDu
This is WuDu
EUW (#80)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 68.0% 7.0 /
3.8 /
4.4
75
81.
띵 농
띵 농
KR (#81)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 67.7% 5.8 /
3.3 /
5.0
133
82.
Mr Garen
Mr Garen
KR (#82)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 61.7% 5.3 /
2.3 /
3.6
115
83.
감자튀김꿀맛
감자튀김꿀맛
KR (#83)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 73.1% 5.7 /
2.5 /
3.9
52
84.
대머리대통령
대머리대통령
KR (#84)
Bạch kim I Bạch kim I
Bạch kim I 75.3% 6.7 /
3.7 /
5.0
73
85.
시즌2 머선129
시즌2 머선129
KR (#85)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 70.0% 5.8 /
2.5 /
4.6
60
86.
돌아온북핵포돌이
돌아온북핵포돌이
KR (#86)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 70.5% 5.9 /
2.8 /
3.3
78
87.
파인애플크림피자
파인애플크림피자
KR (#87)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 74.1% 6.7 /
3.6 /
4.2
81
88.
곽영웅
곽영웅
KR (#88)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 61.1% 5.9 /
3.0 /
3.6
113
89.
leandertaler
leandertaler
EUW (#89)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 68.5% 8.8 /
2.8 /
4.4
111
90.
Ruhsal patlama
Ruhsal patlama
TR (#90)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 62.1% 8.5 /
4.1 /
4.0
66
91.
팀운죽은계정
팀운죽은계정
KR (#91)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 62.0% 5.0 /
3.4 /
3.6
50
92.
Lycoris
Lycoris
OCE (#92)
Kim cương III Kim cương III
Kim cương III 67.7% 5.9 /
3.8 /
4.0
65
93.
아침딸기
아침딸기
KR (#93)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 66.4% 6.7 /
4.4 /
3.6
107
94.
이지은이 이상형
이지은이 이상형
KR (#94)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 64.9% 4.1 /
2.8 /
3.4
97
95.
ll이노리ll
ll이노리ll
KR (#95)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 62.0% 4.5 /
3.4 /
3.9
92
96.
She is Miss meow
She is Miss meow
EUW (#96)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 62.3% 7.4 /
4.9 /
3.0
77
97.
Fùll Dope
Fùll Dope
EUW (#97)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 64.8% 6.4 /
4.0 /
3.4
122
98.
Moto G
Moto G
EUW (#98)
Kim cương II Kim cương II
Kim cương II 65.6% 7.3 /
3.0 /
4.8
154
99.
Snodara
Snodara
EUW (#99)
Kim cương I Kim cương I
Kim cương I 61.1% 6.8 /
4.1 /
4.4
95
100.
Dopa fan T
Dopa fan T
KR (#100)
Kim cương IV Kim cương IV
Kim cương IV 68.9% 6.2 /
2.8 /
5.0
61
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: