Ngọc bổ trợ thông dụng nhất

Ngọc tím

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc tím Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
35.7%
35.7%
35.7%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Đánh
30.6%
30.6%
30.6%
49.8%
49.8%
49.8%
Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí
Ngọc tím Bậc III: Sát thương Vật lí
23.4%
23.4%
23.4%
49.2%
49.2%
49.2%
Ngọc tím Bậc III: Giáp
Ngọc tím Bậc III: Giáp
8.1%
8.1%
8.1%
50.2%
50.2%
50.2%
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển
Ngọc tím Bậc III: Tốc độ Di chuyển
4.8%
4.8%
4.8%
51.0%
51.0%
51.0%

Ngọc xanh

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép
62.9%
62.9%
62.9%
49.4%
49.4%
49.4%
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp
Ngọc xanh Bậc III: Kháng Phép theo cấp
14.3%
14.3%
14.3%
49.7%
49.7%
49.7%
Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc xanh Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
13.6%
13.6%
13.6%
50.4%
50.4%
50.4%
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp
Ngọc xanh Bậc III: Giảm thời gian hồi chiêu theo cấp
11.7%
11.7%
11.7%
50.9%
50.9%
50.9%
Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc xanh Bậc III: Tốc độ Đánh
10.6%
10.6%
10.6%
49.9%
49.9%
49.9%

Ngọc đỏ

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí
Ngọc đỏ Bậc III: Sát thương Vật lí
48.5%
48.5%
48.5%
49.4%
49.4%
49.4%
Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép
Ngọc đỏ Bậc III: Xuyên Kháng Phép
30.1%
30.1%
30.1%
49.9%
49.9%
49.9%
Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh
Ngọc đỏ Bậc III: Tốc độ Đánh
12.6%
12.6%
12.6%
50.3%
50.3%
50.3%
Ngọc đỏ Bậc III: Giáp
Ngọc đỏ Bậc III: Giáp
6.5%
6.5%
6.5%
50.1%
50.1%
50.1%
Ngọc đỏ bậc 3: Sát lực
Ngọc đỏ bậc 3: Sát lực
5.1%
5.1%
5.1%
50.2%
50.2%
50.2%

Ngọc vàng

Tên ngọc bổ trợ Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Ngọc vàng Bậc III: Giáp
Ngọc vàng Bậc III: Giáp
74.4%
74.4%
74.4%
49.5%
49.5%
49.5%
Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp
Ngọc vàng Bậc III: Máu theo cấp
18.7%
18.7%
18.7%
51.0%
51.0%
51.0%
Ngọc vàng Bậc III: Máu
Ngọc vàng Bậc III: Máu
6.5%
6.5%
6.5%
50.0%
50.0%
50.0%
Ngọc vàng Bậc III: Giáp theo cấp
Ngọc vàng Bậc III: Giáp theo cấp
3.0%
3.0%
3.0%
50.3%
50.3%
50.3%
Ngọc vàng Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
Ngọc vàng Bậc III: Sức mạnh Phép thuật
1.9%
1.9%
1.9%
48.8%
48.8%
48.8%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: