Phép thuật thông dụng

377,318 trận ( 2 ngày gần nhất )
Phép thuật thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
4. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
5. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
6. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
7. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
8. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
9. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
10. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
0 bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: