Phép thuật thông dụng

437,076 trận ( 2 ngày gần nhất )
Phép thuật thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
4. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
5. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
6. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
7. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
8. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
9. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
10. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: