Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở LAN

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở LAN

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
l CrisTG l
l CrisTG l
LAN (#1)
Người thách đấu 1214 LP
Trận thắng: 83 (65.4%)
Bạch kim I
Trận thắng: 15 (78.9%)
2.
stepz
stepz
LAN (#2)
Người thách đấu 1044 LP
Trận thắng: 127 (54.0%)
Kim cương IV
Trận thắng: 4 (33.3%)
3.
Wind19
Wind19
LAN (#3)
Người thách đấu 1024 LP
Trận thắng: 85 (65.9%)
4.
Egzod
Egzod
LAN (#4)
Người thách đấu 976 LP
Trận thắng: 125 (54.6%)
Bạch kim IV
Trận thắng: 8 (61.5%)
5.
TwiIight Shroud
TwiIight Shroud
LAN (#5)
Người thách đấu 973 LP
Trận thắng: 129 (55.8%)
6.
FBGG MurilloSama
FBGG MurilloSama
LAN (#6)
Người thách đấu 876 LP
Trận thắng: 84 (59.6%)
7.
Amèlie
Amèlie
LAN (#7)
Người thách đấu 870 LP
Trận thắng: 76 (58.9%)
8.
ADSIIIIIIT
ADSIIIIIIT
LAN (#8)
Người thách đấu 755 LP
Trận thắng: 98 (50.0%)
9.
God
God
LAN (#9)
Người thách đấu 750 LP
Trận thắng: 91 (54.2%)
Người thách đấu 575 LP
Trận thắng: 67 (79.8%)
10.
Rocosoy
Rocosoy
LAN (#10)
Người thách đấu 713 LP
Trận thắng: 111 (53.1%)
11.
znbbbbbbbbbbbb
znbbbbbbbbbbbb
LAN (#11)
Người thách đấu 661 LP
Trận thắng: 84 (60.9%)
12.
Playboi Poche
Playboi Poche
LAN (#12)
Người thách đấu 661 LP
Trận thắng: 62 (59.6%)
Bạch kim I
Trận thắng: 4 (40.0%)
13.
IonianMarksman
IonianMarksman
LAN (#13)
Người thách đấu 655 LP
Trận thắng: 97 (54.5%)
14.
Speakerzoid
Speakerzoid
LAN (#14)
Người thách đấu 639 LP
Trận thắng: 61 (62.2%)
15.
SirChubby
SirChubby
LAN (#15)
Người thách đấu 630 LP
Trận thắng: 80 (61.1%)
16.
Dark Rat
Dark Rat
LAN (#16)
Người thách đấu 626 LP
Trận thắng: 122 (60.7%)
Kim cương II
Trận thắng: 14 (51.9%)
17.
MarchedWaif89
MarchedWaif89
LAN (#17)
Người thách đấu 623 LP
Trận thắng: 121 (50.0%)
18.
Salvátore
Salvátore
LAN (#18)
Người thách đấu 620 LP
Trận thắng: 76 (56.7%)
19.
Good adc
Good adc
LAN (#19)
Người thách đấu 611 LP
Trận thắng: 82 (54.7%)
Bạch kim I
Trận thắng: 8 (57.1%)
20.
EZ LoL GG on FB
EZ LoL GG on FB
LAN (#20)
Người thách đấu 603 LP
Trận thắng: 71 (56.3%)
Bạc IV
Trận thắng: 9 (90.0%)
21.
durchtrieben
durchtrieben
LAN (#21)
Người thách đấu 600 LP
Trận thắng: 72 (58.1%)
22.
Foxy
Foxy
LAN (#22)
Người thách đấu 581 LP
Trận thắng: 52 (58.4%)
23.
Rashel
Rashel
LAN (#23)
Người thách đấu 559 LP
Trận thắng: 90 (51.4%)
24.
Lyv
Lyv
LAN (#24)
Người thách đấu 558 LP
Trận thắng: 67 (57.8%)
25.
Nëar
Nëar
LAN (#25)
Người thách đấu 547 LP
Trận thắng: 71 (59.2%)
Vàng II
Trận thắng: 8 (47.1%)
26.
6YNTHMANE
6YNTHMANE
LAN (#26)
Người thách đấu 537 LP
Trận thắng: 56 (57.7%)
Kim cương II
Trận thắng: 12 (57.1%)
27.
Stormyt Lu
Stormyt Lu
LAN (#27)
Người thách đấu 531 LP
Trận thắng: 75 (53.2%)
28.
Megàman
Megàman
LAN (#28)
Người thách đấu 527 LP
Trận thắng: 87 (52.1%)
29.
Revya
Revya
LAN (#29)
Người thách đấu 525 LP
Trận thắng: 82 (52.2%)
30.
7uckingMad
7uckingMad
LAN (#30)
Người thách đấu 524 LP
Trận thắng: 91 (53.5%)
Bạch kim II
Trận thắng: 10 (76.9%)
31.
Gireimatsu
Gireimatsu
LAN (#31)
Người thách đấu 518 LP
Trận thắng: 98 (53.6%)
32.
Domador de Cocos
Domador de Cocos
LAN (#32)
Người thách đấu 518 LP
Trận thắng: 75 (55.6%)
33.
Ilustrado
Ilustrado
LAN (#33)
Người thách đấu 517 LP
Trận thắng: 82 (59.0%)
34.
ETK Lil Gasai
ETK Lil Gasai
LAN (#34)
Người thách đấu 515 LP
Trận thắng: 79 (53.4%)
Bạch kim I
Trận thắng: 12 (57.1%)
35.
Valkirian
Valkirian
LAN (#35)
Người thách đấu 511 LP
Trận thắng: 56 (55.4%)
36.
El Zeith
El Zeith
LAN (#36)
Người thách đấu 510 LP
Trận thắng: 63 (57.8%)
37.
FRS Fiora
FRS Fiora
LAN (#37)
Người thách đấu 509 LP
Trận thắng: 60 (60.6%)
Bạch kim III
Trận thắng: 12 (66.7%)
38.
LGërard
LGërard
LAN (#38)
Người thách đấu 507 LP
Trận thắng: 69 (53.5%)
Bạch kim II
Trận thắng: 15 (53.6%)
39.
Cheryl
Cheryl
LAN (#39)
Người thách đấu 506 LP
Trận thắng: 64 (54.7%)
40.
gahttz
gahttz
LAN (#40)
Người thách đấu 503 LP
Trận thắng: 87 (53.0%)
41.
TwitchTvDragosKS
TwitchTvDragosKS
LAN (#41)
Người thách đấu 503 LP
Trận thắng: 82 (51.6%)
42.
HoyNoSeJuega
HoyNoSeJuega
LAN (#42)
Người thách đấu 503 LP
Trận thắng: 66 (57.4%)
Bạch kim I
Trận thắng: 38 (70.4%)
43.
01100001 0011000
01100001 0011000
LAN (#43)
Người thách đấu 502 LP
Trận thắng: 108 (53.5%)
44.
EVE RennKu
EVE RennKu
LAN (#44)
Người thách đấu 502 LP
Trận thắng: 61 (58.1%)
45.
AU Sully
AU Sully
LAN (#45)
Người thách đấu 501 LP
Trận thắng: 89 (52.0%)
46.
Baleada
Baleada
LAN (#46)
Người thách đấu 501 LP
Trận thắng: 88 (55.3%)
47.
Gothboii
Gothboii
LAN (#47)
Người thách đấu 501 LP
Trận thắng: 58 (58.0%)
Bạch kim I
Trận thắng: 19 (40.4%)
48.
Saba3761
Saba3761
LAN (#48)
Người thách đấu 501 LP
Trận thắng: 53 (60.9%)
Kim cương IV
Trận thắng: 33 (54.1%)
49.
Cesaroxx
Cesaroxx
LAN (#49)
GrandMaster 476 LP
Trận thắng: 50 (54.9%)
50.
IINess
IINess
LAN (#50)
GrandMaster 469 LP
Trận thắng: 74 (55.2%)
Kim cương III
Trận thắng: 6 (60.0%)
51.
Ealadha
Ealadha
LAN (#51)
GrandMaster 467 LP
Trận thắng: 102 (50.5%)
52.
Wh1teW0lf
Wh1teW0lf
LAN (#52)
GrandMaster 466 LP
Trận thắng: 73 (54.5%)
53.
RRREADY
LAN (#53)
GrandMaster 464 LP
Trận thắng: 66 (53.7%)
54.
Khey
Khey
LAN (#54)
GrandMaster 454 LP
Trận thắng: 84 (56.4%)
Vàng III
Trận thắng: 7 (53.8%)
55.
Dązai
Dązai
LAN (#55)
GrandMaster 454 LP
Trận thắng: 42 (64.6%)
56.
WL Redsaturn
WL Redsaturn
LAN (#56)
GrandMaster 452 LP
Trận thắng: 58 (52.3%)
57.
Im Dzukill
Im Dzukill
LAN (#57)
GrandMaster 448 LP
Trận thắng: 44 (60.3%)
58.
StardustFox
StardustFox
LAN (#58)
GrandMaster 445 LP
Trận thắng: 70 (56.5%)
59.
Bunnÿ
Bunnÿ
LAN (#59)
GrandMaster 445 LP
Trận thắng: 59 (54.1%)
GrandMaster 230 LP
Trận thắng: 48 (61.5%)
60.
King Kittan
King Kittan
LAN (#60)
GrandMaster 442 LP
Trận thắng: 115 (58.4%)
61.
Evils
Evils
LAN (#61)
GrandMaster 426 LP
Trận thắng: 89 (60.1%)
62.
ipod
ipod
LAN (#62)
GrandMaster 423 LP
Trận thắng: 68 (51.9%)
63.
Darkine
Darkine
LAN (#63)
GrandMaster 418 LP
Trận thắng: 104 (52.0%)
64.
Lyrics suçks
Lyrics suçks
LAN (#64)
GrandMaster 415 LP
Trận thắng: 67 (54.5%)
65.
Zenix2
Zenix2
LAN (#65)
GrandMaster 407 LP
Trận thắng: 49 (56.3%)
66.
Gus Activoo
Gus Activoo
LAN (#66)
GrandMaster 397 LP
Trận thắng: 76 (51.0%)
67.
El Brayayin
El Brayayin
LAN (#67)
GrandMaster 397 LP
Trận thắng: 38 (65.5%)
Kim cương III
Trận thắng: 8 (80.0%)
68.
Porso
Porso
LAN (#68)
GrandMaster 388 LP
Trận thắng: 91 (52.6%)
69.
EL Uber
EL Uber
LAN (#69)
GrandMaster 373 LP
Trận thắng: 45 (57.7%)
70.
Thresh Maker
Thresh Maker
LAN (#70)
GrandMaster 370 LP
Trận thắng: 64 (50.8%)
71.
Daddy Threshy
Daddy Threshy
LAN (#71)
GrandMaster 370 LP
Trận thắng: 61 (52.6%)
72.
LFT Ejay
LFT Ejay
LAN (#72)
GrandMaster 369 LP
Trận thắng: 56 (54.4%)
Bạch kim I
Trận thắng: 7 (63.6%)
73.
RG IKingVargas
RG IKingVargas
LAN (#73)
GrandMaster 368 LP
Trận thắng: 71 (61.7%)
Kim cương III
Trận thắng: 9 (81.8%)
74.
Heaven uwu
Heaven uwu
LAN (#74)
GrandMaster 367 LP
Trận thắng: 50 (57.5%)
Cao thủ 0 LP
Trận thắng: 30 (45.5%)
75.
sYriuspK
sYriuspK
LAN (#75)
GrandMaster 366 LP
Trận thắng: 71 (53.0%)
Đồng I
Trận thắng: 12 (75.0%)
76.
The God exists
The God exists
LAN (#76)
GrandMaster 364 LP
Trận thắng: 72 (56.3%)
77.
Ventûs
Ventûs
LAN (#77)
GrandMaster 359 LP
Trận thắng: 59 (55.7%)
Bạch kim I
Trận thắng: 16 (44.4%)
78.
ESTEEEEEEEEELION
ESTEEEEEEEEELION
LAN (#78)
GrandMaster 357 LP
Trận thắng: 131 (54.1%)
Vàng III
Trận thắng: 8 (53.3%)
79.
Xokas Guapo
Xokas Guapo
LAN (#79)
GrandMaster 351 LP
Trận thắng: 61 (51.7%)
80.
Frank FR
Frank FR
LAN (#80)
GrandMaster 350 LP
Trận thắng: 86 (50.3%)
Kim cương IV
Trận thắng: 4 (28.6%)
81.
Medjed
Medjed
LAN (#81)
GrandMaster 349 LP
Trận thắng: 55 (59.1%)
82.
The Fíend
The Fíend
LAN (#82)
GrandMaster 346 LP
Trận thắng: 65 (53.7%)
83.
Mizhina
Mizhina
LAN (#83)
GrandMaster 345 LP
Trận thắng: 52 (55.9%)
84.
jasony
jasony
LAN (#84)
GrandMaster 343 LP
Trận thắng: 50 (57.5%)
Kim cương III
Trận thắng: 7 (46.7%)
85.
Deztruction
Deztruction
LAN (#85)
GrandMaster 341 LP
Trận thắng: 48 (55.2%)
Kim cương IV
Trận thắng: 15 (65.2%)
86.
Chico Pijudo
Chico Pijudo
LAN (#86)
GrandMaster 341 LP
Trận thắng: 42 (56.0%)
87.
Carmen
Carmen
LAN (#87)
GrandMaster 339 LP
Trận thắng: 104 (58.1%)
88.
Big Shanti
Big Shanti
LAN (#88)
GrandMaster 337 LP
Trận thắng: 90 (50.6%)
89.
Mo Sheng
Mo Sheng
LAN (#89)
GrandMaster 337 LP
Trận thắng: 78 (49.7%)
Bạch kim I
Trận thắng: 15 (55.6%)
90.
Sugår Melody
Sugår Melody
LAN (#90)
GrandMaster 336 LP
Trận thắng: 81 (56.6%)
Bạch kim III
Trận thắng: 9 (39.1%)
91.
TTVNAunitwolf
TTVNAunitwolf
LAN (#91)
GrandMaster 333 LP
Trận thắng: 89 (52.4%)
Vàng II
Trận thắng: 22 (62.9%)
92.
DarkTranquillity
DarkTranquillity
LAN (#92)
GrandMaster 332 LP
Trận thắng: 66 (52.0%)
93.
uyme
uyme
LAN (#93)
GrandMaster 329 LP
Trận thắng: 104 (52.8%)
94.
Flaki
Flaki
LAN (#94)
GrandMaster 328 LP
Trận thắng: 93 (60.0%)
Bạch kim I
Trận thắng: 10 (71.4%)
95.
Zeark
Zeark
LAN (#95)
GrandMaster 328 LP
Trận thắng: 65 (63.1%)
Bạch kim III
Trận thắng: 11 (34.4%)
96.
MXW Migajita
MXW Migajita
LAN (#96)
GrandMaster 325 LP
Trận thắng: 53 (52.5%)
Kim cương III
Trận thắng: 9 (47.4%)
97.
Awakened Zero 5
Awakened Zero 5
LAN (#97)
GrandMaster 324 LP
Trận thắng: 57 (50.0%)
98.
Seik
Seik
LAN (#98)
GrandMaster 322 LP
Trận thắng: 74 (59.2%)
Kim cương I
Trận thắng: 14 (56.0%)
99.
Lrx1000
Lrx1000
LAN (#99)
GrandMaster 313 LP
Trận thắng: 48 (57.1%)
100.
UG ƒëär
UG ƒëär
LAN (#100)
GrandMaster 311 LP
Trận thắng: 49 (53.8%)
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: