Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở EUNE

Xếp hạng người chơi xuất sắc nhất ở EUNE

# Tên Giải đấu đơn Xếp hạng nháp Flex
1.
Boy
Boy
EUNE (#1)
Người thách đấu
LP: 878
Trận thắng: 76
-
2.
Coatpustmain
Coatpustmain
EUNE (#2)
Người thách đấu
LP: 860
Trận thắng: 76
-
3.
NIGGOBLIN
NIGGOBLIN
EUNE (#3)
Người thách đấu
LP: 857
Trận thắng: 88
-
4.
Mighty Thresh
Mighty Thresh
EUNE (#4)
Người thách đấu
LP: 683
Trận thắng: 48
-
5.
Kayto
Kayto
EUNE (#5)
Người thách đấu
LP: 634
Trận thắng: 73
-
6.
sunroof
sunroof
EUNE (#6)
Người thách đấu
LP: 615
Trận thắng: 133
-
7.
temporarily sad
temporarily sad
EUNE (#7)
Người thách đấu
LP: 611
Trận thắng: 62
-
8.
Catstyle
Catstyle
EUNE (#8)
Người thách đấu
LP: 548
Trận thắng: 48
-
9.
Saulius Rank 1
Saulius Rank 1
EUNE (#9)
Người thách đấu
LP: 545
Trận thắng: 41
-
10.
FROMENXD
FROMENXD
EUNE (#10)
Người thách đấu
LP: 529
Trận thắng: 41
-
11.
god compIex
god compIex
EUNE (#11)
Người thách đấu
LP: 521
Trận thắng: 53
-
12.
Slot2
Slot2
EUNE (#12)
Người thách đấu
LP: 510
Trận thắng: 55
-
13.
Sydän
Sydän
EUNE (#13)
GrandMaster
LP: 486
Trận thắng: 61
-
14.
TTVlateroviann99
TTVlateroviann99
EUNE (#14)
GrandMaster
LP: 485
Trận thắng: 79
-
15.
PolskiKoz
PolskiKoz
EUNE (#15)
GrandMaster
LP: 454
Trận thắng: 52
-
16.
LearnEnglishPls
LearnEnglishPls
EUNE (#16)
GrandMaster
LP: 428
Trận thắng: 57
-
17.
Michalek2008PL
Michalek2008PL
EUNE (#17)
GrandMaster
LP: 410
Trận thắng: 128
-
18.
Napolitana Sauce
Napolitana Sauce
EUNE (#18)
GrandMaster
LP: 360
Trận thắng: 41
-
19.
zuiop21
zuiop21
EUNE (#19)
GrandMaster
LP: 357
Trận thắng: 86
-
20.
Δ Mave
Δ Mave
EUNE (#20)
GrandMaster
LP: 355
Trận thắng: 65
-
21.
Fulis on Top
Fulis on Top
EUNE (#21)
GrandMaster
LP: 354
Trận thắng: 39
-
22.
Son Goku
Son Goku
EUNE (#22)
GrandMaster
LP: 348
Trận thắng: 64
-
23.
1xx
1xx
EUNE (#23)
GrandMaster
LP: 345
Trận thắng: 40
-
24.
dragonn74
dragonn74
EUNE (#24)
GrandMaster
LP: 345
Trận thắng: 32
Bạch kim IV
LP: 49
Trận thắng: 8
25.
Necromartin
Necromartin
EUNE (#25)
GrandMaster
LP: 341
Trận thắng: 50
-
26.
MENTAL VICTIM
MENTAL VICTIM
EUNE (#26)
GrandMaster
LP: 335
Trận thắng: 75
-
27.
undying desire
undying desire
EUNE (#27)
GrandMaster
LP: 318
Trận thắng: 78
-
28.
Proaxin
Proaxin
EUNE (#28)
GrandMaster
LP: 318
Trận thắng: 38
-
29.
x riqin
x riqin
EUNE (#29)
GrandMaster
LP: 315
Trận thắng: 45
-
30.
seegoru fanboy
seegoru fanboy
EUNE (#30)
GrandMaster
LP: 310
Trận thắng: 50
Bạch kim III
LP: 74
Trận thắng: 7
31.
Spiky
Spiky
EUNE (#31)
GrandMaster
LP: 308
Trận thắng: 39
-
32.
SALTOFAKERDOPA
SALTOFAKERDOPA
EUNE (#32)
GrandMaster
LP: 303
Trận thắng: 57
-
33.
THC Davos
THC Davos
EUNE (#33)
GrandMaster
LP: 293
Trận thắng: 104
-
34.
Mithärd
Mithärd
EUNE (#34)
GrandMaster
LP: 292
Trận thắng: 54
Kim cương IV
LP: 40
Trận thắng: 14
35.
Calert
Calert
EUNE (#35)
GrandMaster
LP: 284
Trận thắng: 57
-
36.
Kiiman
Kiiman
EUNE (#36)
GrandMaster
LP: 281
Trận thắng: 38
-
37.
DontKnow
DontKnow
EUNE (#37)
GrandMaster
LP: 278
Trận thắng: 46
-
38.
Sobczu
Sobczu
EUNE (#38)
GrandMaster
LP: 275
Trận thắng: 56
-
39.
IreliaIRL
IreliaIRL
EUNE (#39)
GrandMaster
LP: 270
Trận thắng: 67
Cao thủ
LP: 111
Trận thắng: 27
40.
Shire
Shire
EUNE (#40)
GrandMaster
LP: 263
Trận thắng: 109
-
41.
ZILLAGULA
ZILLAGULA
EUNE (#41)
GrandMaster
LP: 263
Trận thắng: 49
-
42.
AwcyS
AwcyS
EUNE (#42)
GrandMaster
LP: 259
Trận thắng: 38
Bạch kim IV
LP: 59
Trận thắng: 3
43.
DontFeedTheBears
DontFeedTheBears
EUNE (#43)
GrandMaster
LP: 252
Trận thắng: 46
Vàng II
LP: 48
Trận thắng: 7
44.
andrej12345
andrej12345
EUNE (#44)
GrandMaster
LP: 247
Trận thắng: 44
-
45.
MysTerìouS
MysTerìouS
EUNE (#45)
GrandMaster
LP: 245
Trận thắng: 94
Bạch kim IV
LP: 44
Trận thắng: 12
46.
TheZanke
TheZanke
EUNE (#46)
GrandMaster
LP: 237
Trận thắng: 39
-
47.
Gusar
Gusar
EUNE (#47)
GrandMaster
LP: 234
Trận thắng: 50
-
48.
tropy16
tropy16
EUNE (#48)
GrandMaster
LP: 232
Trận thắng: 110
-
49.
Here ls Johnny
Here ls Johnny
EUNE (#49)
GrandMaster
LP: 228
Trận thắng: 29
-
50.
xPeKeX CZ
xPeKeX CZ
EUNE (#50)
GrandMaster
LP: 227
Trận thắng: 49
-
51.
MkdPro123
MkdPro123
EUNE (#51)
GrandMaster
LP: 219
Trận thắng: 38
-
52.
Irineu
Irineu
EUNE (#52)
GrandMaster
LP: 214
Trận thắng: 29
-
53.
poIicja997
poIicja997
EUNE (#53)
GrandMaster
LP: 212
Trận thắng: 29
-
54.
Leevi 2
Leevi 2
EUNE (#54)
GrandMaster
LP: 210
Trận thắng: 112
-
55.
Perma Ban Kayle
Perma Ban Kayle
EUNE (#55)
GrandMaster
LP: 209
Trận thắng: 46
Kim cương IV
LP: 1
Trận thắng: 13
56.
sugi puIa
sugi puIa
EUNE (#56)
GrandMaster
LP: 208
Trận thắng: 57
-
57.
bazilisek2
bazilisek2
EUNE (#57)
GrandMaster
LP: 205
Trận thắng: 31
-
58.
dumb eboy
dumb eboy
EUNE (#58)
GrandMaster
LP: 202
Trận thắng: 39
-
59.
Hxppy Thxghts
Hxppy Thxghts
EUNE (#59)
GrandMaster
LP: 202
Trận thắng: 35
-
60.
Snoopy
Snoopy
EUNE (#60)
Cao thủ
LP: 243
Trận thắng: 44
-
61.
EXTINGUISHER
EXTINGUISHER
EUNE (#61)
Cao thủ
LP: 231
Trận thắng: 73
-
62.
Henry Aeveries
Henry Aeveries
EUNE (#62)
Cao thủ
LP: 217
Trận thắng: 49
-
63.
Zserap
Zserap
EUNE (#63)
Cao thủ
LP: 206
Trận thắng: 51
-
64.
Tjockpung
Tjockpung
EUNE (#64)
Cao thủ
LP: 184
Trận thắng: 39
-
65.
Ρercy
Ρercy
EUNE (#65)
Cao thủ
LP: 179
Trận thắng: 35
Vàng I
LP: 23
Trận thắng: 22
66.
Anlacky
Anlacky
EUNE (#66)
Cao thủ
LP: 178
Trận thắng: 61
-
67.
Mofre
Mofre
EUNE (#67)
Cao thủ
LP: 177
Trận thắng: 63
-
68.
Cosmin
Cosmin
EUNE (#68)
Cao thủ
LP: 176
Trận thắng: 61
Kim cương IV
LP: 0
Trận thắng: 2
69.
Pamtroll
Pamtroll
EUNE (#69)
Cao thủ
LP: 176
Trận thắng: 46
-
70.
Cougar Abuser
Cougar Abuser
EUNE (#70)
Cao thủ
LP: 175
Trận thắng: 47
-
71.
Elise Presley
Elise Presley
EUNE (#71)
Cao thủ
LP: 175
Trận thắng: 34
-
72.
Gomu
Gomu
EUNE (#72)
Cao thủ
LP: 174
Trận thắng: 41
-
73.
AnimeForLife
AnimeForLife
EUNE (#73)
Cao thủ
LP: 161
Trận thắng: 27
-
74.
WasDam
WasDam
EUNE (#74)
Cao thủ
LP: 159
Trận thắng: 55
-
75.
adipe
adipe
EUNE (#75)
Cao thủ
LP: 157
Trận thắng: 46
-
76.
TwTv GaroldTv
TwTv GaroldTv
EUNE (#76)
Cao thủ
LP: 155
Trận thắng: 31
-
77.
CroPPsooN
CroPPsooN
EUNE (#77)
Cao thủ
LP: 154
Trận thắng: 59
-
78.
rip mitchi
rip mitchi
EUNE (#78)
Cao thủ
LP: 152
Trận thắng: 69
-
79.
Mlodyyy10 v2
Mlodyyy10 v2
EUNE (#79)
Cao thủ
LP: 151
Trận thắng: 42
-
80.
noobZno
noobZno
EUNE (#80)
Cao thủ
LP: 150
Trận thắng: 37
-
81.
DESTROID
DESTROID
EUNE (#81)
Cao thủ
LP: 149
Trận thắng: 67
-
82.
Yolofish
Yolofish
EUNE (#82)
Cao thủ
LP: 147
Trận thắng: 36
-
83.
5011003070032
5011003070032
EUNE (#83)
Cao thủ
LP: 146
Trận thắng: 60
-
84.
Alonso
Alonso
EUNE (#84)
Cao thủ
LP: 146
Trận thắng: 50
-
85.
zsllolcup
EUNE (#85)
Cao thủ
LP: 145
Trận thắng: 32
-
86.
r28Drifter
r28Drifter
EUNE (#86)
Cao thủ
LP: 144
Trận thắng: 22
Bạch kim II
LP: 29
Trận thắng: 6
87.
TheDuckyK
TheDuckyK
EUNE (#87)
Cao thủ
LP: 143
Trận thắng: 57
-
88.
l HATE MY LIFE
l HATE MY LIFE
EUNE (#88)
Cao thủ
LP: 143
Trận thắng: 56
-
89.
Boots of Speed
Boots of Speed
EUNE (#89)
Cao thủ
LP: 143
Trận thắng: 29
-
90.
Elocentryk
Elocentryk
EUNE (#90)
Cao thủ
LP: 142
Trận thắng: 64
-
91.
DeJVi24
DeJVi24
EUNE (#91)
Cao thủ
LP: 138
Trận thắng: 48
Bạch kim I
LP: 12
Trận thắng: 6
92.
IgrisEliteKnight
IgrisEliteKnight
EUNE (#92)
Cao thủ
LP: 137
Trận thắng: 32
-
93.
Seyroχ
Seyroχ
EUNE (#93)
Cao thủ
LP: 132
Trận thắng: 38
-
94.
Knockabout
Knockabout
EUNE (#94)
Cao thủ
LP: 131
Trận thắng: 40
-
95.
Hi im IDA
Hi im IDA
EUNE (#95)
Cao thủ
LP: 127
Trận thắng: 51
-
96.
Yandere
Yandere
EUNE (#96)
Cao thủ
LP: 127
Trận thắng: 48
-
97.
MegaJFizz
MegaJFizz
EUNE (#97)
Cao thủ
LP: 126
Trận thắng: 42
-
98.
Naau
Naau
EUNE (#98)
Cao thủ
LP: 124
Trận thắng: 65
Vàng I
LP: 91
Trận thắng: 9
99.
xTheWiseMan
xTheWiseMan
EUNE (#99)
Cao thủ
LP: 124
Trận thắng: 61
-
100.
TiltProof Bob
TiltProof Bob
EUNE (#100)
Cao thủ
LP: 124
Trận thắng: 46
Bạch kim III
LP: 21
Trận thắng: 9
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: