อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม

อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม

# ชื่อ โซโล่คิว จัดอันดับดราฟท์ Flex
1.
Breadwhatwhat
Breadwhatwhat
LAS (#1)
ชาเลนเจอร์ 1943 คะแนนลีก
ชนะ: 250 (60.0%)
GrandMaster 394 คะแนนลีก
ชนะ: 97 (66.4%)
2.
Tar2an
Tar2an
BR (#2)
ชาเลนเจอร์ 1818 คะแนนลีก
ชนะ: 256 (60.0%)
3.
Charlie Heaton
Charlie Heaton
EUNE (#3)
ชาเลนเจอร์ 1785 คะแนนลีก
ชนะ: 275 (58.1%)
4.
PwVx Hc9999na
PwVx Hc9999na
NA (#4)
ชาเลนเจอร์ 1768 คะแนนลีก
ชนะ: 258 (60.6%)
5.
Irene Irene
Irene Irene
KR (#5)
ชาเลนเจอร์ 1741 คะแนนลีก
ชนะ: 398 (58.1%)
6.
Di Morwinela
Di Morwinela
LAS (#6)
ชาเลนเจอร์ 1718 คะแนนลีก
ชนะ: 327 (57.6%)
ชาเลนเจอร์ 636 คะแนนลีก
ชนะ: 87 (78.4%)
7.
Agurin
Agurin
EUW (#7)
ชาเลนเจอร์ 1695 คะแนนลีก
ชนะ: 662 (54.3%)
8.
Ado1
Ado1
BR (#8)
ชาเลนเจอร์ 1685 คะแนนลีก
ชนะ: 200 (55.4%)
9.
Wakanda f0rever
Wakanda f0rever
NA (#9)
ชาเลนเจอร์ 1684 คะแนนลีก
ชนะ: 136 (69.0%)
10.
ELOJOBHIGH SUP
ELOJOBHIGH SUP
BR (#10)
ชาเลนเจอร์ 1671 คะแนนลีก
ชนะ: 240 (60.5%)
ซิลเวอร์ I
ชนะ: 9 (50.0%)
11.
c2 meteos
c2 meteos
NA (#11)
ชาเลนเจอร์ 1670 คะแนนลีก
ชนะ: 597 (54.8%)
แพลทินัม I
ชนะ: 9 (69.2%)
12.
MU APA
MU APA
NA (#12)
ชาเลนเจอร์ 1651 คะแนนลีก
ชนะ: 351 (57.2%)
13.
Windstyleee
Windstyleee
LAS (#13)
ชาเลนเจอร์ 1626 คะแนนลีก
ชนะ: 1051 (51.9%)
โกลด์ I
ชนะ: 12 (52.2%)
14.
SiddyWiddy123
SiddyWiddy123
NA (#14)
ชาเลนเจอร์ 1623 คะแนนลีก
ชนะ: 290 (58.7%)
15.
Curselol1
Curselol1
BR (#15)
ชาเลนเจอร์ 1620 คะแนนลีก
ชนะ: 407 (56.4%)
ซิลเวอร์ II
ชนะ: 11 (91.7%)
16.
Twitchtv Cupic
Twitchtv Cupic
NA (#16)
ชาเลนเจอร์ 1611 คะแนนลีก
ชนะ: 356 (56.6%)
แพลทินัม I
ชนะ: 27 (62.8%)
17.
1Fresco
1Fresco
LAS (#17)
ชาเลนเจอร์ 1601 คะแนนลีก
ชนะ: 357 (55.7%)
แพลทินัม I
ชนะ: 15 (57.7%)
18.
Mountain Wolf
Mountain Wolf
EUW (#18)
ชาเลนเจอร์ 1587 คะแนนลีก
ชนะ: 391 (57.9%)
19.
G1DEON
G1DEON
KR (#19)
ชาเลนเจอร์ 1544 คะแนนลีก
ชนะ: 414 (55.4%)
20.
zyb
zyb
EUW (#20)
ชาเลนเจอร์ 1533 คะแนนลีก
ชนะ: 333 (61.8%)
21.
winnie poohbear
winnie poohbear
NA (#21)
ชาเลนเจอร์ 1522 คะแนนลีก
ชนะ: 580 (54.6%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 88 (88.9%)
22.
Snoopy
Snoopy
EUNE (#22)
ชาเลนเจอร์ 1521 คะแนนลีก
ชนะ: 272 (58.1%)
แพลทินัม I
ชนะ: 10 (45.5%)
23.
Topo
Topo
NA (#23)
ชาเลนเจอร์ 1520 คะแนนลีก
ชนะ: 472 (54.4%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 12 (52.2%)
24.
Razørk Activoo
Razørk Activoo
EUW (#24)
ชาเลนเจอร์ 1519 คะแนนลีก
ชนะ: 415 (57.0%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 18 (66.7%)
25.
VRX Disamis
VRX Disamis
BR (#25)
ชาเลนเจอร์ 1516 คะแนนลีก
ชนะ: 304 (57.8%)
26.
Morttheusz
Morttheusz
BR (#26)
ชาเลนเจอร์ 1514 คะแนนลีก
ชนะ: 471 (54.5%)
27.
KDF 태윤
KDF 태윤
KR (#27)
ชาเลนเจอร์ 1511 คะแนนลีก
ชนะ: 526 (54.8%)
28.
Jett0
Jett0
KR (#28)
ชาเลนเจอร์ 1507 คะแนนลีก
ชนะ: 625 (54.0%)
29.
thick b4rk
thick b4rk
BR (#29)
ชาเลนเจอร์ 1502 คะแนนลีก
ชนะ: 210 (60.3%)
30.
Fishlord
Fishlord
NA (#30)
ชาเลนเจอร์ 1499 คะแนนลีก
ชนะ: 689 (53.3%)
31.
Wind19
Wind19
LAN (#31)
ชาเลนเจอร์ 1480 คะแนนลีก
ชนะ: 557 (55.1%)
แพลทินัม I
ชนะ: 32 (60.4%)
32.
zeyzal7
zeyzal7
NA (#32)
ชาเลนเจอร์ 1478 คะแนนลีก
ชนะ: 234 (59.1%)
33.
the pob
the pob
NA (#33)
ชาเลนเจอร์ 1476 คะแนนลีก
ชนะ: 664 (53.4%)
34.
black nails
black nails
EUNE (#34)
ชาเลนเจอร์ 1475 คะแนนลีก
ชนะ: 156 (60.7%)
โกลด์ II
ชนะ: 19 (82.6%)
35.
person to leave
person to leave
KR (#35)
ชาเลนเจอร์ 1472 คะแนนลีก
ชนะ: 341 (59.0%)
36.
NapoIeon Hill
NapoIeon Hill
EUW (#36)
ชาเลนเจอร์ 1470 คะแนนลีก
ชนะ: 411 (54.5%)
37.
PolskiKoz
PolskiKoz
EUNE (#37)
ชาเลนเจอร์ 1469 คะแนนลีก
ชนะ: 355 (56.9%)
แพลทินัม I
ชนะ: 17 (68.0%)
38.
BRO Hena
BRO Hena
KR (#38)
ชาเลนเจอร์ 1459 คะแนนลีก
ชนะ: 1297 (52.2%)
39.
SPKTRA
SPKTRA
EUW (#39)
ชาเลนเจอร์ 1458 คะแนนลีก
ชนะ: 400 (55.8%)
40.
담원기아 루시드
담원기아 루시드
KR (#40)
ชาเลนเจอร์ 1454 คะแนนลีก
ชนะ: 159 (62.6%)
41.
Δ Desperate
Δ Desperate
EUNE (#41)
ชาเลนเจอร์ 1451 คะแนนลีก
ชนะ: 460 (55.8%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 27 (57.4%)
42.
농심라면다내꺼야
농심라면다내꺼야
KR (#42)
ชาเลนเจอร์ 1437 คะแนนลีก
ชนะ: 753 (53.5%)
43.
Wx Mjm978244659
Wx Mjm978244659
NA (#43)
ชาเลนเจอร์ 1431 คะแนนลีก
ชนะ: 226 (56.5%)
44.
Alex Mercer
Alex Mercer
LAS (#44)
ชาเลนเจอร์ 1425 คะแนนลีก
ชนะ: 250 (57.7%)
45.
FA Peach
FA Peach
KR (#45)
ชาเลนเจอร์ 1422 คะแนนลีก
ชนะ: 657 (54.0%)
46.
devils den
devils den
BR (#46)
ชาเลนเจอร์ 1416 คะแนนลีก
ชนะ: 220 (57.6%)
47.
Mitsheep
Mitsheep
LAS (#47)
ชาเลนเจอร์ 1411 คะแนนลีก
ชนะ: 205 (58.2%)
มาสเตอร์ 1 คะแนนลีก
ชนะ: 25 (71.4%)
48.
MagiFelix5
MagiFelix5
EUW (#48)
ชาเลนเจอร์ 1408 คะแนนลีก
ชนะ: 1192 (53.4%)
49.
FUR Ayu
FUR Ayu
BR (#49)
ชาเลนเจอร์ 1406 คะแนนลีก
ชนะ: 304 (56.5%)
50.
MKS GitoFoxc
MKS GitoFoxc
LAS (#50)
ชาเลนเจอร์ 1405 คะแนนลีก
ชนะ: 377 (53.9%)
ชาเลนเจอร์ 658 คะแนนลีก
ชนะ: 315 (57.1%)
51.
KT Way
KT Way
KR (#51)
ชาเลนเจอร์ 1404 คะแนนลีก
ชนะ: 373 (56.5%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 23 (60.5%)
52.
난화내
난화내
KR (#52)
ชาเลนเจอร์ 1400 คะแนนลีก
ชนะ: 1081 (52.2%)
53.
Exakiiick1
Exakiiick1
EUW (#53)
ชาเลนเจอร์ 1399 คะแนนลีก
ชนะ: 303 (55.1%)
54.
Tutsz
Tutsz
BR (#54)
ชาเลนเจอร์ 1395 คะแนนลีก
ชนะ: 633 (53.6%)
55.
Kalista
Kalista
EUW (#55)
ชาเลนเจอร์ 1392 คะแนนลีก
ชนะ: 243 (62.5%)
56.
Коррупционер
Коррупционер
RU (#56)
ชาเลนเจอร์ 1387 คะแนนลีก
ชนะ: 288 (57.1%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 105 (49.8%)
57.
Don Noway
Don Noway
EUW (#57)
ชาเลนเจอร์ 1386 คะแนนลีก
ชนะ: 509 (54.4%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 30 (68.2%)
58.
techno overdose
techno overdose
EUNE (#58)
ชาเลนเจอร์ 1386 คะแนนลีก
ชนะ: 170 (64.2%)
ซิลเวอร์ I
ชนะ: 13 (72.2%)
59.
DEMONHUMAN
DEMONHUMAN
EUW (#59)
ชาเลนเจอร์ 1381 คะแนนลีก
ชนะ: 325 (56.8%)
60.
asko kusko zako
asko kusko zako
TR (#60)
ชาเลนเจอร์ 1381 คะแนนลีก
ชนะ: 206 (57.9%)
61.
Built
Built
EUW (#61)
ชาเลนเจอร์ 1380 คะแนนลีก
ชนะ: 363 (57.1%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 18 (54.5%)
62.
Sad
Sad
RU (#62)
ชาเลนเจอร์ 1371 คะแนนลีก
ชนะ: 195 (60.6%)
63.
fragiIe
fragiIe
KR (#63)
ชาเลนเจอร์ 1367 คะแนนลีก
ชนะ: 956 (53.1%)
64.
Arcane Lover
Arcane Lover
BR (#64)
ชาเลนเจอร์ 1366 คะแนนลีก
ชนะ: 163 (55.1%)
65.
영태이1
영태이1
KR (#65)
ชาเลนเจอร์ 1365 คะแนนลีก
ชนะ: 565 (54.4%)
66.
kiin
kiin
KR (#66)
ชาเลนเจอร์ 1359 คะแนนลีก
ชนะ: 263 (59.0%)
67.
젠지 뚱러
젠지 뚱러
KR (#67)
ชาเลนเจอร์ 1356 คะแนนลีก
ชนะ: 660 (53.9%)
68.
Yoichi Išagi
Yoichi Išagi
EUW (#68)
ชาเลนเจอร์ 1355 คะแนนลีก
ชนะ: 451 (55.1%)
แพลทินัม I
ชนะ: 7 (70.0%)
69.
Ttv Lathyrus
Ttv Lathyrus
EUW (#69)
ชาเลนเจอร์ 1355 คะแนนลีก
ชนะ: 256 (59.4%)
70.
Sufukato
Sufukato
LAS (#70)
ชาเลนเจอร์ 1350 คะแนนลีก
ชนะ: 240 (58.5%)
มาสเตอร์ 66 คะแนนลีก
ชนะ: 246 (60.0%)
71.
화내기도지쳤어
화내기도지쳤어
KR (#71)
ชาเลนเจอร์ 1348 คะแนนลีก
ชนะ: 685 (53.7%)
72.
BioPanther
BioPanther
OCE (#72)
ชาเลนเจอร์ 1348 คะแนนลีก
ชนะ: 461 (54.2%)
73.
psavncav
psavncav
KR (#73)
ชาเลนเจอร์ 1346 คะแนนลีก
ชนะ: 699 (52.7%)
74.
yuezhihuxi
yuezhihuxi
KR (#74)
ชาเลนเจอร์ 1346 คะแนนลีก
ชนะ: 258 (57.7%)
75.
kevin crey
kevin crey
BR (#75)
ชาเลนเจอร์ 1340 คะแนนลีก
ชนะ: 346 (55.9%)
แพลทินัม I
ชนะ: 64 (61.0%)
76.
kazemidking
kazemidking
BR (#76)
ชาเลนเจอร์ 1338 คะแนนลีก
ชนะ: 737 (52.9%)
77.
winstxn
winstxn
NA (#77)
ชาเลนเจอร์ 1338 คะแนนลีก
ชนะ: 304 (54.4%)
แพลทินัม I
ชนะ: 25 (71.4%)
78.
MID Lava
MID Lava
KR (#78)
ชาเลนเจอร์ 1336 คะแนนลีก
ชนะ: 231 (56.5%)
79.
Szygenda
Szygenda
EUW (#79)
ชาเลนเจอร์ 1333 คะแนนลีก
ชนะ: 201 (61.5%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 14 (66.7%)
80.
Thørs Snorresson
Thørs Snorresson
EUW (#80)
ชาเลนเจอร์ 1331 คะแนนลีก
ชนะ: 246 (61.0%)
81.
TwicthDeadly405
TwicthDeadly405
LAN (#81)
ชาเลนเจอร์ 1330 คะแนนลีก
ชนะ: 454 (55.0%)
แพลทินัม I
ชนะ: 15 (60.0%)
82.
Angel ôf Death
Angel ôf Death
EUW (#82)
ชาเลนเจอร์ 1328 คะแนนลีก
ชนะ: 283 (57.4%)
83.
my love yunds
my love yunds
BR (#83)
ชาเลนเจอร์ 1328 คะแนนลีก
ชนะ: 202 (56.4%)
84.
SHINI 1407
SHINI 1407
BR (#84)
ชาเลนเจอร์ 1327 คะแนนลีก
ชนะ: 538 (53.7%)
85.
Davemon
Davemon
NA (#85)
ชาเลนเจอร์ 1327 คะแนนลีก
ชนะ: 271 (56.5%)
86.
NYNYNY
NYNYNY
KR (#86)
ชาเลนเจอร์ 1326 คะแนนลีก
ชนะ: 818 (52.9%)
โกลด์ II
ชนะ: 12 (54.5%)
87.
BRO Morgan
BRO Morgan
KR (#87)
ชาเลนเจอร์ 1325 คะแนนลีก
ชนะ: 360 (57.1%)
88.
Sean Casey
Sean Casey
BR (#88)
ชาเลนเจอร์ 1320 คะแนนลีก
ชนะ: 322 (55.5%)
89.
Αshura
Αshura
EUNE (#89)
ชาเลนเจอร์ 1318 คะแนนลีก
ชนะ: 216 (59.0%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 50 (59.5%)
90.
lIlIIIIllllII
lIlIIIIllllII
KR (#90)
ชาเลนเจอร์ 1317 คะแนนลีก
ชนะ: 872 (52.3%)
91.
Stormaxx
Stormaxx
EUW (#91)
ชาเลนเจอร์ 1317 คะแนนลีก
ชนะ: 285 (57.9%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 32 (61.5%)
92.
ArkRuHa
ArkRuHa
KR (#92)
ชาเลนเจอร์ 1316 คะแนนลีก
ชนะ: 472 (53.9%)
93.
Lietuva
Lietuva
EUNE (#93)
ชาเลนเจอร์ 1316 คะแนนลีก
ชนะ: 293 (57.1%)
94.
Brunox1001
Brunox1001
BR (#94)
ชาเลนเจอร์ 1316 คะแนนลีก
ชนะ: 235 (57.5%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 71 (50.4%)
95.
Aniayua
Aniayua
KR (#95)
ชาเลนเจอร์ 1313 คะแนนลีก
ชนะ: 475 (56.5%)
96.
KJ Allen
KJ Allen
BR (#96)
ชาเลนเจอร์ 1313 คะแนนลีก
ชนะ: 433 (54.6%)
97.
Mr Tickle
Mr Tickle
EUW (#97)
ชาเลนเจอร์ 1313 คะแนนลีก
ชนะ: 371 (56.6%)
98.
Joe Cat
Joe Cat
TR (#98)
ชาเลนเจอร์ 1312 คะแนนลีก
ชนะ: 127 (64.1%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 8 (61.5%)
99.
Nick link
Nick link
BR (#99)
ชาเลนเจอร์ 1311 คะแนนลีก
ชนะ: 469 (54.5%)
100.
oiiii
oiiii
BR (#100)
ชาเลนเจอร์ 1311 คะแนนลีก
ชนะ: 181 (58.6%)
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: