อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม

อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม

# ชื่อ โซโล่คิว จัดอันดับดราฟท์ Flex
1.
DWG ShowMaker
DWG ShowMaker
KR (#1)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1737
ชนะ: 288
-
2.
AvaIanche
AvaIanche
TR (#2)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1703
ชนะ: 312
ไดมอนด์ II
คะแนนลีก: 0
ชนะ: 27
3.
T1 sush1
T1 sush1
KR (#3)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1636
ชนะ: 284
-
4.
C9 Zven
C9 Zven
NA (#4)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1632
ชนะ: 444
-
5.
Twitch Bejjaniii
Twitch Bejjaniii
LAN (#5)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1626
ชนะ: 318
ไดมอนด์ III
คะแนนลีก: 46
ชนะ: 29
6.
Aryze
Aryze
BR (#6)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1625
ชนะ: 282
-
7.
Hachi
Hachi
LAS (#7)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1618
ชนะ: 430
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 0
ชนะ: 36
8.
xiaolongbao
xiaolongbao
BR (#8)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1594
ชนะ: 451
-
9.
Litny
Litny
EUNE (#9)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1570
ชนะ: 187
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 100
ชนะ: 45
10.
Kite Machine
Kite Machine
EUW (#10)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1540
ชนะ: 393
-
11.
be yourselƒ
be yourselƒ
TR (#11)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1464
ชนะ: 400
-
12.
Bjorn lronside
Bjorn lronside
EUW (#12)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1464
ชนะ: 245
-
13.
Hatéd1
Hatéd1
TR (#13)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1464
ชนะ: 198
-
14.
RGE lnspired
RGE lnspired
EUW (#14)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1450
ชนะ: 416
-
15.
showmakerzzz
showmakerzzz
KR (#15)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1419
ชนะ: 184
-
16.
RRRRRRRRRRRANK1
RRRRRRRRRRRANK1
BR (#16)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1408
ชนะ: 470
-
17.
Hola Soy Candy
Hola Soy Candy
LAN (#17)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1407
ชนะ: 226
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 75
ชนะ: 23
18.
v f N b
v f N b
BR (#18)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1407
ชนะ: 156
-
19.
급할수록도라미
급할수록도라미
KR (#19)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1405
ชนะ: 127
-
20.
get off me
get off me
BR (#20)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1402
ชนะ: 408
-
21.
C9 ZVENNN
C9 ZVENNN
NA (#21)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1401
ชนะ: 240
-
22.
FNC Selfmade
FNC Selfmade
EUW (#22)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1393
ชนะ: 462
-
23.
Piña
Piña
LAN (#23)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1391
ชนะ: 185
-
24.
OZAN AYDOĞAN
OZAN AYDOĞAN
TR (#24)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1374
ชนะ: 309
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 100
ชนะ: 19
25.
T1 Gumayusi
T1 Gumayusi
KR (#25)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1373
ชนะ: 465
-
26.
Razørk Activoo
Razørk Activoo
EUW (#26)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1361
ชนะ: 208
-
27.
tuokaZ
tuokaZ
TR (#27)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1360
ชนะ: 123
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 70
ชนะ: 56
28.
qpalzmwoiaj
qpalzmwoiaj
NA (#28)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1356
ชนะ: 534
-
29.
Destiny
Destiny
KR (#29)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1355
ชนะ: 182
-
30.
simp player 1
simp player 1
EUW (#30)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1354
ชนะ: 267
-
31.
It is a myth
It is a myth
EUW (#31)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1352
ชนะ: 451
-
32.
WhiteKnight108
WhiteKnight108
EUW (#32)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1352
ชนะ: 385
แพลทินัม IV
คะแนนลีก: 24
ชนะ: 5
33.
R7 Josedeodo
R7 Josedeodo
LAN (#33)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1350
ชนะ: 130
-
34.
Kirei sama
Kirei sama
EUW (#34)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1347
ชนะ: 518
-
35.
쪼렙이다말로하자
쪼렙이다말로하자
KR (#35)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1345
ชนะ: 731
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 39
ชนะ: 29
36.
T1 BurdoI
T1 BurdoI
KR (#36)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1345
ชนะ: 241
-
37.
Josedeodo
Josedeodo
NA (#37)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1343
ชนะ: 295
-
38.
inspiredd2
inspiredd2
EUW (#38)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1343
ชนะ: 237
แพลทินัม IV
คะแนนลีก: 100
ชนะ: 11
39.
ur awful
ur awful
TR (#39)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1342
ชนะ: 180
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 75
ชนะ: 8
40.
SK Jenax
SK Jenax
EUW (#40)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1332
ชนะ: 214
-
41.
Déadly
Déadly
EUW (#41)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1325
ชนะ: 263
-
42.
Agurin
Agurin
EUW (#42)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1323
ชนะ: 411
-
43.
Dasant Ko
Dasant Ko
LAS (#43)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1323
ชนะ: 350
แพลทินัม III
คะแนนลีก: 45
ชนะ: 39
44.
TL Tactical
TL Tactical
NA (#44)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1322
ชนะ: 219
-
45.
Polish Wonderb0y
Polish Wonderb0y
EUW (#45)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1321
ชนะ: 194
-
46.
소나잔나
소나잔나
KR (#46)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1298
ชนะ: 178
-
47.
용호야
용호야
KR (#47)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1291
ชนะ: 287
-
48.
SUP Armutke
SUP Armutke
EUW (#48)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1289
ชนะ: 496
-
49.
원딜 왕자 이채환
원딜 왕자 이채환
KR (#49)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1285
ชนะ: 231
-
50.
Joe Cat
Joe Cat
TR (#50)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1281
ชนะ: 171
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 90
ชนะ: 26
51.
OG Upset
OG Upset
EUW (#51)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1278
ชนะ: 438
-
52.
CIair de Lune
CIair de Lune
BR (#52)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1276
ชนะ: 239
-
53.
From Iron
From Iron
NA (#53)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1275
ชนะ: 493
-
54.
school phobia
school phobia
EUW (#54)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1274
ชนะ: 302
-
55.
EIyoya
EIyoya
EUW (#55)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1274
ชนะ: 254
-
56.
Diass
Diass
TR (#56)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1262
ชนะ: 155
-
57.
SeaQuest
SeaQuest
NA (#57)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1260
ชนะ: 139
-
58.
KzcXaz
KzcXaz
KR (#58)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1256
ชนะ: 352
-
59.
Paresz14
Paresz14
EUNE (#59)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1251
ชนะ: 258
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 80
ชนะ: 22
60.
Winston4
Winston4
NA (#60)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1249
ชนะ: 408
-
61.
SPG Zzus
SPG Zzus
KR (#61)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1249
ชนะ: 298
-
62.
T1 Chοvy
T1 Chοvy
EUW (#62)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1247
ชนะ: 337
-
63.
PyrisT
PyrisT
TR (#63)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1247
ชนะ: 266
ไดมอนด์ IV
คะแนนลีก: 58
ชนะ: 30
64.
Plugo XD
Plugo XD
LAN (#64)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1240
ชนะ: 121
-
65.
10k EGO
10k EGO
KR (#65)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1237
ชนะ: 561
-
66.
Swordart777
Swordart777
KR (#66)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1233
ชนะ: 430
-
67.
MikyXD
MikyXD
EUW (#67)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1229
ชนะ: 281
-
68.
Drachir
Drachir
LAN (#68)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1227
ชนะ: 127
แพลทินัม I
คะแนนลีก: 60
ชนะ: 11
69.
Lehends
Lehends
KR (#69)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1225
ชนะ: 314
-
70.
사람이름이윤용호
사람이름이윤용호
KR (#70)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1224
ชนะ: 286
-
71.
Angry Dragon
Angry Dragon
TR (#71)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1224
ชนะ: 119
-
72.
GF ClyDee
GF ClyDee
TR (#72)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1222
ชนะ: 121
-
73.
KBM DOVAHKIIN
KBM DOVAHKIIN
BR (#73)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1219
ชนะ: 358
-
74.
jean mage
jean mage
BR (#74)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1217
ชนะ: 285
-
75.
10 lQ PLAYER
10 lQ PLAYER
NA (#75)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1214
ชนะ: 172
-
76.
EG Bae
EG Bae
NA (#76)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1213
ชนะ: 267
-
77.
Yoppa
Yoppa
EUW (#77)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1210
ชนะ: 317
-
78.
Kennedys
Kennedys
BR (#78)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1207
ชนะ: 143
-
79.
Køldo Locuraa
Køldo Locuraa
EUW (#79)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1203
ชนะ: 346
-
80.
UnExpecteDGanGS
UnExpecteDGanGS
EUNE (#80)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1199
ชนะ: 190
-
81.
Wésker
Wésker
LAS (#81)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1195
ชนะ: 195
ไดมอนด์ III
คะแนนลีก: 25
ชนะ: 59
82.
b1ng b0ng
b1ng b0ng
BR (#82)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1193
ชนะ: 357
-
83.
hovno z kose
hovno z kose
EUW (#83)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1189
ชนะ: 237
-
84.
모두모두행복하길
모두모두행복하길
KR (#84)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1189
ชนะ: 202
-
85.
T1 Kuri
T1 Kuri
KR (#85)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1188
ชนะ: 740
-
86.
HLE Viper
HLE Viper
KR (#86)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1188
ชนะ: 326
-
87.
Xelpid
Xelpid
EUW (#87)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1188
ชนะ: 267
-
88.
Sanyol
Sanyol
EUNE (#88)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1187
ชนะ: 138
-
89.
Robính00D
Robính00D
EUW (#89)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1183
ชนะ: 202
-
90.
100 Kenvi
100 Kenvi
NA (#90)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1177
ชนะ: 508
-
91.
feng ji xu chui
feng ji xu chui
KR (#91)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1174
ชนะ: 304
-
92.
K T
K T
KR (#92)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1174
ชนะ: 243
-
93.
f and commitment
f and commitment
BR (#93)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1173
ชนะ: 894
-
94.
no one knows us
no one knows us
BR (#94)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1172
ชนะ: 320
-
95.
Kitsùne
Kitsùne
EUNE (#95)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1171
ชนะ: 155
-
96.
tïosatan
tïosatan
BR (#96)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1167
ชนะ: 283
-
97.
GMB Lekcyc
GMB Lekcyc
EUW (#97)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1165
ชนะ: 405
-
98.
CHF Sloth
CHF Sloth
OCE (#98)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1164
ชนะ: 387
-
99.
S04 Innaxe
S04 Innaxe
EUW (#99)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1162
ชนะ: 290
-
100.
Zerlox
Zerlox
LAS (#100)
ชาเลนเจอร์
คะแนนลีก: 1161
ชนะ: 262
ไดมอนด์ I
คะแนนลีก: 75
ชนะ: 130
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: