Chỉ số tướng

558,213 trận ( 2 ngày gần nhất )
Hãy chọn tướng