Chỉ số tướng

88,535 trận ( 2 ngày gần nhất )
Hãy chọn tướng