Chỉ số tướng

545,671 trận ( 2 ngày gần nhất )
Hãy chọn tướng