Chỉ số tướng

649,636 trận ( 2 ngày gần nhất )
Hãy chọn tướng