Chỉ số tướng

# Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng Tỉ lệ bị cấm KDA Pentakill/trận
1.
Vayne
Vayne
AD Carry
29.2%
29.2%
29.2%
49.5%
49.5%
49.5%
23.0%
23.0%
23.0%
7.9 / 6.7 / 5.7 0.0114
2.
Ezreal
Ezreal
AD Carry
27.3%
27.3%
27.3%
54.1%
54.1%
54.1%
62.3%
62.3%
62.3%
7.7 / 5.8 / 8.4 0.0030
3.
Lee Sin
Lee Sin
Đi rừng
22.9%
22.9%
22.9%
48.7%
48.7%
48.7%
12.9%
12.9%
12.9%
7.0 / 6.1 / 8.4 0.0002
4.
Tristana
Tristana
AD Carry
21.8%
21.8%
21.8%
49.5%
49.5%
49.5%
10.4%
10.4%
10.4%
7.7 / 5.8 / 6.3 0.0049
5.
Thresh
Thresh
Hỗ trợ
20.9%
20.9%
20.9%
48.8%
48.8%
48.8%
8.6%
8.6%
8.6%
2.4 / 5.7 / 14.3 0.0000
6.
Yasuo
Yasuo
Top, Mid
17.8%
17.8%
17.8%
46.8%
46.8%
46.8%
39.0%
39.0%
39.0%
6.3 / 7.4 / 5.2 0.0031
7.
Miss Fortune
Miss Fortune
AD Carry
17.7%
17.7%
17.7%
53.0%
53.0%
53.0%
7.7%
7.7%
7.7%
7.3 / 6.1 / 8.4 0.0033
8.
Leona
Leona
Hỗ trợ
17.5%
17.5%
17.5%
54.0%
54.0%
54.0%
21.2%
21.2%
21.2%
2.5 / 5.5 / 13.9 0.0000
9.
Jhin
Jhin
AD Carry
16.8%
16.8%
16.8%
47.8%
47.8%
47.8%
1.1%
1.1%
1.1%
7.2 / 6.0 / 8.5 0.0020
10.
Jarvan IV
Jarvan IV
Đi rừng
16.5%
16.5%
16.5%
53.6%
53.6%
53.6%
9.7%
9.7%
9.7%
6.5 / 5.7 / 10.9 0.0003
11.
Lucian
Lucian
AD Carry
16.0%
16.0%
16.0%
46.5%
46.5%
46.5%
1.6%
1.6%
1.6%
7.3 / 6.2 / 6.7 0.0030
12.
Caitlyn
Caitlyn
AD Carry
15.9%
15.9%
15.9%
46.5%
46.5%
46.5%
5.2%
5.2%
5.2%
6.1 / 6.3 / 7.0 0.0025
13.
Xayah
Xayah
AD Carry
14.6%
14.6%
14.6%
48.7%
48.7%
48.7%
13.3%
13.3%
13.3%
7.0 / 6.0 / 7.0 0.0036
14.
Lulu
Lulu
Hỗ trợ
13.8%
13.8%
13.8%
51.2%
51.2%
51.2%
20.9%
20.9%
20.9%
2.0 / 5.1 / 14.1 0.0000
15.
Zed
Zed
Mid
13.4%
13.4%
13.4%
50.3%
50.3%
50.3%
57.1%
57.1%
57.1%
9.1 / 6.4 / 5.5 0.0010
# Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng Tỉ lệ bị cấm KDA Pentakill/trận
16.
Kayn
Kayn
Đi rừng
13.3%
13.3%
13.3%
48.3%
48.3%
48.3%
20.6%
20.6%
20.6%
8.0 / 6.8 / 6.6 0.0016
17.
Kha'Zix
Kha'Zix
Đi rừng
12.8%
12.8%
12.8%
50.6%
50.6%
50.6%
11.2%
11.2%
11.2%
8.9 / 5.8 / 5.8 0.0018
18.
Blitzcrank
Blitzcrank
Hỗ trợ
12.3%
12.3%
12.3%
52.1%
52.1%
52.1%
26.2%
26.2%
26.2%
2.7 / 5.5 / 13.0 0.0000
19.
Zoe
Zoe
Mid
12.3%
12.3%
12.3%
38.0%
38.0%
38.0%
44.8%
44.8%
44.8%
5.5 / 7.9 / 7.1 0.0001
20.
Gangplank
Gangplank
Top
12.2%
12.2%
12.2%
49.0%
49.0%
49.0%
9.1%
9.1%
9.1%
5.7 / 6.0 / 7.7 0.0009
21.
Twitch
Twitch
AD Carry
12.1%
12.1%
12.1%
51.2%
51.2%
51.2%
13.0%
13.0%
13.0%
8.9 / 6.6 / 7.3 0.0080
22.
Malzahar
Malzahar
Mid
11.7%
11.7%
11.7%
54.6%
54.6%
54.6%
29.0%
29.0%
29.0%
5.5 / 5.7 / 7.8 0.0005
23.
Karma
Karma
Hỗ trợ
11.5%
11.5%
11.5%
49.1%
49.1%
49.1%
2.1%
2.1%
2.1%
3.0 / 5.6 / 12.3 0.0000
24.
Teemo
Teemo
Top, Hỗ trợ
11.5%
11.5%
11.5%
52.9%
52.9%
52.9%
25.4%
25.4%
25.4%
5.7 / 6.5 / 6.7 0.0005
25.
Sona
Sona
Hỗ trợ
11.4%
11.4%
11.4%
53.8%
53.8%
53.8%
7.7%
7.7%
7.7%
3.0 / 6.0 / 14.0 0.0000
26.
Ornn
Ornn
Top
10.3%
10.3%
10.3%
50.4%
50.4%
50.4%
15.7%
15.7%
15.7%
4.4 / 5.2 / 9.2 0.0001
27.
Lux
Lux
Mid, Hỗ trợ
10.3%
10.3%
10.3%
50.8%
50.8%
50.8%
0.8%
0.8%
0.8%
5.9 / 5.7 / 10.2 0.0001
28.
Jax
Jax
Top, Đi rừng
10.2%
10.2%
10.2%
51.1%
51.1%
51.1%
5.3%
5.3%
5.3%
6.6 / 6.1 / 5.2 0.0017
29.
Janna
Janna
Hỗ trợ
10.2%
10.2%
10.2%
52.1%
52.1%
52.1%
6.3%
6.3%
6.3%
1.6 / 4.7 / 14.8 0.0000
30.
Orianna
Orianna
Mid
10.1%
10.1%
10.1%
50.5%
50.5%
50.5%
2.3%
2.3%
2.3%
5.6 / 5.5 / 9.1 0.0009
# Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng Tỉ lệ bị cấm KDA Pentakill/trận
31.
Rengar
Rengar
Đi rừng
10.1%
10.1%
10.1%
48.2%
48.2%
48.2%
10.6%
10.6%
10.6%
8.1 / 6.8 / 5.6 0.0011
32.
Varus
Varus
AD Carry
10.1%
10.1%
10.1%
48.6%
48.6%
48.6%
0.7%
0.7%
0.7%
7.0 / 6.2 / 7.5 0.0031
33.
Katarina
Katarina
Mid
9.9%
9.9%
9.9%
52.7%
52.7%
52.7%
24.8%
24.8%
24.8%
10.1 / 7.1 / 5.9 0.0087
34.
Alistar
Alistar
Hỗ trợ
9.7%
9.7%
9.7%
51.4%
51.4%
51.4%
4.1%
4.1%
4.1%
2.3 / 5.3 / 13.4 0.0000
35.
Graves
Graves
Đi rừng
9.7%
9.7%
9.7%
46.1%
46.1%
46.1%
1.5%
1.5%
1.5%
6.9 / 6.4 / 6.4 0.0015
36.
Nami
Nami
Hỗ trợ
9.6%
9.6%
9.6%
52.5%
52.5%
52.5%
0.7%
0.7%
0.7%
2.1 / 5.1 / 15.5 0.0000
37.
Jinx
Jinx
AD Carry
9.4%
9.4%
9.4%
49.2%
49.2%
49.2%
0.5%
0.5%
0.5%
7.2 / 6.5 / 7.5 0.0087
38.
Riven
Riven
Top
9.3%
9.3%
9.3%
48.0%
48.0%
48.0%
4.1%
4.1%
4.1%
6.8 / 6.3 / 5.0 0.0017
39.
Soraka
Soraka
Hỗ trợ
9.0%
9.0%
9.0%
50.8%
50.8%
50.8%
10.6%
10.6%
10.6%
1.1 / 5.4 / 14.7 0.0000
40.
Maokai
Maokai
Top
8.9%
8.9%
8.9%
52.8%
52.8%
52.8%
4.0%
4.0%
4.0%
3.6 / 4.8 / 9.9 0.0000
41.
Jayce
Jayce
Top, Mid
8.8%
8.8%
8.8%
51.6%
51.6%
51.6%
9.9%
9.9%
9.9%
7.3 / 5.9 / 6.4 0.0018
42.
Morgana
Morgana
Hỗ trợ
8.7%
8.7%
8.7%
48.9%
48.9%
48.9%
4.7%
4.7%
4.7%
3.4 / 5.8 / 13.2 0.0000
43.
Shyvana
Shyvana
Đi rừng
8.6%
8.6%
8.6%
53.3%
53.3%
53.3%
4.3%
4.3%
4.3%
6.6 / 5.0 / 6.5 0.0016
44.
Rakan
Rakan
Hỗ trợ
8.2%
8.2%
8.2%
48.6%
48.6%
48.6%
4.0%
4.0%
4.0%
1.8 / 5.5 / 14.3 0.0000
45.
Fizz
Fizz
Mid
8.2%
8.2%
8.2%
51.3%
51.3%
51.3%
18.2%
18.2%
18.2%
9.0 / 6.4 / 5.8 0.0016
# Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng Tỉ lệ bị cấm KDA Pentakill/trận
46.
Master Yi
Master Yi
Đi rừng
8.1%
8.1%
8.1%
48.2%
48.2%
48.2%
8.3%
8.3%
8.3%
8.3 / 7.0 / 4.7 0.0100
47.
Shen
Shen
Top
7.9%
7.9%
7.9%
51.5%
51.5%
51.5%
1.2%
1.2%
1.2%
4.0 / 4.5 / 10.6 0.0002
48.
Xin Zhao
Xin Zhao
Đi rừng
7.8%
7.8%
7.8%
53.7%
53.7%
53.7%
6.7%
6.7%
6.7%
7.2 / 6.1 / 6.9 0.0010
49.
Kassadin
Kassadin
Mid
7.7%
7.7%
7.7%
48.4%
48.4%
48.4%
14.7%
14.7%
14.7%
7.6 / 5.6 / 6.0 0.0048
50.
Ahri
Ahri
Mid
7.6%
7.6%
7.6%
51.6%
51.6%
51.6%
2.7%
2.7%
2.7%
6.4 / 5.5 / 7.8 0.0008
51.
Ashe
Ashe
AD Carry
7.2%
7.2%
7.2%
49.0%
49.0%
49.0%
0.4%
0.4%
0.4%
6.0 / 6.4 / 8.8 0.0020
52.
Twisted Fate
Twisted Fate
Mid
7.1%
7.1%
7.1%
51.8%
51.8%
51.8%
2.1%
2.1%
2.1%
5.7 / 6.0 / 8.4 0.0005
53.
Pantheon
Pantheon
Top
7.0%
7.0%
7.0%
51.9%
51.9%
51.9%
11.4%
11.4%
11.4%
8.0 / 6.4 / 6.4 0.0009
54.
Vladimir
Vladimir
Mid, Top
7.0%
7.0%
7.0%
50.5%
50.5%
50.5%
9.5%
9.5%
9.5%
5.9 / 5.7 / 6.3 0.0013
55.
Hecarim
Hecarim
Đi rừng
6.9%
6.9%
6.9%
48.2%
48.2%
48.2%
7.4%
7.4%
7.4%
7.3 / 6.2 / 8.1 0.0004
56.
Xerath
Xerath
Mid, Hỗ trợ
6.8%
6.8%
6.8%
52.5%
52.5%
52.5%
1.1%
1.1%
1.1%
6.3 / 5.3 / 9.2 0.0004
57.
Rammus
Rammus
Đi rừng
6.7%
6.7%
6.7%
54.1%
54.1%
54.1%
10.2%
10.2%
10.2%
5.0 / 5.5 / 10.9 0.0000
58.
Draven
Draven
AD Carry
6.6%
6.6%
6.6%
48.0%
48.0%
48.0%
9.9%
9.9%
9.9%
7.7 / 6.9 / 6.3 0.0036
59.
Ekko
Ekko
Mid
6.6%
6.6%
6.6%
49.2%
49.2%
49.2%
2.4%
2.4%
2.4%
7.2 / 6.3 / 6.5 0.0019
60.
Veigar
Veigar
Mid, Hỗ trợ
6.6%
6.6%
6.6%
51.1%
51.1%
51.1%
2.7%
2.7%
2.7%
7.3 / 6.3 / 7.2 0.0008
# Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng Tỉ lệ bị cấm KDA Pentakill/trận
61.
Brand
Brand
Hỗ trợ, Mid
6.3%
6.3%
6.3%
47.3%
47.3%
47.3%
3.0%
3.0%
3.0%
5.3 / 7.2 / 9.3 0.0003
62.
Azir
Azir
Mid
6.2%
6.2%
6.2%
50.0%
50.0%
50.0%
4.9%
4.9%
4.9%
6.4 / 6.1 / 6.6 0.0031
63.
Bard
Bard
Hỗ trợ
6.0%
6.0%
6.0%
48.5%
48.5%
48.5%
0.6%
0.6%
0.6%
3.4 / 6.3 / 13.5 0.0001
64.
Braum
Braum
Hỗ trợ
6.0%
6.0%
6.0%
50.1%
50.1%
50.1%
2.0%
2.0%
2.0%
1.6 / 5.1 / 14.8 0.0000
65.
Gnar
Gnar
Top
6.0%
6.0%
6.0%
48.6%
48.6%
48.6%
3.1%
3.1%
3.1%
5.1 / 5.8 / 7.1 0.0003
66.
Malphite
Malphite
Top
5.8%
5.8%
5.8%
50.3%
50.3%
50.3%
1.1%
1.1%
1.1%
4.9 / 5.0 / 8.5 0.0002
67.
Ryze
Ryze
Mid, Top
5.8%
5.8%
5.8%
43.9%
43.9%
43.9%
1.4%
1.4%
1.4%
5.3 / 5.7 / 6.4 0.0009
68.
Nasus
Nasus
Top
5.7%
5.7%
5.7%
48.7%
48.7%
48.7%
5.2%
5.2%
5.2%
4.8 / 5.5 / 5.6 0.0008
69.
LeBlanc
LeBlanc
Mid
5.6%
5.6%
5.6%
49.1%
49.1%
49.1%
11.4%
11.4%
11.4%
7.8 / 5.6 / 6.4 0.0004
70.
Kalista
Kalista
AD Carry
5.6%
5.6%
5.6%
46.6%
46.6%
46.6%
3.3%
3.3%
3.3%
7.7 / 6.5 / 6.5 0.0036
71.
Warwick
Warwick
Đi rừng
5.5%
5.5%
5.5%
53.4%
53.4%
53.4%
3.6%
3.6%
3.6%
7.5 / 6.3 / 8.0 0.0004
72.
Vel'Koz
Vel'Koz
Mid, Hỗ trợ
5.5%
5.5%
5.5%
51.4%
51.4%
51.4%
0.8%
0.8%
0.8%
6.0 / 6.1 / 9.1 0.0002
73.
Darius
Darius
Top
5.5%
5.5%
5.5%
47.1%
47.1%
47.1%
22.1%
22.1%
22.1%
5.9 / 6.2 / 5.3 0.0028
74.
Irelia
Irelia
Top
5.5%
5.5%
5.5%
50.7%
50.7%
50.7%
2.1%
2.1%
2.1%
7.2 / 6.1 / 5.4 0.0023
75.
Kog'Maw
Kog'Maw
AD Carry
5.4%
5.4%
5.4%
49.9%
49.9%
49.9%
2.7%
2.7%
2.7%
7.7 / 6.8 / 6.9 0.0041
# Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng Tỉ lệ bị cấm KDA Pentakill/trận
76.
Udyr
Udyr
Đi rừng
5.3%
5.3%
5.3%
51.1%
51.1%
51.1%
3.5%
3.5%
3.5%
6.4 / 5.9 / 5.9 0.0009
77.
Fiora
Fiora
Top
5.3%
5.3%
5.3%
47.5%
47.5%
47.5%
13.6%
13.6%
13.6%
5.9 / 6.3 / 4.7 0.0011
78.
Kindred
Kindred
Đi rừng
5.2%
5.2%
5.2%
50.1%
50.1%
50.1%
2.7%
2.7%
2.7%
7.2 / 6.6 / 7.0 0.0015
79.
Talon
Talon
Mid
5.1%
5.1%
5.1%
50.7%
50.7%
50.7%
4.6%
4.6%
4.6%
9.2 / 6.9 / 5.7 0.0013
80.
Syndra
Syndra
Mid
5.1%
5.1%
5.1%
46.7%
46.7%
46.7%
3.4%
3.4%
3.4%
6.2 / 6.4 / 6.5 0.0002
81.
Cho'Gath
Cho'Gath
Top
5.0%
5.0%
5.0%
50.3%
50.3%
50.3%
12.9%
12.9%
12.9%
5.8 / 5.1 / 6.5 0.0003
82.
Shaco
Shaco
Đi rừng
4.9%
4.9%
4.9%
51.6%
51.6%
51.6%
2.0%
2.0%
2.0%
7.6 / 5.9 / 7.0 0.0007
83.
Nidalee
Nidalee
Đi rừng
4.8%
4.8%
4.8%
47.9%
47.9%
47.9%
1.2%
1.2%
1.2%
7.0 / 5.9 / 7.4 0.0007
84.
Ngộ Không
Ngộ Không
Top, Đi rừng
4.7%
4.7%
4.7%
52.9%
52.9%
52.9%
1.1%
1.1%
1.1%
8.1 / 6.1 / 6.4 0.0016
85.
Sejuani
Sejuani
Đi rừng
4.7%
4.7%
4.7%
50.8%
50.8%
50.8%
6.6%
6.6%
6.6%
4.4 / 4.7 / 11.3 0.0000
86.
Vi
Vi
Đi rừng
4.6%
4.6%
4.6%
51.1%
51.1%
51.1%
0.6%
0.6%
0.6%
6.9 / 6.3 / 7.4 0.0006
87.
Diana
Diana
Mid, Đi rừng
4.5%
4.5%
4.5%
51.2%
51.2%
51.2%
3.8%
3.8%
3.8%
8.1 / 6.7 / 6.2 0.0016
88.
Evelynn
Evelynn
Đi rừng
4.4%
4.4%
4.4%
49.9%
49.9%
49.9%
18.1%
18.1%
18.1%
8.8 / 6.3 / 7.7 0.0003
89.
Elise
Elise
Đi rừng
4.4%
4.4%
4.4%
49.0%
49.0%
49.0%
3.6%
3.6%
3.6%
6.6 / 5.9 / 7.8 0.0002
90.
Singed
Singed
Top
4.2%
4.2%
4.2%
53.2%
53.2%
53.2%
2.0%
2.0%
2.0%
4.5 / 6.3 / 8.0 0.0001
# Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng Tỉ lệ bị cấm KDA Pentakill/trận
91.
Taric
Taric
Hỗ trợ
4.2%
4.2%
4.2%
53.8%
53.8%
53.8%
0.8%
0.8%
0.8%
1.7 / 4.7 / 14.3 0.0000
92.
Corki
Corki
Mid
4.2%
4.2%
4.2%
52.9%
52.9%
52.9%
0.6%
0.6%
0.6%
8.2 / 6.0 / 6.9 0.0056
93.
Fiddlesticks
Fiddlesticks
Hỗ trợ, Đi rừng, Mid
4.1%
4.1%
4.1%
49.7%
49.7%
49.7%
0.8%
0.8%
0.8%
5.0 / 6.6 / 9.6 0.0003
94.
Akali
Akali
Top, Mid
4.0%
4.0%
4.0%
50.0%
50.0%
50.0%
3.0%
3.0%
3.0%
8.3 / 6.6 / 5.3 0.0029
95.
Gragas
Gragas
Đi rừng
4.0%
4.0%
4.0%
45.4%
45.4%
45.4%
0.6%
0.6%
0.6%
4.3 / 5.3 / 9.2 0.0003
96.
Sion
Sion
Top, Hỗ trợ
4.0%
4.0%
4.0%
52.5%
52.5%
52.5%
0.3%
0.3%
0.3%
4.3 / 5.6 / 9.6 0.0000
97.
Garen
Garen
Top
4.0%
4.0%
4.0%
50.1%
50.1%
50.1%
2.5%
2.5%
2.5%
6.2 / 5.1 / 5.1 0.0003
98.
Taliyah
Taliyah
Mid
3.9%
3.9%
3.9%
49.8%
49.8%
49.8%
0.4%
0.4%
0.4%
6.4 / 6.3 / 8.4 0.0011
99.
Zyra
Zyra
Hỗ trợ
3.9%
3.9%
3.9%
48.9%
48.9%
48.9%
1.0%
1.0%
1.0%
4.0 / 6.5 / 10.7 0.0001
100.
Kennen
Kennen
Top
3.9%
3.9%
3.9%
48.9%
48.9%
48.9%
1.1%
1.1%
1.1%
5.4 / 5.9 / 6.8 0.0006
101.
Annie
Annie
Mid, Hỗ trợ
3.9%
3.9%
3.9%
49.6%
49.6%
49.6%
1.6%
1.6%
1.6%
6.4 / 6.7 / 8.0 0.0005
102.
Yorick
Yorick
Top
3.8%
3.8%
3.8%
54.2%
54.2%
54.2%
2.7%
2.7%
2.7%
4.9 / 5.4 / 5.2 0.0007
103.
Urgot
Urgot
Top
3.7%
3.7%
3.7%
50.7%
50.7%
50.7%
5.0%
5.0%
5.0%
6.8 / 5.7 / 5.9 0.0007
104.
Renekton
Renekton
Top
3.7%
3.7%
3.7%
48.0%
48.0%
48.0%
1.5%
1.5%
1.5%
5.3 / 5.8 / 5.9 0.0008
105.
Sivir
Sivir
AD Carry
3.6%
3.6%
3.6%
48.7%
48.7%
48.7%
0.2%
0.2%
0.2%
6.2 / 5.9 / 8.4 0.0027
# Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng Tỉ lệ bị cấm KDA Pentakill/trận
106.
Anivia
Anivia
Mid
3.6%
3.6%
3.6%
52.2%
52.2%
52.2%
1.4%
1.4%
1.4%
5.8 / 4.7 / 7.7 0.0007
107.
Tahm Kench
Tahm Kench
Hỗ trợ, Top
3.6%
3.6%
3.6%
48.4%
48.4%
48.4%
0.9%
0.9%
0.9%
3.7 / 5.1 / 10.4 0.0000
108.
Zilean
Zilean
Hỗ trợ, Mid
3.5%
3.5%
3.5%
51.2%
51.2%
51.2%
0.6%
0.6%
0.6%
3.3 / 5.0 / 12.0 0.0000
109.
Galio
Galio
Mid, Top
3.5%
3.5%
3.5%
43.4%
43.4%
43.4%
5.0%
5.0%
5.0%
3.7 / 6.1 / 9.6 0.0000
110.
Nocturne
Nocturne
Đi rừng
3.5%
3.5%
3.5%
49.2%
49.2%
49.2%
0.8%
0.8%
0.8%
7.7 / 6.1 / 6.4 0.0000
111.
Viktor
Viktor
Mid
3.4%
3.4%
3.4%
46.9%
46.9%
46.9%
0.3%
0.3%
0.3%
6.0 / 5.9 / 6.6 0.0016
112.
Heimerdinger
Heimerdinger
Top, Mid
3.3%
3.3%
3.3%
52.2%
52.2%
52.2%
0.9%
0.9%
0.9%
5.2 / 6.3 / 6.7 0.0010
113.
Rumble
Rumble
Top
3.3%
3.3%
3.3%
49.1%
49.1%
49.1%
0.8%
0.8%
0.8%
5.6 / 6.1 / 7.6 0.0005
114.
Trundle
Trundle
Top
3.2%
3.2%
3.2%
47.7%
47.7%
47.7%
0.4%
0.4%
0.4%
4.3 / 5.2 / 7.7 0.0003
115.
Zac
Zac
Đi rừng
3.2%
3.2%
3.2%
48.3%
48.3%
48.3%
2.3%
2.3%
2.3%
4.2 / 4.6 / 11.7 0.0002
116.
Ziggs
Ziggs
Mid
3.2%
3.2%
3.2%
52.3%
52.3%
52.3%
0.2%
0.2%
0.2%
6.0 / 5.8 / 8.1 0.0005
117.
Illaoi
Illaoi
Top
3.2%
3.2%
3.2%
50.4%
50.4%
50.4%
2.0%
2.0%
2.0%
5.0 / 6.4 / 4.9 0.0005
118.
Camille
Camille
Top
3.1%
3.1%
3.1%
48.2%
48.2%
48.2%
1.4%
1.4%
1.4%
6.4 / 6.6 / 6.1 0.0016
119.
Kayle
Kayle
Top, Mid
3.0%
3.0%
3.0%
51.9%
51.9%
51.9%
0.6%
0.6%
0.6%
5.4 / 6.0 / 6.6 0.0030
120.
Nautilus
Nautilus
Hỗ trợ, Top
3.0%
3.0%
3.0%
48.2%
48.2%
48.2%
0.2%
0.2%
0.2%
2.8 / 5.5 / 11.8 0.0000
# Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng Tỉ lệ bị cấm KDA Pentakill/trận
121.
Tryndamere
Tryndamere
Top
2.9%
2.9%
2.9%
47.8%
47.8%
47.8%
1.1%
1.1%
1.1%
5.6 / 6.1 / 4.6 0.0008
122.
Swain
Swain
Top, Mid
2.5%
2.5%
2.5%
50.3%
50.3%
50.3%
0.4%
0.4%
0.4%
5.0 / 5.8 / 7.7 0.0002
123.
Cassiopeia
Cassiopeia
Mid
2.3%
2.3%
2.3%
46.1%
46.1%
46.1%
0.8%
0.8%
0.8%
5.7 / 6.3 / 6.7 0.0011
124.
Lissandra
Lissandra
Mid, Top
2.3%
2.3%
2.3%
50.2%
50.2%
50.2%
0.2%
0.2%
0.2%
5.2 / 6.1 / 8.2 0.0005
125.
Quinn
Quinn
Top
2.3%
2.3%
2.3%
49.7%
49.7%
49.7%
0.4%
0.4%
0.4%
8.3 / 7.5 / 6.9 0.0016
126.
Amumu
Amumu
Đi rừng
2.3%
2.3%
2.3%
50.8%
50.8%
50.8%
0.3%
0.3%
0.3%
4.7 / 5.4 / 10.5 0.0003
127.
Poppy
Poppy
Top
2.2%
2.2%
2.2%
48.9%
48.9%
48.9%
0.2%
0.2%
0.2%
4.4 / 5.1 / 8.2 0.0000
128.
Rek'Sai
Rek'Sai
Đi rừng
2.1%
2.1%
2.1%
49.4%
49.4%
49.4%
0.7%
0.7%
0.7%
7.0 / 5.6 / 7.7 0.0000
129.
Dr. Mundo
Dr. Mundo
Top, Đi rừng
2.0%
2.0%
2.0%
50.6%
50.6%
50.6%
0.4%
0.4%
0.4%
5.1 / 5.4 / 7.2 0.0004
130.
Kled
Kled
Top
1.9%
1.9%
1.9%
48.8%
48.8%
48.8%
1.0%
1.0%
1.0%
6.1 / 5.8 / 7.5 0.0003
131.
Olaf
Olaf
Top, Đi rừng
1.6%
1.6%
1.6%
48.1%
48.1%
48.1%
0.3%
0.3%
0.3%
6.2 / 6.0 / 6.7 0.0004
132.
Karthus
Karthus
Mid, Top
1.5%
1.5%
1.5%
48.8%
48.8%
48.8%
0.2%
0.2%
0.2%
6.7 / 7.0 / 8.5 0.0004
133.
Aatrox
Aatrox
Top, Đi rừng
1.3%
1.3%
1.3%
47.2%
47.2%
47.2%
1.0%
1.0%
1.0%
6.2 / 6.3 / 5.7 0.0013
134.
Nunu
Nunu
Đi rừng, Top
1.3%
1.3%
1.3%
39.5%
39.5%
39.5%
0.2%
0.2%
0.2%
3.4 / 6.2 / 9.3 0.0000
135.
Volibear
Volibear
Đi rừng, Top
1.3%
1.3%
1.3%
45.8%
45.8%
45.8%
0.2%
0.2%
0.2%
5.7 / 5.8 / 8.1 0.0000
# Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng Tỉ lệ bị cấm KDA Pentakill/trận
136.
Mordekaiser
Mordekaiser
Top
1.1%
1.1%
1.1%
48.5%
48.5%
48.5%
0.2%
0.2%
0.2%
5.4 / 6.6 / 6.1 0.0015
137.
Aurelion Sol
Aurelion Sol
Mid
1.0%
1.0%
1.0%
49.5%
49.5%
49.5%
0.5%
0.5%
0.5%
6.1 / 6.5 / 9.2 0.0014
138.
Skarner
Skarner
Đi rừng
0.7%
0.7%
0.7%
49.2%
49.2%
49.2%
0.1%
0.1%
0.1%
4.7 / 5.4 / 9.1 0.0004
139.
Ivern
Ivern
Đi rừng
0.7%
0.7%
0.7%
44.6%
44.6%
44.6%
0.2%
0.2%
0.2%
2.3 / 4.9 / 12.1 0.0000
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: