อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม LAN

อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม LAN

# ชื่อ โซโล่คิว จัดอันดับดราฟท์ Flex
1.
Jauny
Jauny
LAN (#1)
ชาเลนเจอร์ 1824 คะแนนลีก
ชนะ: 208 (62.3%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 22 (84.6%)
2.
TwitchTvZeltGG
TwitchTvZeltGG
LAN (#2)
ชาเลนเจอร์ 1700 คะแนนลีก
ชนะ: 354 (59.4%)
แพลทินัม I
ชนะ: 30 (81.1%)
3.
Foxy
Foxy
LAN (#3)
ชาเลนเจอร์ 1454 คะแนนลีก
ชนะ: 379 (55.7%)
4.
TK boLa
TK boLa
LAN (#4)
ชาเลนเจอร์ 1246 คะแนนลีก
ชนะ: 181 (59.3%)
แพลทินัม II
ชนะ: 4 (40.0%)
5.
TTVxSWRDRUBEN
TTVxSWRDRUBEN
LAN (#5)
ชาเลนเจอร์ 1186 คะแนนลีก
ชนะ: 203 (57.0%)
โกลด์ I
ชนะ: 19 (82.6%)
6.
24H xSWRD
24H xSWRD
LAN (#6)
ชาเลนเจอร์ 1171 คะแนนลีก
ชนะ: 205 (56.9%)
7.
Yo la amo mucho
Yo la amo mucho
LAN (#7)
ชาเลนเจอร์ 1144 คะแนนลีก
ชนะ: 181 (57.8%)
แพลทินัม I
ชนะ: 14 (53.8%)
8.
ina and ani
ina and ani
LAN (#8)
ชาเลนเจอร์ 1139 คะแนนลีก
ชนะ: 205 (56.9%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 92 (56.1%)
9.
rubenxswrd
rubenxswrd
LAN (#9)
ชาเลนเจอร์ 1117 คะแนนลีก
ชนะ: 161 (58.5%)
แพลทินัม I
ชนะ: 9 (69.2%)
10.
Valkirian
Valkirian
LAN (#10)
ชาเลนเจอร์ 1114 คะแนนลีก
ชนะ: 790 (51.7%)
แพลทินัม I
ชนะ: 105 (53.0%)
11.
Average
Average
LAN (#11)
ชาเลนเจอร์ 1075 คะแนนลีก
ชนะ: 250 (56.9%)
มาสเตอร์ 22 คะแนนลีก
ชนะ: 152 (62.3%)
12.
VaIeria
VaIeria
LAN (#12)
ชาเลนเจอร์ 1069 คะแนนลีก
ชนะ: 179 (60.5%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 89 (80.2%)
13.
Raaay
Raaay
LAN (#13)
ชาเลนเจอร์ 1055 คะแนนลีก
ชนะ: 109 (68.1%)
14.
Diane Amz
Diane Amz
LAN (#14)
ชาเลนเจอร์ 1054 คะแนนลีก
ชนะ: 261 (55.2%)
โกลด์ IV
ชนะ: 14 (70.0%)
15.
Bow
Bow
LAN (#15)
ชาเลนเจอร์ 1029 คะแนนลีก
ชนะ: 136 (61.5%)
16.
SIayer Supreme
SIayer Supreme
LAN (#16)
ชาเลนเจอร์ 1019 คะแนนลีก
ชนะ: 440 (53.5%)
ไดมอนด์ III
ชนะ: 39 (55.7%)
17.
Dios Escanor
Dios Escanor
LAN (#17)
ชาเลนเจอร์ 1015 คะแนนลีก
ชนะ: 377 (53.9%)
ไดมอนด์ III
ชนะ: 66 (53.2%)
18.
Haka
Haka
LAN (#18)
ชาเลนเจอร์ 1010 คะแนนลีก
ชนะ: 381 (53.1%)
มาสเตอร์ 74 คะแนนลีก
ชนะ: 192 (54.9%)
19.
Imperial Japan
Imperial Japan
LAN (#19)
ชาเลนเจอร์ 1007 คะแนนลีก
ชนะ: 297 (53.3%)
แพลทินัม I
ชนะ: 39 (63.9%)
20.
Naehyum
Naehyum
LAN (#20)
ชาเลนเจอร์ 1004 คะแนนลีก
ชนะ: 153 (59.1%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 78 (74.3%)
21.
BaIIack
BaIIack
LAN (#21)
ชาเลนเจอร์ 997 คะแนนลีก
ชนะ: 159 (62.6%)
แพลทินัม I
ชนะ: 27 (50.0%)
22.
I00 gecs
I00 gecs
LAN (#22)
ชาเลนเจอร์ 975 คะแนนลีก
ชนะ: 182 (60.5%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 90 (60.4%)
23.
Fallen IV
Fallen IV
LAN (#23)
ชาเลนเจอร์ 974 คะแนนลีก
ชนะ: 745 (51.5%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 56 (46.3%)
24.
Kitin
Kitin
LAN (#24)
ชาเลนเจอร์ 954 คะแนนลีก
ชนะ: 102 (61.4%)
25.
iska
iska
LAN (#25)
ชาเลนเจอร์ 952 คะแนนลีก
ชนะ: 87 (62.6%)
แพลทินัม II
ชนะ: 22 (81.5%)
26.
FaIIing
FaIIing
LAN (#26)
ชาเลนเจอร์ 933 คะแนนลีก
ชนะ: 159 (53.5%)
GrandMaster 342 คะแนนลีก
ชนะ: 90 (69.8%)
27.
Falan
Falan
LAN (#27)
ชาเลนเจอร์ 932 คะแนนลีก
ชนะ: 170 (56.5%)
มาสเตอร์ 1 คะแนนลีก
ชนะ: 104 (57.1%)
28.
NeNi UwU
NeNi UwU
LAN (#28)
ชาเลนเจอร์ 916 คะแนนลีก
ชนะ: 183 (57.4%)
แพลทินัม I
ชนะ: 105 (67.3%)
29.
WRŁD
WRŁD
LAN (#29)
ชาเลนเจอร์ 912 คะแนนลีก
ชนะ: 144 (59.8%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 50 (78.1%)
30.
lo siento
lo siento
LAN (#30)
ชาเลนเจอร์ 905 คะแนนลีก
ชนะ: 103 (67.3%)
แพลทินัม I
ชนะ: 28 (70.0%)
31.
Dązai
Dązai
LAN (#31)
ชาเลนเจอร์ 900 คะแนนลีก
ชนะ: 396 (51.9%)
แพลทินัม I
ชนะ: 49 (59.8%)
32.
NoisyB
NoisyB
LAN (#32)
ชาเลนเจอร์ 900 คะแนนลีก
ชนะ: 206 (55.1%)
ไดมอนด์ III
ชนะ: 44 (46.8%)
33.
Chuylas
Chuylas
LAN (#33)
ชาเลนเจอร์ 891 คะแนนลีก
ชนะ: 261 (54.0%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 208 (54.0%)
34.
zMelon
zMelon
LAN (#34)
ชาเลนเจอร์ 874 คะแนนลีก
ชนะ: 222 (54.5%)
มาสเตอร์ 26 คะแนนลีก
ชนะ: 185 (52.3%)
35.
Shadøumonãku
Shadøumonãku
LAN (#35)
ชาเลนเจอร์ 870 คะแนนลีก
ชนะ: 93 (61.2%)
36.
XxFREDEADxX
XxFREDEADxX
LAN (#36)
ชาเลนเจอร์ 869 คะแนนลีก
ชนะ: 150 (56.8%)
มาสเตอร์ 0 คะแนนลีก
ชนะ: 61 (54.5%)
37.
The Artistic
The Artistic
LAN (#37)
ชาเลนเจอร์ 862 คะแนนลีก
ชนะ: 124 (57.1%)
38.
stepzzzz
stepzzzz
LAN (#38)
ชาเลนเจอร์ 860 คะแนนลีก
ชนะ: 750 (51.4%)
มาสเตอร์ 43 คะแนนลีก
ชนะ: 360 (50.3%)
39.
Sulta
Sulta
LAN (#39)
ชาเลนเจอร์ 860 คะแนนลีก
ชนะ: 97 (55.1%)
มาสเตอร์ 47 คะแนนลีก
ชนะ: 120 (61.2%)
40.
Cheryl
Cheryl
LAN (#40)
ชาเลนเจอร์ 857 คะแนนลีก
ชนะ: 515 (51.6%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 122 (53.0%)
41.
Godsi
Godsi
LAN (#41)
ชาเลนเจอร์ 855 คะแนนลีก
ชนะ: 254 (55.3%)
GrandMaster 280 คะแนนลีก
ชนะ: 373 (52.0%)
42.
Pio
Pio
LAN (#42)
ชาเลนเจอร์ 854 คะแนนลีก
ชนะ: 394 (52.1%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 79 (53.4%)
43.
Helcrank
Helcrank
LAN (#43)
ชาเลนเจอร์ 852 คะแนนลีก
ชนะ: 529 (51.8%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 242 (51.8%)
44.
Pichu
Pichu
LAN (#44)
ชาเลนเจอร์ 852 คะแนนลีก
ชนะ: 238 (53.6%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 20 (54.1%)
45.
Sevën
Sevën
LAN (#45)
ชาเลนเจอร์ 849 คะแนนลีก
ชนะ: 209 (55.3%)
แพลทินัม I
ชนะ: 54 (58.7%)
46.
lFreeSoull
lFreeSoull
LAN (#46)
ชาเลนเจอร์ 840 คะแนนลีก
ชนะ: 194 (55.3%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 64 (58.2%)
47.
Votux coinflip
Votux coinflip
LAN (#47)
ชาเลนเจอร์ 836 คะแนนลีก
ชนะ: 201 (57.3%)
48.
Greedy GOD
Greedy GOD
LAN (#48)
ชาเลนเจอร์ 836 คะแนนลีก
ชนะ: 197 (57.9%)
49.
Brcnze 5
Brcnze 5
LAN (#49)
ชาเลนเจอร์ 834 คะแนนลีก
ชนะ: 443 (51.9%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 70 (53.4%)
50.
Âvicii
Âvicii
LAN (#50)
ชาเลนเจอร์ 825 คะแนนลีก
ชนะ: 194 (56.4%)
51.
Blakzx
Blakzx
LAN (#51)
ชาเลนเจอร์ 821 คะแนนลีก
ชนะ: 171 (55.0%)
GrandMaster 244 คะแนนลีก
ชนะ: 277 (54.1%)
52.
S4dB0y
S4dB0y
LAN (#52)
ชาเลนเจอร์ 817 คะแนนลีก
ชนะ: 193 (54.5%)
แพลทินัม I
ชนะ: 37 (56.9%)
53.
TwichTv Suntaric
TwichTv Suntaric
LAN (#53)
ชาเลนเจอร์ 815 คะแนนลีก
ชนะ: 334 (54.1%)
ซิลเวอร์ I
ชนะ: 12 (75.0%)
54.
Brecken
Brecken
LAN (#54)
ชาเลนเจอร์ 813 คะแนนลีก
ชนะ: 186 (54.2%)
ไดมอนด์ III
ชนะ: 52 (57.8%)
55.
Luu
Luu
LAN (#55)
ชาเลนเจอร์ 811 คะแนนลีก
ชนะ: 182 (54.5%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 29 (63.0%)
56.
JarnJezuze
JarnJezuze
LAN (#56)
ชาเลนเจอร์ 808 คะแนนลีก
ชนะ: 305 (54.6%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 21 (63.6%)
57.
TwitchTvDragosKS
TwitchTvDragosKS
LAN (#57)
ชาเลนเจอร์ 808 คะแนนลีก
ชนะ: 182 (53.5%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 59 (54.6%)
58.
Lifery
Lifery
LAN (#58)
ชาเลนเจอร์ 805 คะแนนลีก
ชนะ: 173 (56.7%)
แพลทินัม I
ชนะ: 135 (58.7%)
59.
PD Zaetoz
PD Zaetoz
LAN (#59)
ชาเลนเจอร์ 805 คะแนนลีก
ชนะ: 163 (64.7%)
60.
WL Redsaturn
WL Redsaturn
LAN (#60)
ชาเลนเจอร์ 804 คะแนนลีก
ชนะ: 507 (53.0%)
โกลด์ II
ชนะ: 15 (93.8%)
61.
LNG Sinapsis
LNG Sinapsis
LAN (#61)
ชาเลนเจอร์ 802 คะแนนลีก
ชนะ: 162 (55.9%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 46 (66.7%)
62.
Sol de Luna
Sol de Luna
LAN (#62)
ชาเลนเจอร์ 798 คะแนนลีก
ชนะ: 259 (53.5%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 193 (54.1%)
63.
Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi
LAN (#63)
ชาเลนเจอร์ 794 คะแนนลีก
ชนะ: 206 (55.4%)
ชาเลนเจอร์ 568 คะแนนลีก
ชนะ: 148 (63.0%)
64.
Haltzz
Haltzz
LAN (#64)
ชาเลนเจอร์ 787 คะแนนลีก
ชนะ: 266 (62.0%)
มาสเตอร์ 0 คะแนนลีก
ชนะ: 90 (69.8%)
65.
TDT de Longaniza
TDT de Longaniza
LAN (#65)
ชาเลนเจอร์ 781 คะแนนลีก
ชนะ: 445 (51.7%)
แพลทินัม I
ชนะ: 19 (86.4%)
66.
TechNoirº
TechNoirº
LAN (#66)
ชาเลนเจอร์ 780 คะแนนลีก
ชนะ: 261 (54.9%)
ไดมอนด์ III
ชนะ: 55 (56.1%)
67.
PIKADURAEXTREMA
PIKADURAEXTREMA
LAN (#67)
ชาเลนเจอร์ 771 คะแนนลีก
ชนะ: 211 (54.4%)
มาสเตอร์ 136 คะแนนลีก
ชนะ: 54 (57.4%)
68.
Nazeebo
Nazeebo
LAN (#68)
ชาเลนเจอร์ 749 คะแนนลีก
ชนะ: 219 (54.8%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 40 (59.7%)
69.
Gothboii
Gothboii
LAN (#69)
ชาเลนเจอร์ 745 คะแนนลีก
ชนะ: 412 (51.4%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 339 (50.8%)
70.
Nebraska
Nebraska
LAN (#70)
ชาเลนเจอร์ 745 คะแนนลีก
ชนะ: 77 (59.2%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 25 (67.6%)
71.
go 01 irl
go 01 irl
LAN (#71)
ชาเลนเจอร์ 741 คะแนนลีก
ชนะ: 159 (53.4%)
โกลด์ II
ชนะ: 19 (51.4%)
72.
Androssî Zahard
Androssî Zahard
LAN (#72)
ชาเลนเจอร์ 737 คะแนนลีก
ชนะ: 83 (63.8%)
มาสเตอร์ 62 คะแนนลีก
ชนะ: 88 (63.3%)
73.
Sue
Sue
LAN (#73)
ชาเลนเจอร์ 736 คะแนนลีก
ชนะ: 106 (59.6%)
ชาเลนเจอร์ 850 คะแนนลีก
ชนะ: 132 (88.0%)
74.
Melojos
Melojos
LAN (#74)
ชาเลนเจอร์ 733 คะแนนลีก
ชนะ: 271 (56.0%)
แพลทินัม I
ชนะ: 206 (55.5%)
75.
Dre es Dre
Dre es Dre
LAN (#75)
ชาเลนเจอร์ 732 คะแนนลีก
ชนะ: 204 (54.4%)
แพลทินัม I
ชนะ: 50 (50.0%)
76.
Jamoncïto
Jamoncïto
LAN (#76)
ชาเลนเจอร์ 731 คะแนนลีก
ชนะ: 591 (52.3%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 47 (58.0%)
77.
buinyuin
buinyuin
LAN (#77)
ชาเลนเจอร์ 729 คะแนนลีก
ชนะ: 317 (52.9%)
ไดมอนด์ III
ชนะ: 134 (55.4%)
78.
Nuggles
Nuggles
LAN (#78)
ชาเลนเจอร์ 729 คะแนนลีก
ชนะ: 198 (56.7%)
GrandMaster 238 คะแนนลีก
ชนะ: 274 (54.6%)
79.
Reinerr Braun
Reinerr Braun
LAN (#79)
ชาเลนเจอร์ 729 คะแนนลีก
ชนะ: 141 (56.2%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 21 (61.8%)
80.
Drachir
Drachir
LAN (#80)
ชาเลนเจอร์ 728 คะแนนลีก
ชนะ: 240 (54.5%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 122 (59.5%)
81.
Promesse
Promesse
LAN (#81)
ชาเลนเจอร์ 727 คะแนนลีก
ชนะ: 272 (53.3%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 114 (54.8%)
82.
Turron
Turron
LAN (#82)
ชาเลนเจอร์ 727 คะแนนลีก
ชนะ: 256 (54.4%)
มาสเตอร์ 61 คะแนนลีก
ชนะ: 207 (56.1%)
83.
UC llSkyll
UC llSkyll
LAN (#83)
ชาเลนเจอร์ 727 คะแนนลีก
ชนะ: 223 (52.5%)
แพลทินัม I
ชนะ: 68 (56.2%)
84.
Xpontaneous
Xpontaneous
LAN (#84)
ชาเลนเจอร์ 727 คะแนนลีก
ชนะ: 77 (62.6%)
แพลทินัม I
ชนะ: 9 (50.0%)
85.
androcks1
androcks1
LAN (#85)
ชาเลนเจอร์ 726 คะแนนลีก
ชนะ: 72 (64.9%)
86.
Darkdeka
Darkdeka
LAN (#86)
ชาเลนเจอร์ 724 คะแนนลีก
ชนะ: 236 (53.5%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 51 (48.6%)
87.
superIativo
superIativo
LAN (#87)
ชาเลนเจอร์ 724 คะแนนลีก
ชนะ: 205 (55.3%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 63 (47.7%)
88.
s2Cloud
s2Cloud
LAN (#88)
ชาเลนเจอร์ 724 คะแนนลีก
ชนะ: 117 (56.8%)
89.
Lightcax
Lightcax
LAN (#89)
ชาเลนเจอร์ 723 คะแนนลีก
ชนะ: 269 (51.7%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 51 (50.5%)
90.
Jax oprimido
Jax oprimido
LAN (#90)
ชาเลนเจอร์ 722 คะแนนลีก
ชนะ: 310 (53.2%)
มาสเตอร์ 0 คะแนนลีก
ชนะ: 109 (52.4%)
91.
Mándarina
Mándarina
LAN (#91)
ชาเลนเจอร์ 721 คะแนนลีก
ชนะ: 414 (52.8%)
92.
Fäbled
Fäbled
LAN (#92)
ชาเลนเจอร์ 721 คะแนนลีก
ชนะ: 254 (53.2%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 72 (58.5%)
93.
Skyship
Skyship
LAN (#93)
ชาเลนเจอร์ 720 คะแนนลีก
ชนะ: 249 (52.2%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 51 (62.2%)
94.
bhop
bhop
LAN (#94)
ชาเลนเจอร์ 720 คะแนนลีก
ชนะ: 203 (57.7%)
95.
CUASIM0D0
CUASIM0D0
LAN (#95)
ชาเลนเจอร์ 719 คะแนนลีก
ชนะ: 252 (53.5%)
โกลด์ I
ชนะ: 33 (67.3%)
96.
My dream is Her
My dream is Her
LAN (#96)
ชาเลนเจอร์ 716 คะแนนลีก
ชนะ: 219 (52.8%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 15 (62.5%)
97.
Una Q de Nidalee
Una Q de Nidalee
LAN (#97)
ชาเลนเจอร์ 716 คะแนนลีก
ชนะ: 170 (54.5%)
มาสเตอร์ 14 คะแนนลีก
ชนะ: 153 (54.1%)
98.
Thresh Maker
Thresh Maker
LAN (#98)
ชาเลนเจอร์ 714 คะแนนลีก
ชนะ: 459 (51.4%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 184 (52.3%)
99.
Melvox
Melvox
LAN (#99)
ชาเลนเจอร์ 714 คะแนนลีก
ชนะ: 245 (52.6%)
GrandMaster 208 คะแนนลีก
ชนะ: 84 (59.6%)
100.
Kofla
Kofla
LAN (#100)
ชาเลนเจอร์ 714 คะแนนลีก
ชนะ: 218 (53.2%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 152 (54.3%)
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
ความคิดเห็น: