Hecarim

Hecarim

Đi rừng, Top
18,219 trận ( 2 ngày gần nhất )
4.6%
Độ phổ biến
49.8%
Tỉ lệ thắng
0.8%
Tỉ lệ bị cấm

Lịch sử phổ biến

Lịch sử tỉ lệ thắng

Lịch sử tỉ lệ bị cấm

Vị trí

Vị trí Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Đi rừng
Top
Mid
Hỗ trợ
AD Carry
Apr 2012
Ngày phát hành

Sát thương gây ra

Vật lý
Ma thuật
Thực
6.7 / 5.4 / 7.6
KDA trung bình
11,316
Vàng
(#38)
164.6
Quái
(#73)
6.5
Mắt
(#134)
15,439
Sát thương gây ra
(#104)

Tỉ lệ thắng / Thời lượng trận đấu

Giết + Hỗ trợ / Thời lượng trận đấu

Chết / Thời lượng trận đấu

Hecarim tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng Đã chơi
1.
섬집아기곰
섬집아기곰
KR (#1)
Cao thủ 75.0% 52
2.
iXYedda
iXYedda
EUW (#2)
Cao thủ 73.6% 110
3.
NiceItem
NiceItem
EUW (#3)
Cao thủ 70.8% 120
4.
Sexy luna
Sexy luna
LAN (#4)
GrandMaster 77.2% 57
5.
XxBaLLsDeeP69
XxBaLLsDeeP69
EUW (#5)
Cao thủ 70.6% 68
6.
asdevrcoxrarmjkI
asdevrcoxrarmjkI
KR (#6)
Kim cương I 78.8% 113
7.
Saber Of Star
Saber Of Star
KR (#7)
Kim cương III 84.7% 72
8.
Walyx
Walyx
EUW (#8)
Người thách đấu 75.0% 44
9.
morpericus
morpericus
EUNE (#9)
GrandMaster 68.3% 82
10.
Torogris
Torogris
EUW (#10)
Kim cương I 75.0% 72
11.
MÄtthew
MÄtthew
LAS (#11)
Người thách đấu 69.4% 49
12.
xxxxx
xxxxx
LAN (#12)
Người thách đấu 72.0% 175


Vị trí

Vị trí

Hạ gục

Hạ gục

Chết

Chết
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: