Hecarim

Hecarim

Đi rừng

Build theo Pro Hecarim (Trận đấu gần đây)

Build theo Pro Hecarim (Trận đấu gần đây)
5 / 6 / 6
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 6 / 6
Hecarim
VS
Ngộ Không
Dịch Chuyển Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Vinh Quang Chân ChínhBình Thuốc Biến DịGiáp Tâm LinhTam Hợp Kiếm
Giày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Nuguri
Nuguri
급하게하지마세요
(KR)
Hecarim
Dịch Chuyển
Thiêu Đốt
VS
Ngộ Không
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
5 / 6 / 6
232 CS - 11.9k Vàng
58% Tham gia giết
Vinh Quang Chân ChínhBình Thuốc Biến DịGiáp Tâm LinhTam Hợp Kiếm
Giày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
5 / 8 / 5
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 8 / 5
Hecarim
VS
Cho'Gath
Dịch Chuyển Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Vũ Điệu Tử ThầnGiày Thủy NgânTam Hợp KiếmĐai Khổng Lồ
Giáp LướiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Canna
Canna
칸 나
(KR)
Hecarim
Dịch Chuyển
Thiêu Đốt
VS
Cho'Gath
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
5 / 8 / 5
193 CS - 11.3k Vàng
42% Tham gia giết
Vũ Điệu Tử ThầnGiày Thủy NgânTam Hợp KiếmĐai Khổng Lồ
Giáp LướiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
4 / 6 / 9
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 6 / 9
Hecarim
VS
Olaf
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịGiày NinjaTam Hợp KiếmTim Băng
Áo VảiHồng NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Ragner
Ragner
Why Do Wé Fall
(EUW)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Olaf
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
4 / 6 / 9
135 CS - 9.5k Vàng
43% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịGiày NinjaTam Hợp KiếmTim Băng
Áo VảiHồng NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
5 / 8 / 5
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 8 / 5
Hecarim
VS
Lucian
Dịch Chuyển Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nắm Đấm của JaurimGiày NinjaTam Hợp KiếmKhiên Doran
Vũ Điệu Tử ThầnHồng NgọcMáy Quét Oracle
Canna
Canna
칸 나
(KR)
Hecarim
Dịch Chuyển
Thiêu Đốt
VS
Lucian
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
5 / 8 / 5
192 CS - 12.2k Vàng
38% Tham gia giết
Nắm Đấm của JaurimGiày NinjaTam Hợp KiếmKhiên Doran
Vũ Điệu Tử ThầnHồng NgọcMáy Quét Oracle
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
2 / 7 / 4
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 7 / 4
Hecarim
VS
Karma
Dịch Chuyển Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Tam Hợp KiếmGiày Thủy NgânKiếm DàiKiếm Dài
Máy Quét Oracle
Canna
Canna
칸 나
(KR)
Hecarim
Dịch Chuyển
Thiêu Đốt
VS
Karma
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 7 / 4
117 CS - 6.4k Vàng
29% Tham gia giết
Tam Hợp KiếmGiày Thủy NgânKiếm DàiKiếm Dài
Máy Quét Oracle
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
3 / 10 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 10 / 7
Hecarim
VS
Ngộ Không
Dịch Chuyển Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Kiếm DoranVinh Quang Chân ChínhGiày NinjaTam Hợp Kiếm
Búa Chiến CaufieldLá Chắn Quân ĐoànThấu Kính Viễn Thị
Canna
Canna
칸 나
(KR)
Hecarim
Dịch Chuyển
Thiêu Đốt
VS
Ngộ Không
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
3 / 10 / 7
234 CS - 11.8k Vàng
59% Tham gia giết
Kiếm DoranVinh Quang Chân ChínhGiày NinjaTam Hợp Kiếm
Búa Chiến CaufieldLá Chắn Quân ĐoànThấu Kính Viễn Thị
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
9 / 1 / 5
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
9 / 1 / 5
Hecarim
VS
Ngộ Không
Dịch Chuyển Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Hỏa NgọcVinh Quang Chân ChínhMắt Kiểm SoátGiày Ninja
Tam Hợp KiếmÁo Choàng Ám ẢnhMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Evi
Evi
DFM Evi
(KR)
Hecarim
Dịch Chuyển
Thiêu Đốt
VS
Ngộ Không
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
9 / 1 / 5
153 CS - 10.6k Vàng
35% Tham gia giết
Hỏa NgọcVinh Quang Chân ChínhMắt Kiểm SoátGiày Ninja
Tam Hợp KiếmÁo Choàng Ám ẢnhMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
6 / 6 / 22
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 6 / 22
Hecarim
VS
Gnar
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịKiếm Ma YoumuuGiày Thủy NgânTam Hợp Kiếm
Hồng NgọcVũ Điệu Tử ThầnMáy Quét Oracle
Kingen
Kingen
Kingen
(KR)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Gnar
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
6 / 6 / 22
191 CS - 14.2k Vàng
76% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịKiếm Ma YoumuuGiày Thủy NgânTam Hợp Kiếm
Hồng NgọcVũ Điệu Tử ThầnMáy Quét Oracle
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
6 / 5 / 6
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 5 / 6
Hecarim
VS
Jayce
Dịch Chuyển Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịVinh Quang Chân ChínhMắt Kiểm SoátTam Hợp Kiếm
Giày NinjaHỏa NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Evi
Evi
DFM Evi
(KR)
Hecarim
Dịch Chuyển
Thiêu Đốt
VS
Jayce
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
6 / 5 / 6
127 CS - 9.4k Vàng
63% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịVinh Quang Chân ChínhMắt Kiểm SoátTam Hợp Kiếm
Giày NinjaHỏa NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
7 / 6 / 3
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
7 / 6 / 3
Hecarim
VS
Trundle
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bùa Thợ Săn Tam Hợp KiếmGiày BạcHỏa Ngọc
Vũ Điệu Tử ThầnÁo Choàng Ám ẢnhMáy Quét Oracle
Ellim
Ellim
엘 림
(KR)
Hecarim
Trừng Phạt
Tốc Hành
VS
Trundle
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
7 / 6 / 3
162 CS - 11.6k Vàng
63% Tham gia giết
Bùa Thợ Săn Tam Hợp KiếmGiày BạcHỏa Ngọc
Vũ Điệu Tử ThầnÁo Choàng Ám ẢnhMáy Quét Oracle
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
6 / 5 / 3
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 5 / 3
Hecarim
VS
Ngộ Không
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịTam Hợp KiếmVũ Điệu Tử ThầnNắm Đấm của Jaurim
Giày NinjaHồng NgọcMáy Quét Oracle
Kingen
Kingen
Kingen
(KR)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Ngộ Không
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
6 / 5 / 3
205 CS - 12.6k Vàng
47% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịTam Hợp KiếmVũ Điệu Tử ThầnNắm Đấm của Jaurim
Giày NinjaHồng NgọcMáy Quét Oracle
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
4 / 6 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 6 / 7
Hecarim
VS
Ngộ Không
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịVũ Điệu Tử ThầnTam Hợp KiếmGiày Ninja
Máy Quét Oracle
Langx
Langx
ikussuki
(KR)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Ngộ Không
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
4 / 6 / 7
175 CS - 9.7k Vàng
48% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịVũ Điệu Tử ThầnTam Hợp KiếmGiày Ninja
Máy Quét Oracle
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
8 / 1 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
8 / 1 / 10
Hecarim
VS
Ngộ Không
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịMóng Vuốt SterakLá Chắn Quân ĐoànMắt Kiểm Soát
Giày NinjaTam Hợp KiếmThấu Kính Viễn Thị
ADD
ADD
BLG ADD
(KR)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Ngộ Không
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
8 / 1 / 10
165 CS - 10.8k Vàng
62% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịMóng Vuốt SterakLá Chắn Quân ĐoànMắt Kiểm Soát
Giày NinjaTam Hợp KiếmThấu Kính Viễn Thị
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
4 / 1 / 4
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 1 / 4
Hecarim
VS
Ngộ Không
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịBúa Chiến CaufieldTam Hợp KiếmKiếm Doran
Giày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Langx
Langx
ikussuki
(KR)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Ngộ Không
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
4 / 1 / 4
146 CS - 7.8k Vàng
26% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịBúa Chiến CaufieldTam Hợp KiếmKiếm Doran
Giày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
6 / 6 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 6 / 7
Hecarim
VS
Ngộ Không
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịHuyết TrượngBúa Chiến CaufieldGiày Ninja
Lá Chắn Quân ĐoànTam Hợp KiếmMáy Quét Oracle
ADD
ADD
BLG ADD
(KR)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Ngộ Không
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
6 / 6 / 7
128 CS - 9.1k Vàng
65% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịHuyết TrượngBúa Chiến CaufieldGiày Ninja
Lá Chắn Quân ĐoànTam Hợp KiếmMáy Quét Oracle
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
6 / 3 / 9
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 3 / 9
Hecarim
VS
Ngộ Không
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịVũ Điệu Tử ThầnHồng NgọcTam Hợp Kiếm
Giày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Langx
Langx
ikussuki
(KR)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Ngộ Không
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
6 / 3 / 9
169 CS - 10.4k Vàng
50% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịVũ Điệu Tử ThầnHồng NgọcTam Hợp Kiếm
Giày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
1 / 3 / 3
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 3 / 3
Hecarim
VS
Tryndamere
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịRìu ĐenGiáp Cai NgụcGiày Ninja
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Roach
Roach
T1 Roach
(KR)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Tryndamere
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
1 / 3 / 3
136 CS - 6.9k Vàng
14% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịRìu ĐenGiáp Cai NgụcGiày Ninja
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
13 / 3 / 9
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
13 / 3 / 9
Hecarim
VS
Ngộ Không
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịVũ Điệu Tử ThầnKhiên Mãnh SưTam Hợp Kiếm
Giày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Roach
Roach
T1 Roach
(KR)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Ngộ Không
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
13 / 3 / 9
151 CS - 11.5k Vàng
59% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịVũ Điệu Tử ThầnKhiên Mãnh SưTam Hợp Kiếm
Giày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
1 / 3 / 4
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 3 / 4
Hecarim
VS
Akali
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịGiày Thủy NgânTam Hợp KiếmNhẫn Doran
Giáp LụaHồng NgọcThấu Kính Viễn Thị
Kingen
Kingen
Kingen
(KR)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Akali
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
1 / 3 / 4
127 CS - 6.8k Vàng
25% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịGiày Thủy NgânTam Hợp KiếmNhẫn Doran
Giáp LụaHồng NgọcThấu Kính Viễn Thị
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
2 / 9 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 9 / 7
Hecarim
VS
Ngộ Không
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Kiếm Ma YoumuuKiếm DoranTam Hợp KiếmGiày Ninja
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Cabochard
Cabochard
ProvencalGaulois
(EUW)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Ngộ Không
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 9 / 7
179 CS - 8.6k Vàng
45% Tham gia giết
Kiếm Ma YoumuuKiếm DoranTam Hợp KiếmGiày Ninja
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
2 / 10 / 2
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 10 / 2
Hecarim
VS
Renekton
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Tam Hợp KiếmHỏa NgọcGiày NinjaÁo Choàng Gai
Giáp LụaHồng NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Sendo
Sendo
CarritosSendo
(EUW)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Renekton
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 10 / 2
140 CS - 8.1k Vàng
29% Tham gia giết
Tam Hợp KiếmHỏa NgọcGiày NinjaÁo Choàng Gai
Giáp LụaHồng NgọcMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
2 / 4 / 2
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 4 / 2
Hecarim
VS
Nidalee
Trừng Phạt Tốc Biến
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátGiày NinjaGiáp Lụa
Tam Hợp KiếmĐao Đụng ĐộMáy Quét Oracle
Clid
Clid
Gen G Clid
(KR)
Hecarim
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Nidalee
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 4 / 2
148 CS - 7.5k Vàng
33% Tham gia giết
Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátGiày NinjaGiáp Lụa
Tam Hợp KiếmĐao Đụng ĐộMáy Quét Oracle
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
5 / 3 / 3
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 3 / 3
Hecarim
VS
Aatrox
Thiêu Đốt Dịch Chuyển
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Bình Thuốc Biến DịTam Hợp KiếmGươm Đồ TểGiày Ninja
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Sendo
Sendo
CarritosSendo
(EUW)
Hecarim
Thiêu Đốt
Dịch Chuyển
VS
Aatrox
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
5 / 3 / 3
124 CS - 8.6k Vàng
33% Tham gia giết
Bình Thuốc Biến DịTam Hợp KiếmGươm Đồ TểGiày Ninja
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
5 / 3 / 5
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 3 / 5
Hecarim
VS
Ekko
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Tam Hợp KiếmThuốc Tái Sử DụngLá Chắn Quân ĐoànĐao Đụng Độ
Búa Chiến CaufieldGiày NinjaMáy Quét Oracle
Clid
Clid
Gen G Clid
(KR)
Hecarim
Trừng Phạt
Tốc Hành
VS
Ekko
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
5 / 3 / 5
149 CS - 8.9k Vàng
50% Tham gia giết
Tam Hợp KiếmThuốc Tái Sử DụngLá Chắn Quân ĐoànĐao Đụng Độ
Búa Chiến CaufieldGiày NinjaMáy Quét Oracle
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
7 / 4 / 12
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
7 / 4 / 12
Hecarim
VS
Ngộ Không
Dịch Chuyển Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Tam Hợp KiếmVinh Quang Chân ChínhMắt Kiểm SoátMóng Vuốt Sterak
Giày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Evi
Evi
DFM Evi
(KR)
Hecarim
Dịch Chuyển
Thiêu Đốt
VS
Ngộ Không
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
7 / 4 / 12
184 CS - 12.3k Vàng
53% Tham gia giết
Tam Hợp KiếmVinh Quang Chân ChínhMắt Kiểm SoátMóng Vuốt Sterak
Giày NinjaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: