Hecarim

Hecarim

Đi rừng

Build theo Pro Hecarim (Trận đấu gần đây)

Build theo Pro Hecarim (Trận đấu gần đây)
13 / 3 / 1
Thất bại
Thường (Chọn Ẩn)
13 / 3 / 1
Hecarim
VS
Vi
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Kiếm Ma YoumuuKhăn Giải ThuậtCuốc ChimTam Hợp Kiếm
Giày Cơ ĐộngPhù phép: Chiến BinhMáy Quét Oracle
5 / 4 / 5
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 4 / 5
Hecarim
VS
Fizz
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Thuốc Tái Sử DụngKiếm Linh YoumuuGiày BạcTam Hợp Kiếm
Gươm Truy TungTàn Tích của BamiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
8 / 1 / 9
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
8 / 1 / 9
Hecarim
VS
Kha'Zix
Trừng Phạt Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Phù phép: Chiến BinhTam Hợp KiếmGiày NinjaMắt Kiểm Soát
Móng Vuốt SterakMáy Quét Oracle
2 / 6 / 5
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 6 / 5
Hecarim
VS
Kha'Zix
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Giày NinjaTam Hợp KiếmThuốc Tái Sử DụngĐồng Hồ Vụn Vỡ
Tàn Tích của BamiGươm Truy TungMáy Quét Oracle
11 / 6 / 13
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
11 / 6 / 13
Hecarim
VS
Lee Sin
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Vinh Quang Chân ChínhKiếm Ma YoumuuGiày BạcTam Hợp Kiếm
Tàn Tích của BamiBùa Thợ Săn Máy Quét Oracle
9 / 5 / 7
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
9 / 5 / 7
Hecarim
VS
Lucian
Trừng Phạt Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Phù Phép: Chiến BinhGiày Thủy NgânTam Hợp KiếmGiáp Lưới
Đai Khổng LồMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
8 / 4 / 9
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
8 / 4 / 9
Hecarim
VS
Gragas
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Giày NinjaTam Hợp KiếmThuốc Tái Sử DụngGiáp Tâm Linh
Phù Phép: Quỷ LửaĐai Khổng LồMáy Quét Oracle
10 / 1 / 3
Chiến thắng
Thường (Chọn Ẩn)
10 / 1 / 3
Hecarim
VS
Nidalee
Tốc Hành Trừng Phạt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Giày Cơ ĐộngThuốc Tái Sử DụngTam Hợp KiếmRựa Thợ Săn
Bùa Thợ Săn Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
5 / 4 / 3
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 4 / 3
Hecarim
VS
Nidalee
Trừng Phạt Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Phù phép: Quỷ LửaGiáp LụaHồng NgọcThuốc Tái Sử Dụng
Giày Thủy NgânTam Hợp KiếmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
8 / 8 / 18
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
8 / 8 / 18
Hecarim
VS
Xin Zhao
Trừng Phạt Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Phù phép: Chiến BinhMóng Vuốt SterakMắt Kiểm SoátGiày Bạc
Giáp Tâm LinhTam Hợp KiếmMáy Quét Oracle
5 / 5 / 8
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 5 / 8
Hecarim
VS
Elise
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Phù phép: Quỷ LửaGiáp LướiGiày Thủy NgânTam Hợp Kiếm
Đai Khổng LồMắt Kiểm SoátThấu Kính Viễn Thị
7 / 10 / 8
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
7 / 10 / 8
Hecarim
VS
Rek'Sai
Trừng Phạt Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Giày NinjaTam Hợp KiếmKhiên Băng RanduinPhù phép: Quỷ Lửa
Giáp Tâm LinhMáy Quét Oracle
15 / 4 / 3
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
15 / 4 / 3
Hecarim
VS
Jarvan IV
Thiêu Đốt Trừng Phạt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Phù Phép: Chiến BinhGiày NinjaGiáp Tâm LinhTam Hợp Kiếm
Mắt Kiểm SoátGiáp LụaMáy Quét Oracle
7 / 8 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
7 / 8 / 7
Hecarim
VS
Olaf
Tốc Hành Trừng Phạt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Giáp LướiRìu ĐenGiày BạcĐai Khổng Lồ
Phù phép: Quỷ LửaMáy Quét Oracle
11 / 3 / 6
Chiến thắng
Thường (Chọn Ẩn)
11 / 3 / 6
Hecarim
VS
Nasus
Trừng Phạt Tốc Biến
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Phù phép: Quỷ LửaTam Hợp KiếmGiày NinjaGiáp Liệt Sĩ
Hồng NgọcNgọc Lục BảoMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
2 / 7 / 9
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 7 / 9
Hecarim
VS
Ekko
Tốc Hành Trừng Phạt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Phù phép: Chiến BinhBúa GỗMắt Kiểm SoátGiày Thủy Ngân
Dao GămThủy KiếmMáy Quét Oracle
7 / 6 / 3
Thất bại
Thường (Cấm Chọn)
7 / 6 / 3
Hecarim
VS
Ivern
Tốc Hành Trừng Phạt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Tam Hợp KiếmKiếm Ma YoumuuDạ Kiếm DraktharrGiày Cơ Động
Phù phép: Chiến BinhMáy Quét Oracle
6 / 6 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 6 / 7
Hecarim
VS
Graves
Thiêu Đốt Trừng Phạt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Phù phép: Chiến BinhThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátGiày Thủy Ngân
Nắm Đấm của JaurimTam Hợp KiếmMáy Quét Oracle
5 / 6 / 17
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 6 / 17
Hecarim
VS
Elise
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Phù phép: Quỷ LửaĐồng Hồ Ngưng ĐọngTam Hợp KiếmGiày Ninja
Đai Khổng LồGiáp LướiThấu Kính Viễn Thị
0 / 2 / 0
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 2 / 0
Hecarim
VS
Karthus
Trừng Phạt Thiêu Đốt Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử DụngMáy Quét Oracle
5 / 1 / 2
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 1 / 2
Hecarim
VS
Rek'Sai
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Phù phép: Chiến BinhGăng Tay Băng GiáGiày Cơ ĐộngMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
7 / 1 / 1
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
7 / 1 / 1
Hecarim
VS
Rek'Sai
Trừng Phạt Thiêu Đốt
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Phù phép: Chiến BinhGiày NinjaThủy KiếmKiếm Chích
Hồng NgọcMắt Sứ Giả
10 / 4 / 4
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
10 / 4 / 4
Hecarim
VS
Ekko
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Nhiếp Hồn Trận
W
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Phù phép: Quỷ LửaTam Hợp KiếmĐai Khổng LồGiày Ninja
Máy Quét Oracle
10 / 5 / 13
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
10 / 5 / 13
Hecarim
VS
Ekko
Trừng Phạt Tốc Hành
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
Áo Choàng Ám ẢnhGiáp Thiên ThầnHỏa NgọcPhù Phép: Chiến Binh
Giày Thủy NgânTam Hợp KiếmMáy Quét Oracle
3 / 6 / 7
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 6 / 7
Hecarim
VS
Nidalee
Trừng Phạt Tốc Biến
Càn Quét
Q
Vó Ngựa Hủy Diệt
E
Nhiếp Hồn Trận
W
'Tiền Ăn Chia'Móng Vuốt SterakPhù Phép: Chiến BinhGiày Thủy Ngân
Giáp LụaMáy Quét Oracle
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: