Hecarim

Replay có Hecarim pentakill

Nếu bạn sử dụng trang này để tạo video Youtube, vui lòng đề cập đến trang web trong video của bạn. Xin cảm ơn!

Xếp Hạng Đơn/Đôi (21:39)

Thất bại Xếp Hạng Đơn/Đôi (21:39) Chiến thắng
1 / 6 / 2
136 CS - 6.4k Vàng
Giày XịnSong Sinh Ma QuáiSúng Ngắn HextechNhẫn Doran
Giáp LụaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Gươm Của Vua Vô DanhGiày Cuồng NộKiếm DoranSong Kiếm
Thấu Kính Viễn Thị
3 / 3 / 2
134 CS - 7.7k Vàng
8 / 4 / 2
127 CS - 10.3k Vàng
Tam Hợp KiếmGiày Thủy NgânNắm Đấm của JaurimHồng Ngọc
Phù phép: Chiến BinhCuốc ChimMáy Quét Oracle
Phù phép: Thần VọngThuốc Tái Sử DụngPhong Ấn Hắc ÁmGiày Pháp Sư
Lư Hương Sôi SụcSách QuỷMáy Quét Oracle
2 / 2 / 8
144 CS - 8.8k Vàng
2 / 5 / 6
147 CS - 7.9k Vàng
Quyền Trượng Đại Thiên SứThuốc Tái Sử DụngGiày Pháp SưTrượng Trường Sinh
Thấu Kính Viễn Thị
Giày Pháp SưBình Thuốc Biến DịQuyền Trượng Đại Thiên SứSách Quỷ
Gậy Bùng NổPhong Ấn Hắc ÁmMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 3 / 6
165 CS - 8.9k Vàng
2 / 4 / 2
150 CS - 8k Vàng
Giày Cuồng NộKiếm B.F.Gươm Của Vua Vô DanhBúa Chiến Caufield
Kiếm DoranThấu Kính Viễn Thị
Giày Cuồng NộKiếm ManamuneCuốc ChimSong Kiếm
Dao GămCuồng Đao GuinsooMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
10 / 3 / 3
154 CS - 11.2k Vàng
1 / 3 / 2
37 CS - 4.9k Vàng
Di Vật Thượng NhânGiày Cơ ĐộngHỏa NgọcMắt Kiểm Soát
Thuốc Tái Sử DụngGiáp LướiMáy Quét Oracle
Kiếm Ma YoumuuDi Vật Thượng NhânGiày Cơ ĐộngMáy Quét Oracle
3 / 3 / 9
27 CS - 7.7k Vàng
(9.20)