Taric

Taric

Hỗ trợ
10,501 trận ( 2 ngày gần nhất )

Trang bị tân thủ

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên Cổ VậtBình Máux2
92.5%
92.5%
92.5%
51.7%
51.7%
51.7%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Đồng Xu Cổ ĐạiBình Máux2
2.4%
2.4%
2.4%
47.2%
47.2%
47.2%
Máy Quét OracleKhiên Cổ VậtBình Máux2
1.0%
1.0%
1.0%
42.4%
42.4%
42.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bình Thuốc Biến Dị
1.0%
1.0%
1.0%
52.2%
52.2%
52.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa Thợ Săn Thuốc Tái Sử Dụng
0.9%
0.9%
0.9%
45.2%
45.2%
45.2%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Mắt Kiểm SoátKhiên Cổ Vật
0.6%
0.6%
0.6%
60.4%
60.4%
60.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Khiên DoranBình Máu
0.5%
0.5%
0.5%
48.8%
48.8%
48.8%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Bùa TiênBùa Thợ Săn
0.2%
0.2%
0.2%
68.4%
68.4%
68.4%
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)Lưỡi Gươm Đoạt ThuậtBình Máux2
0.2%
0.2%
0.2%
56.3%
56.3%
56.3%
Máy Quét OracleĐồng Xu Cổ ĐạiBình Máux2
0.1%
0.1%
0.1%
83.3%
83.3%
83.3%

Trang bị chính

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Lời Thề Hiệp Sĩ
7.0%
7.0%
7.0%
60.1%
60.1%
60.1%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Dây Chuyền Iron Solari
4.2%
4.2%
4.2%
51.9%
51.9%
51.9%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Dây Chuyền Iron Solari
3.4%
3.4%
3.4%
72.4%
72.4%
72.4%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Lời Thề Hiệp Sĩ
3.3%
3.3%
3.3%
62.7%
62.7%
62.7%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ > Tụ Bão Zeke
3.2%
3.2%
3.2%
65.3%
65.3%
65.3%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Dây Chuyền Chuộc Tội
2.2%
2.2%
2.2%
69.6%
69.6%
69.6%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Tụ Bão Zeke > Dây Chuyền Chuộc Tội
2.1%
2.1%
2.1%
71.2%
71.2%
71.2%
Vòng Tay Targon > Tụ Bão Zeke > Di Vật Thượng Nhân > Lời Thề Hiệp Sĩ
2.0%
2.0%
2.0%
65.1%
65.1%
65.1%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Chuộc Tội > Dây Chuyền Iron Solari
2.0%
2.0%
2.0%
69.8%
69.8%
69.8%
Vòng Tay Targon > Di Vật Thượng Nhân > Dây Chuyền Iron Solari > Tụ Bão Zeke
1.9%
1.9%
1.9%
59.3%
59.3%
59.3%

Trang bị cuối

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Dây Chuyền Iron Solari
0.2%
0.2%
0.2%
47.1%
47.1%
47.1%
Tụ Bão Zeke
0.1%
0.1%
0.1%
53.9%
53.9%
53.9%
Di Vật Thượng Nhân
0.1%
0.1%
0.1%
36.4%
36.4%
36.4%
Lư Hương Sôi Sục
0.1%
0.1%
0.1%
72.7%
72.7%
72.7%
Lời Thề Hiệp Sĩ
0.1%
0.1%
0.1%
72.7%
72.7%
72.7%
Dây Chuyền Chuộc Tội
0.1%
0.1%
0.1%
66.7%
66.7%
66.7%
Tim Băng
0.1%
0.1%
0.1%
75.0%
75.0%
75.0%
Vinh Quang Chân Chính
0.1%
0.1%
0.1%
57.1%
57.1%
57.1%
Hòm Bảo Hộ của Mikael
0.1%
0.1%
0.1%
100.0%
100.0%
100.0%
Giáp Máu Warmog
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%

Giày

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Giày Thủy Ngân
37.8%
37.8%
37.8%
52.8%
52.8%
52.8%
Giày Ninja
27.0%
27.0%
27.0%
49.8%
49.8%
49.8%
Giày Cơ Động
15.5%
15.5%
15.5%
56.6%
56.6%
56.6%
Giày Thường
7.3%
7.3%
7.3%
37.8%
37.8%
37.8%
Giày Khai Sáng Ionia
6.0%
6.0%
6.0%
64.6%
64.6%
64.6%
Giày Bạc
3.2%
3.2%
3.2%
52.8%
52.8%
52.8%
Giày Cuồng Nộ
0.1%
0.1%
0.1%
60.0%
60.0%
60.0%
Giày Pháp Sư
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Giày Xịn
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Toàn cầu

Trang bị Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Di Vật Thượng Nhân
65.9%
65.9%
65.9%
53.4%
53.4%
53.4%
Tụ Bão Zeke
35.1%
35.1%
35.1%
61.7%
61.7%
61.7%
Lời Thề Hiệp Sĩ
29.9%
29.9%
29.9%
59.8%
59.8%
59.8%
Dây Chuyền Iron Solari
22.0%
22.0%
22.0%
56.4%
56.4%
56.4%
Dây Chuyền Chuộc Tội
14.9%
14.9%
14.9%
59.4%
59.4%
59.4%
Lư Hương Sôi Sục
11.7%
11.7%
11.7%
66.1%
66.1%
66.1%
Vinh Quang Chân Chính
5.9%
5.9%
5.9%
56.0%
56.0%
56.0%
Găng Tay Băng Giá
5.9%
5.9%
5.9%
55.2%
55.2%
55.2%
Tim Băng
5.7%
5.7%
5.7%
54.9%
54.9%
54.9%
Mặt Nạ Vực Thẳm
2.2%
2.2%
2.2%
58.8%
58.8%
58.8%
Giáp Tâm Linh
2.2%
2.2%
2.2%
54.2%
54.2%
54.2%
Di Vật Thăng Hoa
1.8%
1.8%
1.8%
55.2%
55.2%
55.2%
Hòm Bảo Hộ của Mikael
1.7%
1.7%
1.7%
65.5%
65.5%
65.5%
Khiên Băng Randuin
1.5%
1.5%
1.5%
55.5%
55.5%
55.5%
Giáp Gai
1.3%
1.3%
1.3%
57.0%
57.0%
57.0%
Phù Phép: Quỷ Lửa
1.1%
1.1%
1.1%
52.4%
52.4%
52.4%
Cốc Quỷ Athene
0.7%
0.7%
0.7%
56.9%
56.9%
56.9%
Quyền Trượng Thiên Thần
0.5%
0.5%
0.5%
55.1%
55.1%
55.1%
Áo Choàng Lửa
0.4%
0.4%
0.4%
54.6%
54.6%
54.6%
Kiếm Manamune
0.4%
0.4%
0.4%
62.5%
62.5%
62.5%
Thú Tượng Thạch Giáp
0.4%
0.4%
0.4%
51.4%
51.4%
51.4%
Tam Hợp Kiếm
0.3%
0.3%
0.3%
56.7%
56.7%
56.7%
Vương Miện Shurelya
0.3%
0.3%
0.3%
76.7%
76.7%
76.7%
Mũ Thích Nghi
0.3%
0.3%
0.3%
57.1%
57.1%
57.1%
Thông Đạo Zz'rot
0.3%
0.3%
0.3%
76.9%
76.9%
76.9%
Đao Tím
0.2%
0.2%
0.2%
66.7%
66.7%
66.7%
Giáp Máu Warmog
0.2%
0.2%
0.2%
52.2%
52.2%
52.2%
Giáp Liệt Sĩ
0.2%
0.2%
0.2%
45.0%
45.0%
45.0%
Phù phép: Quỷ Lửa
0.2%
0.2%
0.2%
47.1%
47.1%
47.1%
Sách Chiêu Hồn Mejai
0.2%
0.2%
0.2%
86.7%
86.7%
86.7%
Rìu Đại Mãng Xà (Chỉ Cận Chiến)
0.1%
0.1%
0.1%
38.5%
38.5%
38.5%
Trượng Trường Sinh
0.1%
0.1%
0.1%
41.7%
41.7%
41.7%
Phù Phép: Huyết Đao
0.1%
0.1%
0.1%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Thần Vọng
0.1%
0.1%
0.1%
16.7%
16.7%
16.7%
Luỡi Hái Linh Hồn
0.1%
0.1%
0.1%
33.3%
33.3%
33.3%
Dao Điện Statikk
0.1%
0.1%
0.1%
60.0%
60.0%
60.0%
Súng Ngắn Hextech
0.0%
0.0%
0.0%
25.0%
25.0%
25.0%
Cuồng Đao Guinsoo
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù phép: Thần Vọng
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Búa Băng
0.0%
0.0%
0.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Đồng Hồ Cát Zhonya
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Vọng Âm của Luden
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Ngọn Giáo Shojin
0.0%
0.0%
0.0%
66.7%
66.7%
66.7%
Phù phép: Chiến Binh
0.0%
0.0%
0.0%
33.3%
33.3%
33.3%
Nanh Nashor
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Phù Phép: Chiến Binh
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Đai Lưng Hextech
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Song Kiếm Tai Ương
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Nhiễu Trượng Ohmwrecker
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Gươm Của Vua Vô Danh
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Vô Cực Kiếm
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Rìu Đen
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Song Sinh Ma Quái
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
Chùy Gai Malmortius
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Giáp Thiên Thần
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Phù Phép: Huyết Đao
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Di Vật Ác Thần
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Phong Thần Kiếm
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Ma Vũ Song Kiếm
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Mũ Phù Thủy Rabadon
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Kiếm Súng Hextech
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Kiếm Ma Youmuu
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Dây Chuyền Chữ Thập
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: