Taric

Taric

Hỗ trợ
10,976 trận (2 ngày gần nhất)
2.4%
Độ phổ biến
53.5%
Tỉ lệ thắng
0.6%
Tỉ lệ bị cấm

Lịch sử phổ biến

Lịch sử tỉ lệ thắng

Lịch sử tỉ lệ bị cấm

Vị trí

Vị trí Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
Hỗ trợ
77.0%
77.0%
77.0%
51.7%
51.7%
51.7%
AD Carry
13.3%
13.3%
13.3%
58.5%
58.5%
58.5%
Top
4.6%
4.6%
4.6%
54.6%
54.6%
54.6%
Mid
4.1%
4.1%
4.1%
68.5%
68.5%
68.5%
Đi rừng
1.1%
1.1%
1.1%
55.2%
55.2%
55.2%
Aug 2009
Ngày phát hành

Sát thương gây ra

Vật lý
Ma thuật
Thực
1.7 / 5.1 / 13.5
KDA trung bình
7,710
Vàng
(#141)
54.8
Quái
(#128)
17.8
Mắt
(#19)
5,504
Sát thương gây ra
(#144)

Tỉ lệ thắng / Thời lượng trận đấu

Giết + Hỗ trợ / Thời lượng trận đấu

Chết / Thời lượng trận đấuVị trí

Vị trí

Hạ gục

Hạ gục

Chết

Chết
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: