Taric

Taric

Hỗ trợ, Mid

Build theo Pro Taric (Trận đấu gần đây)

Build theo Pro Taric (Trận đấu gần đây)
0 / 3 / 5
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 3 / 5
Taric
VS
Braum
Tốc Biến Thiêu Đốt
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Chói Lóa
E
Dị Vật Tai ƯơngLá Chắn TargonĐồng Hồ Vụn VỡMắt Kiểm Soát
Giày NinjaNước Mắt Nữ ThầnMáy Quét Oracle
0 / 5 / 12
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 5 / 12
Taric
VS
Nautilus
Tốc Biến Kiệt Sức
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaLời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátGiáp Thép Cổ Ngữ
Đồng Hồ Vụn VỡMáy Quét Oracle
1 / 5 / 6
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 5 / 6
Taric
VS
Leona
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaDây Chuyền Chuộc TộiThuốc Tái Sử DụngPháo Đài Sơn Thạch
Phong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
2 / 2 / 5
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 2 / 5
Taric
VS
Bard
Thiêu Đốt Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giáp Bạch NgọcGiày Thủy NgânĐá Vĩnh HằngÁo Choàng Bạc
Máy Quét Oracle
1 / 11 / 8
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 11 / 8
Taric
VS
Leona
Tốc Biến Kiệt Sức
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Mắt Kiểm SoátLời Thề Hiệp SĩGiáp Thép Cổ NgữVòng Tay Pha Lê
Bùa TiênGiày Thủy NgânMáy Quét Oracle
1 / 7 / 14
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 7 / 14
Taric
VS
Nautilus
Kiệt Sức Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Áo VảiGiáp Bạch NgọcTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp Sĩ
Giày Thủy NgânMáy Quét Oracle
0 / 6 / 14
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 6 / 14
Taric
VS
Nautilus
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Dây Chuyền Iron SolariLời Thề Hiệp SĩGiáp Bạch NgọcGiày Ninja
Đồng Hồ Vụn VỡMáy Quét Oracle
1 / 1 / 14
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 1 / 14
Taric
VS
Nautilus
Tốc Biến Kiệt Sức
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaThú Tượng Thạch GiápMắt Kiểm SoátGiáp Bạch Ngọc
Giáp LụaKhiên Mãnh SưMáy Quét Oracle
3 / 8 / 20
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 8 / 20
Taric
VS
Leona
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Dây Chuyền Chuộc TộiMắt Kiểm SoátGiáp Bạch NgọcLời Thề Hiệp Sĩ
Giày Thủy NgânLá Chắn Quân ĐoànMáy Quét Oracle
0 / 9 / 3
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 9 / 3
Taric
VS
Galio
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Đá Vĩnh HằngGiáp Bạch NgọcGiày Thủy NgânÁo Choàng Bạc
Máy Quét Oracle
3 / 3 / 33
Thất bại
Xếp Hạng Linh Hoạt
3 / 3 / 33
Taric
VS
Mordekaiser
Hồi Máu Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Đao Thủy NgânMắt Kiểm SoátGiáp Bạch NgọcTụ Bão Zeke
Lư Hương Sôi SụcGiày Cơ ĐộngMáy Quét Oracle
0 / 6 / 11
Thất bại
Xếp Hạng Linh Hoạt
0 / 6 / 11
Taric
VS
Cassiopeia
Hồi Máu Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Mắt Kiểm SoátGiày Cơ ĐộngTụ Bão ZekeHỏa Ngọc
Giáp LụaGiáp Thép Cổ NgữMáy Quét Oracle
2 / 4 / 13
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 4 / 13
Taric
VS
Nautilus
Tốc Biến Kiệt Sức
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giáp Bạch NgọcDây Chuyền Chuộc TộiLời Thề Hiệp SĩGiày Ninja
Máy Quét Oracle
2 / 4 / 25
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 4 / 25
Taric
VS
Nautilus
Kiệt Sức Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giáp Bạch NgọcTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩGiáp Cai Ngục
Giày NinjaKhiên Mãnh SưMáy Quét Oracle
0 / 3 / 1
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 3 / 1
Taric
VS
Cassiopeia
Hồi Máu Kiệt Sức
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Lá Chắn TargonGiày Thủy NgânLời Thề Hiệp SĩMáy Quét Oracle
3 / 5 / 27
Chiến thắng
Xếp Hạng Linh Hoạt
3 / 5 / 27
Taric
VS
Morgana
Thiêu Đốt Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Dây Chuyền Iron SolariTụ Bão ZekeVương Miện ShurelyaLời Thề Hiệp Sĩ
Giày Thủy NgânPháo Đài Sơn ThạchMáy Quét Oracle
2 / 3 / 5
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 3 / 5
Taric
VS
Bard
Tốc Biến Kiệt Sức
Pháo Đài Kiên Cố
W
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Chói Lóa
E
Pháo Đài Sơn ThạchMắt Kiểm SoátLời Thề Hiệp SĩĐá Vĩnh Hằng
Giày XịnMáy Quét Oracle
2 / 5 / 11
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 5 / 11
Taric
VS
Akali
Dịch Chuyển Tốc Biến
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Chói Lóa
E
Pháo Đài Kiên Cố
W
Tụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩĐá Vĩnh HằngHỏa Ngọc
Lá Chắn Quân ĐoànGiày Khai Sáng IoniaMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
0 / 9 / 4
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 9 / 4
Taric
VS
Nautilus
Kiệt Sức Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Thủy NgânGiáp Bạch NgọcÁo VảiVòng Tay Pha Lê
Dị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
0 / 5 / 2
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 5 / 2
Taric
VS
Pantheon
Tốc Biến Kiệt Sức Giáp ThépGiày ThườngÁo VảiMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
1 / 1 / 16
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 1 / 16
Taric
VS
Nautilus
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Lời Thề Hiệp SĩDị Vật Tai ƯơngMắt Kiểm SoátPháo Đài Sơn Thạch
Giày Thủy NgânHồng NgọcMáy Quét Oracle
1 / 6 / 9
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 6 / 9
Taric
VS
Senna
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Khiên DoranPhong Ấn Hắc ÁmMặt Nạ Vực ThẳmÁo Choàng Gai
Giày BạcMáy Quét Oracle
2 / 2 / 31
Chiến thắng
Xếp Hạng Linh Hoạt
2 / 2 / 31
Taric
VS
Veigar
Hồi Máu Kiệt Sức
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Lá Chắn TargonLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeLá Chắn Quân Đoàn
Giày Cơ ĐộngMáy Quét Oracle
2 / 1 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 1 / 10
Taric
VS
Lulu
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Thủy NgânLá Chắn TargonMắt Kiểm SoátDây Chuyền Chuộc Tội
Khiên Mãnh SưGiáp Cai NgụcMáy Quét Oracle
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: