Taric

Taric

Hỗ trợ
Build theo Pro Taric (Trận đấu gần đây)
1 / 2 / 12
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 2 / 12
Taric
VS
Ezreal
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Nước Mắt Nữ ThầnDi Vật Thượng NhânGiày Thủy NgânĐá Vĩnh Hằng
Áo Choàng BạcMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
0 / 7 / 5
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 7 / 5
Taric
VS
Veigar
Hồi Máu Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày XịnMặt Nạ Vực ThẳmMắt Kiểm SoátDi Vật Thượng Nhân
Máy Quét Oracle
2 / 3 / 4
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 3 / 4
Taric
VS
Gragas
Thiêu Đốt Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Vòng Tay TargonThuốc Tái Sử DụngGiày NinjaĐá Vĩnh Hằng
Máy Quét Oracle
1 / 9 / 24
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 9 / 24
Taric
VS
Pyke
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Dị Vật Tai ƯơngNước Mắt Nữ ThầnGiày Thủy NgânDi Vật Thượng Nhân
Khiên Mãnh SưMáy Quét Oracle
3 / 7 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 7 / 7
Taric
VS
Pyke
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Cơ ĐộngDây Chuyền Chuộc TộiDi Vật Thượng NhânMắt Kiểm Soát
Máy Quét Oracle
2 / 6 / 11
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 6 / 11
Taric
VS
Fiddlesticks
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Nước Mắt Nữ ThầnDi Vật Thượng NhânGiày Thủy NgânDây Chuyền Chuộc Tội
Lá Chắn Quân ĐoànMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
1 / 5 / 13
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 5 / 13
Taric
VS
Yuumi
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Cơ ĐộngKhiên Mãnh SưDây Chuyền Chuộc TộiDi Vật Thượng Nhân
Mắt Kiểm SoátNước Mắt Nữ ThầnMáy Quét Oracle
0 / 6 / 2
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 6 / 2
Taric
VS
Yuumi
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Khai Sáng IoniaThuốc Tái Sử DụngHồng NgọcDi Vật Thượng Nhân
Mắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
0 / 2 / 2
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 2 / 2
Taric
VS
Yuumi
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Nước Mắt Nữ ThầnVòng Tay TargonGiày BạcHồng Ngọc
Thuốc Tái Sử DụngBánh QuyMáy Quét Oracle
0 / 3 / 3
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 3 / 3
Taric
VS
Thresh
Tốc Biến Thiêu Đốt Mắt Kiểm SoátVòng Tay TargonNước Mắt Nữ ThầnĐồng Hồ Vụn Vỡ
Giày ThườngMáy Quét Oracle
1 / 5 / 29
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 5 / 29
Taric
VS
Braum
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Nước Mắt Nữ ThầnDi Vật Thượng NhânGiày BạcDây Chuyền Chuộc Tội
Hòm Bảo Hộ của MikaelÁo VảiMáy Quét Oracle
1 / 5 / 8
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 5 / 8
Taric
VS
Bard
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày BạcDi Vật Thượng NhânNước Mắt Nữ ThầnMắt Kiểm Soát
Hòm Bảo Hộ của MikaelMáy Quét Oracle
2 / 0 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 0 / 10
Taric
VS
Rakan
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Nước Mắt Nữ ThầnDi Vật Thượng NhânGiày BạcCốc Quỷ Athene
Hồng NgọcMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
1 / 6 / 2
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 6 / 2
Taric
VS
Tahm Kench
Tốc Biến Kiệt Sức
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Di Vật Thượng NhânKhiên Mãnh SưMắt Kiểm SoátÁo Vải
Giáp LụaGiày NinjaMáy Quét Oracle
0 / 4 / 0
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 4 / 0
Taric
VS
Bard
Tốc Biến Thiêu Đốt Giày Cơ ĐộngThuốc Tái Sử DụngHồng NgọcVòng Tay Targon
Mắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
0 / 7 / 13
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 7 / 13
Taric
VS
Braum
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Cơ ĐộngDi Vật Thượng NhânHỏa NgọcDây Chuyền Chuộc Tội
Hòm Bảo Hộ của MikaelMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
0 / 4 / 4
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 4 / 4
Taric
VS
Volibear
Thiêu Đốt Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Mắt Kiểm SoátVòng Tay TargonGiày NinjaÁo Vải
Khiên Mãnh SưĐá Vĩnh HằngMáy Quét Oracle
1 / 8 / 8
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 8 / 8
Taric
VS
Nautilus
Kiệt Sức Tốc Biến
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Chói Lóa
E
Pháo Đài Kiên Cố
W
Thuốc Tái Sử DụngTụ Bão ZekeDi Vật Thượng NhânGiày Thủy Ngân
Hỏa NgọcMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
3 / 8 / 9
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 8 / 9
Taric
VS
Kai'Sa
Hồi Máu Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Dây Chuyền Chuộc TộiDi Vật Thượng NhânDây Chuyền Iron SolariGiày Thủy Ngân
Hồng NgọcMáy Quét Oracle
0 / 5 / 21
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 5 / 21
Taric
VS
Kai'Sa
Hồi Máu Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Dây Chuyền Chuộc TộiDi Vật Thượng NhânMắt Kiểm SoátGiày Bạc
Tim BăngÁo VảiMáy Quét Oracle
1 / 5 / 12
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 5 / 12
Taric
VS
Xayah
Kiệt Sức Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Di Vật Thượng NhânMắt Kiểm SoátGiày Thủy NgânDây Chuyền Iron Solari
Hồng NgọcNước Mắt Nữ ThầnMáy Quét Oracle
0 / 2 / 6
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 2 / 6
Taric
VS
Nautilus
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Lá Chắn Quân ĐoànDi Vật Thượng NhânMắt Kiểm SoátĐồng Hồ Vụn Vỡ
Giày Thủy NgânGiáp LụaMáy Quét Oracle
5 / 10 / 8
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 10 / 8
Taric
VS
Lucian
Hồi Máu Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Di Vật Thượng NhânGiáp LụaKhiên Mãnh SưMặt Nạ Vực Thẳm
Hỏa NgọcGiày NinjaMáy Quét Oracle
2 / 4 / 20
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 4 / 20
Taric
VS
Ezreal
Hồi Máu Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Di Vật Thượng NhânMắt Kiểm SoátMặt Nạ Vực ThẳmKhiên Mãnh Sư
Hỏa NgọcGiày NinjaMáy Quét Oracle
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: