Taric

Taric

Hỗ trợ

Build theo Pro Taric (Trận đấu gần đây)

Build theo Pro Taric (Trận đấu gần đây)
4 / 10 / 23
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 10 / 23
Taric
VS
Zyra
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Thủy NgânMặt Nạ Ma ÁmDây Chuyền Iron SolariPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩCốc Quỷ AtheneMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Zyra
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
4 / 10 / 23
62 CS - 11.7k Vàng
77% Tham gia giết
Giày Thủy NgânMặt Nạ Ma ÁmDây Chuyền Iron SolariPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩCốc Quỷ AtheneMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
1 / 7 / 15
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 7 / 15
Taric
VS
Thresh
Kiệt Sức Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Dây Chuyền Chuộc TộiPháo Đài Sơn ThạchDây Chuyền Iron SolariVương Miện Shurelya
Giày NinjaMáy Quét Oracle
Motive
Motive
OZ Motive
(KR)
Taric
Kiệt Sức
Tốc Biến
VS
Thresh
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 7 / 15
40 CS - 9.1k Vàng
52% Tham gia giết
Dây Chuyền Chuộc TộiPháo Đài Sơn ThạchDây Chuyền Iron SolariVương Miện Shurelya
Giày NinjaMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
0 / 3 / 14
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 3 / 14
Taric
VS
Pantheon
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaKhiên Băng RanduinPhong Ấn Hắc ÁmPháo Đài Sơn Thạch
Hỏa NgọcMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Pantheon
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
0 / 3 / 14
36 CS - 6.7k Vàng
50% Tham gia giết
Giày NinjaKhiên Băng RanduinPhong Ấn Hắc ÁmPháo Đài Sơn Thạch
Hỏa NgọcMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
1 / 5 / 3
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 5 / 3
Taric
VS
Yuumi
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Áo Choàng GaiĐá Vĩnh HằngGiày NinjaLá Chắn Targon
Phong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Yuumi
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 5 / 3
52 CS - 4.9k Vàng
44% Tham gia giết
Áo Choàng GaiĐá Vĩnh HằngGiày NinjaLá Chắn Targon
Phong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
6 / 0 / 9
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 0 / 9
Taric
VS
Pyke
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Đá Vĩnh HằngGiày NinjaGiáp GaiLá Chắn Targon
Phong Ấn Hắc ÁmĐai Khổng LồMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Pyke
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
6 / 0 / 9
54 CS - 7.9k Vàng
68% Tham gia giết
Đá Vĩnh HằngGiày NinjaGiáp GaiLá Chắn Targon
Phong Ấn Hắc ÁmĐai Khổng LồMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
3 / 6 / 14
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 6 / 14
Taric
VS
Lux
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Áo Choàng GaiGiày NinjaCốc Quỷ AthenePháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Lux
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
3 / 6 / 14
41 CS - 7.6k Vàng
77% Tham gia giết
Áo Choàng GaiGiày NinjaCốc Quỷ AthenePháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
2 / 9 / 14
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 9 / 14
Taric
VS
Draven
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaKhiên Băng RanduinÁo Choàng GaiPháo Đài Sơn Thạch
Phong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Hồi Máu
VS
Draven
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 9 / 14
43 CS - 7.1k Vàng
55% Tham gia giết
Giày NinjaKhiên Băng RanduinÁo Choàng GaiPháo Đài Sơn Thạch
Phong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
3 / 7 / 12
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 7 / 12
Taric
VS
Braum
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày BạcPhong Ấn Hắc ÁmCốc Quỷ AthenePháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩÁo Choàng GaiMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Braum
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
3 / 7 / 12
55 CS - 8.1k Vàng
60% Tham gia giết
Giày BạcPhong Ấn Hắc ÁmCốc Quỷ AthenePháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩÁo Choàng GaiMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
0 / 6 / 14
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 6 / 14
Taric
VS
Sona
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Vương Miện ShurelyaGiày Thủy NgânCốc Hài HòaPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Sona
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
0 / 6 / 14
41 CS - 7.4k Vàng
48% Tham gia giết
Vương Miện ShurelyaGiày Thủy NgânCốc Hài HòaPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
3 / 12 / 6
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 12 / 6
Taric
VS
Bard
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaDây Chuyền Chuộc TộiCốc Quỷ AthenePháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Bard
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
3 / 12 / 6
49 CS - 9.4k Vàng
64% Tham gia giết
Giày NinjaDây Chuyền Chuộc TộiCốc Quỷ AthenePháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
3 / 1 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 1 / 10
Taric
VS
Bard
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Thủy NgânĐá Vĩnh HằngThuốc Tái Sử DụngLá Chắn Targon
Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Hồi Máu
VS
Bard
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
3 / 1 / 10
21 CS - 5.4k Vàng
54% Tham gia giết
Giày Thủy NgânĐá Vĩnh HằngThuốc Tái Sử DụngLá Chắn Targon
Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
8 / 3 / 21
Chiến thắng
Thường (Chọn Ẩn)
8 / 3 / 21
Taric
VS
Pyke
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaÁo Choàng GaiPhong Ấn Hắc ÁmPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩCốc Quỷ AtheneMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
King Bravado
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Pyke
VS
Chiến thắng
Thường (Chọn Ẩn)
8 / 3 / 21
43 CS - 9.6k Vàng
64% Tham gia giết
Giày NinjaÁo Choàng GaiPhong Ấn Hắc ÁmPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩCốc Quỷ AtheneMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
3 / 3 / 11
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 3 / 11
Taric
VS
Nautilus
Tốc Biến Kiệt Sức
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Chói Lóa
E
Lá Chắn TargonThuốc Tái Sử DụngKhiên Mãnh SưGiày Khai Sáng Ionia
Dị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Meiko
Meiko
black svvan
(KR)
Taric
Tốc Biến
Kiệt Sức
VS
Nautilus
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
3 / 3 / 11
24 CS - 6.2k Vàng
56% Tham gia giết
Lá Chắn TargonThuốc Tái Sử DụngKhiên Mãnh SưGiày Khai Sáng Ionia
Dị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Chói Lóa
E
1 / 4 / 21
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 4 / 21
Taric
VS
Alistar
Tốc Biến Kiệt Sức
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Chói Lóa
E
Pháo Đài Sơn ThạchVương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaKhiên Mãnh Sư
Dị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Meiko
Meiko
black svvan
(KR)
Taric
Tốc Biến
Kiệt Sức
VS
Alistar
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
1 / 4 / 21
23 CS - 6.4k Vàng
73% Tham gia giết
Pháo Đài Sơn ThạchVương Miện ShurelyaGiày Khai Sáng IoniaKhiên Mãnh Sư
Dị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Chói Lóa
E
2 / 1 / 7
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 1 / 7
Taric
VS
Karma
Hồi Máu Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Dây Chuyền Chuộc TộiPháo Đài Sơn ThạchGiày Khai Sáng IoniaDị Vật Tai Ương
Áo VảiMáy Quét Oracle
Keria
Keria
DRX Keria
(KR)
Taric
Hồi Máu
Tốc Biến
VS
Karma
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
2 / 1 / 7
24 CS - 6.5k Vàng
50% Tham gia giết
Dây Chuyền Chuộc TộiPháo Đài Sơn ThạchGiày Khai Sáng IoniaDị Vật Tai Ương
Áo VảiMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
3 / 7 / 23
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 7 / 23
Taric
VS
Bard
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaCốc Quỷ AtheneDây Chuyền Iron SolariPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
Bravado
Bravado
Bravado01
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Hồi Máu
VS
Bard
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
3 / 7 / 23
43 CS - 9.5k Vàng
72% Tham gia giết
Giày NinjaCốc Quỷ AtheneDây Chuyền Iron SolariPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
1 / 7 / 6
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 7 / 6
Taric
VS
Pantheon
Thiêu Đốt Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Vương Miện ShurelyaGiáp Bạch NgọcGiày NinjaKhiên Mãnh Sư
Mắt Kiểm SoátGiáp LụaMáy Quét Oracle
Diamond
Diamond
C9 Diamond
(NA)
Taric
Thiêu Đốt
Tốc Biến
VS
Pantheon
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
1 / 7 / 6
29 CS - 5.5k Vàng
29% Tham gia giết
Vương Miện ShurelyaGiáp Bạch NgọcGiày NinjaKhiên Mãnh Sư
Mắt Kiểm SoátGiáp LụaMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
2 / 5 / 1
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 5 / 1
Taric
VS
Pantheon
Tốc Biến Thiêu Đốt Khiên Cổ VậtGiày NinjaTụ Bão ZekeMáy Quét Oracle
Ares
Ares
Aressss
(KR)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Pantheon
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 5 / 1
17 CS - 4k Vàng
75% Tham gia giết
Khiên Cổ VậtGiày NinjaTụ Bão ZekeMáy Quét Oracle
3 / 3 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 3 / 10
Taric
VS
Bard
Tốc Biến Kiệt Sức
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Pháo Đài Sơn ThạchTụ Bão ZekeVương Miện ShurelyaMắt Kiểm Soát
Thuốc Tái Sử DụngGiày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
Ceos
Ceos
CEOS APELUUUDO
(BR)
Taric
Tốc Biến
Kiệt Sức
VS
Bard
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
3 / 3 / 10
27 CS - 7k Vàng
42% Tham gia giết
Pháo Đài Sơn ThạchTụ Bão ZekeVương Miện ShurelyaMắt Kiểm Soát
Thuốc Tái Sử DụngGiày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
1 / 11 / 17
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 11 / 17
Taric
VS
Alistar
Tốc Biến Kiệt Sức
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Chói Lóa
E
Pháo Đài Kiên Cố
W
Pháo Đài Sơn ThạchVương Miện ShurelyaMắt Kiểm SoátTụ Bão Zeke
Hồng NgọcGiày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
LvMao
LvMao
무우오렌지형
(KR)
Taric
Tốc Biến
Kiệt Sức
VS
Alistar
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 11 / 17
35 CS - 6.6k Vàng
64% Tham gia giết
Pháo Đài Sơn ThạchVương Miện ShurelyaMắt Kiểm SoátTụ Bão Zeke
Hồng NgọcGiày Khai Sáng IoniaMáy Quét Oracle
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Chói Lóa
E
Pháo Đài Kiên Cố
W
4 / 2 / 15
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 2 / 15
Taric
VS
Pantheon
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Lời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekePháo Đài Sơn ThạchNước Mắt Nữ Thần
Giày NinjaSách CũMáy Quét Oracle
Ares
Ares
Aressss
(KR)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Pantheon
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
4 / 2 / 15
32 CS - 8.8k Vàng
61% Tham gia giết
Lời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekePháo Đài Sơn ThạchNước Mắt Nữ Thần
Giày NinjaSách CũMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
2 / 7 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 7 / 10
Taric
VS
Karma
Thiêu Đốt Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giáp Bạch NgọcTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩThuốc Tái Sử Dụng
Giày NinjaMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Life
Life
곽곽보성
(KR)
Taric
Thiêu Đốt
Tốc Biến
VS
Karma
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
2 / 7 / 10
33 CS - 6.8k Vàng
43% Tham gia giết
Giáp Bạch NgọcTụ Bão ZekeLời Thề Hiệp SĩThuốc Tái Sử Dụng
Giày NinjaMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
1 / 2 / 3
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 2 / 3
Taric
VS
Senna
Thiêu Đốt Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Khai Sáng IoniaThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátKhiên Mãnh Sư
Giáp LụaLá Chắn TargonMáy Quét Oracle
Kane
Kane
2K2K2K2K
(KR)
Taric
Thiêu Đốt
Tốc Biến
VS
Senna
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 2 / 3
26 CS - 3.6k Vàng
67% Tham gia giết
Giày Khai Sáng IoniaThuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátKhiên Mãnh Sư
Giáp LụaLá Chắn TargonMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
3 / 2 / 9
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 2 / 9
Taric
VS
Senna
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Dây Chuyền Chuộc TộiLá Chắn TargonLinh Hồn Lạc LõngGiày Ninja
Dị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Trymbi
Trymbi
RGO Trymbi
(EUW)
Taric
Tốc Biến
Hồi Máu
VS
Senna
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
3 / 2 / 9
32 CS - 6.7k Vàng
50% Tham gia giết
Dây Chuyền Chuộc TộiLá Chắn TargonLinh Hồn Lạc LõngGiày Ninja
Dị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
0 / 4 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 4 / 7
Taric
VS
Nautilus
Tốc Biến Thiêu Đốt
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Chói Lóa
E
Pháo Đài Kiên Cố
W
Tụ Bão ZekePháo Đài Sơn ThạchGiày Khai Sáng IoniaHồng Ngọc
Dị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Southwind
Southwind
awdqaaaaq
(KR)
Taric
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Nautilus
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
0 / 4 / 7
33 CS - 5.1k Vàng
50% Tham gia giết
Tụ Bão ZekePháo Đài Sơn ThạchGiày Khai Sáng IoniaHồng Ngọc
Dị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Chói Lóa
E
Pháo Đài Kiên Cố
W
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: