Taric

Taric

Hỗ trợ

Build theo Pro Taric (Trận đấu gần đây)

Build theo Pro Taric (Trận đấu gần đây)
3 / 15 / 33
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 15 / 33
Taric
VS
Thresh
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Cốc Quỷ AtheneDây Chuyền Chuộc TộiDây Chuyền Iron SolariPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩGiày NinjaMáy Quét Oracle
2 / 2 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 2 / 10
Taric
VS
Rakan
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Cốc Quỷ AthenePhong Ấn Hắc ÁmLá Chắn Quân ĐoànPháo Đài Sơn Thạch
Giày NinjaMáy Quét Oracle
5 / 4 / 20
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 4 / 20
Taric
VS
Rakan
Tốc Biến Hồi Máu
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Tụ Bão ZekeLá Chắn Quân ĐoànGiáp Bạch NgọcÁo Vải
Lời Thề Hiệp SĩGiày NinjaMáy Quét Oracle
5 / 2 / 15
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 2 / 15
Taric
VS
Zilean
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaDây Chuyền Chuộc TộiPháo Đài Sơn ThạchLời Thề Hiệp Sĩ
Máy Quét Oracle
2 / 8 / 23
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 8 / 23
Taric
VS
Soraka
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaDây Chuyền Chuộc TộiLá Chắn Quân ĐoànPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
6 / 4 / 24
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 4 / 24
Taric
VS
Zyra
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Thủy NgânDây Chuyền Chuộc TộiDây Chuyền Iron SolariPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
4 / 3 / 24
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 3 / 24
Taric
VS
Leona
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Phong Ấn Hắc ÁmCốc Quỷ AtheneGiày NinjaPháo Đài Sơn Thạch
Lư Hương Sôi SụcHỏa NgọcMáy Quét Oracle
2 / 7 / 16
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 7 / 16
Taric
VS
Janna
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Vương Miện ShurelyaGiày Thủy NgânDây Chuyền Iron SolariPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
3 / 5 / 26
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 5 / 26
Taric
VS
Galio
Tốc Biến Thiêu Đốt
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Chói Lóa
E
Pháo Đài Kiên Cố
W
Lời Thề Hiệp SĩLư Hương Sôi SụcMắt Kiểm SoátGiáp Bạch Ngọc
Giày Khai Sáng IoniaCốc Quỷ AtheneMáy Quét Oracle
1 / 4 / 8
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 4 / 8
Taric
VS
Braum
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Cốc Quỷ AthenePhong Ấn Hắc ÁmGiày NinjaPháo Đài Sơn Thạch
Hỏa NgọcMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
1 / 3 / 20
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 3 / 20
Taric
VS
Janna
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Vương Miện ShurelyaHỏa NgọcPhong Ấn Hắc ÁmPháo Đài Sơn Thạch
Giày BạcDị Vật Tai ƯơngMáy Quét Oracle
5 / 5 / 14
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 5 / 14
Taric
VS
Lulu
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Thủy NgânDây Chuyền Chuộc TộiDây Chuyền Iron SolariPháo Đài Sơn Thạch
Hỏa NgọcMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
1 / 7 / 1
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 7 / 1
Taric
VS
Nautilus
Tốc Biến Thiêu Đốt Giáp Thép Cổ NgữDây Chuyền Chuộc TộiMắt Kiểm SoátGiày Xịn
Máy Quét Oracle
2 / 6 / 15
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 6 / 15
Taric
VS
Thresh
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày NinjaCốc Quỷ AtheneLá Chắn Quân ĐoànPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩPhong Ấn Hắc ÁmMáy Quét Oracle
4 / 1 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 1 / 10
Taric
VS
Blitzcrank
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Phong Ấn Hắc ÁmCốc Quỷ AtheneGiày NinjaPháo Đài Sơn Thạch
Hỏa NgọcMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
5 / 4 / 20
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 4 / 20
Taric
VS
Nautilus
Kiệt Sức Tốc Biến
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Tim BăngGiáp Bạch NgọcMắt Kiểm SoátTụ Bão Zeke
Giày NinjaHỏa NgọcMáy Quét Oracle
0 / 4 / 16
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 4 / 16
Taric
VS
Leona
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Cốc Quỷ AtheneHỏa NgọcDây Chuyền Iron SolariPháo Đài Sơn Thạch
Giày Thủy NgânMáy Quét Oracle
2 / 9 / 14
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 9 / 14
Taric
VS
Janna
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Cốc Quỷ AtheneDây Chuyền Cứu RỗiDị Vật Tai ƯơngPháo Đài Sơn Thạch
Giày NinjaMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
2 / 4 / 16
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 4 / 16
Taric
VS
Rakan
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Tim BăngGiày NinjaGiáp LụaPháo Đài Sơn Thạch
Lời Thề Hiệp SĩMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
0 / 2 / 1
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 2 / 1
Taric
VS
Janna
Tốc Biến Thiêu Đốt Khiên Cổ VậtPhong Ấn Hắc ÁmSách CũThuốc Tái Sử Dụng
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
3 / 4 / 21
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 4 / 21
Taric
VS
Pyke
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Vương Miện ShurelyaPhong Ấn Hắc ÁmGiày NinjaPháo Đài Sơn Thạch
Cốc Quỷ AtheneLư Hương Sôi SụcMáy Quét Oracle
3 / 1 / 5
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 1 / 5
Taric
VS
Pyke
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Cốc Quỷ AtheneLư Hương Sôi SụcPhong Ấn Hắc ÁmPháo Đài Sơn Thạch
Giày ThườngMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
3 / 1 / 6
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 1 / 6
Taric
VS
Morgana
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Cốc Quỷ AtheneGiày ThườngPhong Ấn Hắc ÁmLá Chắn Targon
Bùa TiênMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
1 / 11 / 13
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 11 / 13
Taric
VS
Teemo
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Giày Khai Sáng IoniaDây Chuyền Chuộc TộiLá Chắn Quân ĐoànPháo Đài Sơn Thạch
Hỏa NgọcMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
5 / 1 / 13
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 1 / 13
Taric
VS
Morgana
Tốc Biến Thiêu Đốt
Chói Lóa
E
Ánh Sáng Tinh Tú
Q
Pháo Đài Kiên Cố
W
Đai Lưng HextechDị Vật Tai ƯơngVòng Tay Pha LêPháo Đài Sơn Thạch
Sách Chiêu Hồn MejaiGiày NinjaMáy Quét Oracle
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: