Taric

Taric

Hỗ trợ
10,501 trận ( 2 ngày gần nhất )
Taric - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
65.3%
65.3%
65.3%
50.4%
50.4%
50.4%
2. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
18.2%
18.2%
18.2%
49.2%
49.2%
49.2%
3. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
5.3%
5.3%
5.3%
52.3%
52.3%
52.3%
4. Hồi Máu Thiêu Đốt Hồi Máu - Thiêu Đốt
3.5%
3.5%
3.5%
72.2%
72.2%
72.2%
5. Kiệt Sức Hồi Máu Kiệt Sức - Hồi Máu
3.5%
3.5%
3.5%
68.2%
68.2%
68.2%
6. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
1.8%
1.8%
1.8%
46.6%
46.6%
46.6%
7. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
1.6%
1.6%
1.6%
48.2%
48.2%
48.2%
8. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
0.4%
0.4%
0.4%
75.0%
75.0%
75.0%
9. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
0.1%
0.1%
0.1%
45.5%
45.5%
45.5%
10. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
0.1%
0.1%
0.1%
50.0%
50.0%
50.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: