Zac

Zac

Đi rừng
23,526 trận ( 2 ngày gần nhất )
Zac - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
4. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
5. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
6. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
7. Kiệt Sức Trừng Phạt Kiệt Sức - Trừng Phạt
8. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
9. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
10. Trừng Phạt Dịch Chuyển Trừng Phạt - Dịch Chuyển
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: