Zac

Zac

Đi rừng

Build theo Pro Zac (Trận đấu gần đây)

Build theo Pro Zac (Trận đấu gần đây)
3 / 4 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 4 / 7
Zac
VS
Trundle
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Hồng NgọcHỏa NgọcGiày XịnGiáp Máu Warmog
Phù Phép: Quỷ LửaMáy Quét Oracle
S1xu
S1xu
dodge game
(KR)
Zac
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Trundle
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
3 / 4 / 7
112 CS - 6.9k Vàng
59% Tham gia giết
Hồng NgọcHỏa NgọcGiày XịnGiáp Máu Warmog
Phù Phép: Quỷ LửaMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
2 / 2 / 8
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 2 / 8
Zac
VS
Taric
Thiêu Đốt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
Pháo Đài Sơn ThạchĐồng Hồ Vụn VỡLời Thề Hiệp SĩĐai Khổng Lồ
Giày NinjaMáy Quét Oracle
Mia
Mia
오마이걸 유아Fan
(KR)
Zac
Thiêu Đốt
Tốc Biến
VS
Taric
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
2 / 2 / 8
56 CS - 7.4k Vàng
48% Tham gia giết
Pháo Đài Sơn ThạchĐồng Hồ Vụn VỡLời Thề Hiệp SĩĐai Khổng Lồ
Giày NinjaMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
1 / 5 / 3
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 5 / 3
Zac
VS
Fiddlesticks
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Mắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử DụngĐồng Hồ Vụn VỡGiày Thủy Ngân
Phù Phép: Quỷ LửaMáy Quét Oracle
Nji
Nji
Cambodian Ranger
(EUW)
Zac
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Fiddlesticks
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 5 / 3
78 CS - 4.7k Vàng
44% Tham gia giết
Mắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử DụngĐồng Hồ Vụn VỡGiày Thủy Ngân
Phù Phép: Quỷ LửaMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
1 / 4 / 6
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 4 / 6
Zac
VS
Elise
Trừng Phạt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
Thuốc Tái Sử DụngGiáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ LửaGiày Ninja
Máy Quét Oracle
Cuzz
Cuzz
T1 Cuzz
(KR)
Zac
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Elise
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 4 / 6
119 CS - 7.1k Vàng
78% Tham gia giết
Thuốc Tái Sử DụngGiáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ LửaGiày Ninja
Máy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
4 / 1 / 8
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 1 / 8
Zac
VS
Evelynn
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Đồng Hồ Vụn VỡGiáp Máu WarmogGiày Thủy NgânPhù Phép: Quỷ Lửa
Áo VảiMáy Quét Oracle
Nji
Nji
Cambodian Ranger
(EUW)
Zac
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Evelynn
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
4 / 1 / 8
126 CS - 9k Vàng
50% Tham gia giết
Đồng Hồ Vụn VỡGiáp Máu WarmogGiày Thủy NgânPhù Phép: Quỷ Lửa
Áo VảiMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
2 / 4 / 10
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 4 / 10
Zac
VS
Master Yi
Trừng Phạt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Khiên Băng RanduinGiáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ LửaÁo Choàng Gai
Giày NinjaMáy Quét Oracle
Inspired
Inspired
inspiredd2
(EUW)
Zac
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Master Yi
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 4 / 10
195 CS - 10.4k Vàng
67% Tham gia giết
Khiên Băng RanduinGiáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ LửaÁo Choàng Gai
Giày NinjaMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
0 / 7 / 18
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 7 / 18
Zac
VS
Yuumi
Tốc Biến Thiêu Đốt
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
Pháo Đài Sơn ThạchLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeGiày Khai Sáng Ionia
Mắt Kiểm SoátĐồng Hồ Vụn VỡMáy Quét Oracle
Hylissang
Hylissang
Dono Dosko
(EUW)
Zac
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Yuumi
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
0 / 7 / 18
29 CS - 8.8k Vàng
60% Tham gia giết
Pháo Đài Sơn ThạchLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeGiày Khai Sáng Ionia
Mắt Kiểm SoátĐồng Hồ Vụn VỡMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
2 / 4 / 9
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 4 / 9
Zac
VS
Lee Sin
Trừng Phạt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Giày NinjaGiáp Tâm LinhLời Thề Hiệp SĩPhù Phép: Quỷ Lửa
Máy Quét Oracle
OnFleek
OnFleek
SANDBOX OnFleek
(KR)
Zac
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Lee Sin
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 4 / 9
166 CS - 9.2k Vàng
50% Tham gia giết
Giày NinjaGiáp Tâm LinhLời Thề Hiệp SĩPhù Phép: Quỷ Lửa
Máy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
1 / 6 / 14
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 6 / 14
Zac
VS
Fiddlesticks
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
Thú Tượng Thạch GiápMắt Kiểm SoátÁo VảiPhù Phép: Quỷ Lửa
Giày Thủy NgânGiáp Máu WarmogMáy Quét Oracle
Nji
Nji
Cambodian Ranger
(EUW)
Zac
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Fiddlesticks
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 6 / 14
191 CS - 10.8k Vàng
54% Tham gia giết
Thú Tượng Thạch GiápMắt Kiểm SoátÁo VảiPhù Phép: Quỷ Lửa
Giày Thủy NgânGiáp Máu WarmogMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
3 / 5 / 10
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 5 / 10
Zac
VS
Vi
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Thú Tượng Thạch GiápPhù Phép: Quỷ LửaGiáp Máu WarmogHồng Ngọc
Giày Thủy NgânMáy Quét Oracle
Nji
Nji
Cambodian Ranger
(EUW)
Zac
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Vi
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
3 / 5 / 10
149 CS - 9.9k Vàng
50% Tham gia giết
Thú Tượng Thạch GiápPhù Phép: Quỷ LửaGiáp Máu WarmogHồng Ngọc
Giày Thủy NgânMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
6 / 3 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 3 / 10
Zac
VS
Graves
Trừng Phạt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù Phép: Quỷ LửaGiáp Máu WarmogGiày Thủy NgânMắt Kiểm Soát
Đai Khổng LồGiáp Cai NgụcMáy Quét Oracle
Ambition
Ambition
maengsdog
(KR)
Zac
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Graves
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
6 / 3 / 10
164 CS - 10.6k Vàng
57% Tham gia giết
Phù Phép: Quỷ LửaGiáp Máu WarmogGiày Thủy NgânMắt Kiểm Soát
Đai Khổng LồGiáp Cai NgụcMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
2 / 5 / 13
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 5 / 13
Zac
VS
Graves
Trừng Phạt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù Phép: Quỷ LửaMũ Thích NghiGiày NinjaKhiên Băng Randuin
Máy Quét Oracle
Lucker
Lucker
øaø
(EUW)
Zac
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Graves
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 5 / 13
131 CS - 9.3k Vàng
50% Tham gia giết
Phù Phép: Quỷ LửaMũ Thích NghiGiày NinjaKhiên Băng Randuin
Máy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
5 / 6 / 12
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 6 / 12
Zac
VS
Karthus
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù Phép: Quỷ LửaPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátGiáp Máu Warmog
Giáp Tâm LinhGiày ThườngMáy Quét Oracle
AKi
AKi
no dream
(KR)
Zac
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Karthus
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
5 / 6 / 12
134 CS - 9.5k Vàng
77% Tham gia giết
Phù Phép: Quỷ LửaPhong Ấn Hắc ÁmMắt Kiểm SoátGiáp Máu Warmog
Giáp Tâm LinhGiày ThườngMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
3 / 5 / 16
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 5 / 16
Zac
VS
Senna
Tốc Biến Thiêu Đốt
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
Pháo Đài Sơn ThạchLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeGiày Khai Sáng Ionia
Mắt Kiểm SoátĐồng Hồ Ngưng ĐọngMáy Quét Oracle
Hylissang
Hylissang
Dono Dosko
(EUW)
Zac
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Senna
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
3 / 5 / 16
32 CS - 8.1k Vàng
51% Tham gia giết
Pháo Đài Sơn ThạchLời Thề Hiệp SĩTụ Bão ZekeGiày Khai Sáng Ionia
Mắt Kiểm SoátĐồng Hồ Ngưng ĐọngMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
2 / 6 / 3
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 6 / 3
Zac
VS
Warwick
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù phép: Quỷ LửaHỏa NgọcÁo Choàng GaiHồng Ngọc
Giày NinjaÁo VảiMáy Quét Oracle
Kami
Kami
Kami
(BR)
Zac
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Warwick
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 6 / 3
100 CS - 7.1k Vàng
63% Tham gia giết
Phù phép: Quỷ LửaHỏa NgọcÁo Choàng GaiHồng Ngọc
Giày NinjaÁo VảiMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
1 / 2 / 9
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 2 / 9
Zac
VS
Gragas
Dịch Chuyển Tốc Biến
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Thuốc Tái Sử DụngGiáp Tâm LinhÁo Choàng LửaKhiên Doran
Áo VảiGiày ThườngMáy Quét Oracle
Inspired
Inspired
inspiredd2
(EUW)
Zac
Dịch Chuyển
Tốc Biến
VS
Gragas
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
1 / 2 / 9
142 CS - 8.1k Vàng
27% Tham gia giết
Thuốc Tái Sử DụngGiáp Tâm LinhÁo Choàng LửaKhiên Doran
Áo VảiGiày ThườngMáy Quét Oracle
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
2 / 8 / 10
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 8 / 10
Zac
VS
Nidalee
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù Phép: Quỷ LửaGiày Thủy NgânHồng NgọcGiáp Tâm Linh
Đai Khổng LồMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Tiger
Tiger
SK Tiger
(EUW)
Zac
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Nidalee
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 8 / 10
114 CS - 9k Vàng
46% Tham gia giết
Phù Phép: Quỷ LửaGiày Thủy NgânHồng NgọcGiáp Tâm Linh
Đai Khổng LồMắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
8 / 5 / 18
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
8 / 5 / 18
Zac
VS
Malphite
Dịch Chuyển Tốc Biến
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Mũ Thích NghiDây Chuyền Iron SolariÁo Choàng LửaGiày Ninja
Giáp Máu WarmogGiáp Tâm LinhMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Jenax
Jenax
HOLLOW KNIGHT21
(EUW)
Zac
Dịch Chuyển
Tốc Biến
VS
Malphite
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
8 / 5 / 18
272 CS - 18.6k Vàng
70% Tham gia giết
Mũ Thích NghiDây Chuyền Iron SolariÁo Choàng LửaGiày Ninja
Giáp Máu WarmogGiáp Tâm LinhMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
3 / 3 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 3 / 10
Zac
VS
Fiora
Dịch Chuyển Tốc Biến
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Súng Cao Su
E
Giáp GaiÁo Choàng LửaHồng NgọcGiày Ninja
Khiên DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Robo
Robo
ROBOCA DE SACOLA
(BR)
Zac
Dịch Chuyển
Tốc Biến
VS
Fiora
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
3 / 3 / 10
144 CS - 9.5k Vàng
43% Tham gia giết
Giáp GaiÁo Choàng LửaHồng NgọcGiày Ninja
Khiên DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Súng Cao Su
E
8 / 0 / 2
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
8 / 0 / 2
Zac
VS
Jax
Dịch Chuyển Tốc Biến
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Giày NinjaThuốc Tái Sử DụngGiáp Tâm LinhÁo Choàng Lửa
Khiên DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Jenax
Jenax
HOLLOW KNIGHT21
(EUW)
Zac
Dịch Chuyển
Tốc Biến
VS
Jax
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
8 / 0 / 2
175 CS - 10.2k Vàng
40% Tham gia giết
Giày NinjaThuốc Tái Sử DụngGiáp Tâm LinhÁo Choàng Lửa
Khiên DoranMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
3 / 4 / 8
Thất bại
Thường (Cấm Chọn)
3 / 4 / 8
Zac
VS
Yuumi
Tốc Biến Thiêu Đốt
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
Pháo Đài Sơn ThạchMắt Kiểm SoátLời Thề Hiệp SĩThú Tượng Thạch Giáp
Giày NinjaMáy Quét Oracle
Prime
Prime
N1 Angel Fanboy
(EUW)
Zac
Tốc Biến
Thiêu Đốt
VS
Yuumi
VS
Thất bại
Thường (Cấm Chọn)
3 / 4 / 8
31 CS - 6.5k Vàng
55% Tham gia giết
Pháo Đài Sơn ThạchMắt Kiểm SoátLời Thề Hiệp SĩThú Tượng Thạch Giáp
Giày NinjaMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Chất Bất Ổn
W
1 / 3 / 4
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 3 / 4
Zac
VS
Trundle
Trừng Phạt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Mắt Kiểm SoátĐồng Hồ Vụn VỡGiày Thủy NgânPhù Phép: Quỷ Lửa
Giáp Máu WarmogMáy Quét Oracle
Trick
Trick
CherryStone0
(EUW)
Zac
Trừng Phạt
Tốc Biến
VS
Trundle
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
1 / 3 / 4
160 CS - 7.6k Vàng
50% Tham gia giết
Mắt Kiểm SoátĐồng Hồ Vụn VỡGiày Thủy NgânPhù Phép: Quỷ Lửa
Giáp Máu WarmogMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
2 / 8 / 6
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 8 / 6
Zac
VS
Graves
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù Phép: Quỷ LửaHồng NgọcGiáp Máu WarmogGiày Ninja
Sách CũMáy Quét Oracle
Neramin
Neramin
Ferrets ad acc
(EUW)
Zac
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Graves
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
2 / 8 / 6
112 CS - 7.9k Vàng
42% Tham gia giết
Phù Phép: Quỷ LửaHồng NgọcGiáp Máu WarmogGiày Ninja
Sách CũMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
19 / 2 / 10
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
19 / 2 / 10
Zac
VS
Jax
Dịch Chuyển Tốc Biến
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
Giáp Tâm LinhĐai Khổng LồGiáp GaiÁo Choàng Lửa
Giày NinjaMặt Nạ Đọa Đầy LiandryMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Robo
Robo
ROBOCA DE SACOLA
(BR)
Zac
Dịch Chuyển
Tốc Biến
VS
Jax
VS
Chiến thắng
Giải đấu đơn
19 / 2 / 10
241 CS - 18.9k Vàng
73% Tham gia giết
Giáp Tâm LinhĐai Khổng LồGiáp GaiÁo Choàng Lửa
Giày NinjaMặt Nạ Đọa Đầy LiandryMắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Chất Bất Ổn
W
Súng Cao Su
E
Bàn Tay Co Giãn
Q
3 / 6 / 9
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 6 / 9
Zac
VS
Ngộ Không
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù Phép: Quỷ LửaÁo Choàng GaiMắt Kiểm SoátVòng Tay Pha Lê
Giáp Liệt SĩGiày NinjaMáy Quét Oracle
Tiger
Tiger
Tiger987
(EUW)
Zac
Tốc Biến
Trừng Phạt
VS
Ngộ Không
VS
Thất bại
Giải đấu đơn
3 / 6 / 9
113 CS - 9.3k Vàng
50% Tham gia giết
Phù Phép: Quỷ LửaÁo Choàng GaiMắt Kiểm SoátVòng Tay Pha Lê
Giáp Liệt SĩGiày NinjaMáy Quét Oracle
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: