Zac

Zac

Đi rừng

Build theo Pro Zac (Trận đấu gần đây)

Build theo Pro Zac (Trận đấu gần đây)
1 / 6 / 1
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
1 / 6 / 1
Zac
VS
Kayn
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Thuốc Tái Sử DụngÁo Choàng Ám ẢnhPhù Phép: Quỷ LửaGiày Xịn
Máy Quét Oracle
9 / 1 / 16
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
9 / 1 / 16
Zac
VS
Lee Sin
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Giáp Máu WarmogGiáp LướiGiáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ Lửa
Giày NinjaMáy Quét Oracle
2 / 2 / 4
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 2 / 4
Zac
VS
Lee Sin
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Thuốc Tái Sử DụngMắt Kiểm SoátGiày NinjaHồng Ngọc
Phù Phép: Quỷ LửaHồng NgọcMáy Quét Oracle
2 / 11 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 11 / 7
Zac
VS
Ekko
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Lời Thề Hiệp SĩĐồng Hồ Vụn VỡHỏa NgọcGiày Ninja
Phù Phép: Quỷ LửaMáy Quét Oracle
7 / 2 / 11
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
7 / 2 / 11
Zac
VS
Nidalee
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Giáp Máu WarmogMắt Kiểm SoátPhù Phép: Quỷ LửaÁo Choàng Ám Ảnh
Giày NinjaHồng NgọcMáy Quét Oracle
3 / 3 / 18
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 3 / 18
Zac
VS
Gragas
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Giáp Cai NgụcĐai Khổng LồGiáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ Lửa
Giày NinjaMáy Quét Oracle
10 / 9 / 23
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
10 / 9 / 23
Zac
VS
Kayn
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Thú Tượng Thạch GiápLời Thề Hiệp SĩGiáp Cai NgụcGiáp Máu Warmog
Phù Phép: Quỷ LửaGiày NinjaMáy Quét Oracle
2 / 0 / 6
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 0 / 6
Zac
VS
Elise
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Mắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử DụngGiày Thủy NgânPhù Phép: Quỷ Lửa
Đai Khổng LồHỏa NgọcMáy Quét Oracle
4 / 5 / 27
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 5 / 27
Zac
VS
Pantheon
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Thú Tượng Thạch GiápMắt Kiểm SoátPhù Phép: Quỷ LửaGiáp Tâm Linh
Giáp Máu WarmogGiày Thủy NgânMáy Quét Oracle
5 / 6 / 26
Thất bại
Thường (Chọn Ẩn)
5 / 6 / 26
Zac
VS
Kayn
Trừng Phạt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù Phép: Quỷ LửaGiày NinjaGiáp Máu WarmogGiáp Tâm Linh
Khiên Băng RanduinGiáp GaiMáy Quét Oracle
10 / 2 / 21
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
10 / 2 / 21
Zac
VS
Ekko
Trừng Phạt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Đồng Hồ Cát ZhonyaGiáp Máu WarmogGiày NinjaMắt Kiểm Soát
Giáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ LửaMáy Quét Oracle
3 / 3 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 3 / 7
Zac
VS
Lee Sin
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù Phép: Quỷ LửaGiày NinjaMắt Kiểm SoátHỏa Ngọc
Đai Khổng LồMáy Quét Oracle
0 / 6 / 7
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 6 / 7
Zac
VS
Olaf
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Thuốc Tái Sử DụngHồng NgọcÁo Choàng Ám ẢnhPhù Phép: Quỷ Lửa
Giày NinjaMáy Quét Oracle
2 / 4 / 9
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 4 / 9
Zac
VS
Xin Zhao
Trừng Phạt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù phép: Quỷ LửaGiáp Cai NgụcGiày Thủy NgânGiáp Máu Warmog
Mắt Kiểm SoátMáy Quét Oracle
2 / 0 / 1
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 0 / 1
Zac
VS
Elise
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Thuốc Tái Sử DụngPhù Phép: Quỷ LửaGiày XịnMáy Quét Oracle
2 / 12 / 1
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 12 / 1
Zac
VS
Qiyana
Tốc Biến Thiêu Đốt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Đai Lưng HextechPhong Ấn Hắc ÁmGiày Pháp SưSách Cũ
Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
5 / 2 / 26
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 2 / 26
Zac
VS
Karthus
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Mắt Kiểm SoátGiáp Máu WarmogGiáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ Lửa
Giày Thủy NgânMáy Quét Oracle
11 / 2 / 17
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
11 / 2 / 17
Zac
VS
Kayn
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Khiên Băng RanduinGiáp GaiGiáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ Lửa
Giày NinjaMáy Quét Oracle
10 / 7 / 19
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
10 / 7 / 19
Zac
VS
Ekko
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Dây Chuyền Iron SolariGiáp Máu WarmogGiáp LướiGiáp Tâm Linh
Phù Phép: Quỷ LửaGiày Thủy NgânMáy Quét Oracle
4 / 4 / 8
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
4 / 4 / 8
Zac
VS
Karthus
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Mắt Kiểm SoátThuốc Tái Sử DụngGiày Thủy NgânGiáp Tâm Linh
Phù Phép: Quỷ LửaMáy Quét Oracle
3 / 6 / 21
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
3 / 6 / 21
Zac
VS
Lee Sin
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Phù Phép: Quỷ LửaKhiên Băng RanduinThú Tượng Thạch GiápGiày Ninja
Giáp Máu WarmogMáy Quét Oracle
0 / 6 / 6
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
0 / 6 / 6
Zac
VS
Trundle
Trừng Phạt Tốc Biến
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Giày Pháp SưThuốc Tái Sử DụngHỏa NgọcPhù Phép: Quỷ Lửa
Áo VảiMáy Quét Oracle
2 / 5 / 6
Thất bại
Xếp Hạng Đơn/Đôi
2 / 5 / 6
Zac
VS
Rek'Sai
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Lời Thề Hiệp SĩÁo VảiMắt Kiểm SoátPhù Phép: Quỷ Lửa
Giày NinjaÁo Choàng Ám ẢnhMáy Quét Oracle
5 / 3 / 25
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
5 / 3 / 25
Zac
VS
Ekko
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Mắt Kiểm SoátGiáp LụaGiáp Máu WarmogGiáp Tâm Linh
Phù Phép: Quỷ LửaGiày Thủy NgânMáy Quét Oracle
6 / 4 / 11
Chiến thắng
Xếp Hạng Đơn/Đôi
6 / 4 / 11
Zac
VS
Olaf
Tốc Biến Trừng Phạt
Súng Cao Su
E
Chất Bất Ổn
W
Bàn Tay Co Giãn
Q
Thuốc Tái Sử DụngGiáp Máu WarmogGiáp Tâm LinhPhù Phép: Quỷ Lửa
Giày Thủy NgânMáy Quét Oracle
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: