Garen

Garen

Top
24,353 trận ( 2 ngày gần nhất )
Garen - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
4. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
5. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
6. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
7. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
8. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
9. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
10. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: