Garen

Garen

Top
33,833 trận (2 ngày gần nhất)
5.0%
Độ phổ biến
51.8%
Tỉ lệ thắng
1.9%
Tỉ lệ bị cấm

Thứ tự kỹ năng

Đòn Quyết Định
Q
Phán Quyết
E
Lòng Dũng Cảm
W
Đòn Quyết Định
Q Q Q Q Q
Lòng Dũng Cảm
W W W W W
Phán Quyết
E E E E E
Công Lí Demacia
R R R
Độ phổ biến: 35.2% - Tỉ lệ thắng: 54.5%

Trang bị tân thủ

Mắt Vật Tổ (Phụ Kiện)
Khiên Doran
Bình Máu
Độ phổ biến: 90.7%
Tỉ lệ thắng: 52.3%

Trang bị chính

Búa Gỗ
Rìu Đen
Móng Vuốt Sterak
Giáp Liệt Sĩ
Độ phổ biến: 7.4%
Tỉ lệ thắng: 59.8%

Giày

Giày Ninja
Độ phổ biến: 47.0%
Tỉ lệ thắng: 51.6%

Trang bị cuối

Khiên Băng Randuin
Giáp Tâm Linh
Giáp Gai
Build theo Pro Garen

Khắc chế ...

Bị khắc chế bởi ...

Ngọc bổ trợ

Quyền Năng Bất Diệt
Dư Chấn
Hộ Vệ
Tàn Phá Hủy Diệt
Suối Nguồn Sinh Mệnh
Nện Khiên
Kiểm Soát Điều Kiện
Ngọn Gió Thứ Hai
Giáp Cốt
Lan Tràn
Tiếp Sức
Kiên Cường
Hồi Máu Vượt Trội
Đắc Thắng
Hiện Diện Trí Tuệ
Huyền Thoại: Tốc Độ Đánh
Huyền Thoại: Kháng Hiệu ứng
Huyền Thoại: Hút Máu
Nhát Chém Ân Huệ
Đốn Hạ
Chốt Chặn Cuối Cùng
+9 Sức mạnh Thích ứng
+10% Tốc độ Đánh
+1-10% Giảm Hồi chiêu (theo cấp)
+9 Sức mạnh Thích ứng
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
+15-90 Máu (theo cấp)
+6 Giáp
+8 Kháng Phép
Độ phổ biến: 62.7% - Tỉ lệ thắng: 52.9%

Garen tốt nhất

# Anh hùng Bậc Tỉ lệ thắng Đã chơi
1.

LAN (#)
- 69.1% 97
2.

KR (#)
- 84.8% 46
3.

VN (#)
- 63.8% 127
4.

LAS (#)
- 63.6% 231
5.

EUNE (#)
- 62.9% 70
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: