Kindred

Kindred

Đi rừng
19,221 trận ( 2 ngày gần nhất )
Kindred - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
2. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
3. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
4. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
5. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
6. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
7. Kiệt Sức Trừng Phạt Kiệt Sức - Trừng Phạt
8. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
9. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
10. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: