Pyke

Pyke

Hỗ trợ
47,340 trận ( 2 ngày gần nhất )
Pyke - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
3. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
4. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
5. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
6. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
7. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
8. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
9. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
10. Thiêu Đốt Lá Chắn Thiêu Đốt - Lá Chắn
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: