Gragas

Gragas

Đi rừng
20,529 trận ( 2 ngày gần nhất )
Gragas - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
4. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
5. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
6. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
7. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
8. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
9. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
10. Thanh Tẩy Tốc Hành Thanh Tẩy - Tốc Hành
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: