Master Yi

Master Yi

Đi rừng
24,099 trận ( 2 ngày gần nhất )
Master Yi - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
2. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
3. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
4. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
5. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
6. Kiệt Sức Trừng Phạt Kiệt Sức - Trừng Phạt
7. Trừng Phạt Dịch Chuyển Trừng Phạt - Dịch Chuyển
8. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
9. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
10. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: