Malphite

Malphite

Top
28,017 trận ( 2 ngày gần nhất )
Malphite - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
4. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
5. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
6. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
7. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
8. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
9. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
10. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: