Azir

Azir

Mid
9,177 trận ( 2 ngày gần nhất )
Azir - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
4. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
5. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
6. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
7. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
8. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
9. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
10. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: