Tryndamere

Tryndamere

Top, Mid
31,185 trận ( 2 ngày gần nhất )
Tryndamere - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
4. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
5. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
6. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
7. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
8. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
9. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
10. Kiệt Sức Tốc Hành Kiệt Sức - Tốc Hành
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: