Camille

Camille

Top
58,857 trận ( 2 ngày gần nhất )
Camille - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
2. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
3. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
4. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
5. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
6. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
7. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
8. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
9. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
10. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: