Vayne

Vayne

AD Carry
64,722 trận ( 2 ngày gần nhất )
Vayne - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
2. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
3. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
4. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
5. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
6. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
7. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
8. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
9. Tốc Hành Hồi Máu Tốc Hành - Hồi Máu
10. Thanh Tẩy Tốc Hành Thanh Tẩy - Tốc Hành
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: