Heimerdinger

Heimerdinger

Top, Mid
7,770 trận ( 2 ngày gần nhất )
Heimerdinger - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
4. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
5. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
6. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
7. Thiêu Đốt Lá Chắn Thiêu Đốt - Lá Chắn
8. Dịch Chuyển Lá Chắn Dịch Chuyển - Lá Chắn
9. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
10. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: