Singed

Singed

Top
13,284 trận ( 2 ngày gần nhất )
Singed - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
3. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
4. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
5. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
6. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
7. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
8. Tốc Hành Lá Chắn Tốc Hành - Lá Chắn
9. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
10. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: