Gnar

Gnar

Top
20,099 trận ( 2 ngày gần nhất )
Gnar - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
4. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
5. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
6. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
7. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
8. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
9. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
10. Dịch Chuyển Lá Chắn Dịch Chuyển - Lá Chắn
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: