Gnar

Gnar

Top
16,880 trận ( 2 ngày gần nhất )
Gnar - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
4. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
5. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
6. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
7. Tốc Hành Dịch Chuyển Tốc Hành - Dịch Chuyển
8. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
9. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
10. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: