Ngộ Không

Ngộ Không

Top
17,142 trận ( 2 ngày gần nhất )
Ngộ Không - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
3. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
4. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
5. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
6. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
7. Tốc Hành Trừng Phạt Tốc Hành - Trừng Phạt
8. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
9. Kiệt Sức Dịch Chuyển Kiệt Sức - Dịch Chuyển
10. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: