Sona

Sona

Hỗ trợ
19,219 trận ( 2 ngày gần nhất )
Sona - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
69.8%
69.8%
69.8%
51.7%
51.7%
51.7%
2. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
13.8%
13.8%
13.8%
50.6%
50.6%
50.6%
3. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
8.3%
8.3%
8.3%
50.0%
50.0%
50.0%
4. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
5.3%
5.3%
5.3%
49.7%
49.7%
49.7%
5. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
2.2%
2.2%
2.2%
50.7%
50.7%
50.7%
6. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
0.4%
0.4%
0.4%
54.3%
54.3%
54.3%
7. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
0.1%
0.1%
0.1%
20.0%
20.0%
20.0%
8. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
0.1%
0.1%
0.1%
70.0%
70.0%
70.0%
9. Hồi Máu Thiêu Đốt Hồi Máu - Thiêu Đốt
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
10. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: