Sona

Sona

Hỗ trợ
48,747 trận ( 2 ngày gần nhất )
Sona - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
60.4%
60.4%
60.4%
52.9%
52.9%
52.9%
2. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
11.4%
11.4%
11.4%
54.7%
54.7%
54.7%
3. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
11.0%
11.0%
11.0%
52.0%
52.0%
52.0%
4. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
9.8%
9.8%
9.8%
56.6%
56.6%
56.6%
5. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
6.7%
6.7%
6.7%
52.9%
52.9%
52.9%
6. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
0.6%
0.6%
0.6%
58.0%
58.0%
58.0%
7. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
0.1%
0.1%
0.1%
63.9%
63.9%
63.9%
8. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
9. Kiệt Sức Lá Chắn Kiệt Sức - Lá Chắn
0.0%
0.0%
0.0%
50.0%
50.0%
50.0%
10. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
0.0%
0.0%
0.0%
40.0%
40.0%
40.0%
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Captcha:
Captcha
Bình luận: