Nautilus

Nautilus

Hỗ trợ
28,646 trận ( 2 ngày gần nhất )
Nautilus - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
3. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
4. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
5. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
6. Tốc Hành Thiêu Đốt Tốc Hành - Thiêu Đốt
7. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
8. Dịch Chuyển Thiêu Đốt Dịch Chuyển - Thiêu Đốt
9. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
10. Trừng Phạt Thiêu Đốt Trừng Phạt - Thiêu Đốt
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: