Zyra

Zyra

Hỗ trợ
16,904 trận ( 2 ngày gần nhất )
Zyra - Các phép thông dụng
Tên Độ phổ biến Tỉ lệ thắng
1. Tốc Biến Thiêu Đốt Tốc Biến - Thiêu Đốt
2. Kiệt Sức Tốc Biến Kiệt Sức - Tốc Biến
3. Tốc Biến Dịch Chuyển Tốc Biến - Dịch Chuyển
4. Tốc Biến Hồi Máu Tốc Biến - Hồi Máu
5. Tốc Biến Lá Chắn Tốc Biến - Lá Chắn
6. Tốc Biến Trừng Phạt Tốc Biến - Trừng Phạt
7. Thanh Tẩy Tốc Biến Thanh Tẩy - Tốc Biến
8. Kiệt Sức Thiêu Đốt Kiệt Sức - Thiêu Đốt
9. Kiệt Sức Lá Chắn Kiệt Sức - Lá Chắn
10. Tốc Biến Tốc Hành Tốc Biến - Tốc Hành
0 Bình luận
Đăng bình luận
Tên của bạn:
Bình luận: